politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Posts Tagged ‘Psykiatri

Varför inte ECT bör ges mot patientens vilja

leave a comment »

Fysiker: I Sverige utförs sedan länge ECT mot en persons uttryckliga vilja om psykiatrin vill detta. Detta skapar starka spänningar och konflikter i samhället. Tvångs-ECT kan också missbrukas i syfte att tysta politiska meningsmotståndare och för folkmord. Mitt förslag är därför att tvångs-ECT förbjuds.

Tvångs-ECT är ett allvarligt brott eftersom den orsakar permanenta hjärnskador, bl.a. på hippocampus och hjärnbarken. I kurslitteratur på läkarprogrammet så förklarar de att minnesförlusten vid ECT beror på att nervceller i hjärnbarken dör under det epileptiska anfallet vid ECT p.g.a. för många triggningar av nervcellerna (excitotoxicity). Den pulsade likströmmen är 800 mA med en spänning på 450 V under flera sekunder och även den kan orsaka skador där den går fram. Strömmen lär ha en fyrkantsvåg med frekvensen 100 Hz (d.v.s. samma frekvens som likriktad nätspänning). Dessutom orsakar troligen tvångs-ECT större hjärnskador än vanlig ECT eftersom patienten är mer stressad.

Extremt hög stress under lång tid lär kunna orsaka hjärnskador i sig. En välinformerad patient vet att han/hon får sin hjärna förstörd och det är en mycket traumatisk upplevelse under alla de månader behandlingen pågår. Tvångs-ECT-patienterna andas kanske in syre sämre inför ECT än frivilliga patienter och den eventuella syrebristen kan ge extra stora hjärnskador. Vill ECT-personalen orsaka större hjärnskador kan de använda alternativa elektrodpositioner och högre strömstyrka.

Det finns fall då patienter givits tvångs-ECT trots att de själva inte ansett sig ha någon sjukdom som kan botas med ECT. I samma fall finns inga allvarliga symptom beskrivna som kan motivera en så drastisk behandling som tvångs-ECT. Psykiatrin har tolkat sakliga protester mot behandlingen som symptom på psykisk sjukdom. De symptom som beskrivs är ofta enligt patienterna förfalskningar och avsiktliga misstolkningar.

Psykiatrin har behov av patienter för att personalen skall få jobb och för att man skall kunna anställa fler av deras släktingar. Att skapa nya kroniker genom misshandel med överdoser av mediciner följt av tvångs-ECT finns det därför motiv för. Personalen ogillar ibland även vissa patienter p.g.a. politiska åsikter eller klass- eller folkgruppstillhörighet. De kan alltså ha motiv att ljuga ihop symptom för att få utföra tvångs-ECT och ge hästdoser mediciner. Det finns troligen psykiatrer och annan psykiatripersonal som uppfostrats av nazister och t.o.m. av medlemmar i Waffen SS. Man kan jämföra familjenamnen på svenska psykiatrer med namnen på svenska nazister som sammanställts i minst en historiebok och finner då en osannolik överensstämmelse, men detta borde utforskas mer seriöst innan man kan uttala med säkerhet att den svenska psykiatrikerkåren i stort sett härstammar från nazister och frivilliga i Waffen SS.

Det finns många tvångsbehandlingar: t.ex. bältesläggning, tvångsmedicinering och tvångs-ECT. Tvångs-ECT är dock den allvarligaste eftersom den leder till minnesförlust som delvis är permanent. Dessutom verkar medicinen få mycket större effekt efter ECT. Detta kan bero på att blod-hjärnbarriären släpper in mer medicin efter ECT och kanske även på att de enskilda nervcellerna i hjärnan påverkas mer efter ECT p.g.a. att jonkanaler öppnar sig. Det har även hänt att patienter har drabbats av blödningar i ögats näthinna p.g.a. ECT och blivit blinda – naturligtvis inträffar även spridda hjärnblödningar p.g.a. ECT. Ingen skall behöva acceptera skador p.g.a. en tvångsbehandling.

Det är en rättslig prövning av tvångsintagningar i Förvaltningsrätten. Den sätts dock oftast ur spel eftersom patienten utsätts för tvångs-ECT strax innan rättegången och därför inte kan försvara sig p.g.a. minnesförlusten och de stärkta medicinbiverkningarna: t.ex. stora skakningar och extrem munntorrhet och försämrad tankeförmåga. Det kan bli så att nämndemän och domare kommer att straffas eftersom de låtsas vara okunniga om behandlingsbiverkningar.

