politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Lärare som blockerar oliktänkande bör få indragen lärarlegitimation

leave a comment »

Lärare som blockerar dem som inte har samma åsikt som dem själva på t.ex. Twitter bör få indragen lärarlegitimation, ty om man är antidemokrat i verkligheten så är man det nog också i klassrummet, vilket strider mot svenska skolans värdegrund. Om en lärare har ett öppet konto så bör alla få ta del av kunskaperna som sprids, ty vi, våra anhöriga, förfäder eller förmödrar har betalat skatt som byggt upp samhället och t.ex. utbildat läraren och nu bekostar hennes lön. Man bör också få svara på inläggen. Som offentlig person bör man få blockera spammare, men även lite spam bör man tåla som offentlig person. Exempel på en lärare som bör få indragen lärarlegitimation är TeacherMe @TeacherMe2 (Maria Olsén) på Ölands Gymnasium. Exempel på felaktig blockering som alltså borde leda till indragen lärarleg. följer.

Offret blev blockerad redan efter ovanstående tweet eller t.o.m. den första. So much for democracy. Hennes kärlek med kyss tog slut mycket snabbt, ty det var naturligtvis hyckleri från början, och blev en kränkande kommentar när den följdes av blockering. Denna grupps kärleksmanifestation på Sergels torg i Stockholm efter Attentatet i Stockholm med lastbil mot icke-muslimer under den muslimska fredagsbönen (2017-04-07) var kanske också hyckleri.


Maria Olsén (39 år, år 2016), enligt ovanstående video.

Arkiv:
TeacherMe‏ @TeacherMe2
TeacherMe Retweetade M. O. B.
…och du måste vara en mycket ensam själ på valborgsmässoafton – kram på dig 😘TeacherMe lade till
M. O. B. @mobluse
Svar till @TeacherMe2
Ni i detta gäng (#vistårinteut #amnestinu #intemittsverige #jagärhär) är en sorts märkliga #globalist-#fascister. #terrorism #svpol #migpol

Annonser

Written by U.P.A.

30 april, 2017 at 18:28

Dyslektiker och andra funktionshindrade borde ej få längre tid på Högskoleprovet

with 3 comments

Det är skadligt för samhället att personer med dyslexi, blandad inlärningsstörning m.m. får längre tid på Högskoleprovet.

Varför vill man tillsätta personer med blandad inlärningsstörning till rikets högsta positioner som kräver en mycket god och livslång inlärningsförmåga?

Nästan alla skulle fått högre poäng om de fått lika lång tid som dyslektikerna (80 min i stället för 55 min), samt sluppit utprövningsblocket (ty mer utvilad i slutspurten). Jag hinner oftast inte med 2/3 av DTK-provet p.g.a. att tidigare uppgifter tagit tid — inte p.g.a. att jag är dålig på DTK (Diagram, Tabeller, Kartor) — tvärtom! DTK är min starka sida. Att jag ändå inte gör DTK-provet först beror på att det är ganska få poäng per spenderad minut, men det är ju ändå dessa sista poäng som är skillnaden mellan resultatet 1.9 och 2.0.

Dyslexi och inlärningsstörning är ju inte skarpa diagnoser. En person med den lindrigaste formen av t.ex. dyslexi får en stor konkurrensfördel jämfört med en allmänt långsam person och det leder ju i slutändan till att vi får sämre läkare än om det hade varit samma tid för alla. Man kan ju också simulera dyslexi eller inlärningsstörning för att få diagnosen och därmed få förtur till trevliga och välbetalda jobb.

I och med att man kan få diagnosen redan i årskurs fem och sedan tillfriskna helt så gynnar detta system överklassen som är mer på hugget med att skaffa diagnoser till sina barn som gynnar dem i framtiden. Jag som aldrig har haft en diagnos kan troligen inte få någon nu. Detta fusk är ett sätt för överklassen att behålla sin makt och status generation efter generation. Lågfungerande överklasspersoner kanske fungerar dåligt som läkare i praktiken, men de kan ändå tjäna mycket pengar genom att forska på samhällsmedicin och andra tvivelaktiga medicinska vetenskaper, ty jag tror att överklassen i samhället ordnar sådana offentliga tjänster till mindre begåvade medlemmar i överklassen.

Hur många av dem som antas till Läkarprogrammet har kommit in p.g.a. det anpassade Högskoleprovet med förlängd tid?

Detta med att ge längre tid till personer med olika diagnoser leder troligen till att fler utan funktionshinder skaffar sig diagnoser genom att simulera eller muta läkare, specialpedagoger eller logopeder. Resultatet blir troligen sämre och ohederligare läkare, vilket skadar patienterna. Lösningen är att man har samma tid för alla, men kompensatoriska hjälpmedel som t.ex. datorupplästa frågor för dyslektiker, ty läkare kan numera läsa journaler m.m. m.h.a. uppläsningsprogram och man kan variera uppläsningshastigheten. Men om det inte finns kompensatoriska hjälpmedel för ett visst handikapp så får man acceptera ett sämre resultat på Högskoleprovet, ty det motsvarar ju verkligheten. När det gäller ADHD finns det ju mediciner. Om medicinen inte fungerar på Högskoleprovet, så lär den inte göra det i jobbet som läkare heller.

Man skulle alltså fortfarande låta personer med dyslexi göra provet separat p.g.a. utrustningen, med hörlurar m.m., som behövs, men de skulle inte få längre tid och skulle vara tvungna att göra utprövningsblocket precis som alla andra.

F81.0 Specifik lässvårighet eller F81.3 Blandad inlärningsstörning. Ibland kan F81.0 ha ett tillägg Specifika läs- och skrivsvårigheter. Intyg från logoped godkänns från årskurs fem.

Written by U.P.A.

2 april, 2017 at 13:44

Publicerat i Uncategorized

Läsarbrev: Reporter vid Expressen som är Fascist: Josephine Freje

leave a comment »

Jag har upptäckt att en reporter/journalist vid Expressen i praktiken är fascist även om hon troligen inte är öppen medlem i ett fascistparti. Så här skrev hon till mig på Facebook när jag erbjöd mig att hjälpa henne till ett liv med högre värdighet:

”Lycka till, du kanske inser var du befinner dig i näringskedjan någon dag.”

Detta fascistiska uttalande indikerar att hon är fascist. Hon anser att människor ingår i en näringskedja där de högre upp i näringskedjan får utnyttja dem lägre ner i näringspyramiden hänsynslöst. Detta uttalande kom snabbt efter att jag hade sagt att jag bara ville hennes bästa. Att hon har fascistiska idéer så nära till hands indikerar att hon är en verklig fascist.

Man brukar illustrera näringkedjor med ett plankton som äts av en liten fisk, vilken i sin tur äts av en stor fisk. Vad fascister, som Josephine Freje och Adolf Hitler, glömmer bort är att människor ingår i (ständigt skiftande) allianser. Man kan jämföra detta med att om den lilla fisken kunde ringa en örn som angrep den stora fisken från luften så skulle spelreglerna vara helt annorlunda.

Man kan ju tycka att om Josephine Freje vill vara fascist så kan hon väl få vara det, men hon är ju anlitad av Expressen som grundades som en antifascistisk tidning under Andra världskriget. Om Expressen har abdikerat från sin roll att vara en antifascistisk tidning så kan de ju fortsätta samarbetet med Josephine Freje. Hon kommer förmodligen att skriva vinklade reportage som motarbetar yttrandefrihet, gynnar fascismen, kriminaliteten, och i förlängningen uppviglar till folkmord. Är fascism Expressens strategi inför framtiden?

Jag behandlar alla väl, även fascister, men de bör få minskat inflytande så länge de vill införa denna osunda ideologi. Jag trodde hon var god och ansökte om att bli vän på Facebook för länge sedan (kanske flera år sedan). Helt plötsligt godkände hon min ansökan för några dagar sedan. Hon postade ett inlägg som indikerade att hon delade pojkvän med en annan tjej. Jag vill påpeka att jag har inget emot att mina vänner på Facebook har pojkvänner. Jag har massor av kvinnliga vänner med pojkvänner & män och jag har inget problem med det. Men om de indikerar att de lever i ett dåligt förhållande där de t.ex. tvingas till förnedring, då kanske jag erbjuder dem ett bättre liv. Om Josephine Freje är nöjd med att dela man med en annan kvinna så lägger jag mig inte i det. Hon hade ju bara behövt skriva att hon var nöjd med situationen eller att jag missuppfattat den, men i stället väljer hon att avslöja sin fascistiska ideologi. Jag är chockad, men ändå tacksam över att jag i tid fått veta att hon är fascist.

Nu har jag informerat Expressen och dess ägare och de får göra vad de vill med denna information, men om de fortsätter att anlita Josephine Freje bör Expressen med rätta kallas en fascistisk tidning.

Written by U.P.A.

15 februari, 2017 at 12:22

Publicerat i Övrigt

Bibliotekens uppdrag

leave a comment »

Jag kritiserar den länkade artikeln. Att SD:s förslag strider mot den nuvarande bibliotekslagen är ointressant att påpeka eftersom politik går ut på att ändra lagarna. Enligt Attila Rostoványi så skulle man väl inte heller få föreslå att Sverige blir en republik eftersom Sverige är ett konungarike nu. Att man tycker att lagarna skall ändras är ju inte detsamma som att vilja bryta mot existerande lagar.

Alla asylsökande borde sitta inlåsta i läger med lägerbibliotek till dess en ansvarstagande jury bedömt dem som säkra. Asylsökande har självklart rätt att återvända till sitt hemland, så de är ju inte fångar. Asylsökande borde inte integreras, ty de har ju inte beviljats asyl. Om de får PUT är de inte längre asylsökande och då bör de integreras.

Bibliotek bör vara en trygg plats med studiero. Oro och stök skall inte tolereras alls, men väktare och kameror med ansiktsigenkänning borde se till att ordningen upprätthålls. Naturligtvis borde clowndräkter, niqab och burka vara förbjudna på bibliotek. Men återigen så diskriminerar jag ingen så länge det är lagligt med dessa dräkter.

Man kan införa en obligatorisk kurs för alla biblioteksbesökare och endast de som klarar svenskt bibliotekskörkort skulle släppas in. Bibliotekskörkortet skulle kunna dras in. På vissa bibliotek har man meröppet — då måste man ju identifiera sig med sitt lånekort i passagekontrollen. När nästa kurs för bibliotekskörkort går skulle kunna stå på dörren.

http://www.svd.se/sd-har-fel-om-bibliotekens-uppdrag

Written by U.P.A.

20 oktober, 2016 at 12:22

Publicerat i Bibliotek

Polisanmälan av Bernard Mikulic på SVT/Sydnytt för grovt förtal

with 4 comments

Lund 2016-09-14

Hej,
jag anser att Bernard Mikulic på SVT/Sydnytt är skyldig till grovt förtal, ty han kallar några av mina tweets islamofobiska när de är islamkritiska, eller snarare korankritiska. En fobi är ju en psykisk sjukdom eller en oberättigad rädsla. Min kritik av Islam bygger enbart på Koranen och då endast på seriösa översättningar som finns på bibliotek i Sverige. Det är ingen oberättigad rädsla utan fakta. Översättningarna är desamma som muslimerna i Sverige använder.

