politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Posts Tagged ‘Skolan

En dålig rektor: Mattias Liedholm (M)

leave a comment »

Jag tänkte i det här inlägget i sann #metoo- och #tystiklassen-anda ta upp en dålig rektor: Mattias Liedholm (M). Han var gymnasierektor på Ehrensvärdska gymnasiet, Karlskrona, år 2010. En positiv sak med Mattias Liedholm var att han var mer IT-kunnig än de flesta rektorer och jag fick t.ex. låna en laptop (netbook) med 3G redan för ca 10 år sedan. Det gjorde att jag kunde jobba ganska effektivt på tåget Lund-Karlskrona t.o.r. (dock var det inte täckning på hela sträckan), men även kringgå problem med skolans nätverk.

Rektor Mattias Liedholm stängde av mig i slutet av vårterminen som lärare i fysik i alla klasser p.g.a. att endast en elevs mamma hade klagat. Mamman hade skrivit att hennes dotter blivit deppig och att hon då hade frågat dottern om det berodde på den nya fysikläraren, varpå dottern hade svarat: Ja. Det var alltså en ledande fråga. Dottern gick i första ring på Naturvetenskapsprogrammet och hade själv valt att sitta längst bak i klassrummet tillsammans med några andra tjejer, så jag hade ingen stark påverkan på henne. Hon var inte sjukskriven. Dessutom hade fysiken för ettorna börjat senare och de hade inte haft fysik tidigare på gymnasiet så jag var inte dotterns nya fysiklärare, utan den första. Jag hade inte noterat dottern mer än andra elever tidigare och inte haft någon speciell kontakt med henne. Jag kan alltså inte ha orsakat hennes eventuella deppighet. Möjligen kan fysikämnet orsaka depression hos vissa, men alla elever har förhoppningsvis själva valt att gå på ett program med obligatorisk fysik.

Jag började på Ehrensvärdska gymnasiet i början av vårterminen 2010. Jag hade då ett visst löneanspråk, men det tog tid för rektorn att få fram ett kontrakt och när det väl kom hade lönen sänkts kraftigt. Då sågs det som att jag hade ingått ett kontrakt i praktiken i och med att jag hade börjat jobba. Jag gör sedan dess aldrig om misstaget att börja jobba utan skriftligt kontrakt. Trots att jag var anställd som gymnasielärare i fysik och teknik och var ämnesbehörig i fysik, matematik och programmering så hade jag betydligt lägre lön än en nyanställd kontorsvaktmästare utan utbildning på Länsstyrelsen i samma stad (jag visste detta eftersom jag sökt samma jobb och undersökte saken när jag inte fick det).

En dålig sak var att fysiksalen för ettorna var överfull — det fanns stolar till alla men det fanns inte bänkar till alla så vissa fick hålla block i händerna. Det fanns heller inga halvklasser vid laborationer i Fysik A i ettorna (men det fanns halvklasser i högre årskurser). Jag framförde att det var överfullt och att det var svårt att göra laborationer i helklass, men jag fick inget gehör från rektor Mattias Liedholm. Trots att det var svårt med överfull helklass så genomförde vi laborationerna. Om utrustningen inte räckte till alla fick vi ha stationer eller skicka runt den. En lustig detalj under en laboration var att kopparcylindrar försvann. Jag insåg att det berodde på att vissa elever trodde att koppar var guld. Jag meddelade att cylindrarna var av koppar och att metallvärdet var ganska lågt och då fick jag tillbaka alla cylindrar. Vi använde också TI-CBL (Texas Instruments Calculator-Based Laboratory) för att t.ex. mäta hastigheter med ultraljud. En flicka hade en TI-85 som hon hade ärvt, men även den fungerade med detta system även om den slutade att tillverkas ca 20 år innan laborationen.

Eleverna i ettan hade i allmänhet för dåliga kunskaper i matematik för att kunna tillgodogöra sig fysiken med de läromedel vi hade. Normalt brukar man inte börja med fysik förrän Matematik A (numera 1c) är avslutad, men dessa elever hade ännu inte klarat denna kurs.

Jag hade fått besked om att Fysik A för ettorna skulle var avslutad i slutet av terminen så kursen fick gå med ganska hög takt. Detta stressade nog en del elever. Långt senare fick jag veta att detta var fel och att kursen inte skulle sluta förrän terminen efter.

