politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Rättigheter för papperslösa & frivandring leder till apartheid

leave a comment »

 • Rättigheter för papperslösa och frivandring leder till en apartheidstat.
 • De som vill öka rättigheterna för papperslösa vill alltså avskaffa välfärdsstaten & införa apartheid.
 • Om de illegala invandrarna/papperslösa skickas tillbaka så får de sina rättigheter enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna & barnkonventionen där.
 • De papperslösa är illegala invandrare. De papperslösa betalar ej löneskatt & sociala avgifter = lönedumpning.
 • Även om illegala får fler rättigheter så får de aldrig alla rättigheter; alltså apartheidliknande.
 • Att ge papperslösa alla rättigheter innebär massiva kostnader eftersom många fler skulle komma och utnyttja.
 • Det är ju i praktiken apartheid att gynna papperslöshet, d.v.s. uppkomsten av en ny klass med färre medborgerliga rättigheter.
 • Jag skulle vilja bli social turist i t.ex. UK, men får ej a-kassa/f-kassa där och lär ej få jobb och bostad där.
 • Vi kan ju införa fri invandring med fullständiga medborgerliga rättigheter direkt från ett land & sedan se vad som händer.
 • Förmodligen skulle landet uppmana alla som inte är lönsamma att flytta till Sverige och kanske t.o.m. betala flygresan.
 • Jag vet inte men, jag tror ju att personer flyttar till bättre levnadsvillkor om de får det. Jag vill själv göra det.
 • Redan nu bor här ju personer illegalt (obekvämt) som inte har flyktingskäl p.g.a. att de har det bättre här än i hemlandet.
 • Folk flyttade ju t.ex. från Sverige till Amerika när det var svält och arbetslöshet här. De fick dock ej a-kassa direkt där.
  • Det var inte bra för indianerna, ty de utsattes för folkmord av bl.a. de svenskar som flyttade dit och stal mark från dem.
  • En del f.d. svenskar i USA köpte slavar som kidnappats i Afrika.
 • När jag talar om apartheid så menar jag att man har olika nivåer på medborgarskapet och så är det ju nu med de papperslösa.
 • Man borde ge a-kassa direkt och fri sjukvård m.m. till alla som flyttar hit för att undvika apartheid, men vi har ej råd.
 • Men de papperslösa bor ju redan här trots att de är diskriminerade. Om diskrimineringen minskar så lär antalet öka.
 • Jag lär ju inte få något jobb så länge som papperlösa konkurrerar på arbetsmarknaden med lägre löner och inga sociala avgifter.
 • Jag talar inte om svenskt medborgarskap utan även PUT är medborgare. Nu har vi fyra nivåer: SE, EES, PUT, Papperslös.
 • Dock har nivån Papperslös betydligt färre rättigheter än SE, EES och PUT.
 • I och för sig har papperlösa högre rättigheter till fri tandvård än SE och EES ty de betalar bara 50 kr, men SE t.ex. 3000 kr.
 • Jo, men vi diskuterar ju de olika nivåerna p.g.a. apartheid för personer som bor permanent i Sverige. Alla borde ha samma.
 • Den förtryckta klassen papperslösa bör upphöra och att de antingen får PUT i en svensk välfärdsstat eller skickas tillbaka.
 • De får det initialt bättre och ökar i antal p.g.a. bl.a. ökad illegal invandring, men samtidigt så konsolideras apartheidstaten.
 • Det blir för dyrt. Vi har redan massarbetslöshet. Rättigheterna för papperslösa och ökad invandring kostar pengar.
 • Lägre skatteintäkter p.g.a. papperslösas svartjobb iställetför vitjobb gör att personer i offentlig sektor måste sägas upp.
 • Hur skall man kunna ha humanare migrationsregler om skatteintäkterna samtidigt sjunker och utgifterna ökar p.g.a. papperslösa?
 • Personer som är för apartheid har ingen moral.
 • Att ha en trygg välfärdsstat kostar. Papperslösa leder till minskade skatteintäkter och ökade bidrag p.g.a. arbetslöshet.
 • Man kan inte öka rättigheterna för papperslösa och tro att de skall bli färre och leda till minskade kostnader. Apartheid stannar.
 • Varje papperslös tar ju jobbet från en eller två som vill jobba vitt. Kostnad: skatt från arbetslösa vitjobbare + a-kassa + soc.
 • Dessutom kanske de väntar sig in, men har blivit funktionshindrade p.g.a. usel arbetsmiljö och stress.

Written by U.P.A.

18 maj, 2013 den 17:48

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: