politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Protestera mot Rysslands HBTQ-politik

leave a comment »

Intolerans kan aldrig vara rätt väg att gå. Ett alternativt sätt att protestera mot Rysslands HBTQ-politik är att utvisa alla personer som har en position i den Ryska Armén ut ur Sverige. Detta skulle sända en kraftig signal till den ryska regeringen och t.ex. innebära att de flesta manliga ryska doktorander och forskare utvisas från Sverige. Detta skulle leda till att intressanta jobb blev lediga för alla andra som bor lagligt i Sverige. Jag är beredd att ta en av de utvisade ryssarnas doktorandtjänster. Samtidigt är detta en effektiv åtgärd mot de ryska nazisterna.

Det finns ingen anledning för Sverige att försörja den ryska militären och hjälpa Ryssland med vapenutveckling. Den vapenteknik som rysk militär utvecklar för de svenska skattebetalarnas pengar kan komma att användas för anfall mot Sverige! Fysiker m.fl. som bor lagligt i Sverige vill ha dessa intressanta tjänster vid svenska universitet som rysk militär nu innehar. Då skulle nog forskningen också bli mer relevant och lösa t.ex. miljö- och hälsoproblem.

(Någon kanske undrar hur detta fungerar. Den ryss som får en doktorstitel utomlands blir automatiskt befordrad till en hög militär befattning, t.ex. general över norra ishavsflottans ubåtar. Ryssarnas forskning i Sverige har en sådan inriktning att den är relevant för rysk vapenutveckling och på de långa semestrarna från svenska universitet så kan de konkreta vapnen vidareutvecklas, t.ex. Tsar Bomba och elektromagnetisk puls-vapen.)

Written by U.P.A.

30 juli, 2013 at 11:31

Synpunkter på Skånetrafikens artikel ”Strejkvarsel för Öresundståg kan ge störningar i midsommar”

leave a comment »

Jag har synpunkter på artikeln ”Strejkvarsel för Öresundståg kan ge störningar i midsommar” från Skånetrafiken och även på artikeln ”Senaste nytt om strejkvarsel” från Öresundståg.

Jag har köpt Skåne-Halland-Sommarkort (Jojo Sommar) av Skånetrafiken för 1290 kr och om jag inte kan använda det så vill jag ha tillbaka alla pengarna eller det ordinarie biljettpriset för sträckan Malmö-Kungsbacka tur och retur för varje dag som strejken pågår om det är mindre.

Det verkar som om Skånetrafiken tjänar på strejken, ty de sparar ström och driftskostnader samtidigt som de flesta som åker har Sommarkort (så de förlorar knappt biljettintäkter och har fått betalt i förskott), samt att de säljer alternativa biljetter enligt deras Facebook-sida. Dessutom visste de nog om denna konflikt när de sålde biljetten, men varnade inte. Alltså anser jag att Skånetrafiken är återbetalningsskyldiga.

Det är Skånetrafiken som sålt korten utan att varna, trots att de visste om konflikten. De har tagit in pengar på ett omoraliskt sätt. Jag vet inte vem Skånetrafiken upphandlat av men den parten är arbetsgivaren för SEKO-personalen. Skånetrafiken kan ju kräva tillbaka pengar från den parten p.g.a. att de ej levererar tjänsten. SEKO-personalens arbetsgivare tjänar ju på konflikten om de inte får någon minskning av inkomsterna p.g.a. konflikten samtidigt som de sparar pengar på el och minskat slitage.

Fackförbundet SEKO borde tänka om eftersom strejken under sommarkortsperioden bara gynnar arbetsgivaren. Alltså borde SEKO flytta strejken till 16 augusti.

I allmänhet bör force majeure inte gälla om man sålt Sommarkort eller månadskort när en konflikt var nära förestående och man inte varnade vid försäljningstillfället. Ej heller bör force majeure gälla när den som sålt korten tjänar på stoppet i trafiken. I annat fall skapar man incitament för att sälja kort utan att uppfylla leveransen.

Written by U.P.A.

19 juni, 2013 at 02:18

Publicerat i Övrigt

Stoppa all arbetskraftsinvandring utom av rena universitetslärare på avancerad nivå

leave a comment »

Jag har läst en artikel på Newsmill: ”Stryp inte arbetskraftsinvandringen” av Karin Ekenger, Svenskt Näringsliv. Jag vill strypa arbetskraftsinvandringen för att öka de arbetslösa naturvetarnas chanser att få jobb. Jag har även tagit intryck av LO:s synpunkter på arbetskraftsinvandringen i artikeln ”Arbetskraftsinvandring kan inte lösa välfärdens finansiering” av Monika Arvidsson, LO. (Här har vi en fackförening som tar tillvara medlemmarnas intressen, till skillnad från Naturvetarnas nuvarande politik.) Även TCO:s politik är bättre än SACO-förbundet Naturvetarnas, se ”Bjud in oss till förhandlingsbordet”. Jag läste nyligen en artikel på SR om hur Naturvetarna vill förbättra för arbetskraftsinvandrare, se ”Dåliga villkor för utländska stipendieforskare”. Kanske leder förbättrade villkor för arbetskraftsinvandrare till minskad arbetskraftsinvandring eftersom varje tjänst blir svårare att finansiera för arbetsgivaren. I så fall tycker jag det är positivt eftersom arbetsmöjligheterna för naturvetare som inte är arbetskraftsinvandrare ökar. Dock blir de bättre villkoren dyrare för staten och det minskar möjligheterna till forskarjobb för naturvetare. Det är naturligtvis en stor ekonomisk och mänsklig vinst om arbetslösa svenska eller asylinvandrade naturvetare kan få jobb som naturvetare i stället för att plocka in andra utifrån, och detta är ett specialfall av det som påpekas i artikeln ”OECD:s rapport och invandringens ekonomi” i Skånska Dagbladet.

För några år sedan (2008) var arbetskraftsinvandringen begränsad och en myndighet prövade varje enskilt fall och endast om arbetskraften ej redan fanns i Sverige så tilläts arbetskraftsinvandring. Det finns även en EU-regel som förbjuder arbetskraftsinvandring om arbetskraften finns inom EU. Det svenska systemet med att arbetsgivaren själv avgör om det finns arbetskraftsbrist tycks strida mot EU:s regler.

Jag är själv arbetslös fysiker (MSc/fil. mag.) & programutvecklare & dator- & nätverkstekniker [f.n. är jag ej arbetslös men jag är felsysselsatt och har bara visstidsanställning]. Samtidigt är arbetskraftsimporten störst just inom IT-sektorn enligt Sveriges Ingenjörer. Jag vet av egen erfarenhet att arbetskraftsinvandringen är mycket hög även för doktorandtjänster & -bidrag. Det kostar skattebetalarna mycket pengar att arbetslösa får a-kassa och ej kan betala tillbaka studielån och det är sämre för de arbetslösa eftersom de t.ex. ej kan bilda familj så länge de ej har fast tjänst (åtminstone inte för ansvarsfulla män). Vi skulle alltså få lägre skatt och leva lyckligare i Sverige om vi genomförde min arbetsmarknadspolitik. Dessutom vet jag av erfarenhet att invandrare ofta åker på semester till sina hemländer och detta leder till många flygresor till avlägsna delar av jordklotet vilket leder till högre CO2-utsläpp och global uppvärmning och miljökatastrofer.

