politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Posts Tagged ‘Sjukvård

Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård

with one comment

Piratpartiet ska verka för att ”advance health care directive” införs i Sverige och att alla personer som är tillräckligt psykiskt friska vid ansökan ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår och att man får besked om huruvida registreringen i databasen blev godkänd samt har möjlighet att överklaga en icke godkänd registrering.

Detta är ett yrkande från en motion som gick igenom på Piratpartiets vårmöte 2013 och det är alltså Piratpartiets nuvarande politik.

Jag anser att en person äger sin egen kropp inklusive hjärnan. Det finns medicinska behandlingar som är kontroversiella även bland läkare och som starkt påverkar patienten och hennes framtida liv. T.ex. är ECT/elbehandling, d.v.s. elchocker av hjärnan, en sådan kontroversiell behandling internationellt sett även om nästan hela den svenska psykiaterkåren anser att den är ofarlig och hälsosam. (Att psykiaterkåren i Sverige blivit så osannolikt eniga om ECT:s förträfflighet kan bero på mobbning och politisk diskriminering inom vår sjukvård.) ECT används inte alls i vissa länder och delstater trots att den psykiatriska vetenskapen borde vara densamma för alla människor, men däremot har Sverige världsrekord i ECT per capita.

ECT används även som en tvångsbehandling inom psykiatrin. I Sverige har de som bedöms vara psykiskt friska rätt att tacka nej till alla behandlingar. T.ex. finns det vissa religioner som förbjuder blodtransfusioner även i livräddande syfte och om en patient vägrar blodtransfusion så respekteras detta och patienten får dö. När det gäller psykiska sjukdomar så anses patienten ofta inte vara beslutsför och läkarna bestämmer ofta själva behandlingen i strid med patientens och de anhörigas vilja men ibland med de anhörigas tillstånd. En patient kan ha anhöriga som inte vill hennes bästa om det t.ex. finns konflikter inom familjen. De flesta psykiskt sjuka har varit friska och har friska perioder. Alla människor borde under sina psykiskt friska perioder själva få bestämma vilka behandlingar de accepterar som psykiskt sjuka, sovande eller medvetslösa. En patient bör alltså få registrera sin vilja att t.ex. slippa ECT eller en viss medicingrupp hos någon statlig myndighet och sjukvården skall vara skyldig att kontrollera om de har tillstånd att utföra behandlingen innan så sker. Detta kan organiseras på samma sätt som organdonationskorten.

Dock ingår det inte i denna motion att man skall kunna slippa alla behandlingar. T.ex. skall sjukvården fortfarande få stoppa akuta blödningar även om patienten i förväg beslutat att inga blödningar skall stoppas. Sjukvården skall även få förhindra kvävning mot patientens vilja. De behandlingar man skall kunna slippa är de som är kontroversiella eller som har allvarliga biverkningar för en del patienter. En riskabel behandling skall aldrig kunna påtvingas en psykiskt sjuk patient om patienten som frisk tackade nej till dessa behandlingar. Den i mitt tycke mest absurda behandlingsformen inom svensk skolmedicin, ECT, skall man självklart få tacka nej till i förväg, enligt denna motion. ECT innebär att man framkallar stora epileptiska anfall med starkström, men de syns mindre p.g.a. narkos och muskelavslappnande medel. ECT orsakar bl.a. minnesförlust av närminnet och ibland fjärrminnet/långtidsminnet och i vissa fall är dessa minnesförluster omfattande och permanenta. ECT har vid djurförsök på t.ex. fullt friska råttor visat sig kunna skada fjärrminnet. Minnesförlusterna är alltså inte, som vissa psykiatrer ibland hävdar, alltid orsakade av patientens psykiska sjukdom.

Jag anser att just pirater borde har speciellt lätt att förstå det felaktiga i att mot en annan människas vilja förstöra hennes motsvarighet till RAM-minne (närminne) och hårddiskar (fjärrminne), ty vi anser ju normalt att myndigheter inte skall få förstöra våra datorer och filer. Under starkströmmen vid tvångs-ECT så böjer sig fötterna mot patientens vilja — detta indikerar att patienten är en marionett åt psykiatripersonalen.

