politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Archive for the ‘ECT’ Category

Elbehandling räddar INTE liv, utan orsakar hjärnskador

leave a comment »

Man bör vara kritisk till en artikel skriven av Jane Johansson, verksamhetschef, och Andreas Leschinger, kvalitetschef, vid Vuxenpsykiatrin Skaraborgs sjukhus:

http://www.skaraborgslanstidning.se/artikel/197073/elbehandling-raddar-liv

Artikelförfattarna erkänner att ECT alltid orsakar hjärnskador: ”Minnesstörningar är en oundviklig följd av ECT”. Minnesstörningar beror i sin tur på hjärnskador. Hjärnan kan inte helt återhämta sig efter skadorna p.g.a. elchocken genom hjärnan. ECT är bara grov misshandel maskerad som vård och bör polisanmälas som misshandel så fort som möjligt även om du inte märker några minnesstörningar, ty nervceller har dött eller skadats enligt teorin för hur ECT fungerar. Det är som regel lönlöst att få rätt genom att kontakta den verksamhet som misshandlat en även om de hävdar att det är vård. Det verkar omöjligt för dem som anser sig skadade av ECT att få datortomografi och magnetkamera efter misshandeln med elchocker. Det beror väl på att hjärnskadorna p.g.a. ECT är lätta att upptäcka för en seriös sjukhusfysiker. Fysiker är dessutom som regel hederligare än läkare och ingår inte i läkarskrået. Sjukvården respekterar inte patienten som brottsoffer där psykiatripersonalen är gärningsmännen. ECT borde vara olagligt. Snacket om att ECT skulle vara beprövat har hela tiden ignorerat patienternas synpunkter. I djurförsök både ser man hjärnskador och kan logiskt dra slutsatser att hjärnan skadats, se t.ex. engelska och svenska Wikipedia (även äldre versioner ty psykiatrin har resurser att radera sådant som är till deras nackdel) samt diskussionssidorna för källor.

Written by U.P.A.

19 december, 2014 at 20:27

Publicerat i ECT

Tagged with

Lärare borde få slippa dela ut psykiatriska mediciner

leave a comment »

Nu tvingas lärare dela ut speed (t.ex. Ritalin) trots att det strider mot deras pedagogiska övertygelser. Lärare borde få slippa dela ut psykiatriska mediciner, ty psykiatrin är en falsk vetenskap som inte kan bevisa sina diagnoser med objektiva, kroppsliga mätningar. Man kan ju vara en utmärkt lärare, men anser att de psykiatriska mediciner man tvingas att dela ut är giftiga och orsakar permanenta hjärnskador. Det är fel att bra lärare skall sägas upp för att de inte vill förgifta barn.

Jag anser också att vårdpersonal borde få vägra delta i ECT, tvångsmedicinering och bältesläggning — även om de är anställda i psykiatrin. Då får man nog i konsekvensens namn acceptera att vårdpersonal som är anställda som barnmorskor får slippa delta i aborter. Jag är inte abortmotståndare, ty t.ex. våldtagna kvinnor borde abortera så att generna för benägenhet att våldta inte sprids i populationen, men kan acceptera att tiden för fri abort kortas med några veckor.

Written by U.P.A.

15 november, 2014 at 03:32

Publicerat i ECT, Fackligt, Skolan

Tagged with , , , ,

Varför inte ECT bör ges mot patientens vilja

leave a comment »

Fysiker: I Sverige utförs sedan länge ECT mot en persons uttryckliga vilja om psykiatrin vill detta. Detta skapar starka spänningar och konflikter i samhället. Tvångs-ECT kan också missbrukas i syfte att tysta politiska meningsmotståndare och för folkmord. Mitt förslag är därför att tvångs-ECT förbjuds.

Tvångs-ECT är ett allvarligt brott eftersom den orsakar permanenta hjärnskador, bl.a. på hippocampus och hjärnbarken. I kurslitteratur på läkarprogrammet så förklarar de att minnesförlusten vid ECT beror på att nervceller i hjärnbarken dör under det epileptiska anfallet vid ECT p.g.a. för många triggningar av nervcellerna (excitotoxicity). Den pulsade likströmmen är 800 mA med en spänning på 450 V under flera sekunder och även den kan orsaka skador där den går fram. Strömmen lär ha en fyrkantsvåg med frekvensen 100 Hz (d.v.s. samma frekvens som likriktad nätspänning). Dessutom orsakar troligen tvångs-ECT större hjärnskador än vanlig ECT eftersom patienten är mer stressad.

Extremt hög stress under lång tid lär kunna orsaka hjärnskador i sig. En välinformerad patient vet att han/hon får sin hjärna förstörd och det är en mycket traumatisk upplevelse under alla de månader behandlingen pågår. Tvångs-ECT-patienterna andas kanske in syre sämre inför ECT än frivilliga patienter och den eventuella syrebristen kan ge extra stora hjärnskador. Vill ECT-personalen orsaka större hjärnskador kan de använda alternativa elektrodpositioner och högre strömstyrka.

Det finns fall då patienter givits tvångs-ECT trots att de själva inte ansett sig ha någon sjukdom som kan botas med ECT. I samma fall finns inga allvarliga symptom beskrivna som kan motivera en så drastisk behandling som tvångs-ECT. Psykiatrin har tolkat sakliga protester mot behandlingen som symptom på psykisk sjukdom. De symptom som beskrivs är ofta enligt patienterna förfalskningar och avsiktliga misstolkningar.