Jag är tvungen att söka jobb 100% av arbetstiden, men läser in mig på nya tekniker på fritiden. Man får gå kurser på halvfart (50%) om man får tillstånd. Tyvärr finns det inga lediga platser på sommarkurserna (p.g.a. att min ansökan var sen) & de har i vilket fall inte sommarkurser inom de områden som efterfrågas i platsannonserna. Det finns alltså ett behov av universitetslärare som undervisar på nivå högre än grundutbildning.

Jag kan själv läsa böcker och öva på egen hand, men det vore mer effektivt med kurser och man får gångbara betyg. Jag skulle hellre se att arbetsgivarna anställer de som bor och är arbetslösa i Sverige och ger dem chansen att komma in i jobben än att man hela tiden tar in folk utifrån. Om arbetskraftsinvandring helt förbjöds så skulle arbetsgivarna vara tvungna att utveckla personer i Sverige. Det nuvarande systemet uppmuntrar en slit- och slängmentalitet med människor som blir utslitna och arbetsgivarna lämpar över kostnader på staten och de enskilda drabbade. T.ex. kommer arbetskraftsinvandrare kvala in i de svenska trygghetssystemen ungefär samtidigt som de blir långtidssjukskrivna p.g.a. att de tvingats jobba på ett ohållbart hårt sätt.

Sedan ser jag också att inlåsningseffekten som tvåårskontrakten ger är lockande för arbetsgivaren. Detta är ju en typ av slavkontrakt där den importerade arbetskraften kan pressas till hårdare arbete och ej kan söka andra tjänster under två år. Detta leder till att inhemsk arbetskraft får en sämre konkurrenssituation och inte kan erbjuda den stabilitet som mjukvaruprojekt behöver till samma låga kostnad. Arbetsgivarna får lösa detta problem till en högre kostnad genom att t.ex. erbjuda bonus om en programutvecklare stannar en viss tid. Jag tror inte arbetskraftsinvandringen till t.ex. USA har samma slavkontrakt som gäller i Sverige.

Jag ser inget behov av arbetskraftsinvandring utom för universitetslärare (doktorer eller högre), ty jag som fysiker & programutvecklare känner att jag kan lära mig det mest avancerade som rimligen kan behövas i svenskt näringsliv, men jag har dåliga studieförhållanden när jag måste söka jobb 100%. Att t.ex. importera arbetskraft som är experter på signalbehandling men inte enbart sysslar med undervisning på doktorandnivå är onödigt, ty jag skulle kunna bli en sådan expert på ett halvår om jag fick chansen. Naturvetenskaplig forskning är attraktivt för många arbetslösa naturvetare och därför bör forskningen skötas av naturvetare i Sverige som utbildas av de bästa naturvetarna i världen. Detsamma gäller naturligtvis andra yrkesgrupper. Man kan t.ex. utbilda biologer till läkare om det finns läkarbrist och överskott på biologer. Vidareutbildning och omskolning efter fil. mag.-examen borde vara gratis.

Svenskt näringsliv skulle kunna ha lite framförhållning och själva skapa all den arbetskraft man behöver genom att anställa de arbetslösa och låta dem gå kurser samtidigt som de jobbar med det de redan kan. Den statliga arbetsmarknadspolitiken borde ha samma inriktning och inte kräva att man skall söka jobb 100% av tiden utan att man skulle kunna gå kurser på heltid om man hade en uppdaterad CV som var sökbar. På så sätt blir tiden som arbetslös mer effektivt utnyttjad i syfte att få jobb.

Det är naturligtvis onödigt att påpeka, men detta förslag är inte rasistiskt eftersom de som konkurrerar ut svenska naturvetare från doktorandtjänster mycket väl kan vara av samma ras som den utslagne svenske naturvetaren. Det är troligen vanligare bland arbetskraftsinvandrarna att de är medlemmar i KKK eller andra rasistiska organisationer eftersom det är vanligare med rasism utomlands än i Sverige. Svenska folket har ju sett TV-serier som Rötter och Förintelsen och diverse andra antirasistiska filmer på SVT. Dessutom har vi antirasistiska paragrafer inskrivna i skollagen och läroplanerna. Det är alltså osannolikt att någon som vuxit upp i Sverige och klarat skolan bra är rasist.

Yrkande:

Naturvetarna skall verka för att de av nedanstående att-satser som blir framröstade blir verklighet bl.a. genom att skicka ovanstående text och de vinnande att-satserna som officiell post till alla riksdagspartier och till departementen inom Regeringen som är ansvariga för arbetsmarknad, invandring och högre utbildning:

1. att tvåårskontrakten avskaffas så att arbetskraftsinvandrare fritt kan byta arbetsgivare när som helst med normal uppsägningstid på en månad.

2. att arbetsgivaren skall vara tvungen att betala lön i minst två år även om de inte behöver den arbetskraftsinvandrade under hela denna tid.

3. att endast arbetsgivare med kollektivavtal skall få ta in arbetskraftsinvandrare.

4. att endast universitet får anställa arbetskraftsinvandrare och då bara på doktorsnivå eller högre och endast för syftet att undervisa studenter på doktorandnivå eller högre.

5. att Sverige går ur EU så att arbetskraftsinvandring från EU-länder stoppas på samma sätt som från andra länder.

6. att rena utbytesprogram (t.ex. att en indisk och svensk forskare inom samma område byter arbetsplatser och bostäder) med andra länder tillåts så länge det inte påverkar antalet lediga jobb inom respektive specialitet.

7. att arbetslösa ej skall behöva söka jobb aktivt utan det skall räcka att ha ett godkänt CV som Arbetsförmedlingen gör sökbar för alla arbetsgivare.

8. att arbetslösa skall få gå universitetskurser på heltid med de vanliga antagningsreglerna – dock bör heltidsstuderande ha förtur vid platsbrist.

Kongressen skall rösta om dessa att-satser som separata förslag.

Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen är mycket positiv till att Naturvetarnas medlemmar får tillfällen och möjligheter att både studera och arbeta utomlands. Utbytet av arbetskraft och studenter mellan olika länder bidrar till en positiv utveckling, både för Sverige som enskilt land såsom för världen som helhet. På samma sätt som vi önskar att våra medlemmar kan arbeta i andra delar av världen ser förbundsstyrelsen stora positiva effekter av att arbetskraft från utlandet under kortare och längre perioder får möjlighet att arbeta i Sverige. Regelsystemet för arbetskraftsinvandring ser olika ut beroende på vilken del av världen man kommer ifrån. Medborgare från EU/EES-länder får vistas och arbeta i Sverige utan uppehållstillstånd, ska man vistas i Sverige längre tid än tre månader måste man dock registrera sig hos Migrationsverket. För medborgare från de övriga nordiska länderna finns inga som helst krav på tillstånd eller registrering, oavsett hur länge man planerar att stanna i Sverige och arbeta.

För medborgare från länder utanför EU/EES ändrades reglerna i december 2008, det är nu arbetsgivaren som bestämmer om det finns ett behov av arbetskraftsinvandring. Den som invandrar för att arbeta ska ha ett jobberbjudande med villkor som överensstämmer med svensk praxis och svenska kollektivavtal och man måste ansöka om arbets- och uppehållstillstånd. Arbets- och uppehållstillstånden beviljas under högst två år men de kan förlängas och efter fyra års vistelse i Sverige kan tillstånden övergå till permanent uppehållstillstånd. Det kan också tilläggas att arbeten i första hand ska erbjudas medborgare inom EU/EES.

Den reformering av det svenska systemet för arbetskraftsinvandring som gjordes 2008 har utvärderats av OECD som kom med sin presentation i december 2011. Enligt OECD så fungerar det svenska systemet väl och reformen har inte medfört någon massiv ökning av arbetskraftsinvandringen och har inte heller lett till någon minskning av lönerna för den inhemska arbetskraften. OECD pekar dock på att Sverige bör öka insatserna för att få arbetskraftsinvandring inom bristyrken och man pekar också på att bristande uppföljning av erbjudna villkor kan utgöra en svaghet.

Förbundsstyrelsen anser att det regelsystem som finns för arbetskraftsinvandring till Sverige är rimligt och ser inga motiv för att i dagsläget göra några större förändringar i den riktning motionären önskar.

Förbundsstyrelsens kommentarer till motionärens åtta att-satser:

1. att tvåårskontrakten avskaffas så att arbetskraftsinvandrare fritt kan byta arbetsgivare när som helst med normal uppsägningstid på en månad.

Förbundsstyrelsen tolkar motionärens tvåårskontrakt som en hopblandning med den tid som maximalt kan ges för arbets- och uppehållstillstånd. Eftersom arbetstillstånden kan ges för maximalt två år i taget finns det inget som hindrar att den som arbetskraftsinvandrat anställs för en kortare period än två år. När det gäller normal uppsägningstid på en månad så gäller för många med tidsbegränsade anställningar att man inte kan säga upp sig under anställningstiden. Förbundsstyrelsen ser ingen anledning att den som arbetskraftsinvandrat ska ha en annorlunda reglering än vad som normalt sett gäller inom svensk arbetsrätt.

2. att arbetsgivaren skall vara tvungen att betala lön i minst två år även om de inte behöver den arbetskraftsinvandrade under hela denna tid.

Förbundsstyrelsen konstaterar att det enligt dagens regler är fullt möjligt att anställa den som arbetskraftsinvandrat kortare tid än två år, det skulle t.ex. kunna handla om en expert som behövs under 9 månader. Att i ett sådant fall behöva betala lön under två år blir helt orimligt. En sådan bestämmelse som motionären önskar skulle bara öka den ekonomiska risken för ett företag som anställer arbetskraftsinvandrare.

3. att endast arbetsgivare med kollektivavtal skall få ta in arbetskraftsinvandrare.

Förbundsstyrelsen sympatiserar med tanken att endast arbetsgivare med kollektivavtal skall få ta in arbetskraftsinvandrare men konstaterar att dagens regler innebär att jobberbjudandet ska ha villkor som överensstämmer med svensk praxis och svenska kollektivavtal. Förbundsstyrelsen anser att nuvarande reglering är tillfyllest och att ett införande av ett tvång att ha kollektivavtal i vissa fall bara skulle bli en byråkratisk pålaga.

4. att endast universitet får anställa arbetskraftsinvandrare och då bara på doktorsnivå eller högre och endast för syftet att undervisa studenter på doktorandnivå eller högre.

Som angivits ovan anser förbundsstyrelsen att arbetskraftsinvandring såväl som arbetskraftsutvandring är en positiv kraft i samhället som gagnar utveckling och välstånd. Att begränsa arbetskraftsinvandringen på det sätt som motionären föreslår skulle på intet sätt vara positivt för Sverige som nation eller för Naturvetarnas medlemmar.

5. att Sverige går ur EU så att arbetskraftsinvandring från EU-länder stoppas på samma sätt som från andra länder.

Sveriges inträde i EU föregicks av en folkomröstning där en majoritet av svenska folket röstade ja till medlemskapet. Inför folkomröstningen valde de tre förbund (Agrifack, Naturvetareförbundet, Skogs­ akademikerna) som bildat Naturvetarna att inte ta ställning i frågan om medlemskap i EU utan det fick varje enskild medlem göra i folkomröstningen. Förbundsstyrelsen gör samma ställningstagande nu, att verka för ett utträde ur EU är en sådan politisk fråga där Naturvetarna inte ska agera. Däremot ser förbundsstyrelsen inget hinder i att agera i eller yttra sig om sakfrågor inom EU-sfären.

6. att rena utbytesprogram (t.ex. att en indisk och svensk forskare inom samma område byter arbetsplats­er och bostäder) med andra länder tillåts så länge det inte påverkar antalet lediga jobb inom respektive specialitet.

Med Naturvetarnas inställning till arbetskraftsinvandring och åsikt att dagens regelsystem är rimligt är denna typ av reglering, som motionären önskar, överflödig.

7. att arbetslösa ej skall behöva söka jobb aktivt utan det skall räcka att ha ett CV som Arbetsförmedlingen gör sökbart för alla arbetsgivare.

En viktig uppgift för Naturvetarna som organisation är att bredda arbetsmarknaden för våra medlemsgrupper och att få olika arbetsgivare att förstå vilka kompetenser olika utbildningar faktiskt innebär. I dag går det lätt slentrian när arbetsgivare anställer, har man t.ex. inte haft en naturvetare på tjänsten söker man inte en naturvetare även om en naturvetare har kompetensen för tjänsten. Om man gör som motion­ären föreslår riskeras arbetsmarknaden att cementeras ytterligare, arbetsgivaren i exemplet ovan kanske bara söker bland icke naturvetare, den kompetente naturvetaren får inte ens chansen att söka jobbet. Förbundsstyrelsen vill betona att den arbetslöse aktivt själv måste söka nytt arbete bland annat genom att utnyttja sitt kontaktnät i stället för att passivt invänta olika erbjudanden. Enligt SCB får tre fjärdedelar av de arbetslösa sitt jobb genom kontakter. Det är också viktigt att den arbetssökande själv kommer fram till vilka arbeten som är intressanta och passande i stället för att någon annan gör den bedömningen.

8. att arbetslösa skall få gå universitetskurser på heltid med de vanliga antagningsreglerna – dock bör heltidsstuderande ha förtur vid platsbrist.

Enligt gällande lagstiftning ses inte den som studerar som arbetslös och kan därför inte kan få arbetslöshetsersättning. Orsaken är att det inte får finnas något hinder för att söka eller ta heltidsarbete. Det får heller inte finnas något hinder för kontakten med Arbetsförmedlingen. Dessutom får arbetslöshetsersättningen aldrig utgöra ett alternativ till annan studiefinansiering. Detta innebär att arbetslöshetsersättning inte kan betalas ut till någon som studerar, har studieuppehåll, läser till resttentor eller till någon som planerar att starta nya studier direkt en utbildning är avslutad.

Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att hålla skiljelinjen mellan arbetslöshetsersättning och studier klar och tydlig och är inte beredd att förorda någon förändring i dagens regelsystem. Om kompetensutveckling behövs bör denna bedrivas som studier med de villkor som dessa berättigar till, inte med arbetslöshetsersättning.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta.
att avslå samtliga att-satser i motionen

[Tyvärr blev detta också beslutet på kongressen 2012, och motiveringen till punkt 8 innebär att Naturvetarna har som mål att försämra reglerna för att studera med a-kassa jämfört med dagens. Jag fick ej tillräckligt många röster för att delta i kongressen och kunde därför inte argumentera på kongressen. Naturvetarna har en dogmatisk hållning och argumenterar inte emot mina påståenden utan slår bara fast att de vill ha det som idag eller försämra för arbetslösa Naturvetare. Eftersom fackförbundet Naturvetarna är fientligt mot arbetslösa naturvetare anser jag därför att man skulle behöva bilda en intresseförening för arbetslösa eller felsysselsatta naturvetare inom Naturvetarna.]