Även om man då skulle kunna tacka nej i förväg till alla behandlingar med biverkningar så innebär det inte att jag i denna motion föreslår att tvångsvård skall slopas. Man kan alltså fortfarande som idag låsa in patienter på så små utrymmen att de inte kan röra sig och även tvångsmata dem med klart hälsosam mat om denna motion genomförs. Att vara fastspänd i armar, ben, bål och hals med svår klåda under fyra timmar utan klocka och utan att någon lyssnar är en traumatisk upplevelse för patienten men förbjuds alltså inte i denna motion. Man kan även idag p.g.a. lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård tvinga icke akut psykiskt sjuka patienter med hjälp av Polisen att infinna sig till möten med sjukvården men då utan de behandlingar som de tackat nej till i förväg. Anledningen till att jag inte tar upp detta är att öka sannolikheten för att motionen genomförs snart. Det bör vara acceptabelt för alla demokrater att några patienter slipper t.ex. ECT eller neuroleptika under tvång — däremot kanske många motsätter sig att s.k. psykiskt sjuka inte kan hållas inlåsta utan rättvis rättegång och då begränsas i sitt handlande.

Det här systemet med att tacka nej till vissa behandlingar i förväg verkar inte ha något svenskt namn men heter på engelska ”advance health care directive”/”living will”/”personal directive”/”advance directive”/”advance decision”. Det är även redan infört i vissa länder och delstater.

Även om man själv anser att psykiatrin är en sann vetenskap och att alla behandlingar som psykiatrerna föreslår är förträffliga så bör man respektera dem som har en delvis motsatt ståndpunkt.

Om motionsställaren: Jag är fysiker (fil. mag./MSc) och är bl.a. godkänd på kurser i vetenskapsteori. Jag sympatiserade med Piratpartiet redan när det grundades 2006 och uppmanade t.ex. andra att hjälpa till med signaturer för att grunda partiet men var då medlem i Miljöpartiet och gick med i Piratpartiet först 2010. Jag är inte och har aldrig varit medlem i Scientologikyrkan eller i någon av deras underorganisationer — jag tar upp detta eftersom dessa typer av anklagelser är vanliga när man kommer med förslag om att minska psykiatrins makt. Jag är för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och är bl.a. för religionsfrihet och är starkt för öppen källkod enligt GPLv3+ och vill att fildelning skall vara tillåten i enlighet med Piratpartiets nuvarande politik. Jag ser det som en stor fördel att vanliga partimedlemmar utan någon ställning i partiet får bidra med motioner på ett enkelt sätt.

Yrkande:
att Piratpartiet ska verka för att ”advance health care directive” införs i Sverige och att alla personer som är tillräckligt psykiskt friska vid ansökan ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår och att man får besked om huruvida registreringen i databasen blev godkänd samt har möjlighet att överklaga en icke godkänd registrering.

Motivering:
Var och en bör ha rätt att tacka nej till potentiellt skadliga behandlingar i förväg om man ej är svårt psykiskt sjuk när man gör detta.

Man har en lista med behandlingar där man kan kryssa i vilka man inte vill ha. Det skall vara lätt att sätta upp nya behandlingar på listan.

Detta är ju en utveckling av de tidigare yrkandena. Skillnaden är att jag inte nämner att systemet skall fungera som tillämpliga delar av organdonationsverksamheten, men det förutsätts att man har en databas så att en person inte måste registrera sitt ”advance health care directive” (AHCD) på alla nuvarande och framtida sjukhus. Men det är ju en naturlig konsekvens av att Förvaltningslagen skall följas om att ärenden skall handläggas på billigaste sätt. Dessutom tar jag inte upp ej sjukskriven som kriterium på psykisk friskhet, utan man ansöker om att få registrera sitt AHCD och om registreringsmyndigheten befarar att man inte är psykiskt frisk så kan de avslå, men då har man möjlighet att överklaga och åberopa olika offentliga bevis på psykisk friskhet såsom t.ex. att man nyligen tog körkort, vann en Folkrace-tävling, vann en schackturnering eller klarade Högskoleprovet på en hög nivå. 

Written by U.P.A.

18 maj, 2013 at 21:54

Fråga doktorn i SVT, Gunilla Hasselgren, sprider lögner om ECT (elchocker av hjärnan) som ej granskas

leave a comment »

/***
Beslut: Granskningsnämnden för radio och TV (GRN) vid Myndigheten för radio och TV granskar ej ECT-propaganda i SVT.

