politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Archive for the ‘ECT’ Category

Det som skulle vara ironi visade sig vara sanningen

with 2 comments

En psykolog som jobbar i psykiatrin skrev ett blogginlägg som var ett svar på en DN-artikel av Nathan Shachar. Blogginlägget är ironiskt skrivet men det som föreställer ironi är i själva verket i stort sett sanningen. Det finns goda psykologer inom psykiatrin som med hjälp av tester underkänt psykiatrernas falska diagnoser och därmed räddat patienter från ett svårare liv även om det är svårt nog p.g.a. de hjärnskador patienten redan tillfogats innan psykologtestet gjordes. Tyvärr verkar inte artikelförfattaren tillhöra de goda psykologerna som har civilkurage att stå upp mot psykiatrerna. Nedanstående skrev jag som inlägg riktat till bloggaren på bloggen men det censurerades, ty denna psykolog är tydligen emot en demokratisk debatt:

Ni som jobbar inom psykiatrin sysslar med omfattande brott mot mänskliga rättigheter och med folkmord. Tyvärr är det så att polisen inte gör något åt er brottslighet.

Citat från artikeln: ”…vi som jobbar på psyk [vet] innerst inne att det här med att ge människor stödinsatser, medicin och terapi baserat på bästa möjliga vetenskap…”.

Du nämner ej ECT även om det är en mycket vanlig standardbehandling inom den svenska psykiatrin (men ej förekommer alls i andra länder trots att psykiatrin hävdar att den är en vetenskap). Att ge stödinstatser och terapi låter inte fel, men ni kallar elchocker av hjärnan stöd och ECT för terapi. ECT (electro convulsive treatment, elbehandling) orsakar enbart hjärnskador i form av celldöd av nervceller p.g.a. excitotoxicity och spridda blödningar som ibland leder till stroke eller blindhet (när blodkärl i näthinnan brister). Vissa patienter förväxlar symptomen på hjärnskador med förbättring — dock brukar dessa påstått positiva patienter ej kunna visa upp bevis på att de verkligen har behandlats. ECT har släppts in i den medicinska vetenskapen i en tid (1940-talet) då patienter inom psykiatrin misshandlades öppet av psykiatrerna med lobotomier, insulinchocker, kastrering o.dyl. och sedan har behandlingen inte utvärderats av icke ECT-entusiaster — eller i varje fall bryr sig Socialstyrelsen ej om kritik mot ECT. De få ECT-kritiker som finns försöker ECT-anhängarna dra in legitimationen för.

Jag är inte medlem i Scientologikyrkan eller någon av deras organisationer (t.ex. KMR) så den anklagelsen kan ni inte göra så som ni brukar. Jag är MSc i fysik och har studerat vetenskapsteori och känner igen en falsk vetenskap. Jag noterade att Nathan Shachar också studerat vetenskapsteori så även han känner igen falsk vetenskap.

Psykiatrin ställer oftast sina diagnoser utan kroppsliga undersökningar. De använder t.ex. inte alltid datortomografi eller EEG som man gör inom neurologin. Svenska psykiatrer säger att det är meningslöst att mäta ty kroppsliga mätningar ger ändå inget resultat. Diagnoser ställda utan kroppsliga mätningar accepteras av Socialstyrelsen trots att patienten protesterar mot att ej alls ha de påstådda symptomen (som alltså ej kan mätas). På dessa lösa grunder ges patienter mycket drastiska behandlingar och hålls inlåsta i månader och år.

Anders Behring Breivik fick först en diagnos som innebar att han skulle varit psykiskt sjuk när han massmördade av ett team psykiatrer, sedan sedan fick han diagnosen att han var fullt frisk av ett annat team psykiatrer. Domstolen slog fast att den senare gruppen hade rätt men den första gruppen har inte fått något straff eller indragna legitimationer, trots att de vilselett domstolen. Man får förmoda att Breivik är betydligt noggrannare undersökt än de flesta patienter inom psykiatrin, men ändå kan psykiatrer ej enas om något så elemäntärt som huruvida han var/är frisk eller sjuk. Något sådant kan bara inträffa inom den falska vetenskapen psykiatri. Själv anser jag att Brevik var frisk men att han har en felaktig politik. Ansvaret för att han lyckades med sitt massmord ligger dock på inkompetenta tulltjänstemän m.fl. som inte insåg att någon höll på att beställa delar till en bomb, samt poliser som gav honom vapenlicens för militära vapen, samt lägerledningen som endast hade en obeväpnad vakt på plats.