Rektor Mattias Liedholm beslutade att skjuta upp hela Fysik A för ettorna tillsvidare. Det var kanske rimligt med tanke på de låga kunskaperna i matematik vid tillfället, samt schemat och lokalproblemen. Felet var att han även stängde av mig från Fysik A i tvåorna och Fysik B i treorna och satte in andra lärare där när det bara var några få veckor kvar av kurserna. Eleverna i trean sade (utan anmodan från mig) att de inte hade klagat. Dessa andra lärare fick troligen jobba övertid. En lite intressant sak var att enbart i fysik ersattes jag av tre andra lärare och då hade de ändå tagit bort en stor fysikklass helt. Det säger något om min arbetsbörda. Jag tror att en av lärarna i Fysik B inte var riktigt ämnesbehörig i fysik, ty han undervisade lite fel i kärnfysik. Sedan blev han sjukskriven och jag fick ändå undervisa den klassen ca 14 dagar innan han tillfrisknade. Det kan också vara lite jobbigt att hoppa in mitt i en ganska specialiserad kurs.

En gång tidigare under terminen hade Mattias Liedholm satt sig i bland eleverna i bit bak i klassrummet när jag hade Fysik A i ettorna och det tog ett tag innan jag upptäckte honom. Jag fick dock inga klagomål från honom på undervisningen eller ledarskapet.

Jag undervisade dock i teknik hela denna tid. I teknikgruppen fanns inga tjejer (jag hade endast den valbara kursen Konstruktion B, och där bara hållfasthetslära).

Jag blev initialt bara avstängd från undervisning i alla klasser med tjejer utan att få veta något om orsaken på flera veckor. Jag trodde att jag blivit falskt anmäld för sexuella trakasserier och det trodde nog kollegor och elever också (men de trodde nog att det var sant) för alla började att undvika mig. Rektor Mattias Liedholm hanterade allt mycket dåligt. Jag borde direkt fått veta vad anklagelsen gick ut på och han borde inte stängt av mig från klasser där ingen klagat. Hans avstängningsåtgärder var helt överdrivna och brutala. Det handlade nog mer om sadism från hans sida gentemot mig, eller ett mycket slarvigt och hänsynslöst ledarskap.

Rektorn ville även säga upp mig från de timmar jag inte undervisade p.g.a. avstängningen, men mitt fack ingrep och stoppade detta. Rektorn ville då ändra arbetstiden, så att jag inte skulle kunna ta mig till skolan i Karlskrona med tåg från Lund, men facket stoppade även detta. Kort sagt, rektorn vidtog en mängd fientliga åtgärder som dels förtalade mig indirekt, dels skulle göra det möjligt att säga upp mig delvis.

Det var från facket jag fick veta att den enda anklagelsen var från mamman som klagade på att hennes dotters eventuella nedstämdhet skulle bero på mig. Jag var tvungen att begära ut brevet som allmän handling för att få läsa det.

Det gick mycket bra för de elever jag undervisat nästan hela terminen, ty de fick högre poäng på nationella proven än någonsin tidigare och senare på den skolan, så vitt jag vet. Det var inte jag som rättade de nationella proven i fysik utan de mer erfarna lärarna som ersatte mig. En av dem, som mest var kemilärare, sa att han var förvånad, ty han trodde det var någon sorts kris i undervisningen som gjorde att jag byttes ut. Det gick även bra för eleverna i tekniken. Min pedagogik är tydligen effektiv och leder till framgång och det har nog gått bra för eleverna. Dock kan det gå dåligt för mina elever i framtiden utan att det beror på dålig pedagogik från min sida p.g.a. t.ex. olyckor och obotliga sjukdomar. Vissa av eleverna är mina vänner på Facebook idag och vissa följer min YouTube-kanal.

Jag twittrade även på den tiden, men det var ingen som klagade på mina tweets då, vilket har varit orsaken till senare avstängningar trots att undervisningen och ledarskapet i klassrummet fungerat utmärkt även då.

Mattias Liedholm (@MLiedholm) har blockerat mig på Twitter, men jag kan naturligtvis läsa hans tweets ändå. Mattias Liedholm (M) har senare bytt skola och är även ledamot i kommunfullmäktige i Karlskrona för Nya Moderaterna (om jag har förstått saken rätt). Ledarskapet vid Ehrensvärdska 2010 kan vara ett exempel på hur moderat skolpolitik fungerar i praktiken: noll rättssäkerhet och kraftåtgärder utan skäl.