Written by U.P.A.

4 juni, 2013 at 01:21

Open Letter: Work immigration of physicists and astronomers to Sweden should be stopped, except…

with 7 comments

To originally work immigrant PhD-students in Sweden with salaries and equipment paid by the Swedish taxpayers:

Hi,
I think work immigration of physicists and astronomers to Sweden should be stopped, except for experts above PhD-level that work primarily with education, or if their work is fully funded by another nation’s taxpayers. I believe the salaries and equipment etc of the PhD-students in Sweden are paid for by the Swedish taxpayers, e.g. me (if this assumption is wrong, please inform me). I have a MSc in physics from Lund University and have studied 37,5 points of astronomy. If these PhD-positions hadn’t been given to work immigrants I could have had one, and my life would be much happier. I also think I’m more talented in physics, astronomy, programming, mathematics and related subjects than you are, and could give important contributions to science if I was only given a chance. I’m however not an extreme expert in any subject right now because I have to change jobs often because I’ve not been given the same good chance that you have been given to work in exactly the same field that I’m educated for.

I’m specially educated to do basic research in physics and astronomy but now I’m not allowed to work within the field I’m educated for. I started my education at the University of Lund in 1986 and the opportunity for jobs looked good then because in those days work immigration was not allowed and all PhD-positions paid for by Swedish taxpayers were given to Swedes*. I paid for my own education by taking student loans. I have studied some courses part time after my main education, when I was working. Then my conditions for studying were not that good. Lund University is one of the best in the world when it comes to physics and the grading system when I started to study was rather hard. I’m also very much a computer user and developer and in the beginning you were not allowed to use computers on the examinations.

It’s not your fault that we have a bad immigration policy and bad active labour market policy in Sweden, but I just want you to know that you are not needed here and that there are already people here that have greater talent within physics etc than you have and that these people now work with other things (against their will) or are unemployed because of you. I do think your professors have been bad for the Swedish masters of science in physics and astronomy. This will result in fewer Swedes wanting to educate themselves for PhD-positions in physics and astronomy when they discover that they can’t get those jobs even though their families paid their taxes for thousands of years and even built the university buildings. When more people discover this, their willingness to fund basic research will decrease, and then funding will decrease, if Sweden is still a true democracy.

I have nothing against cooperating with foreign basic researchers who are funded by their own countries taxpayers or by some international program to aid heavily indebted poor countries.

I think it’s especially wrong if Swedish taxpayers have to pay to educate PhD-students that don’t even speak Swedish fluently, because these people cannot give back to the Swedish society equally well as those who can.

As the situation is now, were we have to pay for the higher education of foreigners that probably wouldn’t support our nation in crisis or war, and we ourselves are not allowed to participate in interesting research, I think it’s better to stop all government funding of university research in Sweden. That way we could lower the taxes drastically and people would have money to fund their own research institutes for basic research.

I would like to know what you think about this suggestion. I think I know how you will respond.

I have a non-Swedish last name (French in my case) but I’m probably 98% Swede. My great great … great grand father arrived in Sweden about 1400. He was a master of metallurgy. Of course he was also an immigrant worker but in those days no one could make better steel than those from the same region in Ardenne. Also they were fully educated and educated the Swedes in making the best of their natural resources. I don’t think the same reasoning applies to you because you don’t have a knowledge that a lot of unemployed or wrongly employed Swedes don’t already have today. Also his salary wasn’t paid by the Swedish taxpayers but by those who bought steel in free competition, which in some cases were the government.

If we are going to have some work immigration it must be thoroughly investigated that we don’t already have people within the country that are wanting and are reasonably qualified for those jobs. If a person is turned down many times, he/she might stop applying for those jobs, but might still rather want them. Thus, just because there are no Swedish applicants for a particular PhD-position doesn’t mean that no person in Sweden is interested in that job. I don’t think a Swede must be exactly qualified for a job paid for by the Swedish taxpayers because adults can also learn. If I don’t know about some theory I could learn it because I’m a physicist and I can use a lot of software and develop my own to train me and do the job even though my brain might not be perfect. In times of crises or war the Swedish eggheads are the only ones that Sweden can assume will stay and defend us. Thus, the Swedish class of eggheads should not be allowed to disappear. But we will disappear if the Swedish state doesn’t give the PhD-positions in physics and related subjects to us.

When I work I pay taxes so that you can have your dream work. It is a great sacrifice I do, but I don’t want to sacrifice my life for yours because you don’t deserve it. I have paid so much taxes I could have financed my own PhD-education many times over if I didn’t have to pay those high taxes to you.

Here is my CV:
<http://www.df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/cv/cvmikaelb-sve.html>. [The link to the original site doesn’t work now because your protectors succeeded so far in shutting down my web site. That was an important web site for Swedish and international educators since 1994, see search for mikaelb in the logs [top 1 for many years before shutdown in 2013, but still 2nd in 2013 even though I was shutdown in May]. The shutting down of the site  http://www.df.lth.se/~mikaelb/ was a serious attack on free speech, since it had a lot of inlinks and was highly ranked in search engines.]

Regards,
M.O.B.
* Swede, in this text means: any legal permanent resident of Sweden, e.g. not immigrant workers or tourists in Sweden.
This open letter has been sent to: rajesh[a]astro.lu.se, chiara[a]astro.lu.se, alexey[a]astro.lu.se,  danielc[a]astro.lu.se, henrikj[a]astro.lu.se, michiel[a]astro.lu.se,  cheng[a]astro.lu.se, mic[a]astro.lu.se, serge[a]astro.lu.se,  katrin.ros[a]astro.lu.se, kalle[a]astro.lu.se, anna.bille[a]thep.lu.se, behruz.bozorg[a]thep.lu.se,  karl.fogelmark[a]thep.lu.se, christian.holzgraefe[a]thep.lu.se,  sigurdur.aegir[a]thep.lu.se, jonas.kalderstam[a]thep.lu.se,  andre.larsson[a]thep.lu.se, michaela.schad[a]thep.lu.se,  lloyd.sanders[a]thep.lu.se, christian.bierlich[a]thep.lu.se, denis.karateev[a]thep.lu.se,  stefan.prestel[a]thep.lu.se, johan.relefors[a]thep.lu.se,  thomas.roessler[a]thep.lu.se, jesper.roy.christiansen[a]thep.lu.se, erik.aronson[a]physics.uu.se, sara.bladh[a]physics.uu.se,  pieter.gruyters[a]physics.uu.se, madeleine.holmberg[a]physics.uu.se,  ola.karlsson[a]physics.uu.se, elisabet.leitet[a]physics.uu.se,  sara.lindgren[a]physics.uu.se, matthew.lockhart[a]physics.uu.se,  vitaly.makaganiuk[a]physics.uu.se, yeisson.osorio[a]physics.uu.se,  thomas.nordlander[a]physics.uu.se, cecilia.norgren[a]physics.uu.se,  samuel.regandell[a]physics.uu.se, lisa.rosen[a]physics.uu.se,  naum.rusomarov[a]physics.uu.se, oleg.shebanits[a]physics.uu.se,  henrik.viberg[a]physics.uu.se, beatriz.villarroel[a]physics.uu.se,  rurik.wahlin[a]physics.uu.se, karin.agren[a]physics.uu.se, amin.banaeiyan[a]physics.gu.se, Rasha.M.S.Ataalla[a]physics.gu.se,  Matteo.Bazzanella[a]physics.gu.se, Johan.Borglin[a]physics.gu.se,  Ingela.Bursjoo[a]physics.gu.se, Giuseppe.Dibernardo[a]physics.gu.se,  philipp.durrenfeld[a]physics.gu.se, Omaima.Elamain[a]physics.gu.se,  jonas.einarsson[a]physics.gu.se, mikael.eklund[a]physik.uni-freiburg.de,  Erik.Eriksson[a]physics.gu.se, yeyu.fang[a]physics.gu.se,  Camilla.Freitag[a]physics.gu.se, anna-karin.gustavsson[a]physics.gu.se,  johan.holmberg[a]physics.gu.se, Ezio.Iacocca[a]physics.gu.se,  vladimir.kirejev[a]physics.gu.se, milton.pena[a]physics.gu.se,  Martin.Persson[a]physics.gu.se, Marina.Rafajlovic[a]physics.gu.se,  Johan.Rohlen[a]physics.gu.se, andro.sabashvili[a]physics.gu.se,  helena.sagar[a]kungsbacka.se, ricardo.silva[a]physics.gu.se,  Hugo.Strand[a]physics.gu.se, Erik.Werner[a]physics.gu.se, vahid.mousolou[a]lnu.se, javierfrancisco.nossamarquez[a]lnu.se, reza.mahani[a]lnu.se, tomas.petersson[a]lnu.se