Man borde förbjuda tvångs-ECT och minst kräva att patienter intygar skriftligt att de vill ha ECT inför varje behandling. Man borde också kunna få välja vilka behandlingar man går med på i händelse av intagning i psykiatrin och få detta val registrerat. I Sverige har det enligt TV-programmet Uppdrag Granskning även inträffat att frivilliga patienter drogats ner och utsatts för tvångs-ECT. Alltså är det inte tillräckligt att patienten befinner sig i psykiatrin frivilligt för att få utföra ECT.

Sedan lång tid tillbaka ges ECT (elchocker av hjärnan) mot patientens vilja i ca 1% av fallen (enligt en ECT-narkosläkare, men det kan vara vanligare). Jag anser att detta är absolut oacceptabelt. De som utsätter patienter för tvångs-ECT bör stoppas och straffas. Jag är för mänskliga rättigheter och att de som misstänks för inblandning i tvångs-ECT skall få rättvisa rättegångar. Nu har vi inte retroaktiv rättskipning och anser inte att barn skall straffas för sina föräldrars brott. Det kan dock inte uteslutas att att denna rättsuppfattning ändras i framtiden. Alltså bör man redan idag upphöra med tvångs-ECT om man är inblandad i detta. Inte bara psykiatripersonalen kan komma att straffas utan även narkospersonalen, ty de är nödvändiga vid ECT och skulle kunna vägra att delta i ECT om de ej är 100% säkra på att behandlingen är frivillig.

Jag tror inte att de som utsätter personer för tvångs-ECT vill de utsatta något gott. Om en person begår en sådan handling som att orsaka hjärnskador hos någon annan så inser nog förrövaren att den misshandlade personen har motiv att organisera effektivt nödvärn mot honom/henne i framtiden för att minska risken för ytterligare hjärnskador hos sig själv och andra. Att bete sig på ett sådant sätt att man skapar legitima krav på att bli oskadliggjord är suicidalt. Min slutsats är att psykiatri-, narkos- och domstolspersonalen inte bryr sig speciellt mycket om huruvida de lever eller är döda. Tvångs-ECT-personalen försöker dock oftast ha hemliga adresser och bor i svårtillgängliga områden vilket indikerar en medvetenhet om risken för att utsättas för effektivt nödvärn.

Hittills känner jag ej till något fall då ECT-personal blivit utsatta för nödvärn och det kan bero på att ECT-psykiatrerna omsorgsfullt väljer ut väluppfostrade, fredliga människor för tvångs-ECT. ECT-psykiatrerna utsätter troligen sällan medlemmar i kriminella MC-gäng för tvångs-ECT. Man kan också konstatera att tvångs-ECT ej förekommer i de länder som har en stark organiserad brottslighet. Lättillgänglig och mäktig organiserad brottslighet kan alltså fungera som ett skydd mot tvångs-ECT och andra brott mot mänskliga rättigheter, men jag hoppas att vi i Sverige kan få stopp på tvångs-ECT demokratiskt utan att behöva införa maffiaorganisationer.

OM FÖRFATTAREN

Jag är fysiker (MSc) från Lunds universitet och har varit antagen till läkarprogrammet vid samma universitet. Jag har varit ECT-motståndare sedan 1987 då jag först hörde talas om behandlingen. Jag har läst medicinska böcker och artiklar om ämnet. Jag har blivit engagerad i frågan eftersom jag vet att ECT är skadligt och vill själv inte utsättas för behandlingen oavsett hur bra andra skulle anse att den är för mig. Jag jobbar även ibland som lärare och är mån om att det uppväxande släktet skall slippa hjärnskador p.g.a. tvångs-ECT eller annan dålig psykiatri. Jag har skrivit några debattartiklar om ämnet som var publicerade på en statlig webbserver och som har fått en hel del respons. Jag är ej medlem i Scientologikyrkan eller relaterade organisationer. Jag påpekar detta eftersom jag läst denna anklagelse mot mig, men förövrigt är jag för religionsfrihet. Jag har heller ingen ekonomisk vinning av att tvångs-ECT upphör, dock skulle vi få ett säkrare samhälle där fler kunde förverkliga sin potential.

Artikeln publicerades ursprungligen på numera nedlagda Newsmill.se 2012-06-25, men man kan fortfarande läsa originalet och kommentarerna i arkivet.

Written by U.P.A.

