politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Posts Tagged ‘Diskriminering

Kriminalvården följer ej Diskrimineringslagen

leave a comment »

Varken JO eller DO bryr sig om när svenska myndigheter som t.ex. Kriminalvården struntar i Diskrimineringslagen om att lämna ut merituppgifter. Kriminalvården vill inte att jobbsökande skall kunna kontrollera meriterna för dem som gick vidare i anställningsprocessen. Kriminalvården kanske viger jobben till nästa generation av redan anställda och ser till att barnen får deras värdegrund genom att låta dem misshandla fångdockor med batonger. De som inte respekterar Diskrimineringslagen lär heller inte respektera andra mänskliga rättigheter.

Vi har i Sverige idag en helt meningslös diskrimineringslag eftersom det inte går att kontrollera merituppgifterna för dem som går vidare i anställningsprocessen. Visserligen står det i diskrimineringslagen att man ska kunna få ut merituppgifter men det finns inget straff för att inte lämna ut meriter. Hittills har jag dock alltid fått ut merituppgifterna — ibland efter påstötningar från DO. Nu har jag dock inte fått ut merituppgiften från Kriminalvården — en myndighet som enligt sin värdegrund påstår sig respektera Diskrimineringslagen. Dock utreds nu Kriminalvården av JO för att de har låtit anställdas barn misshandla fångliknande dockor med batonger. JO granskar nu även kriminalvårdens överdrivna högsäkerhetsplacering av fångar.

Jag hade sökt jobb inom Kriminalvården och varit på en intervju. Jag fick därefter meddelande om att jag ej tagits ut till en andra anställningsintervju. Jag skickade då e-brev till den som intervjuat mig och även till myndigheten Kriminalvården via deras formulär där jag begärde ut merituppgifterna för dem som gått vidare i anställningsprocessen i enlighet med Diskrimineringslagen. Syftet var att kontrollera att de mer meriterade gått vidare och att jag inte var diskriminerad. En myndighet är enligt Regeringsformen skyldig att anställa den mest meriterade som accepterar lönenivån. Jag fick absolut inget svar från Kriminalvården.

Den aktuella paragrafen är: ”Om en arbetssökande inte har anställts eller tagits ut till anställningsintervju, eller om en arbetstagare inte har befordrats eller tagits ut till utbildning för befordran, ska sökanden på begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den hade som togs ut till anställningsintervjun eller som fick arbetet eller utbildningsplatsen.”

Det är ju viktigt att man får svar omedelbart på en begäran om merituppgifter eftersom preskriptionstiden för brott mot Diskrimineringslagen är extremt kort. Syftet med att inte svara kan vara att fördröja hanteringen så att preskriptionstiden överskrids.

Jag anmälde då Kriminalvården till JO för att de inte följer svensk lag och därmed sätter FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna om antidiskriminering ur spel. JO:s enda svar till mig var att de inte vidtog några åtgärder och att de hade skickat en kopia av deras brev till mig till Kriminalvården. Jag tolkar detta som att JO säger till Kriminalvården att det är OK för myndigheter att inte följa Diskrimineringslagen.

JO:s exakta svar: ”Det som Ni har anfört ger inte anledning till någon annan åtgärd än att en kopia av detta beslut och Er anmälan översänds till myndigheten för kännedom. Ärendet avslutas.” Den rätta åtgärden vore att kritisera de ansvariga vid Kriminalvården för att de inte följer Diskrimineringslagen. De borde också åtalas för tjänstefel.

Jag har fortfarande inte fått något svar från Kriminalvården, ty kriminalvården struntar i Diskrimineringslagen. JO har ju också gjort fel och de är Riksdagens ombudsmän och borde således bytas ut av Riksdagen eftersom de struntar i att lagar beslutade av Riksdagen inte följs. Så sker dock inte. Varför vill inte Riksdagen att Diskrimineringslagen följs? Det minsta man kan begära är att myndigheter följer Diskrimineringslagen.

Eftersom jag inte kunde kontrollera huruvida jag var diskriminerad eller inte trots att jag har laglig rätt till detta så antar jag att Kriminalvården har något att dölja. Skall man anmäla ett ärende till Diskrimineringsombudsmannen (DO) så måste man göra detta snabbt ty annars preskriberas ärendet. Jag anmälde därför till DO men de kontaktade aldrig Kriminalvården utan avslutade ärendet direkt och det går inte att överklaga. DO:s exakta formulering i beslutet”DO kan bistå en enskild med att få ut uppgifterna. DO bör infordra dessa uppgifter i den mån DO bedömer att de har betydelse för tillsynen. DO finner inte skäl att bistå dig med att få ut merituppgifterna”. Jag har skrivit till DO och frågat varför de inte finner några skäl att bistå mig med att få ut merituppgifterna, men de har inte svarat. Jag menar, det går ju inte att avgöra om jag är diskriminerad eller inte när man inte kan se om jag var mindre meriterad än de som gick vidare, men att Kriminalvården inte vill följa Diskrimineringslagen är en indikation på att de har något de vill dölja.

Jag har en fil. mag./MSc i fysik vid Sveriges näst bästa universitet men är 100% arbetslös. Bara detta faktum borde göra att man kan misstänka att jag är diskriminerad. (Sveriges bästa universitetet undervisar inte i fysik och juridik utan troligen bara i medicin.)

Jag har inte skickat några påminnelser till Kriminalvården. Jag anser att myndigheterna skall sköta sina uppgifter utan påminnelser. Att skicka påminnelser brukar heller inte leda till något mer än att ärendet fördröjs och att myndigheten låtsas att de missuppfattat ärendet.

Varför väljer JO och DO att inte agera mot en myndighets vägran att följa Diskrimineringslagen? Det kan handla om nepotism, t.ex. att släktingar och studiekamrater skall skyddas och få jobb i första hand. I andra hand skall de som har exakt samma bakgrund som de i myndigheten få jobb, d.v.s. t.ex. naturvetare skall inte få jobba inom samhällsvetarnas domäner även om de är mer meriterade även inom ren samhällsvetenskap. Jag hade även högsta betyg på en juridikkurs vid samma, näst bästa universitet. I detta fall med Kriminalvården så visar incidenten med barnen till de anställda som misshandlar fångdockor att en viss värdegrund som står i strid med mänskliga rättigheter överförs till nästa generation kriminalvårdare och då vill de inte ha in någon utifrån som verkligen är för mänskliga rättigheter och inte bara hycklar om att vara det.

Kanske hjälper det inte att skriva debattartiklar, men även om denna artikel skulle leda till att t.ex. Kriminalvården svarar så är det ju inte så myndighetsutövning skall fungera. Uppenbarligen är det i många fall fel människor som idag jobbar på våra myndigheter samtidigt som mer meriterade är arbetslösa.

Mitt förslag är att den som inte får merituppgift enligt Diskrimineringslagen i tid automatiskt tilldöms ett skadestånd på 10000 kr från organisationen och att Polisen hämtar merituppgifterna hos organisationen och överlämnar dem. Preskriptionstiden för brott mot Diskrimineringslagen borde förlängas. Dessutom bör LAS (Lagen om anställningsskydd) avskaffas för alla myndighetsanställda inklusive domare så att slappa, ineffektiva och korrupta myndighetspersoner snabbt kan sägas upp.

(Jag försökte få denna artikel publicerad på Newsmill men tyvärr blev den nekad av redaktören slutligen 2012-10-09 med motiveringen: ”Vi tackar som tidigare meddelats slutgiltigt nej till denna text.”)

OM FÖRFATTAREN

Artikelförfattaren har fil. mag. (MSc) från Lunds Universitet, Sveriges näst bästa och 82:a i världen. Jag har själv upplevt att myndigheter är korrupta och att korruptionen på senare tid har blivit oacceptabel när inte ens JO och DO bryr sig om att myndigheter inte följer Diskrimineringslagen om att lämna ut meriter. Jag känner ingen som jobbar i Kriminalvården och ingen jag känner har haft med Kriminalvården att göra förutom att jag sökt jobb där flera gånger. Jag har en f.d. kollega som en gång jobbade i Kriminalvården och han berättade att de erfarna kriminalvårdarna lät fångar rymma eftersom det var ”jobbigt” att jaga dem. Jag har också läst en hel del böcker om fångar och sett filmer som utspelar sig i fängelser: t.ex.Papillon av Henri Charrière och 1984 av George Orwell och filmen Brubaker (1980) m.fl.

Written by U.P.A.

14 maj, 2013 at 00:36