Det fanns en biträdande rektor (tror detta var titeln) på samma gymnasieskola, men han gjorde inte mycket för att rätta till situationen, trots påpekande från mig om det orimliga i att jag t.ex. inte fick veta vad jag var anklagad för. Han verkar ha stor brist på civilkurage. Hans twitter finns här, men han har inte blockerat mig.

Jag gjorde en del enkla, snabbproducerade webbsidor för kurserna i fysik & teknik då 2010: Fysik A, Fysik B, Konstruktion B. Där finns bl.a. mina lösningar till NP och fotografier av tavlorna. Planeringarna handlar i vissa fall om senare klasser på andra skolor och täcker inte alltid hela terminen, ty jag har nog bytt system till något internt efter ett tag.

Jag är naturligtvis öppen för kritik och de inblandade rektorerna får gärna yttra sig. Jag kan vid behov gräva fram dokument som bevisar det jag påstår.

Written by U.P.A.

24 november, 2017 at 17:11

Lärare som blockerar oliktänkande bör få indragen lärarlegitimation

leave a comment »

Lärare som blockerar dem som inte har samma åsikt som dem själva på t.ex. Twitter bör få indragen lärarlegitimation, ty om man är antidemokrat i verkligheten så är man det nog också i klassrummet, vilket strider mot svenska skolans värdegrund. Om en lärare har ett öppet konto så bör alla få ta del av kunskaperna som sprids, ty vi, våra anhöriga, förfäder eller förmödrar har betalat skatt som byggt upp samhället och t.ex. utbildat läraren och nu bekostar hennes lön. Man bör också få svara på inläggen. Som offentlig person bör man få blockera spammare, men även lite spam bör man tåla som offentlig person. Exempel på en lärare som bör få indragen lärarlegitimation är TeacherMe @TeacherMe2 (Maria Olsén) på Ölands Gymnasium. Exempel på felaktig blockering som alltså borde leda till indragen lärarleg. följer.

Offret blev blockerad redan efter ovanstående tweet eller t.o.m. den första. So much for democracy. Hennes kärlek med kyss tog slut mycket snabbt, ty det var naturligtvis hyckleri från början, och blev en kränkande kommentar när den följdes av blockering. Denna grupps kärleksmanifestation på Sergels torg i Stockholm efter Attentatet i Stockholm med lastbil mot icke-muslimer under den muslimska fredagsbönen (2017-04-07) var kanske också hyckleri.


Maria Olsén (39 år, år 2016), enligt ovanstående video.

Arkiv:
TeacherMe‏ @TeacherMe2
TeacherMe Retweetade M. O. B.
…och du måste vara en mycket ensam själ på valborgsmässoafton – kram på dig 😘TeacherMe lade till
M. O. B. @mobluse
Svar till @TeacherMe2
Ni i detta gäng (#vistårinteut #amnestinu #intemittsverige #jagärhär) är en sorts märkliga #globalist-#fascister. #terrorism #svpol #migpol

Written by U.P.A.

30 april, 2017 at 18:28

Att UR Play är en antidemokratisk organisation visas av intervjun med Johan Wendt av Mattias Österlund och censuren av kritiska kommentarer av Gabriella Ekelund

with one comment

Johan Wendt är bidragsentreprenören och makthavaren, med vassa armbågar, bakom Mattecentrum, som kostar skattebetalarna miljontals kronor per år. Jag har kommenterat en video där Johan Wendt intervjuas på UR Play med:

08:24: ”Nu siktar vi på världsherravälde.” Jag tolkar detta som att Johan Wendt siktar på världsherravälde. [Denna kommentar låg uppe i några veckor men togs bort när de två nedanstående kommentarerna lades till.]

10:26: ”får du jättegärna komma som gästvolontär vid ett tillfälle till mina räknestugor.” Detta är vad som verkligen sägs men i textningen har man kortat ner det till ”får du gärna vara gästvolontär.” Det intressanta är att Johan Wendt säger ”mina räknestugor” och inte ‘våra’. Han verkar se det som att han personligen äger alla Mattecentrum-räknestugor trots att han inte alls är volontär eller aktiv i dem. Jag tycker detta är oförskämt mot alla verkliga volontärer som hjälper till gratis.

10:57: Intervjuaren Mattias Österlund säger: ”Det är politiskt alltså, men gratis läxhjälp är inte gratis att bedriva.” Detta är ju en väldigt ledande fråga och han borde snarare frågat: Vad är det som kostar så förbålt mycket? Varför bör Mattecentrum få flera miljoner i bidrag från staten varje år? Lokalerna lånas ut gratis av främst kommuner och alla läxhjälparna hjälper till gratis. Det borde alltså vara gratis att bedriva gratis läxhjälp. Varför behövs en gigantisk administration? Det beror bl.a. på att det är ett krav från Ungdomsstyrelsen som villkor för bidrag att man har korrekta medlemsregister, men Mattecentrums administration förefaller ändå vara överdimensionerad ty syftet med Mattecentrum verkar snarare vara att försörja ledningen och ge dem anställnings- och upphandlingsmakt. Det talas om sponsorer men man tar inte upp att Mattecentrum är en bidragsberoende förening.

Jag tror inte dessa kommentarer kommer att få stå kvar ty de övriga togs bort. [Även dessa harmlösa och väldokumenterat sakliga kommentarer togs bort 23/5 2014 av Gabriella Ekelund med den falska motiveringen i citatet längst ner.]

Jag skrev detta brev till UR Play efter borttagandet av de första kommentarerna:

Varför tog ni bort kommentarer om Mattias Österlunds intervju med Johan Wendt?

Ni tog bort följande två kommentarer. Varför? Lägg tillbaka dem, ty i annat fall är ni antidemokrater mot yttrandefrihet och då skall ni inte försörjas av en skatt som TV-licensen är.

09:22: Alla känner sig välkomna. Och så ska det vara. Jag gör ingen skillnad på ungarna.

‘Han hycklar ju när han säger att alla är välkomna.  Mattecentrum kallar mig för ”paranoid man” på Twitter (via det officiella kontot) och han har på SR:s sidor kallat mig sjuk, och att detta skulle varit orsaken till att jag blev avstängd. Trots att jag var och är fullt frisk och jobbade 100% [som grundskolelärare] då och även nu. Det allvarliga är dock att detta indikerar att barn med psykisk ohälsa inte är välkomna till Mattecentrum. Detta är en form av fascism.’ Läs mer om Mattecentrum på http://mattecentrum.orbin.se/ och på denna blogg via t.ex. tagg eller kategori.

07:37: En gång om året kan de rösta bort mig som ordförande.

‘Han säger att medlemmarna kan rösta en gång per år för att göra honom arbetslös. Det fungerar inte i praktiken ty om någon medlem är oppositionell [eller så mycket som andas kritik] så utesluts den medlemmen direkt av påhittade skäl. Det är då svårt att bilda opinion för att få en rättvis rättegång eftersom en preliminärt utesluten medlem ej kan bilda opinion ty man är t.ex. förbjuden att göra inlägg på forum eller besöka räknestugor. Samtidigt så hetsar Mattecentrum mot den uteslutna medlemmen via alla kanaler: Twitter, e-postutskick till alla medlemmar o.s.v. Jag blev t.ex. utesluten för att jag ställde frågor om ett avtal (otroligt men helt sant). Jag hade ingen tanke på att några frågor skulle leda till uteslutning.’

Jag har lagt till ännu en kommentar och den skall naturligtvis också få ligga kvar om ni är demokrater:

08:24: ”Nu siktar vi på världsherravälde.”

‘Johan Wendt säger i TV-programmet att hans mål är världsherravälde – d.v.s. att absorbera eller utrota alla andra kodklubbar och läxhjälpsverksamheter. Så länge som jag inte får vara med där som okuvad person så är jag alltid motståndare till Kodcentrum & Mattecentrum. Jag tror i och för sig att de får svårt att uppnå världsherravälde ty det brukar alltid bildas en allians mot sådana rörelser, speciellt om de är antidemokratiska, vilket är uppenbart om man studerar Mattecentrums stadgar angående rättsosäker uteslutning av medlemmar.’  [Även denna togs bort direkt.]