Det är ju grovt förtal bl.a. p.g.a. tevemediets genomslagskraft och att han haft korrekt information som han missbrukat. Det är ju också lätt att spåra upp mig, så att mitt namn inte nämns hjälper knappast. Bl.a. vet ju de muslimer bland personal och elever som tydligen hotade mig enligt skolan vem jag är och de kan ju skicka denna information vidare via moskéerna.

Mina tweets är godkända av Twitter och de är ansvarig utgivare, d.v.s. om tweetsen är islamofoba så borde man anklaga Twitter. Alla tweets som inte är svarstweets är dessutom godkända av Facebook, ty mina tweets skickas vidare dit och publiceras där publikt.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/larare-stangs-av-efter-islamofobiska-tweets
Både teveinslaget i Sydnytt och texten säger ungefär samma sak. Nu finns det flera medier som bara vidarebefordrat Sydnytts desinformation.

Avstängningen beror ju på den mobbning som Korantrogna muslimer drar igång så fort de ser en möjlighet att bli av med en islamkritiker. Vissa icke-muslimer som inte förstår bättre hakar på mobbningen — troligen i syfte att fjäska för de dominerande muslimerna. Skolledningen vill vinna politiska poäng genom att vara kraftfulla och göra sig av med den s.k. islamofoben, även om personen egentligen är antirasist och starkt för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, vilka för övrigt inte är förenliga med Korantrogen Islam. Skolledningen borde egentligen ta itu med mobbningen av islamkritiker.

I både TV-inslaget och i det skriftliga reportaget så utelämnas att JK granskar den tidigare avstängningen i Lund som troligen var olaglig. Dessutom använder SVT Lunds kommuns partsinlaga som källa och struntar i mitt yttrande till JK. Detta är så dålig journalistik att SVT borde skämmas!

Jag har ju sedan den förra felaktiga avstängningen och uppviglingen mot mig drabbats av diverse brott som jag polisanmält, men som polisen inte brytt sig om att utreda. Bland annat har min brevlåda sprängts sönder, vilket även kunde lett till mordbrand. Alla dessa våldsbrott och trakasserier p.g.a. kritik av Islam har naturligtvis gjort mig mer islamkritisk. Jag riskerar p.g.a. Bernard Mikulics förtal att drabbas av ytterligare brott, typ diskriminering,  mordbrand, misshandel och mord. Det är ju Bernard som då är medskyldig till brotten mot mig.

Det var Bernard Mikulic som ringde upp mig 15:45 onsdag 14 september 2016 i 16 min 11 s. Jag sa att jag inte var helt säker på den tweet han läste upp. Det är ju ohederligt att som journalist ringa upp en och be en svara på frågor om ett citat man inte skrivit. SVT:s journalister har bristfällig etik. Citatet i teve är inte rätt, ty jag skrev som en svarstweet:
”@sarahdelshad Du glömmer ju helt bort att Islam inte är vilken religion
som helst utan en rasistisk hatideologi som uppviglar till folkmord.”

Det jag kommenterade var en film där Sara Delshad intervjuades i TV4 om den norska damfrisörskan som vägrade färga håret på en etnisk norsk kvinna med hijab eftersom frisörskan ansåg att en hijab var en hatsymbol. Sara hade där troligen utgått ifrån att Islam var en helt vanlig religion och inte den i särklass mest intoleranta världsreligionen som finns, d.v.s. gällande Korantrogen Islam, ty jag talar ju i tweeten om den extrema form av Islam som denna hijab-kvinna (Malika Bayan, alias Charlotte Antonsen) förespråkar. Jag tror Sara länkade till filmen i en tweet som hon senare troligen tagit bort.

I artikeln står det: ”Bland annat skriver läraren att islam är en rasistisk hatideologi som uppmanar till folkmord.” Det står som sagt inte detta i verkligheten.

Det är ju skillnad på att uppvigla och att uppmana. Uppvigla är ju att mer indirekt ändra människornas sinnen och är det som stämmer bäst. Dessutom är tweeten ett svar och de ses normalt bara av den man svarar även om vem som helst kan leta upp svaret. Jag behöver inte säga så mycket mer i tweeten eftersom hon jag svarade är jurist och troligen Koranexpert. Dessutom kan en tweet inte vara längre, ty Twitter är en mikroblogg. För den som inte känner till Koranen kanske tweeten verkar orimlig, men läs själv 2:191 2:216 3:28 3:85 4:56 4:74 4:76 4:89 4:95 5:33 8:12 8:13 8:39 8:60 8:65 9:5 9:29 9:30 9:111 9:123 22:19 47:3 47:4 60:4 61:9 i http://heliga-koranen.se/ eller deras app.

Det finns en bloggpost som förklarar varför Islam är rasism:
https://islamisracism.wordpress.com/2016/07/02/islam-ar-rasism/.

Islam tolererar t.ex. inte religionsfrihet enligt Koranen, men alla människor kan inte ha samma religion eftersom människor är olika p.g.a. arv och miljö och därför passar olika livsåskådningar bättre. De som vägrar konvertera till Islam eller som lämnar Islam skall dödas. Alltså uppviglar Koranen och därmed Islam till folkmord, ty människor har oftast redan den livsåskådning de trivs med och som passar deras arv. Islam är ju inte heller den senaste religionen, ty det finns många nyare religioner, bl.a. vidareutvecklingar av Islam som inte anses vara Islam av Islam — dock verkar alla versioner av Islam tro på hela Koranen, även om de har olika tolkningar, så finns alltid risken att någon muslim tillämpar den bokstavligt. Om man har en religion som är någorlunda lik Islam så kan man få leva om man betalar skyddsskatt, men jag anser det är oacceptabelt att behöva betala skyddsskatt till en annan religion och vill hellre finansiera mitt eget skydd eller få skydd via en sekulär stat. Det går heller inte att omärkligt ändra Koranen eftersom det är den arabiska texten som gäller och den har checksummor.