Jag anser att det är fel att det uppenbart partiska och osakliga TV-inslaget om ECT inte ens granskas. Det är ju en principiellt viktig fråga att TV-läkare skall basera sina uttalanden på den medicinska vetenskapen och inte bara hitta på. Speciellt är det viktigt att vara korrekt när behandlingen leder till permanenta hjärnskador. Det är justitierådet Henrik Jermsten som är ordförande i GRN och som får sin lön av skattebetalarna som fattat beslutet och tydligen anser att osaklig propaganda för ECT skall få spridas obehindrat i skattefinansierade TV-program (TV-avgiften är en hög skatt på TV-apparater som går till det insynsskyddade företaget SVT).

Program: Fråga doktorn del 13

Kanal eller station: SVT1 & SVT24

Sändningsdag: 2012-11-26

Sändningstid: 18.15

Utveckla varför du vill få programmet eller inslaget prövat:

Anmälan av ”Fråga doktorn” del 13 26/11 2012, 27/11, 1/12, se http://www.svt.se/tv-tabla/SVT1/2012-11-26.

Mina kommentarer till textningen börjar med ”/*” och slutar med ”*/” för att inte förväxlas med textningen. Kommentarerna är lite förbättrade jämfört med anmälan.

Husdoktorn Gunilla Hasselgren svarade på frågor om ECT/elchocker av hjärnan:

***/

156 00:16:39.840 –> 00:16:46.120 Vi har fått ett allvarligt brev från ”A” som finns i Skåne.

157 00:16:46.280 –> 00:16:52.600 ”Är det erkänt att elchocker förstör koncentrationsförmågan?”

158 00:16:52.760 –> 00:16:58.920 ”Jag fick elchocker för 35 år sen och tycker att psyket förändrats.”

159 00:16:59.080 –> 00:17:06.120 ”Nu får jag mediciner mot psykosen, men klarar bara enkla vardagsgrejer.”

160 00:17:06.280 –> 00:17:11.960 Det är jättesvårt att säga vad som är orsaken till det här.

161 00:17:12.120 –> 00:17:16.800 Du har haft din sjukdom under många år.

162 00:17:16.960 –> 00:17:24.120 Det kan sätta sina spår. Elbehandling kan verka dramatiskt och otäckt.

/***

Husläkaren försöker bortförklara patientens symptom. Att ECT kan orsaka skador på hippocampus står i engelska och svenska wikipedia. En person med skadad hippocampus har sämre närminne och därför också sämre koncentrationsförmåga eftersom man kan hålla lite i minnet.

‘Det finns nya djurstudier som har dokumenterat betydande hjärnskador efter en serie ECT-behandlingar. Till exempel publicerade ryska forskare 2005 en studie med titeln ”Electroconvulsive Shock Induces Neuron Death in the Mouse Hippocampus: Correlation of Neurodegeneration with Convulsive Activity”. I denna studie fann forskarna att efter en ECT-serie var det en betydande förlust av nervceller i delar av hjärnan och särskilt i vissa delar av hippocampus där upp till 10% av nervcellerna dödades. Forskarna drar slutsatsen att ”den främsta orsaken till nervcellsdöd är epileptiska anfall framkallade av elchocker.”‘ Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/ECT.

Svaret borde alltså vara: Ja, det är känt att ECT orsakar hjärnskador.

***/

163 00:17:24.280 –> 00:17:29.600 Men man gör det aldrig lättvindigt.

/***

Enligt många patienter utförs ECT lättvindigt och även mot deras uttryckliga vilja med våld eller hot om våld samt även med ekonomiska hot om indragen sjukpenning.

***/

164 00:17:29.760 –> 00:17:34.920 Då handlar det om att rädda liv och livskvalitet.

/***

Livskvaliteten skulle vara högre utan den meningslösa och hjärnskadliga ECT-behandlingen.

***/

165 00:17:35.080 –> 00:17:41.120 Mediciner har inte samma effekt, och fungerar inte lika snabbt.

/***

ECT har en kraftig effekt men den är destruktiv.

***/

166 00:17:41.280 –> 00:17:47.880 Det här kan spara in många månaders lidande.

/***

Tvärtom patienten som utsatts för ECT får men för livet och får leva med en sänkt hjärnkapacitet p.g.a. nervcellsdöden även i hjärnbarken.

***/

167 00:17:48.040 –> 00:17:52.200 Det är som en snabbspolning framåt.

/***

Uttalandet har ingen som helst verklighetsförankring.