Mvh,
// MOB

Svar på forumet för frågor till URPlay:

Kommentarerna togs bort p g a att de inte följer våra användarvillkor: http://urplay.se/Ovrigt/Anvandarvillkor

Eva Kundtjänst

Mitt svar på svaret:

Jag har läst punkterna men ser inte hur mina inlägg bryter mot någon av dem. Kan ni hjälpa mig att inse hur mina inlägg bryter mot de punkter ni menar att de bryter mot? Skall man inte kunna kritisera en person för hyckleri m.m. Detta handlar ju om en man som får ca 6 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar årligen och som får spendera dem hur han vill. Visst, Mattecentrum har en massa anställda men de har ju inga arbetsuppgifter mer än dem som orsakas av den onödiga organisationen. Då borde det till en mer seriös journalistisk granskning och om den inte sker så borde utomstående åtminstone få påpeka att intervjun är bristfällig. Jag är övertygad om att Mattias Österlund känner till kritiken mot Mattecentrum ty som den seriösa journalist han är har han troligen läst på de dokument som skickats in till Ungdomsstyrelsen.

MOB

Ytterligare ett svar:

Jag tycker det är fel att UR drivs som ett företag utan insyn. Jag anser att UR borde vara en myndighet där offentlighetsprincipen gäller. Då hade godtycklig censur som ovan kunnat prövas i Förvaltningsrätten. Jag menar, UR lever helt på skattepengar, ty TV-licensen är en skatt på TV-apparater, och insynen borde följa med skattepengarna. Jag har inget förtroende för vad som sägs och skrivs på UR efter denna erfarenhet av censur.

MOB

Svar från kundtjänst på URPlay:

Vi tog bort kommentarerna för att vi ansåg att de bryter mot punkt 1 och 2 i Användarvillkoren.

Eva Kundtjänst

Mitt svar:

Punkterna är:
1. Berätta vad du tycker, men uttryck dig respektfullt om personerna och det som händer i programmet.
2. Håll dig till ämnet.
Jag anser att jag kommenterar sådant som sägs i programmet och därför är punkt 2 uppfylld.

Angående punkt 1 så är det jag säger helt sant och handlar inte om privata saker för honom utan handlingar som bevisligen utförts i verkligheten, alltså respekterar det personen. Mattecentrum skäms ju inte för dessa handlingar eftersom deras uttalanden ligger kvar på ställen som de kontrollerar (åtminstone senast jag kollade). De har aldrig bett om ursäkt – så detta är deras nuvarande ideologi. Även om de bad om ursäkt offentligt så skulle det vara svårt att ta en sådan ursäkt på allvar.

Hade UR och SVT varit en myndighet så hade man kunnat överklaga ert censurbeslut. Nu kan ju en person, Eva på Kundtjänst, tycka något som inte stöds av svenska staten men ändå är det det beslutet som gäller.

MOB

(Slut på e-brev.)

Gabriella Ekelund (UR) skrev i ett e-brev 29/4 2014:

Hej [MOB],

Du har invänt mot att vi har tagit bort kommentarer från dig i UR Play
och jag förstår att det är irriterande om man vill uttrycka sin åsikt om
något. Men med kommentarsfältet i UR Play vill vi erbjuda möjligheter
för vår publik att reflektera över vårt programinnehåll, inte något annat.

Vänliga hälsningar,

Gabriella Ekelund

GABRIELLA EKELUND
REDAKTIONSCHEF

Mitt svar via e-brev:

Hej,
men jag reflekterar ju över programinnehållet när jag jämför det med verkligheten. Jag konstaterar att ni vill skydda en antidemokrat i en antidemokratisk organisation – så borde det inte få gå till.

Man borde ju kunna överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten ty TV-licensen är en skatt på TV-apparater.

Mvh,
// MOB

Jag fick inget svar. Dessutom tog de bort diskussionen från diskussionsforumet om UR d.v.s. Playredaktionen. Endast verkliga antidemokrater raderar diskussionen om diskussionen. Förövrigt är själva forumet avsiktligt skapat för att vara antidemokratiskt ty det poppar upp i en inbäddad ruta och det går inte att länka till inlägg. P.g.a. den i verkligheten omotiverade censuren så är UR Play/UR en antidemokratisk organisation som inte borde få bidrag av staten. Alltså bör UR ej få ta del av TV-licensen insamlad av Radiotjänst eller några andra bidrag från den offentliga sektorn.

Gabriella Ekelund (UR) skrev i ett e-brev 23/5 2014:

Hej [MOB],

Jag förstår på dina nya kommentarer i UR Play att jag inte lyckats göra det tydligt för dig vilka regler som gäller i kommentarsfältet .

http://urplay.se/Ovrigt/Anvandarvillkor

Tyvärr tycker vi fortfarande att du inte håller dig till ämnet, dvs programmet utan att dina kommentarer handlar om en personlig konflikt. Vår bedömning är att det inte är av intresse för andra.

Därför har vi återigen tagit bort dina kommentarer. Eftersom det har upprepats är du nu inte välkommen att diskutera i UR Play.

Hälsningar,

Gabriella Ekelund

GABRIELLA EKELUND
REDAKTIONSCHEF

Jag har bara citerat vad som sägs i programmet och kommenterat och kritiserat det. Jag har ingen personlig konflikt ty jag känner ej Johan Wendt eller någon annan anställd vid Mattecentrum. Min kritik i dessa senare kommentarer bygger helt på vad som framkommit i offentliga källor. Det är ju också fel att jag inte är välkommen att diskutera på UR Play när jag bara kommit med upplysningar om citat från ett program. Det blir ju mycket lågt till tak nu på UR Play när personer stängs av efter bara en varning p.g.a. helt reglementsenliga kommentarer. Jag har säkert mycket att tillföra UR p.g.a. min nyfikenhet och min utbildning. Efter detta brev från UR är mitt krav är att antidemokraten Gabriella Ekelund sägs upp från UR (och SR och SVT) och ej får någon lön med omedelbar verkan, och att en sann demokrat som sätter tillbaka kommentarerna anställs. I väntan på detta kräver jag att inga skattemedel skall betalas ut till UR. Det är Erik Fichtelius som är chef på UR och jag har tipsat honom två gånger om denna artikel utan någon reaktion från honom. Eftersom han inte gör sitt jobb och inte heller försvarar yttrandefriheten så bör han sägas upp från staten inklusive UR. 

Written by U.P.A.

8 maj, 2014 at 21:22

Publicerat i Skolan

Tagged with , , ,

Kritik av Mattecentrum

with one comment

En artikel i Lärarnas Nyheter betonar att ordförande för Mattecentrum, Johan Wendt, har avstått en hög lön för att jobba ideellt. Jag tror att Johan Wendt i praktiken har mycket hög lön nu. T.ex. var han enligt sin blogg i Indien på kombinerad semester- och tjänsteresa samtidigt som Mattecentrum hade öppet i Sverige, d.v.s. han hoppade över att vara läxhjälpare i Mattecentrum — det är tydligen inte så kul eller viktigt för honom även om han officiellt säger annorlunda. Dessutom ledde Indien-resan till CO2-utsläpp, vilket påskyndar den globala uppvärmningen. Mattecentrum har hittills i år fått över 4 miljoner kronor från stat och kommun — så de har gott om pengar per läxhjälpselev jämfört med skolor. Mattecentrums aktivitet är begränsad till mitten på terminerna — de börjar några veckor efter skolorna startat och slutar några veckor innan. På loven plus extra veckor har Mattecentrum-personalen ledigt — även om de kallar det de sysslar med då för arbete. Att ha ett så ledigt och fritt jobb att man kan sticka några veckor till Indien mitt under den mest intensiva delen av skolterminen och dessutom ha totalt flera månaders sammanhängande ledighet är det få lärare förunnat att ha – så det innebär i praktiken en mycket hög lön. Hur stor lön tar Mattecentrums avlönade funktionärer ut? Det borde Lärarnas Nyheter ta reda på innan man framför Mattecentrums propaganda oemotsagd. Dessutom är det i praktiken ordföranden som bestämmer vilka andra som skall vara anställda. Även om Johan Wendt nu är civilingenjör inom väg och vatten (den civilingenjörsutbildning som har minst matematik — långt under vad som krävs för att bli gymnasielärare i matematik) så har ju de övriga funktionärerna ingen högskoleutbildning, men ändå troligen mycket högre lön än gymnasielärare i matematik och fysik. De flesta av Mattecentrums avlönade är alltså dåliga förebilder för eleverna vad gäller vidare studier. Jag har själv jobbat som gymnasielärare i fysik och teknik och hade då 22000 kr/mån vid heltid (2010) samt pendlade 5 timmar per dag. En nyanställd, outbildad kontorsvaktmästare på Länsstyrelsen hade samtidigt 23500 kr/mån.