12 januari, 2014 at 00:31

Publicerat i ECT

Tagged with , , ,

Det som skulle vara ironi visade sig vara sanningen

with 2 comments

En psykolog som jobbar i psykiatrin skrev ett blogginlägg som var ett svar på en DN-artikel av Nathan Shachar. Blogginlägget är ironiskt skrivet men det som föreställer ironi är i själva verket i stort sett sanningen. Det finns goda psykologer inom psykiatrin som med hjälp av tester underkänt psykiatrernas falska diagnoser och därmed räddat patienter från ett svårare liv även om det är svårt nog p.g.a. de hjärnskador patienten redan tillfogats innan psykologtestet gjordes. Tyvärr verkar inte artikelförfattaren tillhöra de goda psykologerna som har civilkurage att stå upp mot psykiatrerna. Nedanstående skrev jag som inlägg riktat till bloggaren på bloggen men det censurerades, ty denna psykolog är tydligen emot en demokratisk debatt:

Ni som jobbar inom psykiatrin sysslar med omfattande brott mot mänskliga rättigheter och med folkmord. Tyvärr är det så att polisen inte gör något åt er brottslighet.

Citat från artikeln: ”…vi som jobbar på psyk [vet] innerst inne att det här med att ge människor stödinsatser, medicin och terapi baserat på bästa möjliga vetenskap…”.

Du nämner ej ECT även om det är en mycket vanlig standardbehandling inom den svenska psykiatrin (men ej förekommer alls i andra länder trots att psykiatrin hävdar att den är en vetenskap). Att ge stödinstatser och terapi låter inte fel, men ni kallar elchocker av hjärnan stöd och ECT för terapi. ECT (electro convulsive treatment, elbehandling) orsakar enbart hjärnskador i form av celldöd av nervceller p.g.a. excitotoxicity och spridda blödningar som ibland leder till stroke eller blindhet (när blodkärl i näthinnan brister). Vissa patienter förväxlar symptomen på hjärnskador med förbättring — dock brukar dessa påstått positiva patienter ej kunna visa upp bevis på att de verkligen har behandlats. ECT har släppts in i den medicinska vetenskapen i en tid (1940-talet) då patienter inom psykiatrin misshandlades öppet av psykiatrerna med lobotomier, insulinchocker, kastrering o.dyl. och sedan har behandlingen inte utvärderats av icke ECT-entusiaster — eller i varje fall bryr sig Socialstyrelsen ej om kritik mot ECT. De få ECT-kritiker som finns försöker ECT-anhängarna dra in legitimationen för.

Jag är inte medlem i Scientologikyrkan eller någon av deras organisationer (t.ex. KMR) så den anklagelsen kan ni inte göra så som ni brukar. Jag är MSc i fysik och har studerat vetenskapsteori och känner igen en falsk vetenskap. Jag noterade att Nathan Shachar också studerat vetenskapsteori så även han känner igen falsk vetenskap.

Psykiatrin ställer oftast sina diagnoser utan kroppsliga undersökningar. De använder t.ex. inte alltid datortomografi eller EEG som man gör inom neurologin. Svenska psykiatrer säger att det är meningslöst att mäta ty kroppsliga mätningar ger ändå inget resultat. Diagnoser ställda utan kroppsliga mätningar accepteras av Socialstyrelsen trots att patienten protesterar mot att ej alls ha de påstådda symptomen (som alltså ej kan mätas). På dessa lösa grunder ges patienter mycket drastiska behandlingar och hålls inlåsta i månader och år.

Anders Behring Breivik fick först en diagnos som innebar att han skulle varit psykiskt sjuk när han massmördade av ett team psykiatrer, sedan sedan fick han diagnosen att han var fullt frisk av ett annat team psykiatrer. Domstolen slog fast att den senare gruppen hade rätt men den första gruppen har inte fått något straff eller indragna legitimationer, trots att de vilselett domstolen. Man får förmoda att Breivik är betydligt noggrannare undersökt än de flesta patienter inom psykiatrin, men ändå kan psykiatrer ej enas om något så elemäntärt som huruvida han var/är frisk eller sjuk. Något sådant kan bara inträffa inom den falska vetenskapen psykiatri. Själv anser jag att Brevik var frisk men att han har en felaktig politik. Ansvaret för att han lyckades med sitt massmord ligger dock på inkompetenta tulltjänstemän m.fl. som inte insåg att någon höll på att beställa delar till en bomb, samt poliser som gav honom vapenlicens för militära vapen, samt lägerledningen som endast hade en obeväpnad vakt på plats.

Jag kan bara beklaga att jag som skattebetalare tvingas betala lönen för denna bloggerska. Förhoppningsvis genomförs förslagen på min blogg men det lär dröja. 

Written by U.P.A.

11 januari, 2013 at 03:39

Publicerat i ECT

Tagged with , , , ,