Psykiatrin har behov av patienter för att personalen skall få jobb och för att man skall kunna anställa fler av deras släktingar. Att skapa nya kroniker genom misshandel med överdoser av mediciner följt av tvångs-ECT finns det därför motiv för. Personalen ogillar ibland även vissa patienter p.g.a. politiska åsikter eller klass- eller folkgruppstillhörighet. De kan alltså ha motiv att ljuga ihop symptom för att få utföra tvångs-ECT och ge hästdoser mediciner. Det finns troligen psykiatrer och annan psykiatripersonal som uppfostrats av nazister och t.o.m. av medlemmar i Waffen SS. Man kan jämföra familjenamnen på svenska psykiatrer med namnen på svenska nazister som sammanställts i minst en historiebok och finner då en osannolik överensstämmelse, men detta borde utforskas mer seriöst innan man kan uttala med säkerhet att den svenska psykiatrikerkåren i stort sett härstammar från nazister och frivilliga i Waffen SS.

Det finns många tvångsbehandlingar: t.ex. bältesläggning, tvångsmedicinering och tvångs-ECT. Tvångs-ECT är dock den allvarligaste eftersom den leder till minnesförlust som delvis är permanent. Dessutom verkar medicinen få mycket större effekt efter ECT. Detta kan bero på att blod-hjärnbarriären släpper in mer medicin efter ECT och kanske även på att de enskilda nervcellerna i hjärnan påverkas mer efter ECT p.g.a. att jonkanaler öppnar sig. Det har även hänt att patienter har drabbats av blödningar i ögats näthinna p.g.a. ECT och blivit blinda – naturligtvis inträffar även spridda hjärnblödningar p.g.a. ECT. Ingen skall behöva acceptera skador p.g.a. en tvångsbehandling.

Det är en rättslig prövning av tvångsintagningar i Förvaltningsrätten. Den sätts dock oftast ur spel eftersom patienten utsätts för tvångs-ECT strax innan rättegången och därför inte kan försvara sig p.g.a. minnesförlusten och de stärkta medicinbiverkningarna: t.ex. stora skakningar och extrem munntorrhet och försämrad tankeförmåga. Det kan bli så att nämndemän och domare kommer att straffas eftersom de låtsas vara okunniga om behandlingsbiverkningar.

Man borde förbjuda tvångs-ECT och minst kräva att patienter intygar skriftligt att de vill ha ECT inför varje behandling. Man borde också kunna få välja vilka behandlingar man går med på i händelse av intagning i psykiatrin och få detta val registrerat. I Sverige har det enligt TV-programmet Uppdrag Granskning även inträffat att frivilliga patienter drogats ner och utsatts för tvångs-ECT. Alltså är det inte tillräckligt att patienten befinner sig i psykiatrin frivilligt för att få utföra ECT.

Sedan lång tid tillbaka ges ECT (elchocker av hjärnan) mot patientens vilja i ca 1% av fallen (enligt en ECT-narkosläkare, men det kan vara vanligare). Jag anser att detta är absolut oacceptabelt. De som utsätter patienter för tvångs-ECT bör stoppas och straffas. Jag är för mänskliga rättigheter och att de som misstänks för inblandning i tvångs-ECT skall få rättvisa rättegångar. Nu har vi inte retroaktiv rättskipning och anser inte att barn skall straffas för sina föräldrars brott. Det kan dock inte uteslutas att att denna rättsuppfattning ändras i framtiden. Alltså bör man redan idag upphöra med tvångs-ECT om man är inblandad i detta. Inte bara psykiatripersonalen kan komma att straffas utan även narkospersonalen, ty de är nödvändiga vid ECT och skulle kunna vägra att delta i ECT om de ej är 100% säkra på att behandlingen är frivillig.

Jag tror inte att de som utsätter personer för tvångs-ECT vill de utsatta något gott. Om en person begår en sådan handling som att orsaka hjärnskador hos någon annan så inser nog förrövaren att den misshandlade personen har motiv att organisera effektivt nödvärn mot honom/henne i framtiden för att minska risken för ytterligare hjärnskador hos sig själv och andra. Att bete sig på ett sådant sätt att man skapar legitima krav på att bli oskadliggjord är suicidalt. Min slutsats är att psykiatri-, narkos- och domstolspersonalen inte bryr sig speciellt mycket om huruvida de lever eller är döda. Tvångs-ECT-personalen försöker dock oftast ha hemliga adresser och bor i svårtillgängliga områden vilket indikerar en medvetenhet om risken för att utsättas för effektivt nödvärn.

Hittills känner jag ej till något fall då ECT-personal blivit utsatta för nödvärn och det kan bero på att ECT-psykiatrerna omsorgsfullt väljer ut väluppfostrade, fredliga människor för tvångs-ECT. ECT-psykiatrerna utsätter troligen sällan medlemmar i kriminella MC-gäng för tvångs-ECT. Man kan också konstatera att tvångs-ECT ej förekommer i de länder som har en stark organiserad brottslighet. Lättillgänglig och mäktig organiserad brottslighet kan alltså fungera som ett skydd mot tvångs-ECT och andra brott mot mänskliga rättigheter, men jag hoppas att vi i Sverige kan få stopp på tvångs-ECT demokratiskt utan att behöva införa maffiaorganisationer.