När det gäller Mattecentrums videor så kan man rikta samma kritik som mot Kahn-Akademins videor, d.v.s. de tar inte vara på teori om hur ämnet bör läras ut. Nu utgår ju Mattecentrum oftast från Nationella prov och hittar inte på så många egna uppgifter & det gör ju att uppgiftskvaliteten är högre p.g.a. att riktiga mattelärare tagit fram uppgifterna. Däremot, det de kallar Matteboken har sämre uppgifter. Även Mattecentrums app med någon tabellbok hade allvarliga fel som inte rättats till under lång tid.

Det värsta är dock att Mattecentrum är en antidemokratisk och diskriminerande organisation. De har bl.a. kallat mig paranoid m.m. på Twitter samt påstår att jag mår psykiskt dåligt, trots att de inte träffar mig och bor långt ifrån mig. De brukar hävda att man skall ignorera mina åsikter p.g.a. att jag skulle vara sjuk. Detta är diskriminering och ovetenskapligt. Jag är fullt psykiskt frisk och har varit så hela tiden och jobbade t.ex. heltid som lärare när Mattecentrums smutskastningskampanj var som intensivast. Mattecentrum har även valfuskat. Läs mer om detta på: http://mattecentrum.orbin.se/. Jag har varit ideell läxhjälpare på Mattecentrum i Lund sedan 2009 och var en av grundarna men blev avstängd p.g.a. att jag hade ställt frågor om ett avtal Mattecentrum ville att vi volontärer skulle skriva på. Det är svårt att tro att detta är sant, men jag besökte inget Mattecentrum, träffade inga volontärer eller elever och hade ingen kommunikation alls med Mattecentrum från det att jag varit gillad på Facebook av Johan Wendt och varit volontär med enbart positiva kommentarer till dess att jag blev avstängd. Jag ställde frågan några dagar efter ett Mattecentrum och blev avstängd för gott, utan möjlighet att överklaga kvällen innan nästa Mattecentrum. Det är uppenbart att Mattecentrum anstränger sig för att tysta alla kritiker som dyker upp. Att jag är den enda kritiker som hörs beror nog på att jag är mer självsäker och kan hantera den extrema mobbning jag blivit utsatt för i forum, Twitter, via e-post till mig och min arbetsgivare, samt till potentiella arbetsgivare o.s.v. Det finns nog fler som blivit illa behandlade och mobbade av Mattecentrums ledning.

En ganska låg sak som jag upptäckte på Twitter var att Mattecentrum köpte elever som medlemmar i Mattecentrum för Twix (choklad) som innehåller transfetter (vars giftighet kunniga kemilärare kan informera er om). Mattecentrum tjänar på att elever är medlemmar eftersom de då får mer pengar från Ungdomsstyrelsen, samt kan använda sitt medlemsantal i marknadsföringen när de tigger ytterligare pengar från stat och kommun samt företag. Dessutom innehåller som sagt Twix ett hjärnskadligt gift, transfetter, som bl.a. kleggar igen blodkärlen i hjärnan samt har andra skadeverkningar. Det grundläggande felet är dock att det är möjligt att få statliga bidrag för en massa passiva medlemmar i en ungdomsorganisation och att man kan ha stadgar för lokalorganisationer som gör att alla pengar skickas till en liten ledningsgrupp av vuxna som på så sätt blir välförsörjda utan att arbeta. Om Mattecentrum bara fick bidrag för dem som verkligen besöker räknestugorna så skulle de inte ha råd att försörja en ledningsgrupp.

Vill ni få nyheter om Mattecentrum så kan ni följa gruppen @MaFyKe på Twitter.

Mvh,
M. O. B., MSc/fil. mag. i fysik från Lunds universitet (LU). Har bl.a. studerat kursen ”Matematik för lärare” vid LU och börjat lärarutbildning till gymnasielärare vid Linnéuniversitetet (2005) samt gått 70% av en Lärarutbildning till 4-9-lärare vid Malmö högskola (1999). Rekommenderar ej lärarutbildningen vid Malmö högskola. 

Written by U.P.A.

10 maj, 2013 at 21:54

Publicerat i Skolan

Tagged with , , ,