Jag har talat med den ansvariga utgivaren på Sydnytt Göran Eklund och han säger att ingen expert hävdar att någon av mina tweets är islamofobisk och han saknar själv helt kunskaper om Koranen. Dessutom har SVT Skåne (även kallat Sydnytt) bara nämnt en felciterad Islamkritisk tweet, men hävdar i teve att flera är islamofoba. De visar visserligen upp tre blurrade tweets, men de vägrar tala om vilka dessa är även för mig. Jag tror de bluffar och att de inte hittat några islamofoba tweets, utan bara saklig islamkritik.

”twitterinlägg om asylsökande och religionstillhörighet”
Detta är ju taget från Lunds kommuns partsinlaga till JK. SVT borde kollat mitt yttrande till JK. Jag har inte sagt något om religionstillhörighet och om asylsökande har jag bara sagt sådant som stämmer i vissa fall och varit noga med att skriva ”vissa” för att inte påstå något om alla. SVT ljuger alltså på samma sätt som Lunds kommun. Angående asylsökande så handlade tweeten om säkerhet i samband med IKEA-morden. Även staten kritiserades här.

”Det finns säkert lärare som har värre åsikter men som inte säger det. Jag har uttryckt det som att jag inte vill drabbas av den typen av våld som Islamiska Staten står för.”

Detta citat är ju felaktigt förkortat, ty jag sa att jag var för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och att alla mina tweets går i riktningen att stärka mänskliga rättigheter, och min kritik och förslag angående Islam alltid följer dessa. Jag tycker mina åsikter är bra, men de kanske är kontroversiella, ty det finns ingen anledning för mig att yttra det alla redan håller med om. Dessutom är jag öppen med mina åsikter. Det borde vara varje lärares plikt att vara kritisk mot Koranen och därmed Islam, ty den avviker kraftigt från den svenska skolans värdegrund.

Det finns många bevis på min antirasism och på samma sida hittar man tweetsen Lunds kommun åberopade:
https://politikmobil.wordpress.com/2015/12/05/fagelskolan-lund-bannlyst-fran-jobb-i-lunds-kommun/#comment-140.

Jag upplyste även Bernard om YGL (Yttrandefrihetsgrundlagen) och att en kommun är skyldig att anställa den mest meriterade läraren enligt Regeringsformen. Att jag skulle nekas jobb i Bromölla kommun p.g.a. att jag är diskriminerad av Lunds kommun är horribelt. Politisk diskriminering är olaglig i Sverige p.g.a. att vi skrivit på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, men det finns ingen lag mot den.

Jag skickade även nedanstående brev till Bernard som han inte tog hänsyn till. Jag anser att det är Bernard som är skyldig, ty han har haft all information, men inte använt den på ett korrekt sätt utan i stället valt att förtala mig grovt och mycket medvetet. Jag hade förtroende för Bernard och SVT och svarade öppet och detaljerat, men han har bedragit mig.

Jag tog även upp att folkmorden på muslimer under Balkankrigen var förkastliga liksom Breiviks och Petterssons dåd, och jag nämnde att jag också sa detta vid mötet med rektor, skolchef, HR-person och skyddsombud. Detta och de andra uttalandena framgår ju av inspelningen av samtalet som Bernard Mikulic har.

Jag vill att åklagaren handlägger mina skadeståndskrav och jag vill ha målsägarbiträde.

Mvh,
// M

——– Vidarebefordrat meddelande ——–
Ämne: Angående arbetsbefriad med lön i Bromölla
Datum: Wed, 14 Sep 2016 16:13:41 +0200
Från:
Till: bernard.mikulic@svt.se

Hej Bernard,
inlägg om Fågelskolan i Lund som nu utreds av JK:
https://politikmobil.wordpress.com/2015/12/05/fagelskolan-lund-bannlyst-fran-jobb-i-lunds-kommun/

Angående Datorföreningen vid LTH:
https://politikmobil.wordpress.com/2013/05/30/open-letter-work-immigration-of-physicists-and-astronomers-to-sweden-should-be-stopped-except/
Jag anser inte inlägget är främlingsfientligt utan fackligt.

Min Twitter med svar:
https://twitter.com/mobluse/with_replies

Min Twitter som man normalt ser den:
https://twitter.com/mobluse/

Mitt brev till skolpolitiker i Bromölla:
——– Vidarebefordrat meddelande ——–
Ämne: Dalaskolan Södra respekterar inte YGL & TF
Datum: Tue, 13 Sep 2016 20:30:45 +0200
Från:
Till: Skolpolitiker i Bromölla

Hej,
jag anser att ni som är politiker som styr över grundskolan i Bromölla borde få veta vad som pågår på Dalaskolan Södra. Jag är arbetsbefriad med lön för att skolan bedömer att jag är hotad av elever och personal p.g.a. att jag kritiserat Islam (snarare Koranen) på Twitter helt utanför skolan. Det handlar nog främst om rättrogna muslimer som hotar mig, men kanske även en del icke-muslimer som inte känner till Koranens innehåll och som felaktigt tror att jag är rasist när jag i själva verket är antirasist. De verkar inte respektera Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och Tryckfrihetsförordningen (TF). Utbildningen på Dalaskolan eller de skolor eleverna kommer ifrån verkar ha varit dålig när det gäller att utbilda dem om yttrandefrihet i Sverige. Det verkar som om elever hittat min Twitter även om den inte alls har någon koppling till skolundervisningen och den är inget jag nämnt i skolan. Min skolundervisning handlar enbart om mina ämnen MA, FY, KE, BI, TE och elevens val i BD och jag har inte diskuterat politik eller livsåskådning där.