OM FÖRFATTAREN

Jag är fysiker (MSc) från Lunds universitet och har varit antagen till läkarprogrammet vid samma universitet. Jag har varit ECT-motståndare sedan 1987 då jag först hörde talas om behandlingen. Jag har läst medicinska böcker och artiklar om ämnet. Jag har blivit engagerad i frågan eftersom jag vet att ECT är skadligt och vill själv inte utsättas för behandlingen oavsett hur bra andra skulle anse att den är för mig. Jag jobbar även ibland som lärare och är mån om att det uppväxande släktet skall slippa hjärnskador p.g.a. tvångs-ECT eller annan dålig psykiatri. Jag har skrivit några debattartiklar om ämnet som var publicerade på en statlig webbserver och som har fått en hel del respons. Jag är ej medlem i Scientologikyrkan eller relaterade organisationer. Jag påpekar detta eftersom jag läst denna anklagelse mot mig, men förövrigt är jag för religionsfrihet. Jag har heller ingen ekonomisk vinning av att tvångs-ECT upphör, dock skulle vi få ett säkrare samhälle där fler kunde förverkliga sin potential.

Artikeln publicerades ursprungligen på numera nedlagda Newsmill.se 2012-06-25, men man kan fortfarande läsa originalet och kommentarerna i arkivet.

Written by U.P.A.

12 januari, 2014 at 00:31

Publicerat i ECT

Tagged with , , ,

Elchockspsykiaters hem hotas tyvärr inte av stationsbygget (Niels Guldberg-Kjär)

with 9 comments

Elchockspsykiaters hem hotas av stationsbygget

Spårsänkning gör att elchockspsykiaterns hus blir kvar

En elchockspsykiaters hus behövde rivas för att bygga en station i Hjärup i Staffanstorps kommun. Nu har dock ondskan triumferat igen och hans hus behöver ej rivas. Niels Guldberg-Kjär är en psykiater som elchockat många patienter under tvång (d.v.s. elchockat människor mot deras uttryckliga vilja med hjälp av våld och hot om våld.) Han har blivit polisanmäld för grov misshandel och människorov. Människorov är ett brott som aldrig preskriberas. Tyvärr har polis, åklagare, överåklagare och Riksåklagaren ännu inte gjort något och denna brist på rättsskipning i Sverige borde tas upp i Europadomstolen. Nils Guldberg (sic) är nu över pensionsåldern men kan rycka in på t.ex. S:t Lars som vikarie och då hjärnskada fler patienter med t.ex. elchocker. Det är alltså viktigt att hans läkarlegitimation dras in.

Hans 20 år yngre fru Taina är neuropsykolog. Hennes patienter hjärnskadas troligen också p.g.a. att hon samarbetar med psykiatrer. Nu har hon gjort någon forskning baserad på självskattning som troligen går ut på att sälja mer ADHD-medicin och öka efterfrågan på psykiatrer och neuropsykologer. Deras falska diagnoser används kanske också för att sjukskriva friska vänner så att de får ledigt med full lön under långa tider, d.v.s. bidragsfusk.

De har ett stort hus, två stora bilar, och flera barn. I varje fall mannen i familjen har förstört mängder av människors liv med sina falska diagnoser som lett till tvångsbehandlingar med hjärnskadliga elchocker och hjärnskadlig felmedicinering. Vi får hoppas att hans barn ej utvecklas till direkt onda människor eller människor som sympatiserar med ondskan. Barnen tycks ha andra efternamn än fadern och detta kan vara ett sätt att försöka dölja släktskapet. ”Hur länge skall de onda få triumfera?” 

 

Written by U.P.A.

14 september, 2013 at 17:50

Publicerat i ECT

Tagged with ,

Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård

with one comment

Piratpartiet ska verka för att ”advance health care directive” införs i Sverige och att alla personer som är tillräckligt psykiskt friska vid ansökan ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår och att man får besked om huruvida registreringen i databasen blev godkänd samt har möjlighet att överklaga en icke godkänd registrering.

Detta är ett yrkande från en motion som gick igenom på Piratpartiets vårmöte 2013 och det är alltså Piratpartiets nuvarande politik.

Jag anser att en person äger sin egen kropp inklusive hjärnan. Det finns medicinska behandlingar som är kontroversiella även bland läkare och som starkt påverkar patienten och hennes framtida liv. T.ex. är ECT/elbehandling, d.v.s. elchocker av hjärnan, en sådan kontroversiell behandling internationellt sett även om nästan hela den svenska psykiaterkåren anser att den är ofarlig och hälsosam. (Att psykiaterkåren i Sverige blivit så osannolikt eniga om ECT:s förträfflighet kan bero på mobbning och politisk diskriminering inom vår sjukvård.) ECT används inte alls i vissa länder och delstater trots att den psykiatriska vetenskapen borde vara densamma för alla människor, men däremot har Sverige världsrekord i ECT per capita.

ECT används även som en tvångsbehandling inom psykiatrin. I Sverige har de som bedöms vara psykiskt friska rätt att tacka nej till alla behandlingar. T.ex. finns det vissa religioner som förbjuder blodtransfusioner även i livräddande syfte och om en patient vägrar blodtransfusion så respekteras detta och patienten får dö. När det gäller psykiska sjukdomar så anses patienten ofta inte vara beslutsför och läkarna bestämmer ofta själva behandlingen i strid med patientens och de anhörigas vilja men ibland med de anhörigas tillstånd. En patient kan ha anhöriga som inte vill hennes bästa om det t.ex. finns konflikter inom familjen. De flesta psykiskt sjuka har varit friska och har friska perioder. Alla människor borde under sina psykiskt friska perioder själva få bestämma vilka behandlingar de accepterar som psykiskt sjuka, sovande eller medvetslösa. En patient bör alltså få registrera sin vilja att t.ex. slippa ECT eller en viss medicingrupp hos någon statlig myndighet och sjukvården skall vara skyldig att kontrollera om de har tillstånd att utföra behandlingen innan så sker. Detta kan organiseras på samma sätt som organdonationskorten.