Jag kan bara beklaga att jag som skattebetalare tvingas betala lönen för denna bloggerska. Förhoppningsvis genomförs förslagen på min blogg men det lär dröja. 

Written by U.P.A.

11 januari, 2013 at 03:39

Publicerat i ECT

Tagged with , , , ,

ECT-branschen anställer!

leave a comment »

Jag är motståndare till ECT (elchocker av hjärnan). Tyvärr används skattepengar till en enbart hjärnskadlig behandlingsform som även används på ett rättsosäkert sätt för att troligen undanröja förespråkare för mänskliga rättigheter och främst unga ledare från vissa folkgrupper i folkmordssyfte. Ett annat syfte med ECT kan vara att skapa kroniker så att psykiatripersonalen får fler arbetstillfällen som de kan dela ut till släkt och vänner.

Just nu 7/12 2010 rekryteras det mycket ECT-personal — ibland flera tjänster per annons:
1. https://skane.tms.hrdepartment.com/
2. http://www.jobb.sll.se/
3. http://www.jobb.sll.se/
4. http://www.aditrorecruit.com/
5. http://www.aditrorecruit.com/
6. http://www.arbetsformedlingen.se/

Samtidigt är personer som kan göra nyttiga saker för miljön och människorna arbetslösa. Det gäller t.ex. pedagogiska personer med fil. mag. i fysik och fil. lic. i kemi. Varför är det så lätt för sadister som inte respekterar andras fria vilja att få jobb?

En aktivitet man kan göra som ECT-kritisk är att söka jobben och samtidigt beskriva hur man skulle sköta dem på ett säkert och ansvarsfullt sätt genom att inte utföra några ECT-behandlingar alls. På så sätt når man fram med anti-ECT-budskapet till de ansvariga och de har då möjlighet att ta sitt förnuft till fånga och stoppa det maktmissbruk som ECT oftast handlar om. Även då patienterna är frivilliga så har de oftast desinformerats om att ECT inte orsakar hjärnskador och på något okänt sätt skulle göra dem bättre.

För mer information se t.ex. http://ect.orbin.se/discovery_ect.html (min egen webbplats) och http://www.elchocker.se/ (jag är ej alls medlem i organisationerna bakom denna webbplats men publicerar helt ideellt några av mina artiklar där — den verkar för övrigt innehålla sanna berättelser från ECT-skadade och deras anhöriga) samt en artikel på expressen.se om den kraftiga ökningen av elchocker de senaste åren. Mitt tips: Undvik psykiatrin helt i jul om du inte vill få skador på långtids- och arbetsminnet och andra mer diffusa hjärnskador på den oersättliga hjärnbarken, ty de står laddade och klara med sin nya ECT-personal. Var mänsklig och skicka heller inte dina anhöriga till psykiatrin. Lev helt enkelt med alla psykiska problem olösta till dess tvångs-ECT har förbjudits. God Jul önskar M.O.B. i L.! 

Written by U.P.A.

7 december, 2010 at 19:40

Publicerat i ECT

Den fria viljan borde respekteras inom sjukvården

leave a comment »

Jag anser att mänskliga rättigheter skall respekteras. Det är t.ex. en mänsklig rättighet att inte hållas inlåst om man inte är dömd för brott. Ändå hålls personer, i dagens Sverige, inlåsta mot deras vilja för att de misstänks kunna skada sig själva eller andra utan att några strikta bevis för misstanken läggs fram (dock bättre nu än tidigare – då krävdes endast att patienten ansågs kunna bli bättre av vården). De utsätts även för tvångsbehandling innan det varit någon rättslig prövning av huruvida de skall vara inlåsta.

Viss tvångsbehandling t.ex. ECT gör det omöjligt att försvara sig i domstolen och leder till hjärnskador. Den fria viljan borde respekteras i dessa fall eftersom systemet missbrukas för att avsiktligt hjärnskada friska. Jag anser att om någon vårdats mot sin vilja och utsatts för behandling som kan leda till minnesförlust eller nervscellsdöd (detta gäller bl.a. ECT) subjektivt anser sig vara hjärnskadad p.g.a. vården så skall alla som varit inblandade i tvångsvården dömas för det grövsta tänkbara brottet, d.v.s. folkmord ty de har använt sig av offentlig makt för att utföra sina brott. Vidare anser jag att straffet för folkmord bör vara döden. Patienten skall ha rätt att betrakta behandlingen som ofrivillig om han/hon inte skrivit under något papper om att tillåta behandlingen. I och med att behandlingen var ofrivillig så blir bevisbördan omvänd och tillsammans med att det räcker att subjektivt anse sig vara hjärnskadad p.g.a. behandlingen så kommer i stort sett alla som sysslar med tvångsvård att avrättas. Om en patient dör under vård där godkännande underskrift saknas så skall vårdpersonalen automatiskt dömas till döden eftersom principen är att det hårdaste straffet skall utdömas i fall där man inte är säker på att vården var frivillig. Tvångsvården kommer därmed att upphöra i praktiken.

Jag anser alltså att mänskliga rättigheter skall respekteras. Det innebär att även folkmördarna inom sjukvården skall åtnjuta alla mänskliga rättigheter – t.ex. den om en rättvis rättegång även om de inte låter sina offer idag åtnjuta denna rättighet. Även nämndemännen och domaren i Förvaltningsrätten kan komma att avrättas för folkmord om de hållit orättvisa rättegångar och inte reserverat sig mot besluten. Mänskliga rättigheter måste upprätthållas genom att folkmördare döms till döden i rättvisa rättegångar som dock kan vara automatiska när man väl konstaterat att vissa fakta föreligger. Jag tror dödsstraff avskräcker de offentligt anställda/anlitade tjänstemännen mer än bara fängelse. Syftet med dödsstraff för folkmördande vårdpersonal är alltså att stävja brott och inte att hämnas även om hämnd kanske egentligen alltid har handlat om brottsprevention. 

Written by U.P.A.

16 november, 2010 at 23:13

Publicerat i ECT

Psykiatrins metoder för att sätta rättssäkerheten ur spel

leave a comment »

Jag har nyligen läst en debattartikel i Expressen om hur rättspsykiatrin arbetar med subtila medel för att stoppa Sture Bergwalls (f.d. Thomas Quick) resningsansökan. De har t.ex. dragit in en bilresa (med tre skötare) för att hälsa på brodern, som strax innan hade yttrat sig kritiskt i TV. Jag tror de gör detta för att få Sture Bergwall ur balans så att de kan provocera fram tvångsmedicinering, men han bör naturligtvis inte låta sig provoceras. Med multidrogterapi kan psykiatrerna åstadkomma permanent kemisk lobotomi och om de vill kan de även göra lobotomin elektriskt med ECT med extra hög strömstyrka. Även om han inte provoceras kan psykiatrerna hävda detta. Ett annat syfte kan vara att få brodern Sten-Ove att yttra sig mindre.

Vad tror jag blir nästa drag från psykiatrins sida? Jag tror de kommer att försöka splittra bröderna genom att t.ex. säga att den ene har sagt något ofördelaktigt om den andre. Förhoppningsvis genomskådar bröderna sådana försök.

Ett tips till Sture Bergwall är att spela in alla personalkontakter med dold mp3-spelare. Han kan också förse sig med GPS-logger. Släktingar och vänner bör ofta komma på besök. Som vissa artikelkommentatörer hävdar är det möjligt att psykiatrin mördar Sture Bergwall och låter det se ut som självmord.

Thomas Quick har klarat sig utan mediciner och läkarkontakt i 7 år och blivit frisk p.g.a. detta. Nu ville han dock byta klinik. Jag tror det kan vara smart att byta klinik men anser att han helt bör avstå vårdkontakter även där.

Jag har själv köpt boken ”Thomas Quick är död” — mest p.g.a. att jag ville stödja brödernas kamp mot psykiatrin och för rättvisa. Jag har även sett TV-programmen om ärendet. Jag hoppas rättvisa skipas och att Sture Bergwall alias Thomas Quick blir fri och att de inblandade åklagarna, rättspsykiatrerna m.fl. döms till hårda straff.

Jag har läst kommentarerna till artikeln. Vissa är mycket elaka. Det verkar som det i dagens Sverige finns några få som bekämpar psykiatrins ondska och många fler som är allierade med den. Vår sida kommer dock att vinna även om vi är svagare ty vi kan hålla oss till sanningen men våra motståndare måste trassla in sig i lögner. 

Written by U.P.A.

25 juli, 2009 at 23:00

Publicerat i ECT

Inför dödsstraff för folkmord – psykiatern Lennart Meyer

leave a comment »

I dagens Sydsvenskan finns en ledare ”Livsviktigt motstånd” som anser att det är viktigt att avskaffa dödsstraff. När det gäller normala brott kan jag hålla med om att dödstraff bör förbjudas p.g.a. risken att oskyldiga avrättas. Däremot anser jag att t.ex. avrättningarna i samband med Nürnbergrättegångarna var helt riktiga. De som avrättades där var dömda för folkmord. Folkmord kan man vara skyldig till även om man inte direkt mördat någon eller gett någon sådan order. Exempel på folkmord är t.ex. systematisk kidnappning av vissa folkgruppers barn och placerandet av dessa i fosterfamiljer. Andra exempel är tvångssterilisering, lobotomi och ECT (elchocker av hjärnan) med extra hög strömstyrka. Även multidrogterapi med höga doser kan vara folkmord. Man inser detta om man studerar FN:s folkmordskonvention.

När det gäller folkmord så begås dessa av offentliga tjänstemän eller personer direkt utsedda av den offentliga sektorn. Det råder alltså inget tvivel om vem som är skyldig. Det är chefen som är ansvarig för verksamheten där folkmord pågår som bör avrättas.

Om det nu pågår folkmord i Sverige innebär det då att jag anser att statsministern bör avrättas? Inte nödvändigtvis. Det kan vara så att grupper på lägre nivåer, t.ex. läkare, socialsekreterare, nämndemän och advokater döljer att folkmord pågår för den högre ledningen.

När det gäller tvångssteriliseringarna i Sverige så kan de som utförde eller beordrade dem redan vara döda. Jag anser att man kan betrakta det som att dessa tjänstemän inte utförde sitt arbete på ett korrekt sätt. Därför har lönen utbetalats felaktigt. Alltså bör den offentliga sektorn kunna återkräva löneutbetalningarna med ränta från dödsboet, men även från arvingar om dödsboet skulle ha skiftats. Även andra inkomster som beror på att de haft en offentlig tjänst bör återkrävas.

Dödsstraff fungerar bra för att avskräcka höga offentliga tjänstemän från att delta i folkmord. Fängelse fungerar inte så bra som straff för dem eftersom de ofta är akademiker och fängelse är inget straff för en person som finner sin glädje i att läsa böcker eftersom de kan ägna sig åt detta obehindrat där.

Vilka anser jag då vara skyldiga till folkmord? Ett tydligt exempel är psykiatern Lennart Meyer, numera chef för rättspsykiatrin i Skåne, se Kristianstadsbladet. Han är troligen en praktiserande nazist. Han är inte på något sätt åtalad eller dömd  det är bara det att jag tror att han ägnar sig åt folkmord tillsammans med andra i den offentliga sektorn. 

Written by U.P.A.

23 juli, 2009 at 12:44

Publicerat i ECT

Frånvaro av rättssäkerhet inom psykiatrin

leave a comment »

En artikel i Sydsvenskan påminner om den alltjämt kusliga psykiatrin:
Psykiatrichef: ”Tvångsvård är patientomsorg” (Arkiv).

Det är ruggigt att läsa om dessa psykiatrer, överläkare Louise Lundberg och chefsöverläkare Susanna Sundgren, som ignorerar att psykiatriska mediciner och ECT ger permanenta hjärnskador.

De som psykiatrin har som inkomstkälla har ofta fått sina hjärnor förstörda av ECT och överdoser psykofarmaka i unga år. De förstör gärna unga begåvades hjärnor.

Redan innan en person kommer till den första rättsliga prövningen så kan det vara för sent. Minnesförluster p.g.a. t.ex. ECT sätter rättssäkerheten ur spel och innebär att rättsprövningen inte är rättvis.

Psykiatrerna, Louise Lundberg och Susanna Sundgren, bör troligen, efter en rättvis rättegång, straffas för folkmord. För mer utförligt resonemang, se:
NACT och dess brott mot mänskligheten.

Hur länge skall de onda få härja fritt? Kommer rättvisa skipas inom
rimlig tid? Se även artiklarna:
"Inga tabletter kan ge en livsglädjen tillbaka"
 "Rättegången ofta ett spel för gallerierna" (Arkiv)
 Forskare: Patientens rättssäkerhet måste stärkas (Arkiv)

Written by U.P.A.

19 januari, 2009 at 19:51

Publicerat i ECT