Jag tycker ni borde ordna så att jag får fortsätta att jobba som vanligt på skolan. Jag tror att hoten mot mig är överdrivna. Jag tror elever och muslimsk personal lugnar ner sig om jag får förklara min syn på Koranen vid t.ex. en religionslektion i varje klass på skolan. Jag borde få börja med att förklara min syn på Koranen för personalen. De som älskar Koranen måste väl förstå att de som pekas ut som ”de otrogna” i Koranen inte gör det och att vi ej heller vill betala skyddsskatten till Islam.

Jag skrev islamkritiska tweets den 11/9 p.g.a. 911-attacken där jag själv var ögonvittne till hur muslimer vid Malmö högskola firade attacken 2001.

Jag har ju ett speciellt förhållande till Islam eftersom jag blev attackerad av en muslim ca 1989 i samband med Salman Rushdies bok Satansverserna p.g.a. att de trodde jag var släkt med publicisten B., vilket jag ej alls är. Innan dess hade jag inga kritiska synpunkter på Islam, utan hade bara de vanliga skolkunskaperna. Sedan har jag kallats judesvin av vissa muslimska elever, men detta beteende har alltid gått över efter ca 8 månader.

Jag har tidigare blivit utsatt för samma sak som nu i Lunds kommun 2015, men då hade jag jobbat hela terminen och det var bara två veckor kvar. Lunds kommun är anmäld till JK och JK utreder fortfarande detta ärende.
https://politikmobil.wordpress.com/2015/12/05/fagelskolan-lund-bannlyst-fran-jobb-i-lunds-kommun/

Jag skrev nedanstående till min fackförening Naturvetarna igår:

Hej,
jag tänkte redogöra för dagens händelser.

Först var jag på personalmöte: 07:45-08:30.

Sedan höll jag möte med 9B tillsammans med en annan lärare: 08:40-09:10.

Jag skulle hålla NO-lektion i 8:2 kl 09:20 och skulle förbereda.

Då kom rektorn och sa att jag skulle träffa henne kl 09:30 och att en vikarie skulle hålla min lektion. Det är en lärare som är 1-7 lärare i matematik.

Sedan fick jag veta att skolchef, HR-person och skyddsombud skulle vara med på mötet förutom rektorn. Då ringde jag Naturvetarna.

När mötet skulle börja så avbröts det för att rektorn, skolchefen och HR-personen själva skulle hålla möte i ca 10 min.

Jag fick intrycket att beslutet redan var fattat på detta möte utan mig.

På mötet sa jag att alla mina tweets är i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (UDHR). De frågade bara om en tweet och jag förklarade dels vad problemet med Koranen var, dels hur det skulle lösas med UDHR. Jag sa även att jag aldrig diskriminerat någon och aldrig skulle diskriminera någon. HR-personen sa att jag var partisk. Jag citerade några verser ur Koranen som uppviglar till folkmord. Jag ansåg att jag borde få fortsätta att jobba, ty jag har inte gjort något fel och man har yttrandefrihet. Om det skulle bli problem med elever så borde man lösa det med dem och inte genom att stänga av mig, ty jag gör ju inget fel. Om t.ex. elever skulle begå brott mot mig som hämnd för islamkritiska tweets så borde de polisanmälas. Skolchefen sa att viss personal och vissa föräldrar var förbannade (troligen endast rättrogna muslimer). Det är inte mitt problem om de inte accepterar yttrandefriheten — jag borde inte drabbas. Om t.ex. Lars Vilks är den mest meriterade bildläraren så borde han få jobba som bildlärare även om personalen och eleverna är muslimer som helst vill mörda honom.

Tweeten var en svarstweet som normalt inte ses av andra än den man svarar till:
@m @m Vi borde krossa #Islam globalt, men ska följa #UDHR när vi gör det.En nackdel med Islam är att den är emot #YGL.

Man kan se alla mina tweets och svarstweets här:
https://twitter.com/mobluse/with_replies

Normalt ser min Twitter ut så här:
https://twitter.com/mobluse/

De sa att jag skulle åka hem och vänta på besked och vara arbetsbefriad med lön.

Jag ringde Naturvetarna igen.

Jag packade ihop mina grejer och åkte hem.

Det är ju dåligt att eleverna på skolan nu får sämre undervisning och jag vill ju gärna göra skäl för lönen.

Mvh,
M

Written by U.P.A.

15 september, 2016 at 00:47

Publicerat i Fackligt, Migration, Skolan

CoderDojo Foundation does not allow mentors to link to critique of the Quran in a private discussion

with one comment

CoderDojo Foundation does not allow mentors to link to critique of the Quran in a private discussion with a friend on Facebook that has nothing to do with CoderDojo. If you do, you’re not allowed to be a mentor and are not allowed to start a new CoderDojo. I will update this over the years to come with more information when I’ve more time. As it stands now the reader might think that CoderDojo is right and the mentor is wrong, but I have not posted all my arguments publicly yet, but CoderDojo knows them. My comments are in square brackets. The opera ain’t over until the fat lady sings.

