politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Archive for december 2014

Elbehandling räddar INTE liv, utan orsakar hjärnskador

leave a comment »

Man bör vara kritisk till en artikel skriven av Jane Johansson, verksamhetschef, och Andreas Leschinger, kvalitetschef, vid Vuxenpsykiatrin Skaraborgs sjukhus:

http://www.skaraborgslanstidning.se/artikel/197073/elbehandling-raddar-liv

Artikelförfattarna erkänner att ECT alltid orsakar hjärnskador: ”Minnesstörningar är en oundviklig följd av ECT”. Minnesstörningar beror i sin tur på hjärnskador. Hjärnan kan inte helt återhämta sig efter skadorna p.g.a. elchocken genom hjärnan. ECT är bara grov misshandel maskerad som vård och bör polisanmälas som misshandel så fort som möjligt även om du inte märker några minnesstörningar, ty nervceller har dött eller skadats enligt teorin för hur ECT fungerar. Det är som regel lönlöst att få rätt genom att kontakta den verksamhet som misshandlat en även om de hävdar att det är vård. Det verkar omöjligt för dem som anser sig skadade av ECT att få datortomografi och magnetkamera efter misshandeln med elchocker. Det beror väl på att hjärnskadorna p.g.a. ECT är lätta att upptäcka för en seriös sjukhusfysiker. Fysiker är dessutom som regel hederligare än läkare och ingår inte i läkarskrået. Sjukvården respekterar inte patienten som brottsoffer där psykiatripersonalen är gärningsmännen. ECT borde vara olagligt. Snacket om att ECT skulle vara beprövat har hela tiden ignorerat patienternas synpunkter. I djurförsök både ser man hjärnskador och kan logiskt dra slutsatser att hjärnan skadats, se t.ex. engelska och svenska Wikipedia (även äldre versioner ty psykiatrin har resurser att radera sådant som är till deras nackdel) samt diskussionssidorna för källor.

Written by U.P.A.

19 december, 2014 at 20:27

Publicerat i ECT

Tagged with

Alternativ till tvångssterilisering

leave a comment »

I den vilda djurvärlden kan man inte föröka sig om man inte kan försörja sina ungar. Jag är emot tvångssterilisering, men personer som inte kan försörja sina barn borde inte skaffa fler än två barn. Man skulle kunna införa straff för föräldrar som skaffar fler än två barn, men som inte försörjer ett enda av sina tidigare barn (d.v.s. att skattebetalarna tvingas att försörja dem). Det gäller att tänka ut något sätt att straffa föräldrarna som ej försörjer sina barn så hårt att de avstår från att skaffa fler barn än två, men ändå inte straffar barnen, ty barnen är ju inte skyldiga. Det är inte rätt att ofrivilliga skall tvingas att försörja överdrivet stora familjer som inte vill eller kan försörja sina egna barn. Jorden är ju redan överbefolkad som den är, vilket leder till miljöförstöring och ekologisk kollaps.
Man kan hjälpa barn vars föräldrar är straffade p.g.a. för många barn i förskolan, skolan och på fritidshem genom att ge dem nyttig mat och lekmöjligheter. Ett tänkbart straff är att föräldrarna får minskad ålderspension, ty det skulle inte påverka barnen så mycket. Man får prova sig fram och se vad som hjälper.
Ett problem är att vissa kan försörja sig utmärkt trots att de bara gör skada, t.ex. vissa psykiatrer. De skaffar många barn och även dessa kan försörja sig utmärkt genom att jobba i psykiatrin och tillfoga andra personer hjärnskador, vilket försämrar samhällets ekonomi. Man måste alltså även stoppa alla skattefinansierade jobb som inte bidrar med någon nytta.

Written by U.P.A.

14 december, 2014 at 13:52