politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Posts Tagged ‘kompetensinvandring

Talanger tvingas att rösta på Sverigedemokraterna eller förbli arbetslösa eller felsysselsatta

leave a comment »

Jag läste artikeln ”Kampen om talangerna” från Region Skåne.

Tyvärr tar man in talanger från tredje land trots att det redan finns talanger här som är arbetslösa eller felsysselsatta. Jag vill inte skryta, men jag hade högsta betyg från gymnasiet i matematik, fysik, kemi, biologi och bild, samt har haft 2.0 på Högskoleprovet. Dessutom har jag Högskoleexamen i matematik, samt fil. mag./MSc i fysik. Jag har dessutom studerat en massa programmering med högsta betyg. Man kan nog kalla mig en talang. Trots detta har jag varit mycket arbetslös eller felsysselsatt, d.v.s. hankat mig fram som vikarie i skolor. Både företagen i Skåne, Lunds universitet och Malmö högskola verkar helst vilja anställa talanger från tredje land. Jag anser att de som behöver rekrytera talanger först borde vända sig till Arbetsförmedlingen och att de borde ha en fungerande matchningsverksamhet. Det är troligt att indiska konsultbolag är mer på hugget än den svenska Arbetsförmedlingen. Som det är nu så tillsätts nog många tjänster direkt från Indien och Bangladesh utan att någon svensk eller dansk får chansen att söka jobbet. Det leder ju till att många talanger i Skåne tvingas att rösta på Sverigedemokraterna (även om de inte delar politiken i övrigt) som vill att reglerna för EU-blåkort skall vara gällande, d.v.s. att personer från tredje land bara skall få anställas om lönen överstiger 1,5 gånger medianlönen i Sverige. Om det blev dyrare att rekrytera talanger från tredje land så skulle företagen i stället satsa på att utveckla dem som redan bor här. Just nu har Sverige världens mest liberala regler för arbetskraftsinvandring och det skadar talangerna här svårt. Min rekommendation till alla talanger är alltså att taktikrösta på SD för att protestera mot de extremt liberala reglerna om arbetskraftsinvandring, även om ni inte är rasister. SD är ju officiellt inte ett rasistiskt parti, även om många icke-talanger som vill profitera på talanger påstår detta. Dock har de andra partierna lovat att SD inte kommer att få inflytande såvida de inte får 51%, så att rösta på SD blir mer en ekonomisk bestraffning av partier som torterar lokala talanger. Det är trist att det inte finns några vänsterpartier som vill minska arbetskraftsinvandringen för att öka instegsjobben för talanger.

Jag har själv aldrig röstat på SD tidigare. Även om du själv inte är en talang så kan du hjälpa en lokal talang genom att rösta på SD, så kanske talangen senare kan skapa ett intressant jobb åt dig eller någon släkting.

Written by U.P.A.

13 september, 2014 at 03:25

Protestera mot Rysslands HBTQ-politik

leave a comment »

Intolerans kan aldrig vara rätt väg att gå. Ett alternativt sätt att protestera mot Rysslands HBTQ-politik är att utvisa alla personer som har en position i den Ryska Armén ut ur Sverige. Detta skulle sända en kraftig signal till den ryska regeringen och t.ex. innebära att de flesta manliga ryska doktorander och forskare utvisas från Sverige. Detta skulle leda till att intressanta jobb blev lediga för alla andra som bor lagligt i Sverige. Jag är beredd att ta en av de utvisade ryssarnas doktorandtjänster. Samtidigt är detta en effektiv åtgärd mot de ryska nazisterna.

Det finns ingen anledning för Sverige att försörja den ryska militären och hjälpa Ryssland med vapenutveckling. Den vapenteknik som rysk militär utvecklar för de svenska skattebetalarnas pengar kan komma att användas för anfall mot Sverige! Fysiker m.fl. som bor lagligt i Sverige vill ha dessa intressanta tjänster vid svenska universitet som rysk militär nu innehar. Då skulle nog forskningen också bli mer relevant och lösa t.ex. miljö- och hälsoproblem.

(Någon kanske undrar hur detta fungerar. Den ryss som får en doktorstitel utomlands blir automatiskt befordrad till en hög militär befattning, t.ex. general över norra ishavsflottans ubåtar. Ryssarnas forskning i Sverige har en sådan inriktning att den är relevant för rysk vapenutveckling och på de långa semestrarna från svenska universitet så kan de konkreta vapnen vidareutvecklas, t.ex. Tsar Bomba och elektromagnetisk puls-vapen.)

Written by U.P.A.

30 juli, 2013 at 11:31

Stoppa all arbetskraftsinvandring utom av rena universitetslärare på avancerad nivå

leave a comment »

Jag har läst en artikel på Newsmill: ”Stryp inte arbetskraftsinvandringen” av Karin Ekenger, Svenskt Näringsliv. Jag vill strypa arbetskraftsinvandringen för att öka de arbetslösa naturvetarnas chanser att få jobb. Jag har även tagit intryck av LO:s synpunkter på arbetskraftsinvandringen i artikeln ”Arbetskraftsinvandring kan inte lösa välfärdens finansiering” av Monika Arvidsson, LO. (Här har vi en fackförening som tar tillvara medlemmarnas intressen, till skillnad från Naturvetarnas nuvarande politik.) Även TCO:s politik är bättre än SACO-förbundet Naturvetarnas, se ”Bjud in oss till förhandlingsbordet”. Jag läste nyligen en artikel på SR om hur Naturvetarna vill förbättra för arbetskraftsinvandrare, se ”Dåliga villkor för utländska stipendieforskare”. Kanske leder förbättrade villkor för arbetskraftsinvandrare till minskad arbetskraftsinvandring eftersom varje tjänst blir svårare att finansiera för arbetsgivaren. I så fall tycker jag det är positivt eftersom arbetsmöjligheterna för naturvetare som inte är arbetskraftsinvandrare ökar. Dock blir de bättre villkoren dyrare för staten och det minskar möjligheterna till forskarjobb för naturvetare. Det är naturligtvis en stor ekonomisk och mänsklig vinst om arbetslösa svenska eller asylinvandrade naturvetare kan få jobb som naturvetare i stället för att plocka in andra utifrån, och detta är ett specialfall av det som påpekas i artikeln ”OECD:s rapport och invandringens ekonomi” i Skånska Dagbladet.

För några år sedan (2008) var arbetskraftsinvandringen begränsad och en myndighet prövade varje enskilt fall och endast om arbetskraften ej redan fanns i Sverige så tilläts arbetskraftsinvandring. Det finns även en EU-regel som förbjuder arbetskraftsinvandring om arbetskraften finns inom EU. Det svenska systemet med att arbetsgivaren själv avgör om det finns arbetskraftsbrist tycks strida mot EU:s regler.

Jag är själv arbetslös fysiker (MSc/fil. mag.) & programutvecklare & dator- & nätverkstekniker [f.n. är jag ej arbetslös men jag är felsysselsatt och har bara visstidsanställning]. Samtidigt är arbetskraftsimporten störst just inom IT-sektorn enligt Sveriges Ingenjörer. Jag vet av egen erfarenhet att arbetskraftsinvandringen är mycket hög även för doktorandtjänster & -bidrag. Det kostar skattebetalarna mycket pengar att arbetslösa får a-kassa och ej kan betala tillbaka studielån och det är sämre för de arbetslösa eftersom de t.ex. ej kan bilda familj så länge de ej har fast tjänst (åtminstone inte för ansvarsfulla män). Vi skulle alltså få lägre skatt och leva lyckligare i Sverige om vi genomförde min arbetsmarknadspolitik. Dessutom vet jag av erfarenhet att invandrare ofta åker på semester till sina hemländer och detta leder till många flygresor till avlägsna delar av jordklotet vilket leder till högre CO2-utsläpp och global uppvärmning och miljökatastrofer.

Jag är tvungen att söka jobb 100% av arbetstiden, men läser in mig på nya tekniker på fritiden. Man får gå kurser på halvfart (50%) om man får tillstånd. Tyvärr finns det inga lediga platser på sommarkurserna (p.g.a. att min ansökan var sen) & de har i vilket fall inte sommarkurser inom de områden som efterfrågas i platsannonserna. Det finns alltså ett behov av universitetslärare som undervisar på nivå högre än grundutbildning.

Jag kan själv läsa böcker och öva på egen hand, men det vore mer effektivt med kurser och man får gångbara betyg. Jag skulle hellre se att arbetsgivarna anställer de som bor och är arbetslösa i Sverige och ger dem chansen att komma in i jobben än att man hela tiden tar in folk utifrån. Om arbetskraftsinvandring helt förbjöds så skulle arbetsgivarna vara tvungna att utveckla personer i Sverige. Det nuvarande systemet uppmuntrar en slit- och slängmentalitet med människor som blir utslitna och arbetsgivarna lämpar över kostnader på staten och de enskilda drabbade. T.ex. kommer arbetskraftsinvandrare kvala in i de svenska trygghetssystemen ungefär samtidigt som de blir långtidssjukskrivna p.g.a. att de tvingats jobba på ett ohållbart hårt sätt.

Sedan ser jag också att inlåsningseffekten som tvåårskontrakten ger är lockande för arbetsgivaren. Detta är ju en typ av slavkontrakt där den importerade arbetskraften kan pressas till hårdare arbete och ej kan söka andra tjänster under två år. Detta leder till att inhemsk arbetskraft får en sämre konkurrenssituation och inte kan erbjuda den stabilitet som mjukvaruprojekt behöver till samma låga kostnad. Arbetsgivarna får lösa detta problem till en högre kostnad genom att t.ex. erbjuda bonus om en programutvecklare stannar en viss tid. Jag tror inte arbetskraftsinvandringen till t.ex. USA har samma slavkontrakt som gäller i Sverige.

Jag ser inget behov av arbetskraftsinvandring utom för universitetslärare (doktorer eller högre), ty jag som fysiker & programutvecklare känner att jag kan lära mig det mest avancerade som rimligen kan behövas i svenskt näringsliv, men jag har dåliga studieförhållanden när jag måste söka jobb 100%. Att t.ex. importera arbetskraft som är experter på signalbehandling men inte enbart sysslar med undervisning på doktorandnivå är onödigt, ty jag skulle kunna bli en sådan expert på ett halvår om jag fick chansen. Naturvetenskaplig forskning är attraktivt för många arbetslösa naturvetare och därför bör forskningen skötas av naturvetare i Sverige som utbildas av de bästa naturvetarna i världen. Detsamma gäller naturligtvis andra yrkesgrupper. Man kan t.ex. utbilda biologer till läkare om det finns läkarbrist och överskott på biologer. Vidareutbildning och omskolning efter fil. mag.-examen borde vara gratis.

Svenskt näringsliv skulle kunna ha lite framförhållning och själva skapa all den arbetskraft man behöver genom att anställa de arbetslösa och låta dem gå kurser samtidigt som de jobbar med det de redan kan. Den statliga arbetsmarknadspolitiken borde ha samma inriktning och inte kräva att man skall söka jobb 100% av tiden utan att man skulle kunna gå kurser på heltid om man hade en uppdaterad CV som var sökbar. På så sätt blir tiden som arbetslös mer effektivt utnyttjad i syfte att få jobb.

Det är naturligtvis onödigt att påpeka, men detta förslag är inte rasistiskt eftersom de som konkurrerar ut svenska naturvetare från doktorandtjänster mycket väl kan vara av samma ras som den utslagne svenske naturvetaren. Det är troligen vanligare bland arbetskraftsinvandrarna att de är medlemmar i KKK eller andra rasistiska organisationer eftersom det är vanligare med rasism utomlands än i Sverige. Svenska folket har ju sett TV-serier som Rötter och Förintelsen och diverse andra antirasistiska filmer på SVT. Dessutom har vi antirasistiska paragrafer inskrivna i skollagen och läroplanerna. Det är alltså osannolikt att någon som vuxit upp i Sverige och klarat skolan bra är rasist.

Yrkande:

Naturvetarna skall verka för att de av nedanstående att-satser som blir framröstade blir verklighet bl.a. genom att skicka ovanstående text och de vinnande att-satserna som officiell post till alla riksdagspartier och till departementen inom Regeringen som är ansvariga för arbetsmarknad, invandring och högre utbildning:

1. att tvåårskontrakten avskaffas så att arbetskraftsinvandrare fritt kan byta arbetsgivare när som helst med normal uppsägningstid på en månad.

2. att arbetsgivaren skall vara tvungen att betala lön i minst två år även om de inte behöver den arbetskraftsinvandrade under hela denna tid.

3. att endast arbetsgivare med kollektivavtal skall få ta in arbetskraftsinvandrare.

4. att endast universitet får anställa arbetskraftsinvandrare och då bara på doktorsnivå eller högre och endast för syftet att undervisa studenter på doktorandnivå eller högre.

5. att Sverige går ur EU så att arbetskraftsinvandring från EU-länder stoppas på samma sätt som från andra länder.

6. att rena utbytesprogram (t.ex. att en indisk och svensk forskare inom samma område byter arbetsplatser och bostäder) med andra länder tillåts så länge det inte påverkar antalet lediga jobb inom respektive specialitet.

7. att arbetslösa ej skall behöva söka jobb aktivt utan det skall räcka att ha ett godkänt CV som Arbetsförmedlingen gör sökbar för alla arbetsgivare.

8. att arbetslösa skall få gå universitetskurser på heltid med de vanliga antagningsreglerna – dock bör heltidsstuderande ha förtur vid platsbrist.

Kongressen skall rösta om dessa att-satser som separata förslag.

Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen är mycket positiv till att Naturvetarnas medlemmar får tillfällen och möjligheter att både studera och arbeta utomlands. Utbytet av arbetskraft och studenter mellan olika länder bidrar till en positiv utveckling, både för Sverige som enskilt land såsom för världen som helhet. På samma sätt som vi önskar att våra medlemmar kan arbeta i andra delar av världen ser förbundsstyrelsen stora positiva effekter av att arbetskraft från utlandet under kortare och längre perioder får möjlighet att arbeta i Sverige. Regelsystemet för arbetskraftsinvandring ser olika ut beroende på vilken del av världen man kommer ifrån. Medborgare från EU/EES-länder får vistas och arbeta i Sverige utan uppehållstillstånd, ska man vistas i Sverige längre tid än tre månader måste man dock registrera sig hos Migrationsverket. För medborgare från de övriga nordiska länderna finns inga som helst krav på tillstånd eller registrering, oavsett hur länge man planerar att stanna i Sverige och arbeta.

För medborgare från länder utanför EU/EES ändrades reglerna i december 2008, det är nu arbetsgivaren som bestämmer om det finns ett behov av arbetskraftsinvandring. Den som invandrar för att arbeta ska ha ett jobberbjudande med villkor som överensstämmer med svensk praxis och svenska kollektivavtal och man måste ansöka om arbets- och uppehållstillstånd. Arbets- och uppehållstillstånden beviljas under högst två år men de kan förlängas och efter fyra års vistelse i Sverige kan tillstånden övergå till permanent uppehållstillstånd. Det kan också tilläggas att arbeten i första hand ska erbjudas medborgare inom EU/EES.

Den reformering av det svenska systemet för arbetskraftsinvandring som gjordes 2008 har utvärderats av OECD som kom med sin presentation i december 2011. Enligt OECD så fungerar det svenska systemet väl och reformen har inte medfört någon massiv ökning av arbetskraftsinvandringen och har inte heller lett till någon minskning av lönerna för den inhemska arbetskraften. OECD pekar dock på att Sverige bör öka insatserna för att få arbetskraftsinvandring inom bristyrken och man pekar också på att bristande uppföljning av erbjudna villkor kan utgöra en svaghet.

Förbundsstyrelsen anser att det regelsystem som finns för arbetskraftsinvandring till Sverige är rimligt och ser inga motiv för att i dagsläget göra några större förändringar i den riktning motionären önskar.

Förbundsstyrelsens kommentarer till motionärens åtta att-satser:

1. att tvåårskontrakten avskaffas så att arbetskraftsinvandrare fritt kan byta arbetsgivare när som helst med normal uppsägningstid på en månad.

Förbundsstyrelsen tolkar motionärens tvåårskontrakt som en hopblandning med den tid som maximalt kan ges för arbets- och uppehållstillstånd. Eftersom arbetstillstånden kan ges för maximalt två år i taget finns det inget som hindrar att den som arbetskraftsinvandrat anställs för en kortare period än två år. När det gäller normal uppsägningstid på en månad så gäller för många med tidsbegränsade anställningar att man inte kan säga upp sig under anställningstiden. Förbundsstyrelsen ser ingen anledning att den som arbetskraftsinvandrat ska ha en annorlunda reglering än vad som normalt sett gäller inom svensk arbetsrätt.

2. att arbetsgivaren skall vara tvungen att betala lön i minst två år även om de inte behöver den arbetskraftsinvandrade under hela denna tid.

Förbundsstyrelsen konstaterar att det enligt dagens regler är fullt möjligt att anställa den som arbetskraftsinvandrat kortare tid än två år, det skulle t.ex. kunna handla om en expert som behövs under 9 månader. Att i ett sådant fall behöva betala lön under två år blir helt orimligt. En sådan bestämmelse som motionären önskar skulle bara öka den ekonomiska risken för ett företag som anställer arbetskraftsinvandrare.

3. att endast arbetsgivare med kollektivavtal skall få ta in arbetskraftsinvandrare.

Förbundsstyrelsen sympatiserar med tanken att endast arbetsgivare med kollektivavtal skall få ta in arbetskraftsinvandrare men konstaterar att dagens regler innebär att jobberbjudandet ska ha villkor som överensstämmer med svensk praxis och svenska kollektivavtal. Förbundsstyrelsen anser att nuvarande reglering är tillfyllest och att ett införande av ett tvång att ha kollektivavtal i vissa fall bara skulle bli en byråkratisk pålaga.

4. att endast universitet får anställa arbetskraftsinvandrare och då bara på doktorsnivå eller högre och endast för syftet att undervisa studenter på doktorandnivå eller högre.

Som angivits ovan anser förbundsstyrelsen att arbetskraftsinvandring såväl som arbetskraftsutvandring är en positiv kraft i samhället som gagnar utveckling och välstånd. Att begränsa arbetskraftsinvandringen på det sätt som motionären föreslår skulle på intet sätt vara positivt för Sverige som nation eller för Naturvetarnas medlemmar.

5. att Sverige går ur EU så att arbetskraftsinvandring från EU-länder stoppas på samma sätt som från andra länder.

Sveriges inträde i EU föregicks av en folkomröstning där en majoritet av svenska folket röstade ja till medlemskapet. Inför folkomröstningen valde de tre förbund (Agrifack, Naturvetareförbundet, Skogs­ akademikerna) som bildat Naturvetarna att inte ta ställning i frågan om medlemskap i EU utan det fick varje enskild medlem göra i folkomröstningen. Förbundsstyrelsen gör samma ställningstagande nu, att verka för ett utträde ur EU är en sådan politisk fråga där Naturvetarna inte ska agera. Däremot ser förbundsstyrelsen inget hinder i att agera i eller yttra sig om sakfrågor inom EU-sfären.

6. att rena utbytesprogram (t.ex. att en indisk och svensk forskare inom samma område byter arbetsplats­er och bostäder) med andra länder tillåts så länge det inte påverkar antalet lediga jobb inom respektive specialitet.

Med Naturvetarnas inställning till arbetskraftsinvandring och åsikt att dagens regelsystem är rimligt är denna typ av reglering, som motionären önskar, överflödig.

7. att arbetslösa ej skall behöva söka jobb aktivt utan det skall räcka att ha ett CV som Arbetsförmedlingen gör sökbart för alla arbetsgivare.

En viktig uppgift för Naturvetarna som organisation är att bredda arbetsmarknaden för våra medlemsgrupper och att få olika arbetsgivare att förstå vilka kompetenser olika utbildningar faktiskt innebär. I dag går det lätt slentrian när arbetsgivare anställer, har man t.ex. inte haft en naturvetare på tjänsten söker man inte en naturvetare även om en naturvetare har kompetensen för tjänsten. Om man gör som motion­ären föreslår riskeras arbetsmarknaden att cementeras ytterligare, arbetsgivaren i exemplet ovan kanske bara söker bland icke naturvetare, den kompetente naturvetaren får inte ens chansen att söka jobbet. Förbundsstyrelsen vill betona att den arbetslöse aktivt själv måste söka nytt arbete bland annat genom att utnyttja sitt kontaktnät i stället för att passivt invänta olika erbjudanden. Enligt SCB får tre fjärdedelar av de arbetslösa sitt jobb genom kontakter. Det är också viktigt att den arbetssökande själv kommer fram till vilka arbeten som är intressanta och passande i stället för att någon annan gör den bedömningen.

8. att arbetslösa skall få gå universitetskurser på heltid med de vanliga antagningsreglerna – dock bör heltidsstuderande ha förtur vid platsbrist.

Enligt gällande lagstiftning ses inte den som studerar som arbetslös och kan därför inte kan få arbetslöshetsersättning. Orsaken är att det inte får finnas något hinder för att söka eller ta heltidsarbete. Det får heller inte finnas något hinder för kontakten med Arbetsförmedlingen. Dessutom får arbetslöshetsersättningen aldrig utgöra ett alternativ till annan studiefinansiering. Detta innebär att arbetslöshetsersättning inte kan betalas ut till någon som studerar, har studieuppehåll, läser till resttentor eller till någon som planerar att starta nya studier direkt en utbildning är avslutad.

Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att hålla skiljelinjen mellan arbetslöshetsersättning och studier klar och tydlig och är inte beredd att förorda någon förändring i dagens regelsystem. Om kompetensutveckling behövs bör denna bedrivas som studier med de villkor som dessa berättigar till, inte med arbetslöshetsersättning.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta.
att avslå samtliga att-satser i motionen

[Tyvärr blev detta också beslutet på kongressen 2012, och motiveringen till punkt 8 innebär att Naturvetarna har som mål att försämra reglerna för att studera med a-kassa jämfört med dagens. Jag fick ej tillräckligt många röster för att delta i kongressen och kunde därför inte argumentera på kongressen. Naturvetarna har en dogmatisk hållning och argumenterar inte emot mina påståenden utan slår bara fast att de vill ha det som idag eller försämra för arbetslösa Naturvetare. Eftersom fackförbundet Naturvetarna är fientligt mot arbetslösa naturvetare anser jag därför att man skulle behöva bilda en intresseförening för arbetslösa eller felsysselsatta naturvetare inom Naturvetarna.]

Written by U.P.A.

4 juni, 2013 at 01:21

Open Letter: Work immigration of physicists and astronomers to Sweden should be stopped, except…

with 7 comments

To originally work immigrant PhD-students in Sweden with salaries and equipment paid by the Swedish taxpayers:

Hi,
I think work immigration of physicists and astronomers to Sweden should be stopped, except for experts above PhD-level that work primarily with education, or if their work is fully funded by another nation’s taxpayers. I believe the salaries and equipment etc of the PhD-students in Sweden are paid for by the Swedish taxpayers, e.g. me (if this assumption is wrong, please inform me). I have a MSc in physics from Lund University and have studied 37,5 points of astronomy. If these PhD-positions hadn’t been given to work immigrants I could have had one, and my life would be much happier. I also think I’m more talented in physics, astronomy, programming, mathematics and related subjects than you are, and could give important contributions to science if I was only given a chance. I’m however not an extreme expert in any subject right now because I have to change jobs often because I’ve not been given the same good chance that you have been given to work in exactly the same field that I’m educated for.

I’m specially educated to do basic research in physics and astronomy but now I’m not allowed to work within the field I’m educated for. I started my education at the University of Lund in 1986 and the opportunity for jobs looked good then because in those days work immigration was not allowed and all PhD-positions paid for by Swedish taxpayers were given to Swedes*. I paid for my own education by taking student loans. I have studied some courses part time after my main education, when I was working. Then my conditions for studying were not that good. Lund University is one of the best in the world when it comes to physics and the grading system when I started to study was rather hard. I’m also very much a computer user and developer and in the beginning you were not allowed to use computers on the examinations.

It’s not your fault that we have a bad immigration policy and bad active labour market policy in Sweden, but I just want you to know that you are not needed here and that there are already people here that have greater talent within physics etc than you have and that these people now work with other things (against their will) or are unemployed because of you. I do think your professors have been bad for the Swedish masters of science in physics and astronomy. This will result in fewer Swedes wanting to educate themselves for PhD-positions in physics and astronomy when they discover that they can’t get those jobs even though their families paid their taxes for thousands of years and even built the university buildings. When more people discover this, their willingness to fund basic research will decrease, and then funding will decrease, if Sweden is still a true democracy.

I have nothing against cooperating with foreign basic researchers who are funded by their own countries taxpayers or by some international program to aid heavily indebted poor countries.

I think it’s especially wrong if Swedish taxpayers have to pay to educate PhD-students that don’t even speak Swedish fluently, because these people cannot give back to the Swedish society equally well as those who can.

As the situation is now, were we have to pay for the higher education of foreigners that probably wouldn’t support our nation in crisis or war, and we ourselves are not allowed to participate in interesting research, I think it’s better to stop all government funding of university research in Sweden. That way we could lower the taxes drastically and people would have money to fund their own research institutes for basic research.

I would like to know what you think about this suggestion. I think I know how you will respond.

I have a non-Swedish last name (French in my case) but I’m probably 98% Swede. My great great … great grand father arrived in Sweden about 1400. He was a master of metallurgy. Of course he was also an immigrant worker but in those days no one could make better steel than those from the same region in Ardenne. Also they were fully educated and educated the Swedes in making the best of their natural resources. I don’t think the same reasoning applies to you because you don’t have a knowledge that a lot of unemployed or wrongly employed Swedes don’t already have today. Also his salary wasn’t paid by the Swedish taxpayers but by those who bought steel in free competition, which in some cases were the government.

If we are going to have some work immigration it must be thoroughly investigated that we don’t already have people within the country that are wanting and are reasonably qualified for those jobs. If a person is turned down many times, he/she might stop applying for those jobs, but might still rather want them. Thus, just because there are no Swedish applicants for a particular PhD-position doesn’t mean that no person in Sweden is interested in that job. I don’t think a Swede must be exactly qualified for a job paid for by the Swedish taxpayers because adults can also learn. If I don’t know about some theory I could learn it because I’m a physicist and I can use a lot of software and develop my own to train me and do the job even though my brain might not be perfect. In times of crises or war the Swedish eggheads are the only ones that Sweden can assume will stay and defend us. Thus, the Swedish class of eggheads should not be allowed to disappear. But we will disappear if the Swedish state doesn’t give the PhD-positions in physics and related subjects to us.