Dock ingår det inte i denna motion att man skall kunna slippa alla behandlingar. T.ex. skall sjukvården fortfarande få stoppa akuta blödningar även om patienten i förväg beslutat att inga blödningar skall stoppas. Sjukvården skall även få förhindra kvävning mot patientens vilja. De behandlingar man skall kunna slippa är de som är kontroversiella eller som har allvarliga biverkningar för en del patienter. En riskabel behandling skall aldrig kunna påtvingas en psykiskt sjuk patient om patienten som frisk tackade nej till dessa behandlingar. Den i mitt tycke mest absurda behandlingsformen inom svensk skolmedicin, ECT, skall man självklart få tacka nej till i förväg, enligt denna motion. ECT innebär att man framkallar stora epileptiska anfall med starkström, men de syns mindre p.g.a. narkos och muskelavslappnande medel. ECT orsakar bl.a. minnesförlust av närminnet och ibland fjärrminnet/långtidsminnet och i vissa fall är dessa minnesförluster omfattande och permanenta. ECT har vid djurförsök på t.ex. fullt friska råttor visat sig kunna skada fjärrminnet. Minnesförlusterna är alltså inte, som vissa psykiatrer ibland hävdar, alltid orsakade av patientens psykiska sjukdom.

Jag anser att just pirater borde har speciellt lätt att förstå det felaktiga i att mot en annan människas vilja förstöra hennes motsvarighet till RAM-minne (närminne) och hårddiskar (fjärrminne), ty vi anser ju normalt att myndigheter inte skall få förstöra våra datorer och filer. Under starkströmmen vid tvångs-ECT så böjer sig fötterna mot patientens vilja — detta indikerar att patienten är en marionett åt psykiatripersonalen.

Även om man då skulle kunna tacka nej i förväg till alla behandlingar med biverkningar så innebär det inte att jag i denna motion föreslår att tvångsvård skall slopas. Man kan alltså fortfarande som idag låsa in patienter på så små utrymmen att de inte kan röra sig och även tvångsmata dem med klart hälsosam mat om denna motion genomförs. Att vara fastspänd i armar, ben, bål och hals med svår klåda under fyra timmar utan klocka och utan att någon lyssnar är en traumatisk upplevelse för patienten men förbjuds alltså inte i denna motion. Man kan även idag p.g.a. lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård tvinga icke akut psykiskt sjuka patienter med hjälp av Polisen att infinna sig till möten med sjukvården men då utan de behandlingar som de tackat nej till i förväg. Anledningen till att jag inte tar upp detta är att öka sannolikheten för att motionen genomförs snart. Det bör vara acceptabelt för alla demokrater att några patienter slipper t.ex. ECT eller neuroleptika under tvång — däremot kanske många motsätter sig att s.k. psykiskt sjuka inte kan hållas inlåsta utan rättvis rättegång och då begränsas i sitt handlande.

Det här systemet med att tacka nej till vissa behandlingar i förväg verkar inte ha något svenskt namn men heter på engelska ”advance health care directive”/”living will”/”personal directive”/”advance directive”/”advance decision”. Det är även redan infört i vissa länder och delstater.

Även om man själv anser att psykiatrin är en sann vetenskap och att alla behandlingar som psykiatrerna föreslår är förträffliga så bör man respektera dem som har en delvis motsatt ståndpunkt.

Om motionsställaren: Jag är fysiker (fil. mag./MSc) och är bl.a. godkänd på kurser i vetenskapsteori. Jag sympatiserade med Piratpartiet redan när det grundades 2006 och uppmanade t.ex. andra att hjälpa till med signaturer för att grunda partiet men var då medlem i Miljöpartiet och gick med i Piratpartiet först 2010. Jag är inte och har aldrig varit medlem i Scientologikyrkan eller i någon av deras underorganisationer — jag tar upp detta eftersom dessa typer av anklagelser är vanliga när man kommer med förslag om att minska psykiatrins makt. Jag är för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och är bl.a. för religionsfrihet och är starkt för öppen källkod enligt GPLv3+ och vill att fildelning skall vara tillåten i enlighet med Piratpartiets nuvarande politik. Jag ser det som en stor fördel att vanliga partimedlemmar utan någon ställning i partiet får bidra med motioner på ett enkelt sätt.

Yrkande:
att Piratpartiet ska verka för att ”advance health care directive” införs i Sverige och att alla personer som är tillräckligt psykiskt friska vid ansökan ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår och att man får besked om huruvida registreringen i databasen blev godkänd samt har möjlighet att överklaga en icke godkänd registrering.

Motivering:
Var och en bör ha rätt att tacka nej till potentiellt skadliga behandlingar i förväg om man ej är svårt psykiskt sjuk när man gör detta.

Man har en lista med behandlingar där man kan kryssa i vilka man inte vill ha. Det skall vara lätt att sätta upp nya behandlingar på listan.

