politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Elchockspsykiaters hem hotas tyvärr inte av stationsbygget (Niels Guldberg-Kjär)

with 9 comments

Elchockspsykiaters hem hotas av stationsbygget

Spårsänkning gör att elchockspsykiaterns hus blir kvar

En elchockspsykiaters hus behövde rivas för att bygga en station i Hjärup i Staffanstorps kommun. Nu har dock ondskan triumferat igen och hans hus behöver ej rivas. Niels Guldberg-Kjär är en psykiater som elchockat många patienter under tvång (d.v.s. elchockat människor mot deras uttryckliga vilja med hjälp av våld och hot om våld.) Han har blivit polisanmäld för grov misshandel och människorov. Människorov är ett brott som aldrig preskriberas. Tyvärr har polis, åklagare, överåklagare och Riksåklagaren ännu inte gjort något och denna brist på rättsskipning i Sverige borde tas upp i Europadomstolen. Nils Guldberg (sic) är nu över pensionsåldern men kan rycka in på t.ex. S:t Lars som vikarie och då hjärnskada fler patienter med t.ex. elchocker. Det är alltså viktigt att hans läkarlegitimation dras in.

Hans 20 år yngre fru Taina är neuropsykolog. Hennes patienter hjärnskadas troligen också p.g.a. att hon samarbetar med psykiatrer. Nu har hon gjort någon forskning baserad på självskattning som troligen går ut på att sälja mer ADHD-medicin och öka efterfrågan på psykiatrer och neuropsykologer. Deras falska diagnoser används kanske också för att sjukskriva friska vänner så att de får ledigt med full lön under långa tider, d.v.s. bidragsfusk.

De har ett stort hus, två stora bilar, och flera barn. I varje fall mannen i familjen har förstört mängder av människors liv med sina falska diagnoser som lett till tvångsbehandlingar med hjärnskadliga elchocker och hjärnskadlig felmedicinering. Vi får hoppas att hans barn ej utvecklas till direkt onda människor eller människor som sympatiserar med ondskan. Barnen tycks ha andra efternamn än fadern och detta kan vara ett sätt att försöka dölja släktskapet. ”Hur länge skall de onda få triumfera?” 

 

Written by U.P.A.

14 september, 2013 den 17:50

Publicerat i ECT

Tagged with ,

9 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Citatet om ”ond människa” förekommer inte i texten. Du ljuger alltså och är kanske en lögnare. Det är kanske din erfarenhet, men jag har inga bevis på att du verkligen är patient till Niels Guldberg-Kjär. Andra, t.ex. unga manliga patienter, säger att han är en sadistisk psykiater som ljuger i journaler för att ge intrycket av att patienten t.ex. är manisk när så alls icke är fallet. Detta kan bero på att Niels Guldberg ser unga män som rivaler som han till varje pris vill oskadliggöra. Han har t.ex. falskt skrivit att patienter som bevisligen är medvetslösa p.g.a. överdoser psykiatriska mediciner samtidigt blivit förälskade i alla sköterskor på avdelningen utan att framlägga några bevis för detta. Dessa manliga patienter har ju inte valt att ha Niels Guldberg som läkare utan han har själv tilltvingat sig den rollen genom att skriva in dem på tvångsvård för sjukdomar de ej har och som ej heller kan bevisas, ty inga biologiska mätningar har gjorts som styrker diagnosen. Niels Guldberg har beordrat överdoser mediciner och kraftiga elchocker rakt över hjärnans frontallob i syfte att hjärnskada psykiskt fullt friska patienter som lurats in i psykiatrin. Niels Guldberg har också nekat patienter att genomgå psykologiska tester – troligen för att testerna skulle visa att hans psykiatriska diagnoser i troligen misshandlande syfte ej stämmer. Det kan ju också vara så att Niels Guldberg är rasist och då kanske patienter som enligt honom tillhör rätt ras får en god behandling och de andra får en mycket hjärnskadlig behandling. Niels Guldberg kan också vara religiöst intolerant och accepterar kanske inte new age-religioner och tror kanske att patienter som nämner kvantmekanik tillhör new age. Detta är några förklaringar till varför vissa patienter har behandlats illa av Niels Guldberg-Kjär.

  M.O.B.

  14 februari, 2014 at 12:12

 2. Det är ju så att Niels Guldberg-Kjär har hjärnskadat patienter och ljugit i journaler för att få tillstånd att utföra de hjärnskadliga behandlingarna. T.o.m. Patientförsäkringen erkänner att elchocker orsakar hjärnskador, men att dessa hjärnskador måste accepteras p.g.a. sjukdomen (som ej bevisats varken med kroppsliga mätningar eller med psykologiska tester och därför ej behöver stämma). I psykiatrin behandlar man bara symptomen men det är lätt för psykiatripersonalen att ljuga om symptom om de vill utföra en viss hjärnskadlig behandling. Jag har själv sett de journaler Niels Guldberg skrivit och där står det många orimliga och självmotsägande saker som senare varit grund för mycket drastiska tvångsbehandlingar med överdoser mediciner och kraftiga elchocker av hjärnan. Det är ju p.g.a. att denna hjärnskadliga verksamhet bör stoppas som detta inlägg har skrivits.

  M.O.B.

  14 februari, 2014 at 12:29

 3. Hej Amandine,

  Jag läste ett par artiklar om dig för 4-5 år sedan. Du var mycket sjuk då och din läkare, Niels Guldberg, kämpade för dig. Jag kommer ihåg det eftersom jag själv några år senare fick möjlighet att bli patient hos både Taina och Niels Guldberg. Utan dessa två underbara människor hade jag inte haft ett liv i dag. Niels och Taina Guldberg är varma och ödmjuka människor som värnat om mig som patient på ett sätt som långt överstiger det vanliga. Jag och min familj kommer alltid att vara djupt tacksamma.

  Ann-Christine

  Ann-Christine Clevengaardh

  17 februari, 2014 at 16:42

  • Hur har du valt Guldberg? Mina informatörer har inte valt att ha Guldberg som läkare utan han har påtvingat sig dem mot deras vilja trots att de inte begått några brott och därför ej borde vara inlåsta. Jag vet ju inte om du är patient eller en av psykiatrins hyrda lakejer. Hittills är det bara personer som utger sig för att vara kvinnor som sagt positiva saker om Niels Guldberg. Jag vet dock även en kvinna som drabbats av hjärnskador p.g.a. Niels kraftiga elchocker av frontalloben. Mina informatörer har drabbats av permanenta hjärnskador p.g.a. Niels Guldberg-Kjärs s.k. sjukvård. Om en person tvingar sig på en annan person och ger denne tvångsbehandlingar som orsakar permanenta hjärnskador så är den personen inte god. Dr Mengele behandlade säkert sina icke-judiska patienter väl. Dr Mengele var troligen också en god familjefar och hygglig mot sina kollegor. Likväl är han exempel på en extremt ond människa.

   M.O.B.

   18 februari, 2014 at 03:32

   • He destroyed much of MY life….and as a self proclaimed”expert”of the”criminal minds”he couldn’t even see that I was strung out on smack(e.g heroin)as I sat next to him……wich just COULD be explained by the fact he was sometimes dead drunk on the job.He actually subscribed me a LOADS of opiates morphine and other”goodie goodies”….BUT when he(probably one of his VERY few sober moments)realised that I tricked him on meds(subscribed stuff mind u)he wrote a heap of bullshit about me more or less declared me as a fucking retard and a monster criminaly insain and depraved.That man is better of DEAD FOR THE BEST OF HUMANITY..

    michael stjohn

    1 maj, 2015 at 21:51

 4. Jag vet ju inte om du är verklig patient, men Niels har bevisligen ljugit i journaler och detta har lett till att personer som blivit lurade till S:t Lars i Lund blivit grovt misshandlade med neuroleptika och elchocker som lett till permanenta hjärnskador. Detta kan ju bero på att Niels är rasist eller sexist.

  M.O.B.

  18 februari, 2014 at 03:23

 5. Jag vet ej om du är en verklig patient eller en av psykiatrins hyrda lakejer. När och hur menar du N G-K räddade ditt liv? Du är kanske lurad och tror att du blivit hjälpt när du i själva verket blivit objektivt hjärnskadad p.g.a. behandlingen. Om en offentligt anställd räddar vissa och förstör andra så är hen hur som helst en ond människa. Han är skyldig att hjälpa alla patienter och inte misshandla vissa. Klarar han inte av detta så skall han säga upp sig. Hur som helst så tillhör du kanske inte en etnisk grupp som Niels Guldberg hatar. Om polis, åklagare, överåklagare och Riksåklagaren hade skött sitt jobb så hade Niels Guldberg-Kjär suttit inlåst i fängelse på livstid för människorov, grov misshandel, folkmord m.m. sedan ca 30 år tillbaka. Inse att mänskliga rättigheter inte respekteras i Sverige. Det är ju t.ex. svårt för en patient att motbevisa symptom som psykiatripersonalen bara hittar på i journaler. Det krävs åtminstone att polisen förhör all inblandad personal för att hitta motsägelser. Ibland kan det dock gå att utläsa ur journaltexten att den är osann p.g.a. interna motsägelser. Dock krävs det ju att polisen läser dessa texter, men inte ens det orkar de, ty de har på förhand bestämt sig att det inte kan ligga något i en patients anklagelser. Tung behandling med elchocker som orsakar minnesförlust utförs innan det hållits någon rättslig prövning om huruvida tvångsvården var laglig. Lösningen på detta problem är att omvänd bevisbörda skall gälla. D.v.s. om en patient polisanmäler vården som människorov, grov misshandel o.dyl. så är det psykiatrins uppgift att bevisa att det är inte är så genom t.ex. inspelningar, i annat fall skall de straffas och betala ut skadestånd. Anledningen är att patienten är den svagare parten och har tvingats in i en situation där patienten inte har några vittnen eller har möjlighet att spela in övergreppen.

  M.O.B.

  22 februari, 2014 at 19:02

 6. Har sjalv haft med denna man at gora(n.guldberg dvs)och ljog mej till en”diagnosis”ngt available d absolute dummaste jag gjort i hela mitt vuxna liv han har fuckat up sa sa mkt for mej.Detta var mer ann 10 ar sen(jag ljog for att slippa sitta tid)men raknade INTE med konsekvenserna av detta.Hans falska skit sitter som en sanning for the people of stupidity(the swedes)they really trust their authoritys like servile dogs they bend their back for the mighty….this is a land with no God….NI LITAR PA SKIT!!!!…NI litar pa haxlakare har mer fortroende for en woodooprast ann psykindustrin…a.d.h.d…MY pale ARSE!
  And OH YES…YOU DUMBARSED PPL ACTUALLY INSPIRED THE GERMAN NAZIS BECAUSE WAY LONG BEFORE Mr Hitler EVEN WAS A WELL-KNOWN HOUSEHOLD NAME YOU INVENTED the”RASBIOLOGISKA INSTITUTIONEN”WICH WAS SPONSORED BY THE SWEDISH SOCIALISTS.So..Sweden has got a VERY long tradition of lobotomy,e.c.t,vasectomy and castration.
  These was generally aimed at the minoritys living in Sweden..e.g Romans,travelling ppl(like my ancestors)not to mention the native laponian ppl and also alcoholics and”the slow of mind”as well as homosexuals(real or imagined)was a subject to this treatment.And it didn’t stop until the mid 1970:s SO YOU STUPID SVEDDISH CUCKSUCKERS BRUSH THE SHIT AND BLOD OF YOUR SOLES AFORE CLAIMING YOUR HUMANITY AND PLEASE DON’T FUCKING PRETEND YOU’RE BETTER THAN ANYBODY ELSE JUST BECAUSE U CHICKENSHAT YOURSELF AROUND TWO DEVASTATING WARS!!!!!YOU’RE NOT”ALL THAT U KNOW!”
  fuckin’ cheers

  michael stjohn

  1 maj, 2015 at 21:36

 7. Tyvärr för rättvisan är elchockspsykiatern Niels Guldberg-Kjær död nu. Han hade behövts ställas inför rätta. Bra för patienterna och den seriösa sjukvaarden att han är död, ty nu kan han inte skada fler patienter.

  Niels Guldberg-Kjær
  * 4 november 1946
  † 16 maj 2015
  https://www.minnesrummet.se/system/funeral_notices/pdfs/000/085/279/original/1214503.pdf?1437684992

  U.P.A.

  28 augusti, 2019 at 13:07


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: