politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Archive for juni 2014

Bojkotta 90-konto/kontrollgirokonto

leave a comment »

Du bör bojkotta alla 90-konton (d.v.s. konton som börjar på 90) eftersom det inte finns några garantier för att pengarna används för avsett ändamål. Om någon anmäler att en organisation missbrukar de insamlade pengarna på ett speciellt sätt så tillåter Insamlingskontroll att organisationen yttrar sig över anmälan utan att anmälaren får läsa yttrandet. Detta innebär alltså att den insamlande organisationen kan ljuga utan att anmälaren kan protestera mot detta. Det finns inga garantier för att styrelsen i Svensk Insamlingskontroll består av kritiskt tänkande människor. Det går heller inte att få veta om en organisation är anmäld och vad anmälan handlar om.

Bevis: Detta brev har skickats från Svensk Insamlingskontroll:

Subject: SV: SV: SV: Mattecentrum borde inte få ha 90-konto
Date: Thu, 19 Jun 2014 11:48:30 +0000

Hej,

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening och inte någon myndighet. Vi omfattas därför inte av offentlighetsprincipen och lämnar inte ut handlingar. Genom att vi inte är en myndighet eller domstol bryter vi inte mot principerna om en rättvis rättegång när vi inte kommunicerar alla yttranden. Vi är en privat kontrollorganisation som står på givarnas sida. Vi har utrett frågan och tar alltid klagomål från allmänheten på allvar. Vi gör en noggrann granskning av alla 90-kontoinnehavare varje år och vid särskilda tillfällen om det finns anledning till det. Genom att 90-kontoinnehavarna lämnar sina Årsredovisningar och rapportering på våra blanketter kan vi kontrollera att insamlade pengar används på rätt sätt.

Med vänlig hälsning

Lena Hörnblad
Kanslichef

Insamlingskontroll har även varit extremt långsamma i sin handläggning, men det lär ha berott på ett chefsbyte. Detta innebär dock att de senaste årens anmälningar inte har handlagts alls, ty t.ex. ovan nämnda anmälan hade försvunnit och fick skickas in i sin helhet igen. Även då krävdes påminnelse för att få svar. Slutsatsen är att 90-kontonummer bara ger en falsk trygghet och den mottagande organisationen kan vara hur korrupt som helst. Allmänheten har ingen insyn i hur Svensk Insamlingskontroll arbetar, om de nu arbetar över huvud taget.

Att Mattecentrum inte borde få ha 90-konto beror på att de använder pengarna till att avlöna personal som i sin tur förtalar dem som sakligt kritiserar föreningen. De brukar då anklaga dem i olika forum och på Twitter m.fl. platser som Mattecentrum kontrollerar för att vara sjuka, trots att kritikerna bevisligen är fullt friska och t.ex. jobbar heltid och klarar avancerade kurser i t.ex. astrofysik. Detta förtal pågår och inträffade t.ex. i maj 2014. Man vet inte ens om Mattecentrum verkligen har yttrat sig över anmälan till Stiftelsen för Insamlingskontroll ty det kan ju vara ett påhitt från Insamlingskontrolls sida.

Written by U.P.A.

24 juni, 2014 at 01:00