From CoderDojo:

On the 31st of May the Coderdojo Foundation received a complaint from an attendee stating that one of the mentors at CoderDojo Lund was publically posting racist and exclusionary content in their private time and that they are not suitable to be around children. [It was not an attendee, but a radical islamist who had no previous contact with CoderDojo.] Please see the message received below:

Subject: Unfit mentor in Lund, Sweden

Message Body:

Dear Sir/Madam.

I am writing to you with concern regarding on of the mentors in Lund, Sweden. He is a publicly vocal islamofob who not only engages in hate speech but is wittingly and willingly spreading racism in public forums and on his blog. I would direct you to – amongst others – the following blogpost:

[https://islamisracism.wordpress.com/2016/07/02/islam-ar-rasism/]

Please read it using google translate, and then take appropriate action. This man should not be around children, nor should he be associated with the good name of CoderDojo.

Immediately this was followed up with by Rosa Langhammer of the CoderDojo Foundation, message follows:

Hi xxxxxx,

We are following this up immediately with the Champion of the Lund Dojo. Had you previously made other mentors or the Champion aware of this?

In addition if you have the mentors name or any additional detail specifically regarding the Dojo that would be really useful for us.

Best wishes,

Rosa

Pete O’Shea of the CoderDojo Foundation contacted R. S., the registered champion of CoderDojo Lund and a call was arranged on the evening of the next day the 1st of July.

Hi R.,

Pete here from the CoderDojo Foundation. We recently received a complaint about one of the mentors at the Lund Dojo. I wanted to contact you about this to see if you had had heard any feed back from the parents that attend the Dojo.

It would be great to discuss this over the phone if possible. Is there a time that suits you and I can setup a call with myself and Rosa.

Regards,

Pete

Hi Peter,

Sorry to hear that there have been complaints. I have not received or heard of any negative feedback regarding mentors. Indeed, we have only been getting positive feedback from parents (IRL) or via our Facebook page.

I see this as a serious issue but I’m convinced every problem has a solution so feel free to call me at +46 706 XX XX XX, or IM me on Skype (r.s).

Best regards,

R.

Both Rosa and Pete of the Coderdojo Foundation joined the call to bring this to the attention of the registered champion of the Lund Dojo, R..

On this call R. knew the Mentor that the complaint was about. Pete and Rosa covered the ideals and ethos of CoderDojo and why inclusion is at the core of what Dojo is. R. was then to arrange a call between all parties and to include the mentor in question.

 • R.:
  • Knows the mentor in question.
  • States that the mentor has being doing quite well, he has had email exchanges around not wanting to involve or invite refugee teenagers into the Dojo.
  • Stated the CoderDojo values, that it is free and open to all.
   • Does the same not apply for mentors? And as a result can he not say what he want with his freedom of speech?
  • Includes that the mentor may see himself as an outsider.
  • Also the mentor has had previous engagement and issues with another youth focused organisation. This organisation has had a discussion with the mentor as a result.
  • Main query ii that this inclusive ethos should apply to mentors also regardless.
 • Rosa:
  • Discussed that inclusion is key:
   • If a Dojo is exclusive in any way, it is against the ethos.
   • Shared info on the recruiting process for CoderDojo to give some more insight to vetting volunteers.
    • For those that have the best intention but are not a fit.
     • It’s OK to say no to volunteers
     • Recommended to talk to the mentor
 • R.: is to give another chance to the mentor.
  • He has done a great job in the Dojo
 • Rosa: we have to bring this up with the parent too.
  • Advise to have a serious discussion with the mentor.
  • We are happy to join the call
  • You need to ask him if he is comfortable to continue to mentor as CoderDojo may not be a fit for him either
 • R.: If we bring this up, in the Dojo context, he can say whatever he likes.
 • Rosa: not really if it is exclusive and against the CoderDojo ethos.
 • R.:
  • Had a heated discussion in the mentor group
  • About the values initially and this could have been communicated better.
 • Rosa: update on the e-learning module and how this will address any communication issues.
 • Pete: The next step is to arrange a call with the mentor to discuss. Offered for the Coderdojo Foundation to join R. on the call for support as needed. R. welcomed the support.

Action: R. to arrange a call with the mentor in question and Pete and Rosa to join.

The next call was arranged for the 5th of July. On this call Pete and Rosa from the Foundation and R. and M. from Coderdojo Lund took part to address the initial complaint. Details below:

Discussion:

 • The complaints process discussion:
  • R.: Have you contacted the Dojo
 • Rosa: update to the complaint.
 • M.: agree on full inclusion and is for UN and human rights
 • Rosa: Lay down ground rules for coderdojo
  • Discussed the charter
  • Be cool
  • Discussed a juvenile record
   • With mentors you can background track but not with young people, ensure there is a behavioural code (Be Cool) in the Dojo to remain a safe space
  • R.: decided not to do background checks
    • Rosa: that is best practice
     • Know that you can say no to mentors that have not good background checks
 • M.: linked to the blog in a conversation
  • Context was a discussion of “religion”.
  • Had another friend that was aggressive and commenting on facebook and may have submitted the complaint.
 • Rosa: Complaint has to be followed up as it was reported. We are continuing to follow up with the person who made the complaint to ensure it was in good faith.
   • If a mentor or Dojo is not being inclusive we must take action and follow-up.
 • Rosa: discussed recruitment process and updated the finer points including references, volunteer experience etc. Ensure that there is a safe recruitment process at the Dojo.
   • We do not complaints likely, and we will write up a report.
 • R.: the majority of the mentors have referred eachother.
  • Pete: suggested to then to go to the local station for background checks.
  • Rosa: We can check your for *to r.
 • Rosa: updated on the inclusion policy. And discussed the Be cool rule and how that works. Ensures that everyone that is 18 and under can attend a Dojo, whether it’s their religion, culture, age etc.
  • Important to reach out to different races and minority community
  • Rosa: Conclude that the Dojo is fully inclusive to all, would that be correct?
   • R.: Yes.
   • M.: Yes, I have invited kids to the Dojo.
  • Update on the complaints process and offered our support.