***/

168 00:17:52.360 –> 00:17:58.160 Det kan ge bestående minnesstörningar-

169 00:17:58.320 –> 00:18:02.240 -från själva behandlingsperioden.

/***

Just det och orsaken är hjärnskadorna på hippocampus och hjärnbarken. Men eftersom hjärnbarken skadas på ett oförutsägbart sätt så kan vilka långtidsminnen som helst raderas.

***/

170 00:18:02.400 –> 00:18:07.440 Den här bilden visar inte hur behandlingen går till.

171 00:18:07.600 –> 00:18:13.240 Man släpper igenom ström för att starta om hjärnan.

/***

Detta är ingen officiell teori och stämmer inte. Det som händer är att starkström skickas genom hjärnan som orsakar ett epileptiskt anfall. Både starkströmmen och det epileptiska anfallet orsakar skador. Bl.a. dör nervceller p.g.a. excitotoxicity. ‘Enligt en standardlärobok på läkarprogrammet [4] i kapitlet ”Memory” diskuterar de ECT som ett exempel på något som orsakar minnesförlust. De tar detta som bevis för att långtidsminnet är lokaliserat till hjärnbarken, eftersom ECT huvudsakligen påverkar hjärnbarken. De pekar på att minnesförlusten beror på att hjärnceller stressas till döds (excitotoxicity), se s. 746 och Box D i kapitel 6 a.a. Tål inte den vetenskapliga sanningen att läsas här på svenska wikipedia. (Purves m.fl.: Neuroscience. 3. ed., Sunderland, Mass. 2004. [Finns på med.faks. bibliotek på Baravägen 1 i Lund])’ Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Diskussion:ECT#Varf.C3.B6r_har_ni_raderat_den_text_som_referensen_till_Purves_finns_till_f.C3.B6r.3F.

***/

172 00:18:13.400 –> 00:18:19.480 Ingenting går förlorat där inne. Man vill komma till en annan nivå.

/***

Jo, nervceller dör p.g.a. excitotoxicity och små spridda hjärnblödningar, men det sker även en annan typ av skada som innebär att minnet går förlorat p.g.a. utjämning av vikterna på varje nervcell i det neurala nätverket. Att även hjärnblödningar sker bevisas av att patienter blivit blinda efter ECT p.g.a att blodkärl i näthinnan brustit, se <http://ect.orbin.se/ect.html>.

”Man vill komma till en annan nivå”, låter som vidskepligt hokus pokus.

***/

173 00:18:19.640 –> 00:18:23.640 Det låter dramatiskt och skrämmande.

174 00:18:23.800 –> 00:18:29.040 Man får hemska visioner av ”Gökboet” och andra filmer.

/***

Kritiken av ECT i filmen Gökboet är ganska ringa — betydligt mer finns i boken.

***/

175 00:18:29.200 –> 00:18:34.000 Tror du det förvånar folk att det används ännu?

176 00:18:34.160 –> 00:18:39.240 Ja, men bara de som behöver får behandlingen-

/***

Detta är ett falskt uttalande. Egentligen behöver ingen ECT, men även personer utan djup depression får ECT mot sin vilja.

***/

177 00:18:39.400 –> 00:18:44.120 -när man tömt ut de resurser man har.

/***

Detta är också falskt enligt många patienters erfarenhet.

Jag anser att programmet är partiskt eftersom Gunilla Hasselgren uppenbarligen är starkt för ECT och ej har tagit till sig ECT-kritiska patienters synpunkter. Hon har uppenbarligen inte studerat ECT-kritiska artiklar. Det fanns heller ingen ECT-kritisk patient eller sjukvårdsarbetare i studion. Det finns organisationer för sjukvårdsarbetare som vill stoppa ECT i Kanada: http://www.professionalsagainstect.com/interviewspresentations.html.

Detta inslag är även osakligt eftersom det påstår en mängd falska saker som jag motbevisat i mina kommentarer. Detta program står även i strid med andra reportage från SVT där verkliga patienter uttalar sig, t.ex. Uppdrag Granskning om ECT.

Jag vill ha besked om hur det går.

Mvh,

// M.O.B.

Förövrigt kan jag rekommendera min spellista på YouTube med ECT-kritiska filmer: http://www.youtube.com/playlist?list=PL144F08EA657C0B74.
***/ 

Written by U.P.A.

25 februari, 2013 at 23:56