politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Archive for november 2010

Den fria viljan borde respekteras inom sjukvården

leave a comment »

Jag anser att mänskliga rättigheter skall respekteras. Det är t.ex. en mänsklig rättighet att inte hållas inlåst om man inte är dömd för brott. Ändå hålls personer, i dagens Sverige, inlåsta mot deras vilja för att de misstänks kunna skada sig själva eller andra utan att några strikta bevis för misstanken läggs fram (dock bättre nu än tidigare – då krävdes endast att patienten ansågs kunna bli bättre av vården). De utsätts även för tvångsbehandling innan det varit någon rättslig prövning av huruvida de skall vara inlåsta.

Viss tvångsbehandling t.ex. ECT gör det omöjligt att försvara sig i domstolen och leder till hjärnskador. Den fria viljan borde respekteras i dessa fall eftersom systemet missbrukas för att avsiktligt hjärnskada friska. Jag anser att om någon vårdats mot sin vilja och utsatts för behandling som kan leda till minnesförlust eller nervscellsdöd (detta gäller bl.a. ECT) subjektivt anser sig vara hjärnskadad p.g.a. vården så skall alla som varit inblandade i tvångsvården dömas för det grövsta tänkbara brottet, d.v.s. folkmord ty de har använt sig av offentlig makt för att utföra sina brott. Vidare anser jag att straffet för folkmord bör vara döden. Patienten skall ha rätt att betrakta behandlingen som ofrivillig om han/hon inte skrivit under något papper om att tillåta behandlingen. I och med att behandlingen var ofrivillig så blir bevisbördan omvänd och tillsammans med att det räcker att subjektivt anse sig vara hjärnskadad p.g.a. behandlingen så kommer i stort sett alla som sysslar med tvångsvård att avrättas. Om en patient dör under vård där godkännande underskrift saknas så skall vårdpersonalen automatiskt dömas till döden eftersom principen är att det hårdaste straffet skall utdömas i fall där man inte är säker på att vården var frivillig. Tvångsvården kommer därmed att upphöra i praktiken.

Jag anser alltså att mänskliga rättigheter skall respekteras. Det innebär att även folkmördarna inom sjukvården skall åtnjuta alla mänskliga rättigheter – t.ex. den om en rättvis rättegång även om de inte låter sina offer idag åtnjuta denna rättighet. Även nämndemännen och domaren i Förvaltningsrätten kan komma att avrättas för folkmord om de hållit orättvisa rättegångar och inte reserverat sig mot besluten. Mänskliga rättigheter måste upprätthållas genom att folkmördare döms till döden i rättvisa rättegångar som dock kan vara automatiska när man väl konstaterat att vissa fakta föreligger. Jag tror dödsstraff avskräcker de offentligt anställda/anlitade tjänstemännen mer än bara fängelse. Syftet med dödsstraff för folkmördande vårdpersonal är alltså att stävja brott och inte att hämnas även om hämnd kanske egentligen alltid har handlat om brottsprevention. 

Written by U.P.A.

16 november, 2010 at 23:13

Publicerat i ECT

Datalagringsdirektivet leder till offentlig backup m.m.

leave a comment »

Den enda fördelen med Datalagringsdirektivet är väl att man kan begära ut sin kraschade hårddisk som allmän handling. 😉 Det blir dock dyrt att begära ut HD:n som allmän handling enligt TF p.g.a. Avgiftsförordningen (2 kr/A4 över 9 st.), men man kan använda PUL en gång per år och då blir det gratis. P.g.a. kostnaden för datalagringen kommer dagens system med obegränsad kommunikation för fast avgift att försvinna. Internets frihetstid går mot sitt slut och vi får skicka DVD:er eller minneskort till varandra med snigelpost. Samla på er så mycket ni kan!

Written by U.P.A.

16 november, 2010 at 04:00

Publicerat i Övrigt