Djurrätt

leave a comment »

Apropå Moraltestet i radio Christer i P3, SR, uttalar jag mig om djurrätt. Jag tycker att vargar skall få döda renar och andra djur för att få mat. (Att utfodra världens alla rovdjur med Quorn-filéer skulle nog bli dyrt.) Alltså bör människor också få döda andra djur för att äta, men om en armé skulle bildas som effektivt försvarar djurrätt så tvingas vi att sluta. Jag skulle dock inte frivilligt gå med i djurens armé — dock skall djur slaktas med lite lidande och djuren skall leva bra innan slakt. Man bör också använda hela djuret för att inte slösa. Visserligen kan man få fram protein på andra sätt med hjälp av soja, svamp (t.ex. Quorn) och baljväxter, men det räcker kanske inte. Man måste ha flera alternativa försörjningsmöjligheter för att vara säker på att alltid få mat. De här svampmetoderna kan gå snett och äkta boskap är kanske det enda ätbara vid något tillfälle i framtiden. Att reproduceras som däggdjur och växa upp innebär en kvalitetskontroll av köttet som t.ex. svamp inte har.

När det gäller att döda mindre intelligenta människor så är jag emot det och skulle snarare vilja utvidga de viktigaste mänskliga rättigheterna till att även gälla apor. Bl.a. innebär mord en förstörelse av kunskap. Dessutom, man själv kanske inte alltid är intelligentast men vill ändå ha rätt att leva. Jag är även emot diskriminering, d.v.s. om man i framtiden lyckas utbilda apor så att de kan konkurrera om jobben så bör den mest meriterade varelsen anställas, även om det är en apa.

Written by U.P.A.

18 maj, 2013 at 22:16

Publicerat i Övrigt

Tagged with

Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård

with one comment

Piratpartiet ska verka för att ”advance health care directive” införs i Sverige och att alla personer som är tillräckligt psykiskt friska vid ansökan ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår och att man får besked om huruvida registreringen i databasen blev godkänd samt har möjlighet att överklaga en icke godkänd registrering.

Detta är ett yrkande från en motion som gick igenom på Piratpartiets vårmöte 2013 och det är alltså Piratpartiets nuvarande politik.

Jag anser att en person äger sin egen kropp inklusive hjärnan. Det finns medicinska behandlingar som är kontroversiella även bland läkare och som starkt påverkar patienten och hennes framtida liv. T.ex. är ECT/elbehandling, d.v.s. elchocker av hjärnan, en sådan kontroversiell behandling internationellt sett även om nästan hela den svenska psykiaterkåren anser att den är ofarlig och hälsosam. (Att psykiaterkåren i Sverige blivit så osannolikt eniga om ECT:s förträfflighet kan bero på mobbning och politisk diskriminering inom vår sjukvård.) ECT används inte alls i vissa länder och delstater trots att den psykiatriska vetenskapen borde vara densamma för alla människor, men däremot har Sverige världsrekord i ECT per capita.

ECT används även som en tvångsbehandling inom psykiatrin. I Sverige har de som bedöms vara psykiskt friska rätt att tacka nej till alla behandlingar. T.ex. finns det vissa religioner som förbjuder blodtransfusioner även i livräddande syfte och om en patient vägrar blodtransfusion så respekteras detta och patienten får dö. När det gäller psykiska sjukdomar så anses patienten ofta inte vara beslutsför och läkarna bestämmer ofta själva behandlingen i strid med patientens och de anhörigas vilja men ibland med de anhörigas tillstånd. En patient kan ha anhöriga som inte vill hennes bästa om det t.ex. finns konflikter inom familjen. De flesta psykiskt sjuka har varit friska och har friska perioder. Alla människor borde under sina psykiskt friska perioder själva få bestämma vilka behandlingar de accepterar som psykiskt sjuka, sovande eller medvetslösa. En patient bör alltså få registrera sin vilja att t.ex. slippa ECT eller en viss medicingrupp hos någon statlig myndighet och sjukvården skall vara skyldig att kontrollera om de har tillstånd att utföra behandlingen innan så sker. Detta kan organiseras på samma sätt som organdonationskorten.

Dock ingår det inte i denna motion att man skall kunna slippa alla behandlingar. T.ex. skall sjukvården fortfarande få stoppa akuta blödningar även om patienten i förväg beslutat att inga blödningar skall stoppas. Sjukvården skall även få förhindra kvävning mot patientens vilja. De behandlingar man skall kunna slippa är de som är kontroversiella eller som har allvarliga biverkningar för en del patienter. En riskabel behandling skall aldrig kunna påtvingas en psykiskt sjuk patient om patienten som frisk tackade nej till dessa behandlingar. Den i mitt tycke mest absurda behandlingsformen inom svensk skolmedicin, ECT, skall man självklart få tacka nej till i förväg, enligt denna motion. ECT innebär att man framkallar stora epileptiska anfall med starkström, men de syns mindre p.g.a. narkos och muskelavslappnande medel. ECT orsakar bl.a. minnesförlust av närminnet och ibland fjärrminnet/långtidsminnet och i vissa fall är dessa minnesförluster omfattande och permanenta. ECT har vid djurförsök på t.ex. fullt friska råttor visat sig kunna skada fjärrminnet. Minnesförlusterna är alltså inte, som vissa psykiatrer ibland hävdar, alltid orsakade av patientens psykiska sjukdom.