Detta är ju en utveckling av de tidigare yrkandena. Skillnaden är att jag inte nämner att systemet skall fungera som tillämpliga delar av organdonationsverksamheten, men det förutsätts att man har en databas så att en person inte måste registrera sitt ”advance health care directive” (AHCD) på alla nuvarande och framtida sjukhus. Men det är ju en naturlig konsekvens av att Förvaltningslagen skall följas om att ärenden skall handläggas på billigaste sätt. Dessutom tar jag inte upp ej sjukskriven som kriterium på psykisk friskhet, utan man ansöker om att få registrera sitt AHCD och om registreringsmyndigheten befarar att man inte är psykiskt frisk så kan de avslå, men då har man möjlighet att överklaga och åberopa olika offentliga bevis på psykisk friskhet såsom t.ex. att man nyligen tog körkort, vann en Folkrace-tävling, vann en schackturnering eller klarade Högskoleprovet på en hög nivå. 

Written by U.P.A.

18 maj, 2013 at 21:54

Censur av kommentarer hos Radio Sweden av ”screeners”

leave a comment »

Jag kommenterade en artikel på Radio Sweden om förbud av tiggeri men kommentaren togs bort utan förklaring (trots att jag angivit min e-postadress så de kunde kontakta mig). Jag har skrivit till Sveriges Radio både via formulär och e-post och begärt en förklaring. Kommentaren bryter så vitt jag vet inte mot några regler och finns nedan. Radio Sweden’s artikel refererar till en artikel i DN: ”Förbjud det organiserade tiggeriet på våra gator”. Jag lade in kommentaren igen och den blev faktiskt godkänd denna gång. Det är i alla fall ett ofog att harmlösa kommentarer tas bort av ”screeners” eftersom alla är inte förutseende nog att spara sina kommentarer någon annanstans, och resultatet blir en utarmning av yttrandefriheten.

Beggars disturb people but psychiatry must be reformed

I have been harassed by a beggars in the library when I sat and studied using a laptop computer and an expensive graphing calculator. The Police did nothing because begging is legal now. I think it would be great if begging is banned. I’ve also been harassed by native Swedish beggars on the streets when I e.g. was starting my moped. I think the beggars should do something meaningful with their life. Going around and beg from people is a waste of precious time. They should get a hobby or do something useful. In Sweden we have a welfare state and it is not necessary for anyone to beg. We also have free healthcare so if a person starves she will given food at the hospital. But we also have a bad psychiatry were people get brain-damages. I suppose some beggars have legitimate reasons to avoid ”help” from psychiatry as psychiatry works today and then begging is the only way to survive. My suggestion is that people are allowed to reject dangerous/questionable treatments (e.g. ECT and some medications) within psychiatry. If psychiatry was such reformed the beggars could get real help from psychiatry without risking permanent brain damage (or damages to kidneys and liver). Conclusion: We cannot ban begging unless we also ban damaging forced psychiatry. 

Written by U.P.A.

30 mars, 2013 at 14:15

Publicerat i ECT

Fråga doktorn i SVT, Gunilla Hasselgren, sprider lögner om ECT (elchocker av hjärnan) som ej granskas

leave a comment »

/***
Beslut: Granskningsnämnden för radio och TV (GRN) vid Myndigheten för radio och TV granskar ej ECT-propaganda i SVT.

Jag anser att det är fel att det uppenbart partiska och osakliga TV-inslaget om ECT inte ens granskas. Det är ju en principiellt viktig fråga att TV-läkare skall basera sina uttalanden på den medicinska vetenskapen och inte bara hitta på. Speciellt är det viktigt att vara korrekt när behandlingen leder till permanenta hjärnskador. Det är justitierådet Henrik Jermsten som är ordförande i GRN och som får sin lön av skattebetalarna som fattat beslutet och tydligen anser att osaklig propaganda för ECT skall få spridas obehindrat i skattefinansierade TV-program (TV-avgiften är en hög skatt på TV-apparater som går till det insynsskyddade företaget SVT).

Program: Fråga doktorn del 13

Kanal eller station: SVT1 & SVT24

Sändningsdag: 2012-11-26

Sändningstid: 18.15

Utveckla varför du vill få programmet eller inslaget prövat:

Anmälan av ”Fråga doktorn” del 13 26/11 2012, 27/11, 1/12, se http://www.svt.se/tv-tabla/SVT1/2012-11-26.

Mina kommentarer till textningen börjar med ”/*” och slutar med ”*/” för att inte förväxlas med textningen. Kommentarerna är lite förbättrade jämfört med anmälan.

Husdoktorn Gunilla Hasselgren svarade på frågor om ECT/elchocker av hjärnan:

***/

156 00:16:39.840 –> 00:16:46.120 Vi har fått ett allvarligt brev från ”A” som finns i Skåne.

157 00:16:46.280 –> 00:16:52.600 ”Är det erkänt att elchocker förstör koncentrationsförmågan?”

158 00:16:52.760 –> 00:16:58.920 ”Jag fick elchocker för 35 år sen och tycker att psyket förändrats.”

159 00:16:59.080 –> 00:17:06.120 ”Nu får jag mediciner mot psykosen, men klarar bara enkla vardagsgrejer.”

160 00:17:06.280 –> 00:17:11.960 Det är jättesvårt att säga vad som är orsaken till det här.

161 00:17:12.120 –> 00:17:16.800 Du har haft din sjukdom under många år.

162 00:17:16.960 –> 00:17:24.120 Det kan sätta sina spår. Elbehandling kan verka dramatiskt och otäckt.

/***

Husläkaren försöker bortförklara patientens symptom. Att ECT kan orsaka skador på hippocampus står i engelska och svenska wikipedia. En person med skadad hippocampus har sämre närminne och därför också sämre koncentrationsförmåga eftersom man kan hålla lite i minnet.