When I work I pay taxes so that you can have your dream work. It is a great sacrifice I do, but I don’t want to sacrifice my life for yours because you don’t deserve it. I have paid so much taxes I could have financed my own PhD-education many times over if I didn’t have to pay those high taxes to you.

Here is my CV:
<http://www.df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/cv/cvmikaelb-sve.html>. [The link to the original site doesn’t work now because your protectors succeeded so far in shutting down my web site. That was an important web site for Swedish and international educators since 1994, see search for mikaelb in the logs [top 1 for many years before shutdown in 2013, but still 2nd in 2013 even though I was shutdown in May]. The shutting down of the site  http://www.df.lth.se/~mikaelb/ was a serious attack on free speech, since it had a lot of inlinks and was highly ranked in search engines.]

Regards,
M.O.B.
* Swede, in this text means: any legal permanent resident of Sweden, e.g. not immigrant workers or tourists in Sweden.
This open letter has been sent to: rajesh[a]astro.lu.se, chiara[a]astro.lu.se, alexey[a]astro.lu.se,  danielc[a]astro.lu.se, henrikj[a]astro.lu.se, michiel[a]astro.lu.se,  cheng[a]astro.lu.se, mic[a]astro.lu.se, serge[a]astro.lu.se,  katrin.ros[a]astro.lu.se, kalle[a]astro.lu.se, anna.bille[a]thep.lu.se, behruz.bozorg[a]thep.lu.se,  karl.fogelmark[a]thep.lu.se, christian.holzgraefe[a]thep.lu.se,  sigurdur.aegir[a]thep.lu.se, jonas.kalderstam[a]thep.lu.se,  andre.larsson[a]thep.lu.se, michaela.schad[a]thep.lu.se,  lloyd.sanders[a]thep.lu.se, christian.bierlich[a]thep.lu.se, denis.karateev[a]thep.lu.se,  stefan.prestel[a]thep.lu.se, johan.relefors[a]thep.lu.se,  thomas.roessler[a]thep.lu.se, jesper.roy.christiansen[a]thep.lu.se, erik.aronson[a]physics.uu.se, sara.bladh[a]physics.uu.se,  pieter.gruyters[a]physics.uu.se, madeleine.holmberg[a]physics.uu.se,  ola.karlsson[a]physics.uu.se, elisabet.leitet[a]physics.uu.se,  sara.lindgren[a]physics.uu.se, matthew.lockhart[a]physics.uu.se,  vitaly.makaganiuk[a]physics.uu.se, yeisson.osorio[a]physics.uu.se,  thomas.nordlander[a]physics.uu.se, cecilia.norgren[a]physics.uu.se,  samuel.regandell[a]physics.uu.se, lisa.rosen[a]physics.uu.se,  naum.rusomarov[a]physics.uu.se, oleg.shebanits[a]physics.uu.se,  henrik.viberg[a]physics.uu.se, beatriz.villarroel[a]physics.uu.se,  rurik.wahlin[a]physics.uu.se, karin.agren[a]physics.uu.se, amin.banaeiyan[a]physics.gu.se, Rasha.M.S.Ataalla[a]physics.gu.se,  Matteo.Bazzanella[a]physics.gu.se, Johan.Borglin[a]physics.gu.se,  Ingela.Bursjoo[a]physics.gu.se, Giuseppe.Dibernardo[a]physics.gu.se,  philipp.durrenfeld[a]physics.gu.se, Omaima.Elamain[a]physics.gu.se,  jonas.einarsson[a]physics.gu.se, mikael.eklund[a]physik.uni-freiburg.de,  Erik.Eriksson[a]physics.gu.se, yeyu.fang[a]physics.gu.se,  Camilla.Freitag[a]physics.gu.se, anna-karin.gustavsson[a]physics.gu.se,  johan.holmberg[a]physics.gu.se, Ezio.Iacocca[a]physics.gu.se,  vladimir.kirejev[a]physics.gu.se, milton.pena[a]physics.gu.se,  Martin.Persson[a]physics.gu.se, Marina.Rafajlovic[a]physics.gu.se,  Johan.Rohlen[a]physics.gu.se, andro.sabashvili[a]physics.gu.se,  helena.sagar[a]kungsbacka.se, ricardo.silva[a]physics.gu.se,  Hugo.Strand[a]physics.gu.se, Erik.Werner[a]physics.gu.se, vahid.mousolou[a]lnu.se, javierfrancisco.nossamarquez[a]lnu.se, reza.mahani[a]lnu.se, tomas.petersson[a]lnu.se

Rättigheter för papperslösa & frivandring leder till apartheid

leave a comment »

 • Rättigheter för papperslösa och frivandring leder till en apartheidstat.
 • De som vill öka rättigheterna för papperslösa vill alltså avskaffa välfärdsstaten & införa apartheid.
 • Om de illegala invandrarna/papperslösa skickas tillbaka så får de sina rättigheter enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna & barnkonventionen där.
 • De papperslösa är illegala invandrare. De papperslösa betalar ej löneskatt & sociala avgifter = lönedumpning.
 • Även om illegala får fler rättigheter så får de aldrig alla rättigheter; alltså apartheidliknande.
 • Att ge papperslösa alla rättigheter innebär massiva kostnader eftersom många fler skulle komma och utnyttja.
 • Det är ju i praktiken apartheid att gynna papperslöshet, d.v.s. uppkomsten av en ny klass med färre medborgerliga rättigheter.
 • Jag skulle vilja bli social turist i t.ex. UK, men får ej a-kassa/f-kassa där och lär ej få jobb och bostad där.
 • Vi kan ju införa fri invandring med fullständiga medborgerliga rättigheter direkt från ett land & sedan se vad som händer.
 • Förmodligen skulle landet uppmana alla som inte är lönsamma att flytta till Sverige och kanske t.o.m. betala flygresan.
 • Jag vet inte men, jag tror ju att personer flyttar till bättre levnadsvillkor om de får det. Jag vill själv göra det.
 • Redan nu bor här ju personer illegalt (obekvämt) som inte har flyktingskäl p.g.a. att de har det bättre här än i hemlandet.
 • Folk flyttade ju t.ex. från Sverige till Amerika när det var svält och arbetslöshet här. De fick dock ej a-kassa direkt där.
  • Det var inte bra för indianerna, ty de utsattes för folkmord av bl.a. de svenskar som flyttade dit och stal mark från dem.
  • En del f.d. svenskar i USA köpte slavar som kidnappats i Afrika.
 • När jag talar om apartheid så menar jag att man har olika nivåer på medborgarskapet och så är det ju nu med de papperslösa.
 • Man borde ge a-kassa direkt och fri sjukvård m.m. till alla som flyttar hit för att undvika apartheid, men vi har ej råd.
 • Men de papperslösa bor ju redan här trots att de är diskriminerade. Om diskrimineringen minskar så lär antalet öka.
 • Jag lär ju inte få något jobb så länge som papperlösa konkurrerar på arbetsmarknaden med lägre löner och inga sociala avgifter.
 • Jag talar inte om svenskt medborgarskap utan även PUT är medborgare. Nu har vi fyra nivåer: SE, EES, PUT, Papperslös.
 • Dock har nivån Papperslös betydligt färre rättigheter än SE, EES och PUT.
 • I och för sig har papperlösa högre rättigheter till fri tandvård än SE och EES ty de betalar bara 50 kr, men SE t.ex. 3000 kr.
 • Jo, men vi diskuterar ju de olika nivåerna p.g.a. apartheid för personer som bor permanent i Sverige. Alla borde ha samma.
 • Den förtryckta klassen papperslösa bör upphöra och att de antingen får PUT i en svensk välfärdsstat eller skickas tillbaka.
 • De får det initialt bättre och ökar i antal p.g.a. bl.a. ökad illegal invandring, men samtidigt så konsolideras apartheidstaten.
 • Det blir för dyrt. Vi har redan massarbetslöshet. Rättigheterna för papperslösa och ökad invandring kostar pengar.
 • Lägre skatteintäkter p.g.a. papperslösas svartjobb iställetför vitjobb gör att personer i offentlig sektor måste sägas upp.
 • Hur skall man kunna ha humanare migrationsregler om skatteintäkterna samtidigt sjunker och utgifterna ökar p.g.a. papperslösa?
 • Personer som är för apartheid har ingen moral.
 • Att ha en trygg välfärdsstat kostar. Papperslösa leder till minskade skatteintäkter och ökade bidrag p.g.a. arbetslöshet.
 • Man kan inte öka rättigheterna för papperslösa och tro att de skall bli färre och leda till minskade kostnader. Apartheid stannar.
 • Varje papperslös tar ju jobbet från en eller två som vill jobba vitt. Kostnad: skatt från arbetslösa vitjobbare + a-kassa + soc.
 • Dessutom kanske de väntar sig in, men har blivit funktionshindrade p.g.a. usel arbetsmiljö och stress.

Written by U.P.A.

18 maj, 2013 at 17:48