politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Archive for juni 2008

FRA-lagen

leave a comment »

Här i Sverige är det idag debatt i Riksdagen om FRA-lagen (att FRA skall få avlyssna all Internet-kommunikation över Sveriges gränser utan att det finns någon brottsmisstanke). Det skall vara omröstning på onsdag. Risken är stor att lagen går igenom. Lagförslaget strider mot brevhemligheten (det är ett brott enligt brottsbalken att läsa andras privata brev) och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (UDHR): ”Artikel 12.

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.” (Notera ”korrespondens”.) Sverige har skrivit på att UDHR skall gälla. UDHR är mycket väl genomtänkt för att hindra uppkomsten av brott mot mänskligheten. Att börja bryta mot UDHR är fel väg att gå.

Jag tror det kommer leda till läckage och missbruk av informationen som FRA skulle samla in. T.ex. så kan affärshemligheter röjas, folk trakasseras, skvaller spridas m.m. Sådant missbruk skedde t.ex. under 2:a världskriget då telefoner massavlyssnades.

Meddelarfriheten (d.v.s. rätten att kontakta en journalist utan att detta sprids) är också hotad, ty många använder utländska e-posttjänster.

Jag tror heller inte FRA-lagen kommer att vara effektiv för att stoppa terrorism. I de fall man upptäckt terrorism i förväg så har man gjort det p.g.a. tjallare och avhoppare — inte p.g.a. massavlyssning (vad jag vet i alla fall). Det finns redan en lag som gör det tillåtet att avlyssna misstänkta personer och det borde räcka. FRA kan komma att hävda att de har avvärjt kärnvapenattacker mot Stockholms tunnelbana när någon helt oskyldig som råkade klicka på fel länk har trakasserats.

Det finns system som TOR (The Onion Router) för att surfa anonymt men de är långsamma och fungerar knappast med t.ex. YouTube.

Written by U.P.A.

17 juni, 2008 at 11:02

Publicerat i Övrigt