‘Det finns nya djurstudier som har dokumenterat betydande hjärnskador efter en serie ECT-behandlingar. Till exempel publicerade ryska forskare 2005 en studie med titeln ”Electroconvulsive Shock Induces Neuron Death in the Mouse Hippocampus: Correlation of Neurodegeneration with Convulsive Activity”. I denna studie fann forskarna att efter en ECT-serie var det en betydande förlust av nervceller i delar av hjärnan och särskilt i vissa delar av hippocampus där upp till 10% av nervcellerna dödades. Forskarna drar slutsatsen att ”den främsta orsaken till nervcellsdöd är epileptiska anfall framkallade av elchocker.”‘ Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/ECT.

Svaret borde alltså vara: Ja, det är känt att ECT orsakar hjärnskador.

***/

163 00:17:24.280 –> 00:17:29.600 Men man gör det aldrig lättvindigt.

/***

Enligt många patienter utförs ECT lättvindigt och även mot deras uttryckliga vilja med våld eller hot om våld samt även med ekonomiska hot om indragen sjukpenning.

***/

164 00:17:29.760 –> 00:17:34.920 Då handlar det om att rädda liv och livskvalitet.

/***

Livskvaliteten skulle vara högre utan den meningslösa och hjärnskadliga ECT-behandlingen.

***/

165 00:17:35.080 –> 00:17:41.120 Mediciner har inte samma effekt, och fungerar inte lika snabbt.

/***

ECT har en kraftig effekt men den är destruktiv.

***/

166 00:17:41.280 –> 00:17:47.880 Det här kan spara in många månaders lidande.

/***

Tvärtom patienten som utsatts för ECT får men för livet och får leva med en sänkt hjärnkapacitet p.g.a. nervcellsdöden även i hjärnbarken.

***/

167 00:17:48.040 –> 00:17:52.200 Det är som en snabbspolning framåt.

/***

Uttalandet har ingen som helst verklighetsförankring.

***/

168 00:17:52.360 –> 00:17:58.160 Det kan ge bestående minnesstörningar-

169 00:17:58.320 –> 00:18:02.240 -från själva behandlingsperioden.

/***

Just det och orsaken är hjärnskadorna på hippocampus och hjärnbarken. Men eftersom hjärnbarken skadas på ett oförutsägbart sätt så kan vilka långtidsminnen som helst raderas.

***/

170 00:18:02.400 –> 00:18:07.440 Den här bilden visar inte hur behandlingen går till.

171 00:18:07.600 –> 00:18:13.240 Man släpper igenom ström för att starta om hjärnan.

/***

Detta är ingen officiell teori och stämmer inte. Det som händer är att starkström skickas genom hjärnan som orsakar ett epileptiskt anfall. Både starkströmmen och det epileptiska anfallet orsakar skador. Bl.a. dör nervceller p.g.a. excitotoxicity. ‘Enligt en standardlärobok på läkarprogrammet [4] i kapitlet ”Memory” diskuterar de ECT som ett exempel på något som orsakar minnesförlust. De tar detta som bevis för att långtidsminnet är lokaliserat till hjärnbarken, eftersom ECT huvudsakligen påverkar hjärnbarken. De pekar på att minnesförlusten beror på att hjärnceller stressas till döds (excitotoxicity), se s. 746 och Box D i kapitel 6 a.a. Tål inte den vetenskapliga sanningen att läsas här på svenska wikipedia. (Purves m.fl.: Neuroscience. 3. ed., Sunderland, Mass. 2004. [Finns på med.faks. bibliotek på Baravägen 1 i Lund])’ Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Diskussion:ECT#Varf.C3.B6r_har_ni_raderat_den_text_som_referensen_till_Purves_finns_till_f.C3.B6r.3F.

***/

172 00:18:13.400 –> 00:18:19.480 Ingenting går förlorat där inne. Man vill komma till en annan nivå.

/***

Jo, nervceller dör p.g.a. excitotoxicity och små spridda hjärnblödningar, men det sker även en annan typ av skada som innebär att minnet går förlorat p.g.a. utjämning av vikterna på varje nervcell i det neurala nätverket. Att även hjärnblödningar sker bevisas av att patienter blivit blinda efter ECT p.g.a att blodkärl i näthinnan brustit, se <http://ect.orbin.se/ect.html>.

”Man vill komma till en annan nivå”, låter som vidskepligt hokus pokus.

***/

173 00:18:19.640 –> 00:18:23.640 Det låter dramatiskt och skrämmande.

174 00:18:23.800 –> 00:18:29.040 Man får hemska visioner av ”Gökboet” och andra filmer.

/***

Kritiken av ECT i filmen Gökboet är ganska ringa — betydligt mer finns i boken.

***/

175 00:18:29.200 –> 00:18:34.000 Tror du det förvånar folk att det används ännu?

176 00:18:34.160 –> 00:18:39.240 Ja, men bara de som behöver får behandlingen-

/***

Detta är ett falskt uttalande. Egentligen behöver ingen ECT, men även personer utan djup depression får ECT mot sin vilja.

***/

177 00:18:39.400 –> 00:18:44.120 -när man tömt ut de resurser man har.

/***

Detta är också falskt enligt många patienters erfarenhet.

Jag anser att programmet är partiskt eftersom Gunilla Hasselgren uppenbarligen är starkt för ECT och ej har tagit till sig ECT-kritiska patienters synpunkter. Hon har uppenbarligen inte studerat ECT-kritiska artiklar. Det fanns heller ingen ECT-kritisk patient eller sjukvårdsarbetare i studion. Det finns organisationer för sjukvårdsarbetare som vill stoppa ECT i Kanada: http://www.professionalsagainstect.com/interviewspresentations.html.

Detta inslag är även osakligt eftersom det påstår en mängd falska saker som jag motbevisat i mina kommentarer. Detta program står även i strid med andra reportage från SVT där verkliga patienter uttalar sig, t.ex. Uppdrag Granskning om ECT.

Jag vill ha besked om hur det går.

Mvh,

// M.O.B.

Förövrigt kan jag rekommendera min spellista på YouTube med ECT-kritiska filmer: http://www.youtube.com/playlist?list=PL144F08EA657C0B74.
***/ 

Written by U.P.A.

25 februari, 2013 at 23:56

Det som skulle vara ironi visade sig vara sanningen

with 2 comments

En psykolog som jobbar i psykiatrin skrev ett blogginlägg som var ett svar på en DN-artikel av Nathan Shachar. Blogginlägget är ironiskt skrivet men det som föreställer ironi är i själva verket i stort sett sanningen. Det finns goda psykologer inom psykiatrin som med hjälp av tester underkänt psykiatrernas falska diagnoser och därmed räddat patienter från ett svårare liv även om det är svårt nog p.g.a. de hjärnskador patienten redan tillfogats innan psykologtestet gjordes. Tyvärr verkar inte artikelförfattaren tillhöra de goda psykologerna som har civilkurage att stå upp mot psykiatrerna. Nedanstående skrev jag som inlägg riktat till bloggaren på bloggen men det censurerades, ty denna psykolog är tydligen emot en demokratisk debatt:

Ni som jobbar inom psykiatrin sysslar med omfattande brott mot mänskliga rättigheter och med folkmord. Tyvärr är det så att polisen inte gör något åt er brottslighet.

Citat från artikeln: ”…vi som jobbar på psyk [vet] innerst inne att det här med att ge människor stödinsatser, medicin och terapi baserat på bästa möjliga vetenskap…”.

Du nämner ej ECT även om det är en mycket vanlig standardbehandling inom den svenska psykiatrin (men ej förekommer alls i andra länder trots att psykiatrin hävdar att den är en vetenskap). Att ge stödinstatser och terapi låter inte fel, men ni kallar elchocker av hjärnan stöd och ECT för terapi. ECT (electro convulsive treatment, elbehandling) orsakar enbart hjärnskador i form av celldöd av nervceller p.g.a. excitotoxicity och spridda blödningar som ibland leder till stroke eller blindhet (när blodkärl i näthinnan brister). Vissa patienter förväxlar symptomen på hjärnskador med förbättring — dock brukar dessa påstått positiva patienter ej kunna visa upp bevis på att de verkligen har behandlats. ECT har släppts in i den medicinska vetenskapen i en tid (1940-talet) då patienter inom psykiatrin misshandlades öppet av psykiatrerna med lobotomier, insulinchocker, kastrering o.dyl. och sedan har behandlingen inte utvärderats av icke ECT-entusiaster — eller i varje fall bryr sig Socialstyrelsen ej om kritik mot ECT. De få ECT-kritiker som finns försöker ECT-anhängarna dra in legitimationen för.

Jag är inte medlem i Scientologikyrkan eller någon av deras organisationer (t.ex. KMR) så den anklagelsen kan ni inte göra så som ni brukar. Jag är MSc i fysik och har studerat vetenskapsteori och känner igen en falsk vetenskap. Jag noterade att Nathan Shachar också studerat vetenskapsteori så även han känner igen falsk vetenskap.

Psykiatrin ställer oftast sina diagnoser utan kroppsliga undersökningar. De använder t.ex. inte alltid datortomografi eller EEG som man gör inom neurologin. Svenska psykiatrer säger att det är meningslöst att mäta ty kroppsliga mätningar ger ändå inget resultat. Diagnoser ställda utan kroppsliga mätningar accepteras av Socialstyrelsen trots att patienten protesterar mot att ej alls ha de påstådda symptomen (som alltså ej kan mätas). På dessa lösa grunder ges patienter mycket drastiska behandlingar och hålls inlåsta i månader och år.

Anders Behring Breivik fick först en diagnos som innebar att han skulle varit psykiskt sjuk när han massmördade av ett team psykiatrer, sedan sedan fick han diagnosen att han var fullt frisk av ett annat team psykiatrer. Domstolen slog fast att den senare gruppen hade rätt men den första gruppen har inte fått något straff eller indragna legitimationer, trots att de vilselett domstolen. Man får förmoda att Breivik är betydligt noggrannare undersökt än de flesta patienter inom psykiatrin, men ändå kan psykiatrer ej enas om något så elemäntärt som huruvida han var/är frisk eller sjuk. Något sådant kan bara inträffa inom den falska vetenskapen psykiatri. Själv anser jag att Brevik var frisk men att han har en felaktig politik. Ansvaret för att han lyckades med sitt massmord ligger dock på inkompetenta tulltjänstemän m.fl. som inte insåg att någon höll på att beställa delar till en bomb, samt poliser som gav honom vapenlicens för militära vapen, samt lägerledningen som endast hade en obeväpnad vakt på plats.

Jag kan bara beklaga att jag som skattebetalare tvingas betala lönen för denna bloggerska. Förhoppningsvis genomförs förslagen på min blogg men det lär dröja. 

Written by U.P.A.

11 januari, 2013 at 03:39

Publicerat i ECT

Tagged with , , , ,

ECT-branschen anställer!

leave a comment »

Jag är motståndare till ECT (elchocker av hjärnan). Tyvärr används skattepengar till en enbart hjärnskadlig behandlingsform som även används på ett rättsosäkert sätt för att troligen undanröja förespråkare för mänskliga rättigheter och främst unga ledare från vissa folkgrupper i folkmordssyfte. Ett annat syfte med ECT kan vara att skapa kroniker så att psykiatripersonalen får fler arbetstillfällen som de kan dela ut till släkt och vänner.

Just nu 7/12 2010 rekryteras det mycket ECT-personal — ibland flera tjänster per annons:
1. https://skane.tms.hrdepartment.com/
2. http://www.jobb.sll.se/
3. http://www.jobb.sll.se/
4. http://www.aditrorecruit.com/
5. http://www.aditrorecruit.com/
6. http://www.arbetsformedlingen.se/

Samtidigt är personer som kan göra nyttiga saker för miljön och människorna arbetslösa. Det gäller t.ex. pedagogiska personer med fil. mag. i fysik och fil. lic. i kemi. Varför är det så lätt för sadister som inte respekterar andras fria vilja att få jobb?

En aktivitet man kan göra som ECT-kritisk är att söka jobben och samtidigt beskriva hur man skulle sköta dem på ett säkert och ansvarsfullt sätt genom att inte utföra några ECT-behandlingar alls. På så sätt når man fram med anti-ECT-budskapet till de ansvariga och de har då möjlighet att ta sitt förnuft till fånga och stoppa det maktmissbruk som ECT oftast handlar om. Även då patienterna är frivilliga så har de oftast desinformerats om att ECT inte orsakar hjärnskador och på något okänt sätt skulle göra dem bättre.

För mer information se t.ex. http://ect.orbin.se/discovery_ect.html (min egen webbplats) och http://www.elchocker.se/ (jag är ej alls medlem i organisationerna bakom denna webbplats men publicerar helt ideellt några av mina artiklar där — den verkar för övrigt innehålla sanna berättelser från ECT-skadade och deras anhöriga) samt en artikel på expressen.se om den kraftiga ökningen av elchocker de senaste åren. Mitt tips: Undvik psykiatrin helt i jul om du inte vill få skador på långtids- och arbetsminnet och andra mer diffusa hjärnskador på den oersättliga hjärnbarken, ty de står laddade och klara med sin nya ECT-personal. Var mänsklig och skicka heller inte dina anhöriga till psykiatrin. Lev helt enkelt med alla psykiska problem olösta till dess tvångs-ECT har förbjudits. God Jul önskar M.O.B. i L.! 

Written by U.P.A.

7 december, 2010 at 19:40

Publicerat i ECT

Den fria viljan borde respekteras inom sjukvården

leave a comment »

Jag anser att mänskliga rättigheter skall respekteras. Det är t.ex. en mänsklig rättighet att inte hållas inlåst om man inte är dömd för brott. Ändå hålls personer, i dagens Sverige, inlåsta mot deras vilja för att de misstänks kunna skada sig själva eller andra utan att några strikta bevis för misstanken läggs fram (dock bättre nu än tidigare – då krävdes endast att patienten ansågs kunna bli bättre av vården). De utsätts även för tvångsbehandling innan det varit någon rättslig prövning av huruvida de skall vara inlåsta.

Viss tvångsbehandling t.ex. ECT gör det omöjligt att försvara sig i domstolen och leder till hjärnskador. Den fria viljan borde respekteras i dessa fall eftersom systemet missbrukas för att avsiktligt hjärnskada friska. Jag anser att om någon vårdats mot sin vilja och utsatts för behandling som kan leda till minnesförlust eller nervscellsdöd (detta gäller bl.a. ECT) subjektivt anser sig vara hjärnskadad p.g.a. vården så skall alla som varit inblandade i tvångsvården dömas för det grövsta tänkbara brottet, d.v.s. folkmord ty de har använt sig av offentlig makt för att utföra sina brott. Vidare anser jag att straffet för folkmord bör vara döden. Patienten skall ha rätt att betrakta behandlingen som ofrivillig om han/hon inte skrivit under något papper om att tillåta behandlingen. I och med att behandlingen var ofrivillig så blir bevisbördan omvänd och tillsammans med att det räcker att subjektivt anse sig vara hjärnskadad p.g.a. behandlingen så kommer i stort sett alla som sysslar med tvångsvård att avrättas. Om en patient dör under vård där godkännande underskrift saknas så skall vårdpersonalen automatiskt dömas till döden eftersom principen är att det hårdaste straffet skall utdömas i fall där man inte är säker på att vården var frivillig. Tvångsvården kommer därmed att upphöra i praktiken.

Jag anser alltså att mänskliga rättigheter skall respekteras. Det innebär att även folkmördarna inom sjukvården skall åtnjuta alla mänskliga rättigheter – t.ex. den om en rättvis rättegång även om de inte låter sina offer idag åtnjuta denna rättighet. Även nämndemännen och domaren i Förvaltningsrätten kan komma att avrättas för folkmord om de hållit orättvisa rättegångar och inte reserverat sig mot besluten. Mänskliga rättigheter måste upprätthållas genom att folkmördare döms till döden i rättvisa rättegångar som dock kan vara automatiska när man väl konstaterat att vissa fakta föreligger. Jag tror dödsstraff avskräcker de offentligt anställda/anlitade tjänstemännen mer än bara fängelse. Syftet med dödsstraff för folkmördande vårdpersonal är alltså att stävja brott och inte att hämnas även om hämnd kanske egentligen alltid har handlat om brottsprevention. 

Written by U.P.A.

16 november, 2010 at 23:13

Publicerat i ECT