politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Archive for september 2013

Elchockspsykiaters hem hotas tyvärr inte av stationsbygget (Niels Guldberg-Kjär)

with 9 comments

Elchockspsykiaters hem hotas av stationsbygget

Spårsänkning gör att elchockspsykiaterns hus blir kvar

En elchockspsykiaters hus behövde rivas för att bygga en station i Hjärup i Staffanstorps kommun. Nu har dock ondskan triumferat igen och hans hus behöver ej rivas. Niels Guldberg-Kjär är en psykiater som elchockat många patienter under tvång (d.v.s. elchockat människor mot deras uttryckliga vilja med hjälp av våld och hot om våld.) Han har blivit polisanmäld för grov misshandel och människorov. Människorov är ett brott som aldrig preskriberas. Tyvärr har polis, åklagare, överåklagare och Riksåklagaren ännu inte gjort något och denna brist på rättsskipning i Sverige borde tas upp i Europadomstolen. Nils Guldberg (sic) är nu över pensionsåldern men kan rycka in på t.ex. S:t Lars som vikarie och då hjärnskada fler patienter med t.ex. elchocker. Det är alltså viktigt att hans läkarlegitimation dras in.

Hans 20 år yngre fru Taina är neuropsykolog. Hennes patienter hjärnskadas troligen också p.g.a. att hon samarbetar med psykiatrer. Nu har hon gjort någon forskning baserad på självskattning som troligen går ut på att sälja mer ADHD-medicin och öka efterfrågan på psykiatrer och neuropsykologer. Deras falska diagnoser används kanske också för att sjukskriva friska vänner så att de får ledigt med full lön under långa tider, d.v.s. bidragsfusk.

De har ett stort hus, två stora bilar, och flera barn. I varje fall mannen i familjen har förstört mängder av människors liv med sina falska diagnoser som lett till tvångsbehandlingar med hjärnskadliga elchocker och hjärnskadlig felmedicinering. Vi får hoppas att hans barn ej utvecklas till direkt onda människor eller människor som sympatiserar med ondskan. Barnen tycks ha andra efternamn än fadern och detta kan vara ett sätt att försöka dölja släktskapet. ”Hur länge skall de onda få triumfera?” 

 

Written by U.P.A.

14 september, 2013 at 17:50

Publicerat i ECT

Tagged with ,

Moderniserad, ateistisk version av Psalm 94 i Psaltaren

with one comment

Även om man är en sorts ateist så bör man inte kasta bort nyttiga texter och resonemang som utvecklats under de tusentals år då en majoritet av människorna var troende. Här är ett exempel på en uppdaterad psalm. Den har ännu inte riktigt funnit sin form och detta är bara ett första utkast.

 1. Naturlagarna, du hämndens evolutionsteorier,
  du hämndens vetenskaper, träd fram!
 2. Res dig, du universums domare,
  straffa de högmodiga som de förtjänar!
 3. Evolutionen och vetenskapen, hur länge,
  hur länge skall de onda få triumfera,
 4. deras tal flöda av fräckhet,
  alla ogärningsmän förhäva sig?
 5. Vetenskapen, de krossar ditt folk,
  de förtrycker din miljö.
 6. De dödar änkor och främlingar
  och mördar de faderlösa.
 7. ”Vetenskapen ser det inte”, säger de,
  ”Det naturliga urvalet märker det inte.”
 8. Ni oförnuftiga i vårt folk, tänk efter,
  ni dårar, när skall ni få förstånd!
 9. Skulle det naturliga urvalet som gett er öron inte höra,
  evolutionen som skapat ögat inte se?
 10. Skulle vetenskapen som fostrar folken inte straffa,
  vetenskapen som undervisar människorna inte veta?
 11. Naturlagarna känner människornas planer,
  de vet att de är idel tomhet.
 12. Lycklig den som du, vetenskapen, fostrar
  och undervisar genom din lag.
 13. Du ger honom ro i onda dagar,
  medan graven grävs åt de onda.
 14. Ty vetenskapen förskjuter inte sitt folk,
  den överger inte sin miljö.
 15. Den rättfärdige skall få sin rätt
  och alla redbara ha en framtid.
 16. Vem försvarar mig mot de onda,
  vem tar mitt parti mot ogärningsmän?
 17. Om inte vetenskapen kom till min hjälp
  skulle jag snart få bo i tystnaden.
 18. När jag är rädd att tappa fotfästet
  håller din godhet mig uppe, vetenskapen.
 19. När mitt hjärta är fullt av bekymmer
  gör din tröst mig glad.
 20. Partiska domare har inte ditt stöd,
  dessa som gör orätt i lagens namn.
 21. De gaddar sig samman mot den rättfärdige
  och dömer den oskyldige till döden.
 22. Men vetenskapen är min trygga borg,
  min vetenskap är min klippa och min tillflykt.
 23. Vetenskapen och evolutionen skall straffa dem för deras brott
  och krossa dem för deras ondska.
  Naturlagarna, vår vetenskap, skall krossa dem.

Original 

Written by U.P.A.

8 september, 2013 at 23:28

Publicerat i Övrigt