Jag anser att just pirater borde har speciellt lätt att förstå det felaktiga i att mot en annan människas vilja förstöra hennes motsvarighet till RAM-minne (närminne) och hårddiskar (fjärrminne), ty vi anser ju normalt att myndigheter inte skall få förstöra våra datorer och filer. Under starkströmmen vid tvångs-ECT så böjer sig fötterna mot patientens vilja — detta indikerar att patienten är en marionett åt psykiatripersonalen.

Även om man då skulle kunna tacka nej i förväg till alla behandlingar med biverkningar så innebär det inte att jag i denna motion föreslår att tvångsvård skall slopas. Man kan alltså fortfarande som idag låsa in patienter på så små utrymmen att de inte kan röra sig och även tvångsmata dem med klart hälsosam mat om denna motion genomförs. Att vara fastspänd i armar, ben, bål och hals med svår klåda under fyra timmar utan klocka och utan att någon lyssnar är en traumatisk upplevelse för patienten men förbjuds alltså inte i denna motion. Man kan även idag p.g.a. lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård tvinga icke akut psykiskt sjuka patienter med hjälp av Polisen att infinna sig till möten med sjukvården men då utan de behandlingar som de tackat nej till i förväg. Anledningen till att jag inte tar upp detta är att öka sannolikheten för att motionen genomförs snart. Det bör vara acceptabelt för alla demokrater att några patienter slipper t.ex. ECT eller neuroleptika under tvång — däremot kanske många motsätter sig att s.k. psykiskt sjuka inte kan hållas inlåsta utan rättvis rättegång och då begränsas i sitt handlande.

Det här systemet med att tacka nej till vissa behandlingar i förväg verkar inte ha något svenskt namn men heter på engelska ”advance health care directive”/”living will”/”personal directive”/”advance directive”/”advance decision”. Det är även redan infört i vissa länder och delstater.

Även om man själv anser att psykiatrin är en sann vetenskap och att alla behandlingar som psykiatrerna föreslår är förträffliga så bör man respektera dem som har en delvis motsatt ståndpunkt.

Om motionsställaren: Jag är fysiker (fil. mag./MSc) och är bl.a. godkänd på kurser i vetenskapsteori. Jag sympatiserade med Piratpartiet redan när det grundades 2006 och uppmanade t.ex. andra att hjälpa till med signaturer för att grunda partiet men var då medlem i Miljöpartiet och gick med i Piratpartiet först 2010. Jag är inte och har aldrig varit medlem i Scientologikyrkan eller i någon av deras underorganisationer — jag tar upp detta eftersom dessa typer av anklagelser är vanliga när man kommer med förslag om att minska psykiatrins makt. Jag är för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och är bl.a. för religionsfrihet och är starkt för öppen källkod enligt GPLv3+ och vill att fildelning skall vara tillåten i enlighet med Piratpartiets nuvarande politik. Jag ser det som en stor fördel att vanliga partimedlemmar utan någon ställning i partiet får bidra med motioner på ett enkelt sätt.

Yrkande:
att Piratpartiet ska verka för att ”advance health care directive” införs i Sverige och att alla personer som är tillräckligt psykiskt friska vid ansökan ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår och att man får besked om huruvida registreringen i databasen blev godkänd samt har möjlighet att överklaga en icke godkänd registrering.

Motivering:
Var och en bör ha rätt att tacka nej till potentiellt skadliga behandlingar i förväg om man ej är svårt psykiskt sjuk när man gör detta.

Man har en lista med behandlingar där man kan kryssa i vilka man inte vill ha. Det skall vara lätt att sätta upp nya behandlingar på listan.

Detta är ju en utveckling av de tidigare yrkandena. Skillnaden är att jag inte nämner att systemet skall fungera som tillämpliga delar av organdonationsverksamheten, men det förutsätts att man har en databas så att en person inte måste registrera sitt ”advance health care directive” (AHCD) på alla nuvarande och framtida sjukhus. Men det är ju en naturlig konsekvens av att Förvaltningslagen skall följas om att ärenden skall handläggas på billigaste sätt. Dessutom tar jag inte upp ej sjukskriven som kriterium på psykisk friskhet, utan man ansöker om att få registrera sitt AHCD och om registreringsmyndigheten befarar att man inte är psykiskt frisk så kan de avslå, men då har man möjlighet att överklaga och åberopa olika offentliga bevis på psykisk friskhet såsom t.ex. att man nyligen tog körkort, vann en Folkrace-tävling, vann en schackturnering eller klarade Högskoleprovet på en hög nivå. 

Written by U.P.A.

18 maj, 2013 at 21:54

Rättigheter för papperslösa & frivandring leder till apartheid

leave a comment »

 • Rättigheter för papperslösa och frivandring leder till en apartheidstat.
 • De som vill öka rättigheterna för papperslösa vill alltså avskaffa välfärdsstaten & införa apartheid.
 • Om de illegala invandrarna/papperslösa skickas tillbaka så får de sina rättigheter enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna & barnkonventionen där.
 • De papperslösa är illegala invandrare. De papperslösa betalar ej löneskatt & sociala avgifter = lönedumpning.
 • Även om illegala får fler rättigheter så får de aldrig alla rättigheter; alltså apartheidliknande.
 • Att ge papperslösa alla rättigheter innebär massiva kostnader eftersom många fler skulle komma och utnyttja.
 • Det är ju i praktiken apartheid att gynna papperslöshet, d.v.s. uppkomsten av en ny klass med färre medborgerliga rättigheter.
 • Jag skulle vilja bli social turist i t.ex. UK, men får ej a-kassa/f-kassa där och lär ej få jobb och bostad där.
 • Vi kan ju införa fri invandring med fullständiga medborgerliga rättigheter direkt från ett land & sedan se vad som händer.
 • Förmodligen skulle landet uppmana alla som inte är lönsamma att flytta till Sverige och kanske t.o.m. betala flygresan.
 • Jag vet inte men, jag tror ju att personer flyttar till bättre levnadsvillkor om de får det. Jag vill själv göra det.
 • Redan nu bor här ju personer illegalt (obekvämt) som inte har flyktingskäl p.g.a. att de har det bättre här än i hemlandet.
 • Folk flyttade ju t.ex. från Sverige till Amerika när det var svält och arbetslöshet här. De fick dock ej a-kassa direkt där.
  • Det var inte bra för indianerna, ty de utsattes för folkmord av bl.a. de svenskar som flyttade dit och stal mark från dem.
  • En del f.d. svenskar i USA köpte slavar som kidnappats i Afrika.
 • När jag talar om apartheid så menar jag att man har olika nivåer på medborgarskapet och så är det ju nu med de papperslösa.
 • Man borde ge a-kassa direkt och fri sjukvård m.m. till alla som flyttar hit för att undvika apartheid, men vi har ej råd.
 • Men de papperslösa bor ju redan här trots att de är diskriminerade. Om diskrimineringen minskar så lär antalet öka.
 • Jag lär ju inte få något jobb så länge som papperlösa konkurrerar på arbetsmarknaden med lägre löner och inga sociala avgifter.
 • Jag talar inte om svenskt medborgarskap utan även PUT är medborgare. Nu har vi fyra nivåer: SE, EES, PUT, Papperslös.
 • Dock har nivån Papperslös betydligt färre rättigheter än SE, EES och PUT.
 • I och för sig har papperlösa högre rättigheter till fri tandvård än SE och EES ty de betalar bara 50 kr, men SE t.ex. 3000 kr.
 • Jo, men vi diskuterar ju de olika nivåerna p.g.a. apartheid för personer som bor permanent i Sverige. Alla borde ha samma.
 • Den förtryckta klassen papperslösa bör upphöra och att de antingen får PUT i en svensk välfärdsstat eller skickas tillbaka.
 • De får det initialt bättre och ökar i antal p.g.a. bl.a. ökad illegal invandring, men samtidigt så konsolideras apartheidstaten.
 • Det blir för dyrt. Vi har redan massarbetslöshet. Rättigheterna för papperslösa och ökad invandring kostar pengar.
 • Lägre skatteintäkter p.g.a. papperslösas svartjobb iställetför vitjobb gör att personer i offentlig sektor måste sägas upp.
 • Hur skall man kunna ha humanare migrationsregler om skatteintäkterna samtidigt sjunker och utgifterna ökar p.g.a. papperslösa?
 • Personer som är för apartheid har ingen moral.
 • Att ha en trygg välfärdsstat kostar. Papperslösa leder till minskade skatteintäkter och ökade bidrag p.g.a. arbetslöshet.
 • Man kan inte öka rättigheterna för papperslösa och tro att de skall bli färre och leda till minskade kostnader. Apartheid stannar.
 • Varje papperslös tar ju jobbet från en eller två som vill jobba vitt. Kostnad: skatt från arbetslösa vitjobbare + a-kassa + soc.
 • Dessutom kanske de väntar sig in, men har blivit funktionshindrade p.g.a. usel arbetsmiljö och stress.

