politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Archive for the ‘ECT’ Category

Psykiatrins metoder för att sätta rättssäkerheten ur spel

leave a comment »

Jag har nyligen läst en debattartikel i Expressen om hur rättspsykiatrin arbetar med subtila medel för att stoppa Sture Bergwalls (f.d. Thomas Quick) resningsansökan. De har t.ex. dragit in en bilresa (med tre skötare) för att hälsa på brodern, som strax innan hade yttrat sig kritiskt i TV. Jag tror de gör detta för att få Sture Bergwall ur balans så att de kan provocera fram tvångsmedicinering, men han bör naturligtvis inte låta sig provoceras. Med multidrogterapi kan psykiatrerna åstadkomma permanent kemisk lobotomi och om de vill kan de även göra lobotomin elektriskt med ECT med extra hög strömstyrka. Även om han inte provoceras kan psykiatrerna hävda detta. Ett annat syfte kan vara att få brodern Sten-Ove att yttra sig mindre.

Vad tror jag blir nästa drag från psykiatrins sida? Jag tror de kommer att försöka splittra bröderna genom att t.ex. säga att den ene har sagt något ofördelaktigt om den andre. Förhoppningsvis genomskådar bröderna sådana försök.

Ett tips till Sture Bergwall är att spela in alla personalkontakter med dold mp3-spelare. Han kan också förse sig med GPS-logger. Släktingar och vänner bör ofta komma på besök. Som vissa artikelkommentatörer hävdar är det möjligt att psykiatrin mördar Sture Bergwall och låter det se ut som självmord.

Thomas Quick har klarat sig utan mediciner och läkarkontakt i 7 år och blivit frisk p.g.a. detta. Nu ville han dock byta klinik. Jag tror det kan vara smart att byta klinik men anser att han helt bör avstå vårdkontakter även där.

Jag har själv köpt boken ”Thomas Quick är död” — mest p.g.a. att jag ville stödja brödernas kamp mot psykiatrin och för rättvisa. Jag har även sett TV-programmen om ärendet. Jag hoppas rättvisa skipas och att Sture Bergwall alias Thomas Quick blir fri och att de inblandade åklagarna, rättspsykiatrerna m.fl. döms till hårda straff.

Jag har läst kommentarerna till artikeln. Vissa är mycket elaka. Det verkar som det i dagens Sverige finns några få som bekämpar psykiatrins ondska och många fler som är allierade med den. Vår sida kommer dock att vinna även om vi är svagare ty vi kan hålla oss till sanningen men våra motståndare måste trassla in sig i lögner. 

Written by U.P.A.

25 juli, 2009 at 23:00

Publicerat i ECT

Inför dödsstraff för folkmord – psykiatern Lennart Meyer

leave a comment »

I dagens Sydsvenskan finns en ledare ”Livsviktigt motstånd” som anser att det är viktigt att avskaffa dödsstraff. När det gäller normala brott kan jag hålla med om att dödstraff bör förbjudas p.g.a. risken att oskyldiga avrättas. Däremot anser jag att t.ex. avrättningarna i samband med Nürnbergrättegångarna var helt riktiga. De som avrättades där var dömda för folkmord. Folkmord kan man vara skyldig till även om man inte direkt mördat någon eller gett någon sådan order. Exempel på folkmord är t.ex. systematisk kidnappning av vissa folkgruppers barn och placerandet av dessa i fosterfamiljer. Andra exempel är tvångssterilisering, lobotomi och ECT (elchocker av hjärnan) med extra hög strömstyrka. Även multidrogterapi med höga doser kan vara folkmord. Man inser detta om man studerar FN:s folkmordskonvention.

När det gäller folkmord så begås dessa av offentliga tjänstemän eller personer direkt utsedda av den offentliga sektorn. Det råder alltså inget tvivel om vem som är skyldig. Det är chefen som är ansvarig för verksamheten där folkmord pågår som bör avrättas.

Om det nu pågår folkmord i Sverige innebär det då att jag anser att statsministern bör avrättas? Inte nödvändigtvis. Det kan vara så att grupper på lägre nivåer, t.ex. läkare, socialsekreterare, nämndemän och advokater döljer att folkmord pågår för den högre ledningen.

När det gäller tvångssteriliseringarna i Sverige så kan de som utförde eller beordrade dem redan vara döda. Jag anser att man kan betrakta det som att dessa tjänstemän inte utförde sitt arbete på ett korrekt sätt. Därför har lönen utbetalats felaktigt. Alltså bör den offentliga sektorn kunna återkräva löneutbetalningarna med ränta från dödsboet, men även från arvingar om dödsboet skulle ha skiftats. Även andra inkomster som beror på att de haft en offentlig tjänst bör återkrävas.

Dödsstraff fungerar bra för att avskräcka höga offentliga tjänstemän från att delta i folkmord. Fängelse fungerar inte så bra som straff för dem eftersom de ofta är akademiker och fängelse är inget straff för en person som finner sin glädje i att läsa böcker eftersom de kan ägna sig åt detta obehindrat där.

Vilka anser jag då vara skyldiga till folkmord? Ett tydligt exempel är psykiatern Lennart Meyer, numera chef för rättspsykiatrin i Skåne, se Kristianstadsbladet. Han är troligen en praktiserande nazist. Han är inte på något sätt åtalad eller dömd  det är bara det att jag tror att han ägnar sig åt folkmord tillsammans med andra i den offentliga sektorn. 

Written by U.P.A.

23 juli, 2009 at 12:44

Publicerat i ECT

Frånvaro av rättssäkerhet inom psykiatrin

leave a comment »

En artikel i Sydsvenskan påminner om den alltjämt kusliga psykiatrin:
Psykiatrichef: ”Tvångsvård är patientomsorg” (Arkiv).

Det är ruggigt att läsa om dessa psykiatrer, överläkare Louise Lundberg och chefsöverläkare Susanna Sundgren, som ignorerar att psykiatriska mediciner och ECT ger permanenta hjärnskador.

De som psykiatrin har som inkomstkälla har ofta fått sina hjärnor förstörda av ECT och överdoser psykofarmaka i unga år. De förstör gärna unga begåvades hjärnor.

Redan innan en person kommer till den första rättsliga prövningen så kan det vara för sent. Minnesförluster p.g.a. t.ex. ECT sätter rättssäkerheten ur spel och innebär att rättsprövningen inte är rättvis.

Psykiatrerna, Louise Lundberg och Susanna Sundgren, bör troligen, efter en rättvis rättegång, straffas för folkmord. För mer utförligt resonemang, se:
NACT och dess brott mot mänskligheten.

Hur länge skall de onda få härja fritt? Kommer rättvisa skipas inom
rimlig tid? Se även artiklarna:
"Inga tabletter kan ge en livsglädjen tillbaka"
 "Rättegången ofta ett spel för gallerierna" (Arkiv)
 Forskare: Patientens rättssäkerhet måste stärkas (Arkiv)

Written by U.P.A.

19 januari, 2009 at 19:51

Publicerat i ECT