politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Posts Tagged ‘Mattecentrum

Bojkotta 90-konto/kontrollgirokonto

leave a comment »

Du bör bojkotta alla 90-konton (d.v.s. konton som börjar på 90) eftersom det inte finns några garantier för att pengarna används för avsett ändamål. Om någon anmäler att en organisation missbrukar de insamlade pengarna på ett speciellt sätt så tillåter Insamlingskontroll att organisationen yttrar sig över anmälan utan att anmälaren får läsa yttrandet. Detta innebär alltså att den insamlande organisationen kan ljuga utan att anmälaren kan protestera mot detta. Det finns inga garantier för att styrelsen i Svensk Insamlingskontroll består av kritiskt tänkande människor. Det går heller inte att få veta om en organisation är anmäld och vad anmälan handlar om.

Bevis: Detta brev har skickats från Svensk Insamlingskontroll:

Subject: SV: SV: SV: Mattecentrum borde inte få ha 90-konto
Date: Thu, 19 Jun 2014 11:48:30 +0000

Hej,

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening och inte någon myndighet. Vi omfattas därför inte av offentlighetsprincipen och lämnar inte ut handlingar. Genom att vi inte är en myndighet eller domstol bryter vi inte mot principerna om en rättvis rättegång när vi inte kommunicerar alla yttranden. Vi är en privat kontrollorganisation som står på givarnas sida. Vi har utrett frågan och tar alltid klagomål från allmänheten på allvar. Vi gör en noggrann granskning av alla 90-kontoinnehavare varje år och vid särskilda tillfällen om det finns anledning till det. Genom att 90-kontoinnehavarna lämnar sina Årsredovisningar och rapportering på våra blanketter kan vi kontrollera att insamlade pengar används på rätt sätt.

Med vänlig hälsning

Lena Hörnblad
Kanslichef

Insamlingskontroll har även varit extremt långsamma i sin handläggning, men det lär ha berott på ett chefsbyte. Detta innebär dock att de senaste årens anmälningar inte har handlagts alls, ty t.ex. ovan nämnda anmälan hade försvunnit och fick skickas in i sin helhet igen. Även då krävdes påminnelse för att få svar. Slutsatsen är att 90-kontonummer bara ger en falsk trygghet och den mottagande organisationen kan vara hur korrupt som helst. Allmänheten har ingen insyn i hur Svensk Insamlingskontroll arbetar, om de nu arbetar över huvud taget.

Att Mattecentrum inte borde få ha 90-konto beror på att de använder pengarna till att avlöna personal som i sin tur förtalar dem som sakligt kritiserar föreningen. De brukar då anklaga dem i olika forum och på Twitter m.fl. platser som Mattecentrum kontrollerar för att vara sjuka, trots att kritikerna bevisligen är fullt friska och t.ex. jobbar heltid och klarar avancerade kurser i t.ex. astrofysik. Detta förtal pågår och inträffade t.ex. i maj 2014. Man vet inte ens om Mattecentrum verkligen har yttrat sig över anmälan till Stiftelsen för Insamlingskontroll ty det kan ju vara ett påhitt från Insamlingskontrolls sida.

Written by U.P.A.

24 juni, 2014 at 01:00

Att UR Play är en antidemokratisk organisation visas av intervjun med Johan Wendt av Mattias Österlund och censuren av kritiska kommentarer av Gabriella Ekelund

with one comment

Johan Wendt är bidragsentreprenören och makthavaren, med vassa armbågar, bakom Mattecentrum, som kostar skattebetalarna miljontals kronor per år. Jag har kommenterat en video där Johan Wendt intervjuas på UR Play med:

08:24: ”Nu siktar vi på världsherravälde.” Jag tolkar detta som att Johan Wendt siktar på världsherravälde. [Denna kommentar låg uppe i några veckor men togs bort när de två nedanstående kommentarerna lades till.]