Written by U.P.A.

18 maj, 2013 at 17:48

Kriminalvården följer ej Diskrimineringslagen

leave a comment »

Varken JO eller DO bryr sig om när svenska myndigheter som t.ex. Kriminalvården struntar i Diskrimineringslagen om att lämna ut merituppgifter. Kriminalvården vill inte att jobbsökande skall kunna kontrollera meriterna för dem som gick vidare i anställningsprocessen. Kriminalvården kanske viger jobben till nästa generation av redan anställda och ser till att barnen får deras värdegrund genom att låta dem misshandla fångdockor med batonger. De som inte respekterar Diskrimineringslagen lär heller inte respektera andra mänskliga rättigheter.

Vi har i Sverige idag en helt meningslös diskrimineringslag eftersom det inte går att kontrollera merituppgifterna för dem som går vidare i anställningsprocessen. Visserligen står det i diskrimineringslagen att man ska kunna få ut merituppgifter men det finns inget straff för att inte lämna ut meriter. Hittills har jag dock alltid fått ut merituppgifterna — ibland efter påstötningar från DO. Nu har jag dock inte fått ut merituppgiften från Kriminalvården — en myndighet som enligt sin värdegrund påstår sig respektera Diskrimineringslagen. Dock utreds nu Kriminalvården av JO för att de har låtit anställdas barn misshandla fångliknande dockor med batonger. JO granskar nu även kriminalvårdens överdrivna högsäkerhetsplacering av fångar.

Jag hade sökt jobb inom Kriminalvården och varit på en intervju. Jag fick därefter meddelande om att jag ej tagits ut till en andra anställningsintervju. Jag skickade då e-brev till den som intervjuat mig och även till myndigheten Kriminalvården via deras formulär där jag begärde ut merituppgifterna för dem som gått vidare i anställningsprocessen i enlighet med Diskrimineringslagen. Syftet var att kontrollera att de mer meriterade gått vidare och att jag inte var diskriminerad. En myndighet är enligt Regeringsformen skyldig att anställa den mest meriterade som accepterar lönenivån. Jag fick absolut inget svar från Kriminalvården.

Den aktuella paragrafen är: ”Om en arbetssökande inte har anställts eller tagits ut till anställningsintervju, eller om en arbetstagare inte har befordrats eller tagits ut till utbildning för befordran, ska sökanden på begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den hade som togs ut till anställningsintervjun eller som fick arbetet eller utbildningsplatsen.”

Det är ju viktigt att man får svar omedelbart på en begäran om merituppgifter eftersom preskriptionstiden för brott mot Diskrimineringslagen är extremt kort. Syftet med att inte svara kan vara att fördröja hanteringen så att preskriptionstiden överskrids.

Jag anmälde då Kriminalvården till JO för att de inte följer svensk lag och därmed sätter FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna om antidiskriminering ur spel. JO:s enda svar till mig var att de inte vidtog några åtgärder och att de hade skickat en kopia av deras brev till mig till Kriminalvården. Jag tolkar detta som att JO säger till Kriminalvården att det är OK för myndigheter att inte följa Diskrimineringslagen.

JO:s exakta svar: ”Det som Ni har anfört ger inte anledning till någon annan åtgärd än att en kopia av detta beslut och Er anmälan översänds till myndigheten för kännedom. Ärendet avslutas.” Den rätta åtgärden vore att kritisera de ansvariga vid Kriminalvården för att de inte följer Diskrimineringslagen. De borde också åtalas för tjänstefel.

Jag har fortfarande inte fått något svar från Kriminalvården, ty kriminalvården struntar i Diskrimineringslagen. JO har ju också gjort fel och de är Riksdagens ombudsmän och borde således bytas ut av Riksdagen eftersom de struntar i att lagar beslutade av Riksdagen inte följs. Så sker dock inte. Varför vill inte Riksdagen att Diskrimineringslagen följs? Det minsta man kan begära är att myndigheter följer Diskrimineringslagen.

Eftersom jag inte kunde kontrollera huruvida jag var diskriminerad eller inte trots att jag har laglig rätt till detta så antar jag att Kriminalvården har något att dölja. Skall man anmäla ett ärende till Diskrimineringsombudsmannen (DO) så måste man göra detta snabbt ty annars preskriberas ärendet. Jag anmälde därför till DO men de kontaktade aldrig Kriminalvården utan avslutade ärendet direkt och det går inte att överklaga. DO:s exakta formulering i beslutet”DO kan bistå en enskild med att få ut uppgifterna. DO bör infordra dessa uppgifter i den mån DO bedömer att de har betydelse för tillsynen. DO finner inte skäl att bistå dig med att få ut merituppgifterna”. Jag har skrivit till DO och frågat varför de inte finner några skäl att bistå mig med att få ut merituppgifterna, men de har inte svarat. Jag menar, det går ju inte att avgöra om jag är diskriminerad eller inte när man inte kan se om jag var mindre meriterad än de som gick vidare, men att Kriminalvården inte vill följa Diskrimineringslagen är en indikation på att de har något de vill dölja.

Jag har en fil. mag./MSc i fysik vid Sveriges näst bästa universitet men är 100% arbetslös. Bara detta faktum borde göra att man kan misstänka att jag är diskriminerad. (Sveriges bästa universitetet undervisar inte i fysik och juridik utan troligen bara i medicin.)

Jag har inte skickat några påminnelser till Kriminalvården. Jag anser att myndigheterna skall sköta sina uppgifter utan påminnelser. Att skicka påminnelser brukar heller inte leda till något mer än att ärendet fördröjs och att myndigheten låtsas att de missuppfattat ärendet.

