politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Archive for the ‘Bibliotek’ Category

Bibliotekens uppdrag

leave a comment »

Jag kritiserar den länkade artikeln. Att SD:s förslag strider mot den nuvarande bibliotekslagen är ointressant att påpeka eftersom politik går ut på att ändra lagarna. Enligt Attila Rostoványi så skulle man väl inte heller få föreslå att Sverige blir en republik eftersom Sverige är ett konungarike nu. Att man tycker att lagarna skall ändras är ju inte detsamma som att vilja bryta mot existerande lagar.

Alla asylsökande borde sitta inlåsta i läger med lägerbibliotek till dess en ansvarstagande jury bedömt dem som säkra. Asylsökande har självklart rätt att återvända till sitt hemland, så de är ju inte fångar. Asylsökande borde inte integreras, ty de har ju inte beviljats asyl. Om de får PUT är de inte längre asylsökande och då bör de integreras.

Bibliotek bör vara en trygg plats med studiero. Oro och stök skall inte tolereras alls, men väktare och kameror med ansiktsigenkänning borde se till att ordningen upprätthålls. Naturligtvis borde clowndräkter, niqab och burka vara förbjudna på bibliotek. Men återigen så diskriminerar jag ingen så länge det är lagligt med dessa dräkter.

Man kan införa en obligatorisk kurs för alla biblioteksbesökare och endast de som klarar svenskt bibliotekskörkort skulle släppas in. Bibliotekskörkortet skulle kunna dras in. På vissa bibliotek har man meröppet — då måste man ju identifiera sig med sitt lånekort i passagekontrollen. När nästa kurs för bibliotekskörkort går skulle kunna stå på dörren.

http://www.svd.se/sd-har-fel-om-bibliotekens-uppdrag

Annonser

Written by U.P.A.

20 oktober, 2016 at 12:22

Publicerat i Bibliotek

Trådlöst tillkallande av väktare på bibliotek

leave a comment »

På många bibliotek inför man nu väktare. Ofta har man redan trådlöst nätverk (WiFi, WLAN). Man borde kunna tillkalla väktare via det trådlösa nätverket. Ofta kommer det fram tiggare när man sitter på biblioteket med sin netbook eller laptop. Då skulle man snabbt kunna tillkalla väktare via någon Internet-tjänst. Alternativt skulle man kunna tillkalla väktare via ett program i mobilen.

Written by U.P.A.

12 augusti, 2009 at 16:00

Publicerat i Bibliotek

Bibliotekens gallrade böcker borde auktioneras ut på Internet

leave a comment »

Bibliotek gallrar böcker som inte lånats på några år. I och med att biblioteken vet vilka böcker som kommer att gallras ut så kan de publicera listan på Internet och låta folk bjuda på de enskilda böckerna (utropspris 1 kr). Auktionen startar 1 månad efter att boken hamnat på listan och pågår 1 månad efter 1:a budet (det skulle fungera som Ebay och Tradera). Om en bok skulle lånas innan första budet så kan den inte gallras. Auktionsvinnaren köper sedan boken på biblioteket. De får då lite besvär med att plocka fram den. Eventuellt kan boken skickas hem om vinnaren betalar frakt plus expeditionsavgift till ett konto. Vill ingen trots flera månaders annonsering köpa boken så kan de kasta den.

Written by U.P.A.

12 augusti, 2009 at 15:35

Publicerat i Bibliotek

Söndagsöppet på Universitetsbiblioteket i Lund

with one comment

Universitetsbiblioteket i Lund borde ha öppet på söndagar. Visserligen står det i Bibeln att man inte får jobba under sabbaten (d.v.s. söndagar för de flesta svenskar) och att de som gör så skall dödas. Jag anser dock att man får utföra viss samhällsservice även på söndagar och för många är söndagar en utmärkt tid för att ägna sig åt andliga övningar såsom att besöka biblioteket.

Written by U.P.A.

16 april, 2008 at 20:11

Publicerat i Bibliotek