10:26: ”får du jättegärna komma som gästvolontär vid ett tillfälle till mina räknestugor.” Detta är vad som verkligen sägs men i textningen har man kortat ner det till ”får du gärna vara gästvolontär.” Det intressanta är att Johan Wendt säger ”mina räknestugor” och inte ‘våra’. Han verkar se det som att han personligen äger alla Mattecentrum-räknestugor trots att han inte alls är volontär eller aktiv i dem. Jag tycker detta är oförskämt mot alla verkliga volontärer som hjälper till gratis.

10:57: Intervjuaren Mattias Österlund säger: ”Det är politiskt alltså, men gratis läxhjälp är inte gratis att bedriva.” Detta är ju en väldigt ledande fråga och han borde snarare frågat: Vad är det som kostar så förbålt mycket? Varför bör Mattecentrum få flera miljoner i bidrag från staten varje år? Lokalerna lånas ut gratis av främst kommuner och alla läxhjälparna hjälper till gratis. Det borde alltså vara gratis att bedriva gratis läxhjälp. Varför behövs en gigantisk administration? Det beror bl.a. på att det är ett krav från Ungdomsstyrelsen som villkor för bidrag att man har korrekta medlemsregister, men Mattecentrums administration förefaller ändå vara överdimensionerad ty syftet med Mattecentrum verkar snarare vara att försörja ledningen och ge dem anställnings- och upphandlingsmakt. Det talas om sponsorer men man tar inte upp att Mattecentrum är en bidragsberoende förening.

Jag tror inte dessa kommentarer kommer att få stå kvar ty de övriga togs bort. [Även dessa harmlösa och väldokumenterat sakliga kommentarer togs bort 23/5 2014 av Gabriella Ekelund med den falska motiveringen i citatet längst ner.]

Jag skrev detta brev till UR Play efter borttagandet av de första kommentarerna:

Varför tog ni bort kommentarer om Mattias Österlunds intervju med Johan Wendt?

Ni tog bort följande två kommentarer. Varför? Lägg tillbaka dem, ty i annat fall är ni antidemokrater mot yttrandefrihet och då skall ni inte försörjas av en skatt som TV-licensen är.

09:22: Alla känner sig välkomna. Och så ska det vara. Jag gör ingen skillnad på ungarna.

‘Han hycklar ju när han säger att alla är välkomna.  Mattecentrum kallar mig för ”paranoid man” på Twitter (via det officiella kontot) och han har på SR:s sidor kallat mig sjuk, och att detta skulle varit orsaken till att jag blev avstängd. Trots att jag var och är fullt frisk och jobbade 100% [som grundskolelärare] då och även nu. Det allvarliga är dock att detta indikerar att barn med psykisk ohälsa inte är välkomna till Mattecentrum. Detta är en form av fascism.’ Läs mer om Mattecentrum på http://mattecentrum.orbin.se/ och på denna blogg via t.ex. tagg eller kategori.

07:37: En gång om året kan de rösta bort mig som ordförande.

‘Han säger att medlemmarna kan rösta en gång per år för att göra honom arbetslös. Det fungerar inte i praktiken ty om någon medlem är oppositionell [eller så mycket som andas kritik] så utesluts den medlemmen direkt av påhittade skäl. Det är då svårt att bilda opinion för att få en rättvis rättegång eftersom en preliminärt utesluten medlem ej kan bilda opinion ty man är t.ex. förbjuden att göra inlägg på forum eller besöka räknestugor. Samtidigt så hetsar Mattecentrum mot den uteslutna medlemmen via alla kanaler: Twitter, e-postutskick till alla medlemmar o.s.v. Jag blev t.ex. utesluten för att jag ställde frågor om ett avtal (otroligt men helt sant). Jag hade ingen tanke på att några frågor skulle leda till uteslutning.’

Jag har lagt till ännu en kommentar och den skall naturligtvis också få ligga kvar om ni är demokrater:

08:24: ”Nu siktar vi på världsherravälde.”

‘Johan Wendt säger i TV-programmet att hans mål är världsherravälde – d.v.s. att absorbera eller utrota alla andra kodklubbar och läxhjälpsverksamheter. Så länge som jag inte får vara med där som okuvad person så är jag alltid motståndare till Kodcentrum & Mattecentrum. Jag tror i och för sig att de får svårt att uppnå världsherravälde ty det brukar alltid bildas en allians mot sådana rörelser, speciellt om de är antidemokratiska, vilket är uppenbart om man studerar Mattecentrums stadgar angående rättsosäker uteslutning av medlemmar.’  [Även denna togs bort direkt.]

Mvh,
// MOB

Svar på forumet för frågor till URPlay:

Kommentarerna togs bort p g a att de inte följer våra användarvillkor: http://urplay.se/Ovrigt/Anvandarvillkor

Eva Kundtjänst

Mitt svar på svaret:

Jag har läst punkterna men ser inte hur mina inlägg bryter mot någon av dem. Kan ni hjälpa mig att inse hur mina inlägg bryter mot de punkter ni menar att de bryter mot? Skall man inte kunna kritisera en person för hyckleri m.m. Detta handlar ju om en man som får ca 6 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar årligen och som får spendera dem hur han vill. Visst, Mattecentrum har en massa anställda men de har ju inga arbetsuppgifter mer än dem som orsakas av den onödiga organisationen. Då borde det till en mer seriös journalistisk granskning och om den inte sker så borde utomstående åtminstone få påpeka att intervjun är bristfällig. Jag är övertygad om att Mattias Österlund känner till kritiken mot Mattecentrum ty som den seriösa journalist han är har han troligen läst på de dokument som skickats in till Ungdomsstyrelsen.

MOB

Ytterligare ett svar:

Jag tycker det är fel att UR drivs som ett företag utan insyn. Jag anser att UR borde vara en myndighet där offentlighetsprincipen gäller. Då hade godtycklig censur som ovan kunnat prövas i Förvaltningsrätten. Jag menar, UR lever helt på skattepengar, ty TV-licensen är en skatt på TV-apparater, och insynen borde följa med skattepengarna. Jag har inget förtroende för vad som sägs och skrivs på UR efter denna erfarenhet av censur.

MOB

Svar från kundtjänst på URPlay:

Vi tog bort kommentarerna för att vi ansåg att de bryter mot punkt 1 och 2 i Användarvillkoren.

Eva Kundtjänst

Mitt svar:

Punkterna är:
1. Berätta vad du tycker, men uttryck dig respektfullt om personerna och det som händer i programmet.
2. Håll dig till ämnet.
Jag anser att jag kommenterar sådant som sägs i programmet och därför är punkt 2 uppfylld.

Angående punkt 1 så är det jag säger helt sant och handlar inte om privata saker för honom utan handlingar som bevisligen utförts i verkligheten, alltså respekterar det personen. Mattecentrum skäms ju inte för dessa handlingar eftersom deras uttalanden ligger kvar på ställen som de kontrollerar (åtminstone senast jag kollade). De har aldrig bett om ursäkt – så detta är deras nuvarande ideologi. Även om de bad om ursäkt offentligt så skulle det vara svårt att ta en sådan ursäkt på allvar.

Hade UR och SVT varit en myndighet så hade man kunnat överklaga ert censurbeslut. Nu kan ju en person, Eva på Kundtjänst, tycka något som inte stöds av svenska staten men ändå är det det beslutet som gäller.

MOB

(Slut på e-brev.)

Gabriella Ekelund (UR) skrev i ett e-brev 29/4 2014:

Hej [MOB],

Du har invänt mot att vi har tagit bort kommentarer från dig i UR Play
och jag förstår att det är irriterande om man vill uttrycka sin åsikt om
något. Men med kommentarsfältet i UR Play vill vi erbjuda möjligheter
för vår publik att reflektera över vårt programinnehåll, inte något annat.

Vänliga hälsningar,

Gabriella Ekelund

GABRIELLA EKELUND
REDAKTIONSCHEF

Mitt svar via e-brev:

Hej,
men jag reflekterar ju över programinnehållet när jag jämför det med verkligheten. Jag konstaterar att ni vill skydda en antidemokrat i en antidemokratisk organisation – så borde det inte få gå till.

Man borde ju kunna överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten ty TV-licensen är en skatt på TV-apparater.

Mvh,
// MOB

Jag fick inget svar. Dessutom tog de bort diskussionen från diskussionsforumet om UR d.v.s. Playredaktionen. Endast verkliga antidemokrater raderar diskussionen om diskussionen. Förövrigt är själva forumet avsiktligt skapat för att vara antidemokratiskt ty det poppar upp i en inbäddad ruta och det går inte att länka till inlägg. P.g.a. den i verkligheten omotiverade censuren så är UR Play/UR en antidemokratisk organisation som inte borde få bidrag av staten. Alltså bör UR ej få ta del av TV-licensen insamlad av Radiotjänst eller några andra bidrag från den offentliga sektorn.

Gabriella Ekelund (UR) skrev i ett e-brev 23/5 2014:

Hej [MOB],

Jag förstår på dina nya kommentarer i UR Play att jag inte lyckats göra det tydligt för dig vilka regler som gäller i kommentarsfältet .

http://urplay.se/Ovrigt/Anvandarvillkor

Tyvärr tycker vi fortfarande att du inte håller dig till ämnet, dvs programmet utan att dina kommentarer handlar om en personlig konflikt. Vår bedömning är att det inte är av intresse för andra.

Därför har vi återigen tagit bort dina kommentarer. Eftersom det har upprepats är du nu inte välkommen att diskutera i UR Play.

Hälsningar,

Gabriella Ekelund

GABRIELLA EKELUND
REDAKTIONSCHEF

Jag har bara citerat vad som sägs i programmet och kommenterat och kritiserat det. Jag har ingen personlig konflikt ty jag känner ej Johan Wendt eller någon annan anställd vid Mattecentrum. Min kritik i dessa senare kommentarer bygger helt på vad som framkommit i offentliga källor. Det är ju också fel att jag inte är välkommen att diskutera på UR Play när jag bara kommit med upplysningar om citat från ett program. Det blir ju mycket lågt till tak nu på UR Play när personer stängs av efter bara en varning p.g.a. helt reglementsenliga kommentarer. Jag har säkert mycket att tillföra UR p.g.a. min nyfikenhet och min utbildning. Efter detta brev från UR är mitt krav är att antidemokraten Gabriella Ekelund sägs upp från UR (och SR och SVT) och ej får någon lön med omedelbar verkan, och att en sann demokrat som sätter tillbaka kommentarerna anställs. I väntan på detta kräver jag att inga skattemedel skall betalas ut till UR. Det är Erik Fichtelius som är chef på UR och jag har tipsat honom två gånger om denna artikel utan någon reaktion från honom. Eftersom han inte gör sitt jobb och inte heller försvarar yttrandefriheten så bör han sägas upp från staten inklusive UR. 

Written by U.P.A.

8 maj, 2014 at 21:22

Publicerat i Skolan

Tagged with , , ,

Kritik av Kodcentrum

with 8 comments

Johan Wendt, bidragsentreprenören, med vassa armbågar, bakom Mattecentrum, har startat en ny organisation: Kodcentrum. Mattecentrum kostar skattebetalarna miljontals kronor per år och jag misstänker att Kodcentrum har samma s.k. affärsidé. Jag tycker det är bra med gratis läxhjälp i matematik men det är onödigt att försörja Mattecentrums ledningsgrupp och eventuella pengar från staten borde användas lokalt och inte till ledningens löner. Jag ställde några kritiska frågor till Johan Wendt på Kodcentrums Facebook-grupp, men inlägget raderades snabbt. Dessutom blev jag blockerad från att skriva kommentarer i Kodcentrums grupp. Jag är redan blockerad från att skriva inlägg i Mattecentrums Facebook-grupp. Frågorna och resten av inlägget var:

Får man vara volontär i Kodcentrum om man är utesluten som volontär och medlem i Mattecentrum? se http://mattecentrum.orbin.se/

Kommer ni ha samma volontärsavtal som Mattecentrum?

För övrigt finns redan CoderDojo på flera orter i Sverige (bl.a. Stockholm, Malmö, Lund, HelsingborgVäxjö, Ronneby, Linköping, Norrköping, Söderköping) och de är verkligt ideella (d.v.s. kostar inte skattebetalarna något) och jag är mentor i en sådan sedan ca ett år. Jag skulle vilja varna personer från att engagera sig i Kodcentrum ty risken är stor att man lägger ned tid på att bygga upp något som bara förstörs av Johan Wendt och hans penningslukande ledningsgrupp. Jag var en av grundarna av Mattecentrum i Lund och var projektledare (obetald) tills jag fick heltidsjobb på avlägsen ort i ett halvår men därefter återkom jag och var aktiv i flera år som ansvarig för en räknestuga i en gymnasieskola (utan någon ersättning alls, och dessutom samma gymnasieskola som jag själv gick i 1982-1985) innan de införde ett avtal som jag ställde frågor om – då blev jag avstängd som volontär samtidigt som jag fick det första svaret på frågorna (otroligt men helt sant). Nu kommer väl detta inlägg att tas bort ty Kodcentrum styrs inte av demokrater som klarar en öppen debatt [det togs bort efter ca 10 min. Prova själv att lägga in kritik av Kodcentrum på deras Facebook-sida och se om den tas bort]. Dessa olika Wendt-centra [snarare sekter] verkar mest handla om att ledningen vill mjölka skattebetalarna på bidrag för privat lyxkonsumtion och resor trots att de inte utför något egentligt arbete: t.ex. behövs ej adminstration av medlemsregister om man ej söker bidrag. Här är mitt CV med diverse program (men jag har utvecklat många fler sedan 1981): http://df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/cv/cvmikaelb-sve.html . Att tala är lätt, jag vill se Johan Wendts öppna källkod – misstänker att han kan och har ännu mindre intresse av programmering än matematik.

Den grundläggande lösningen bör vara att det inte ska gå att samla ihop alla bidrag från staten och kommunerna till en liten ledningsgrupp såsom nu sker. Då skulle de oseriösa bidragsentreprenörerna söka sig till andra sektorer där man kan få bekväma inkomster, samt sluta förstöra för de verkligt ideella krafterna – de som bedriver en ideell verksamhet som inte bygger på att en ledningsgrupp försörjs av skattebetalarna. Vissa mindre bidrag som betalas ut till lokal verksamhet är OK, enligt mig.

[Ett problem för CoderDojo är att Kodcentrum kommer att få in mer pengar till utrustning, men jag tycker fortfarande att CoderDojo inte skall kosta deltagarna eller skattebetalarna något (förutom lån av lokaler och mindre bidrag som förbrukas lokalt). De statliga bidragen bör inte fungera på ett sådant sätt att man kan göra karriär som bidragsentreprenör. Kodcentrum kommer förmodligen att vara något som attraherar mentorer som inte kan och som egentligen är ointresserade av att lära ut programmering, digitalteknik, robotteknik, CAD/CAM m.m.  och som mer är intresserade av en karriär inom Wendts centra. De verkligt ideella kan gå med i eller starta en egen CoderDojo. Jag har redan sett hur Mattecentrum har hetsiga, betalda f.d. telefonförsäljare som rekryterare som står utanför Juridikum i Lund – det är detta som skattebetalarnas pengar går till i dagsläget. Jag tror att Mattecentrum även har betalat för utvecklingen av datorprogram och appar med skattebetalarnas pengar, men inga av dessa program är öppen källkod trots att de borde vara så eftersom skattebetalarna bekostat utvecklingen. Detta innebär att skattebetalarnas pengar omvandlas till privat kapital. På samma sätt kommer eventuella programvaror som utvecklas för Kodcentrum förmodligen inte heller bli öppen källkod. Ju mer makt Kodcentrum får desto skadligare för de riktiga programmerarna som är de enda som egentligen kan lära ut programmering. Finns det några fel i det jag skriver så får ni gärna anföra öppna bevis i kommentarerna nedan.]

Jag har skickat frågor till Kodcentrum via e-post, men de lär inte svara på dem.

Sydsvenskan har en väldigt partisk och okritisk artikel om Kodcentrum av Sarah Nylund där hon inte nämner att CoderDojo redan finns på nämnda orter samt fler. Sedan verkar Sydsvenskan sakna källkritik mot statistiken om hur många Mattecentrum hjälper. Den stämmer kanske inte eftersom många medlemmar är passiva och enbart genererar inkomster till Johan Wendt via Ungdomsstyrelsen. De har bl.a. köpts som medlemmar med godis av en sort med transfetter. Jag tror att Mattecentrum fick 6 miljoner av skattebetalarnas pengar förra året för en verksamhet som egentligen inte ska kosta skattebetalarna något att driva (det bevisar ju bl.a. CoderDojo). Mattecentrum ger ju inte den bästa hjälpen eller hjälp till alla eftersom mentorer eller elever som knappt ens antyder kritik blir avstängda och uteslutna utan rättvis rättegång. I en demokratisk organisation borde man inte kunna bli blockerad på livstid från att skriva inlägg för att man skrivit ett kritiskt inlägg – dessutom blev jag blockerad utan föregående varning. Därför bör Mattecentrum och Kodcentrum ej få bidrag från staten, ty det är ju då ett krav på att organisationen skall vara demokratisk. I och för sig har jag även blivit blockerad från att skriva inlägg i Kungahusets Facebook-grupp på livstid och utan förvarning efter ett kritiskt inlägg som var ett svar på en video om jobb inom Hovet – då påpekade jag det uppenbara faktumet att republikaner ej kunde få dessa glassiga jobb och att det innebar politisk diskriminering i strid med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Jag anser att Kungahuset ej skall få statliga bidrag p.g.a. att det är en odemokratisk organisation som bekämpar yttrandefriheten. 

Written by U.P.A.

23 april, 2014 at 18:18

Publicerat i Skolan

Tagged with , , , ,

Kritik av Mattecentrum

with one comment

En artikel i Lärarnas Nyheter betonar att ordförande för Mattecentrum, Johan Wendt, har avstått en hög lön för att jobba ideellt. Jag tror att Johan Wendt i praktiken har mycket hög lön nu. T.ex. var han enligt sin blogg i Indien på kombinerad semester- och tjänsteresa samtidigt som Mattecentrum hade öppet i Sverige, d.v.s. han hoppade över att vara läxhjälpare i Mattecentrum — det är tydligen inte så kul eller viktigt för honom även om han officiellt säger annorlunda. Dessutom ledde Indien-resan till CO2-utsläpp, vilket påskyndar den globala uppvärmningen. Mattecentrum har hittills i år fått över 4 miljoner kronor från stat och kommun — så de har gott om pengar per läxhjälpselev jämfört med skolor. Mattecentrums aktivitet är begränsad till mitten på terminerna — de börjar några veckor efter skolorna startat och slutar några veckor innan. På loven plus extra veckor har Mattecentrum-personalen ledigt — även om de kallar det de sysslar med då för arbete. Att ha ett så ledigt och fritt jobb att man kan sticka några veckor till Indien mitt under den mest intensiva delen av skolterminen och dessutom ha totalt flera månaders sammanhängande ledighet är det få lärare förunnat att ha – så det innebär i praktiken en mycket hög lön. Hur stor lön tar Mattecentrums avlönade funktionärer ut? Det borde Lärarnas Nyheter ta reda på innan man framför Mattecentrums propaganda oemotsagd. Dessutom är det i praktiken ordföranden som bestämmer vilka andra som skall vara anställda. Även om Johan Wendt nu är civilingenjör inom väg och vatten (den civilingenjörsutbildning som har minst matematik — långt under vad som krävs för att bli gymnasielärare i matematik) så har ju de övriga funktionärerna ingen högskoleutbildning, men ändå troligen mycket högre lön än gymnasielärare i matematik och fysik. De flesta av Mattecentrums avlönade är alltså dåliga förebilder för eleverna vad gäller vidare studier. Jag har själv jobbat som gymnasielärare i fysik och teknik och hade då 22000 kr/mån vid heltid (2010) samt pendlade 5 timmar per dag. En nyanställd, outbildad kontorsvaktmästare på Länsstyrelsen hade samtidigt 23500 kr/mån.

När det gäller Mattecentrums videor så kan man rikta samma kritik som mot Kahn-Akademins videor, d.v.s. de tar inte vara på teori om hur ämnet bör läras ut. Nu utgår ju Mattecentrum oftast från Nationella prov och hittar inte på så många egna uppgifter & det gör ju att uppgiftskvaliteten är högre p.g.a. att riktiga mattelärare tagit fram uppgifterna. Däremot, det de kallar Matteboken har sämre uppgifter. Även Mattecentrums app med någon tabellbok hade allvarliga fel som inte rättats till under lång tid.

Det värsta är dock att Mattecentrum är en antidemokratisk och diskriminerande organisation. De har bl.a. kallat mig paranoid m.m. på Twitter samt påstår att jag mår psykiskt dåligt, trots att de inte träffar mig och bor långt ifrån mig. De brukar hävda att man skall ignorera mina åsikter p.g.a. att jag skulle vara sjuk. Detta är diskriminering och ovetenskapligt. Jag är fullt psykiskt frisk och har varit så hela tiden och jobbade t.ex. heltid som lärare när Mattecentrums smutskastningskampanj var som intensivast. Mattecentrum har även valfuskat. Läs mer om detta på: http://mattecentrum.orbin.se/. Jag har varit ideell läxhjälpare på Mattecentrum i Lund sedan 2009 och var en av grundarna men blev avstängd p.g.a. att jag hade ställt frågor om ett avtal Mattecentrum ville att vi volontärer skulle skriva på. Det är svårt att tro att detta är sant, men jag besökte inget Mattecentrum, träffade inga volontärer eller elever och hade ingen kommunikation alls med Mattecentrum från det att jag varit gillad på Facebook av Johan Wendt och varit volontär med enbart positiva kommentarer till dess att jag blev avstängd. Jag ställde frågan några dagar efter ett Mattecentrum och blev avstängd för gott, utan möjlighet att överklaga kvällen innan nästa Mattecentrum. Det är uppenbart att Mattecentrum anstränger sig för att tysta alla kritiker som dyker upp. Att jag är den enda kritiker som hörs beror nog på att jag är mer självsäker och kan hantera den extrema mobbning jag blivit utsatt för i forum, Twitter, via e-post till mig och min arbetsgivare, samt till potentiella arbetsgivare o.s.v. Det finns nog fler som blivit illa behandlade och mobbade av Mattecentrums ledning.

En ganska låg sak som jag upptäckte på Twitter var att Mattecentrum köpte elever som medlemmar i Mattecentrum för Twix (choklad) som innehåller transfetter (vars giftighet kunniga kemilärare kan informera er om). Mattecentrum tjänar på att elever är medlemmar eftersom de då får mer pengar från Ungdomsstyrelsen, samt kan använda sitt medlemsantal i marknadsföringen när de tigger ytterligare pengar från stat och kommun samt företag. Dessutom innehåller som sagt Twix ett hjärnskadligt gift, transfetter, som bl.a. kleggar igen blodkärlen i hjärnan samt har andra skadeverkningar. Det grundläggande felet är dock att det är möjligt att få statliga bidrag för en massa passiva medlemmar i en ungdomsorganisation och att man kan ha stadgar för lokalorganisationer som gör att alla pengar skickas till en liten ledningsgrupp av vuxna som på så sätt blir välförsörjda utan att arbeta. Om Mattecentrum bara fick bidrag för dem som verkligen besöker räknestugorna så skulle de inte ha råd att försörja en ledningsgrupp.

Vill ni få nyheter om Mattecentrum så kan ni följa gruppen @MaFyKe på Twitter.

Mvh,
M. O. B., MSc/fil. mag. i fysik från Lunds universitet (LU). Har bl.a. studerat kursen ”Matematik för lärare” vid LU och börjat lärarutbildning till gymnasielärare vid Linnéuniversitetet (2005) samt gått 70% av en Lärarutbildning till 4-9-lärare vid Malmö högskola (1999). Rekommenderar ej lärarutbildningen vid Malmö högskola. 

Written by U.P.A.

10 maj, 2013 at 21:54

Publicerat i Skolan

Tagged with , , ,