Actions: Pete follow up in Aug, date set for follow up on Aug 22nd.

Conclusion;

Mentor did not write the blog post initially shared in the original message. However they did link to and share this blog on their personal facebook page and had a discussion about it.

[No, I did not share it on my personal Facebook page, I only linked to it in a comment in a private discussion with my friend and some of his friends.]

R., clarified that the Lund Dojo runs in a fully open and inclusive manner and is therefore not in breach of the CoderDojo charter. As long as the Dojo continues to embody the CoderDojo Ethos this is ok and if there are any more compliants we will follow up. Pete to do a general check in in August when the Dojo starts back again.


R. S. wrote:

Hi M., (CoderDojo Foundation and CoderDojo Lund board members on CC)

Please find a timeline of events recorded which lead to the decision that you should not return to the Dojo as a mentor.

Find the formal CoderDojo Foundation complaint report attached. For ease of communication with CoderDojo Foundation, I have chosen to write this email in English.

October 2013
CoderDojo Lund receives two bad references from a similar youth organisation and an additional organisation. These references would suggest Mr B. should not be taken on as a volunteer but the organisers of Lund want to give Mr B. a chance to mentor at the Dojo so Mr B. begins at the Dojo.

[Which are these two organizations and what did they write? I think one organization was Mattecentrum, but the other I have no idea of what it could be except possibly Kodcentrum. I have never been a mentor in Kodcentrum so they could not be a reference. I became a member in Kodcentrum only this year (2016), and have never been a member before, and I’m still a member. Mattecentrum and Kodcentrum have the same founder, and staff to some degree. I think it’s not a fair trial of me if I’m not allowed to know which organizations gave bad references and what they wrote.

About Mattecentrum, see http://mattecentrum.orbin.se/ as there is all the correspondence. As you can see, it has nothing to do my mentoring that I was banned and excluded for life, but that I wanted to check a contract before signing it. I was active in Mattecentrum as a mentor every school-week for 3 years (2 h each time), and sometimes twice a week. I only helped all students that wanted help. I might have unknowingly helped asylum seekers because I did help one Mongolian and one African kid that didn’t speak a word Swedish, and the Mongolian kid had a Mongolian math book, and the African kid had some test. At Mattecentrum in Lund during my time anyone was welcome, and there was no need to book a place because anyone who showed up was welcome, but this was before IS terror was common.
http://mattecentrum.orbin.se/till-mattecentrum.pdf
(I would recommend a reading of the above document.)]

8 April 2015
CoderDojo Lund receives a DM on Facebook from Kodcentrum about mr B.’s tweets disparaging Kodcentrum and recommending CoderDojo instead. Dojo does not address this as it is the first time anything like this has occurred.

[All tweets are here: https://twitter.com/search?q=mobluse%20coderdojo&src=typd ]

Late 2015
Mr B. is aggressive via email regarding the invitation and active promotion of the Dojo to local refugee teenagers. The CoderDojo Ethos and Charter is communicated to Mr B. and all mentors to make it eminently clear that inviting youth regardless of background, ethnicity or citizenship is fully in line with this. There is some disagreement about this ethos from Mr B.

[This is not true and we were not talking about refugees or teenagers below 18. I will post the discussion when I have more time.]

Late June 2016
Complaint is received by the CoderDojo Foundation concerning the inclusiveness of a volunteer at CoderDojo Lund and CoderDojo Lund Champion, R. is contacted by the CoderDojo Foundation 1 July. It is R.’s understanding that this may be in connection with Mr B.

Mr B. and R. have a first phone call one-on-one 3 July and Mr B. shows low engagement.

[He called me 22:14 on a Sunday 3 July! and I have to wake up 6:30 the following Monday. Still, the call lasted for 28 min 18 s. I informed him directly I had to go to bed. The reason it took so long time was that R.S. wanted to book a personal meeting, and I was busy during those days, but when that was booked he cancelled it. I think this was just a test. So it was just a waste of time, i.e. uncool behavior which is not allowed in a CoderDojo context. He called me again 18:45 on Monday 4 July for 33 min 22 s.]

R. lets Mr B. that even though this might be a frivolous complaint, it must be handled professionally by both champion and mentor, as required by CoderDojo policy. Mr B. is informed of the previous complaints. On this first call Mr B., implicitly acknowledges that he is the owner of the blog that had arisen in the complaint.

[But not of the blog post.]

When on the 5 July call with the CoderDojo Foundation and R., Mr B. is unclear and disputes that he wrote an article raised in the complaint but had admitted to sharing the article. On the call the importance of inclusivity and the CoderDojo ethos was stressed.

[No, I didn’t write the article and only linked to it in the private discussion with a friend on Facebook. The call lasted 28 min 50 s + 4 min 42 s, because it was disconnected.]

On a second call with R. (5 or 6 July), Mr B. is still being vague on writing the blogpost and is un-cooperative. Mr B. accuses the Champion of violating a specific law (which is not applicable in this instance) as he had googled Mr B. to try and find the truth about the owner of the blog.

[There was no call on 5 or 6 July or after the phone meeting according to my memory and my phone logs. I don’t understand what he means by un-cooperative. Maybe he means that I do not reveal the identity of the author. This law was mentioned in a mail and I said it didn’t apply in the mail, but it would for a government organization, which CodeDojo aspires to emulate.]

Also in the second call, Mr B. is again informed of the previous complaints and that he had been given a fair chance but it would not be appropriate for him to continue to volunteer. Mr B. states he might take a voluntary timeout. He is informed that his equipment will be returned and is also offered a spare Raspberry Pi which is declined.

[Part of this is untrue, and that which is true was in the call on Monday July 4. I was never informed I should not continue as mentor until August 11, when I got a mail about that my router had been sent, which I was surprised by, and asked why. In this call on July 4 I only respected the fact that it was R. S. who was the champion of the dojo, and if he does not want me there I can of course not come, but this we agreed would depend on CoderDojo Foundation. I also think a CoderDojo that locks out mentors for no good reason should not be allowed to keep the CoderDojo trademark. R. S. should be able to do what he does, if he can follow the laws for youth organizations, but he should not be allowed to use the CoderDojo trademark. He offered to send back the router but I declined since it’s needed it in order to connect the Pi:s to Internet (it uses Tomato and shares Internet from WiFi via ethernet cables). I was a bit upset by him wanting to give away Dojo-property as the Pi:s to me for no reason. R. does not mention that this discussion was about the planned phone meeting with CoderDojo Foundation, and that it was their decision we would await. After that call it seemed obvious that I should continue.]

Based on previous consultation with other mentors in the Dojo, R. as the champion decides to not invite Mr B. back to volunteer due taking into consideration the references from other organisations and the incidents of untrustworthy, disruptive, and un-cooperative behaviour while he had been a volunteer at the Dojo.

[I was not informed about this decision until August 11, and had no plans on quitting. The base for the decision is false and it contradicts his earlier statements: He has done a great job in the Dojo. He says I’m untrustworthy because I don’t want to reveal the author of a blog I linked to. I have no idea what he refers to when he calls me disruptive, because I’m always calm, e.g. at the same time he said I was disruptive I got an A in my course in Health Pedagogy. He says I’m uncooperative for the same reason that he says I’m untrustworthy.]

After the champion’s vacation, the router is returned, having heard nothing more from mr B.

[I did write a message in the CoderDojo’s Google Group: https://groups.google.com/forum/#!forum/coderdojo-lund . I got a mail about him sending the router and it was when I asked about this that I was informed about the decision. I will include these mails.]

Best regards,
R. S., CoderDojo Lund champion
Lund, 18 August 2016


Hi M.,

Inclusivity is a core principle of the CoderDojo movement, this principle applies to not only the attendees of a Dojo, but also its volunteers. You can read the CoderDojo charter here. Any complaints received about a Dojo or its mentors not embodying this core principle are investigated in full by the CoderDojo Foundation.

An initial complaint was received about the behaviour of a mentor in CoderDojo Lund on the 31st of May 2015. This was investigated in full, following our procedures.

[The complaint was not about the behavior, but about a blog I had linked to in a private discussion on Facebook about political Islam.]

As the Champion of the Dojo, it is R.s responsibility to address the concerns he may have in the running of the Lund Dojo. It is also his responsibility to make necessary decisions, using his best judgement, while following the CoderDojo ethos to run the Dojo. We believe it would unsustainable for a Dojo to create a safe environment for young people if there are issues between the Champion and the Dojo volunteers. As all Dojos are independently run and align with the CoderDojo ethos, how they decide to manage their community of volunteers is for them to decide.

In this situation, we have had several conversations with R., who at has at all times been open and communicative with us, seeking to find the best solution to resolve the situation.

[He has lied about many things.]

His decision to ask you to no longer mentor at the Dojo was reached after much consideration, and guidance from other mentors at the Dojo. Based on the discussions to date, the information provided by both you and R., we do not believe that the Lund Dojo is being discriminatory against you in requesting that you no longer mentor at CoderDojo Lund. R. has sought to find an amicable solution, but as this has not been reached, we stand by his decision in requesting that you no longer mentor. As a result we will not request for Coderdojo Lund to cease using the CoderDojo trademark.

CoderDojo was founded on the understanding that mentors gift their time for the benefit of the young attendees. Without passionate volunteers CoderDojo would cease to exist. We thank you for all the time you have given to CoderDojo Lund to date and wish you the best of luck with your educational and volunteering endeavors in the future.

We would be happy to discuss this further with both parties if there are any outstanding questions to address.

Regards,

The CoderDojo Foundation team.


Hi M.,
Thank you for your email. As previously stated:
”In this situation, we have had several conversations with R., who at has at all times been open and communicative with us, seeking to find the best solution to resolve the situation. His decision to ask you to no longer mentor at the Dojo was reached after much consideration, and guidance from other mentors at the Dojo. Based on the discussions to date, the information provided by both you and R., we do not believe that the Lund Dojo is being discriminatory against you in requesting that you no longer mentor at CoderDojo Lund.”
As a result we will not request for CoderDojo Lund to cease using the CoderDojo trademark.
As the Champion of the Dojo, it is R.s responsibility to address the concerns he may have in the running of the Lund Dojo. It is also his responsibility to make necessary decisions, using his best judgement, while following the CoderDojo ethos to run the Dojo. We stand by his decision in requesting that you no longer mentor at the Lund Dojo. He has communicated this with you over the phone, and he will be sharing the requested information with you via email in the coming days.
Based on the complaints received to date, we do not deem it appropriate for you to start your own CoderDojo.
We thank you for all the time you have given to CoderDojo Lund and wish you the best of luck in the future.
Regards,
The CoderDojo Foundation.

Written by U.P.A.

20 augusti, 2016 at 20:19

Publicerat i Migration, Skolan

”Islam är rasism”

leave a comment »

Inlägget finns på ”Islam är rasism”.

Written by U.P.A.

11 december, 2015 at 11:21

Publicerat i Migration