Varför väljer JO och DO att inte agera mot en myndighets vägran att följa Diskrimineringslagen? Det kan handla om nepotism, t.ex. att släktingar och studiekamrater skall skyddas och få jobb i första hand. I andra hand skall de som har exakt samma bakgrund som de i myndigheten få jobb, d.v.s. t.ex. naturvetare skall inte få jobba inom samhällsvetarnas domäner även om de är mer meriterade även inom ren samhällsvetenskap. Jag hade även högsta betyg på en juridikkurs vid samma, näst bästa universitet. I detta fall med Kriminalvården så visar incidenten med barnen till de anställda som misshandlar fångdockor att en viss värdegrund som står i strid med mänskliga rättigheter överförs till nästa generation kriminalvårdare och då vill de inte ha in någon utifrån som verkligen är för mänskliga rättigheter och inte bara hycklar om att vara det.

Kanske hjälper det inte att skriva debattartiklar, men även om denna artikel skulle leda till att t.ex. Kriminalvården svarar så är det ju inte så myndighetsutövning skall fungera. Uppenbarligen är det i många fall fel människor som idag jobbar på våra myndigheter samtidigt som mer meriterade är arbetslösa.

Mitt förslag är att den som inte får merituppgift enligt Diskrimineringslagen i tid automatiskt tilldöms ett skadestånd på 10000 kr från organisationen och att Polisen hämtar merituppgifterna hos organisationen och överlämnar dem. Preskriptionstiden för brott mot Diskrimineringslagen borde förlängas. Dessutom bör LAS (Lagen om anställningsskydd) avskaffas för alla myndighetsanställda inklusive domare så att slappa, ineffektiva och korrupta myndighetspersoner snabbt kan sägas upp.

(Jag försökte få denna artikel publicerad på Newsmill men tyvärr blev den nekad av redaktören slutligen 2012-10-09 med motiveringen: ”Vi tackar som tidigare meddelats slutgiltigt nej till denna text.”)

OM FÖRFATTAREN

Artikelförfattaren har fil. mag. (MSc) från Lunds Universitet, Sveriges näst bästa och 82:a i världen. Jag har själv upplevt att myndigheter är korrupta och att korruptionen på senare tid har blivit oacceptabel när inte ens JO och DO bryr sig om att myndigheter inte följer Diskrimineringslagen om att lämna ut meriter. Jag känner ingen som jobbar i Kriminalvården och ingen jag känner har haft med Kriminalvården att göra förutom att jag sökt jobb där flera gånger. Jag har en f.d. kollega som en gång jobbade i Kriminalvården och han berättade att de erfarna kriminalvårdarna lät fångar rymma eftersom det var ”jobbigt” att jaga dem. Jag har också läst en hel del böcker om fångar och sett filmer som utspelar sig i fängelser: t.ex.Papillon av Henri Charrière och 1984 av George Orwell och filmen Brubaker (1980) m.fl.

Written by U.P.A.

14 maj, 2013 at 00:36

Kritik av Mattecentrum

with one comment

En artikel i Lärarnas Nyheter betonar att ordförande för Mattecentrum, Johan Wendt, har avstått en hög lön för att jobba ideellt. Jag tror att Johan Wendt i praktiken har mycket hög lön nu. T.ex. var han enligt sin blogg i Indien på kombinerad semester- och tjänsteresa samtidigt som Mattecentrum hade öppet i Sverige, d.v.s. han hoppade över att vara läxhjälpare i Mattecentrum — det är tydligen inte så kul eller viktigt för honom även om han officiellt säger annorlunda. Dessutom ledde Indien-resan till CO2-utsläpp, vilket påskyndar den globala uppvärmningen. Mattecentrum har hittills i år fått över 4 miljoner kronor från stat och kommun — så de har gott om pengar per läxhjälpselev jämfört med skolor. Mattecentrums aktivitet är begränsad till mitten på terminerna — de börjar några veckor efter skolorna startat och slutar några veckor innan. På loven plus extra veckor har Mattecentrum-personalen ledigt — även om de kallar det de sysslar med då för arbete. Att ha ett så ledigt och fritt jobb att man kan sticka några veckor till Indien mitt under den mest intensiva delen av skolterminen och dessutom ha totalt flera månaders sammanhängande ledighet är det få lärare förunnat att ha – så det innebär i praktiken en mycket hög lön. Hur stor lön tar Mattecentrums avlönade funktionärer ut? Det borde Lärarnas Nyheter ta reda på innan man framför Mattecentrums propaganda oemotsagd. Dessutom är det i praktiken ordföranden som bestämmer vilka andra som skall vara anställda. Även om Johan Wendt nu är civilingenjör inom väg och vatten (den civilingenjörsutbildning som har minst matematik — långt under vad som krävs för att bli gymnasielärare i matematik) så har ju de övriga funktionärerna ingen högskoleutbildning, men ändå troligen mycket högre lön än gymnasielärare i matematik och fysik. De flesta av Mattecentrums avlönade är alltså dåliga förebilder för eleverna vad gäller vidare studier. Jag har själv jobbat som gymnasielärare i fysik och teknik och hade då 22000 kr/mån vid heltid (2010) samt pendlade 5 timmar per dag. En nyanställd, outbildad kontorsvaktmästare på Länsstyrelsen hade samtidigt 23500 kr/mån.

När det gäller Mattecentrums videor så kan man rikta samma kritik som mot Kahn-Akademins videor, d.v.s. de tar inte vara på teori om hur ämnet bör läras ut. Nu utgår ju Mattecentrum oftast från Nationella prov och hittar inte på så många egna uppgifter & det gör ju att uppgiftskvaliteten är högre p.g.a. att riktiga mattelärare tagit fram uppgifterna. Däremot, det de kallar Matteboken har sämre uppgifter. Även Mattecentrums app med någon tabellbok hade allvarliga fel som inte rättats till under lång tid.

Det värsta är dock att Mattecentrum är en antidemokratisk och diskriminerande organisation. De har bl.a. kallat mig paranoid m.m. på Twitter samt påstår att jag mår psykiskt dåligt, trots att de inte träffar mig och bor långt ifrån mig. De brukar hävda att man skall ignorera mina åsikter p.g.a. att jag skulle vara sjuk. Detta är diskriminering och ovetenskapligt. Jag är fullt psykiskt frisk och har varit så hela tiden och jobbade t.ex. heltid som lärare när Mattecentrums smutskastningskampanj var som intensivast. Mattecentrum har även valfuskat. Läs mer om detta på: http://mattecentrum.orbin.se/. Jag har varit ideell läxhjälpare på Mattecentrum i Lund sedan 2009 och var en av grundarna men blev avstängd p.g.a. att jag hade ställt frågor om ett avtal Mattecentrum ville att vi volontärer skulle skriva på. Det är svårt att tro att detta är sant, men jag besökte inget Mattecentrum, träffade inga volontärer eller elever och hade ingen kommunikation alls med Mattecentrum från det att jag varit gillad på Facebook av Johan Wendt och varit volontär med enbart positiva kommentarer till dess att jag blev avstängd. Jag ställde frågan några dagar efter ett Mattecentrum och blev avstängd för gott, utan möjlighet att överklaga kvällen innan nästa Mattecentrum. Det är uppenbart att Mattecentrum anstränger sig för att tysta alla kritiker som dyker upp. Att jag är den enda kritiker som hörs beror nog på att jag är mer självsäker och kan hantera den extrema mobbning jag blivit utsatt för i forum, Twitter, via e-post till mig och min arbetsgivare, samt till potentiella arbetsgivare o.s.v. Det finns nog fler som blivit illa behandlade och mobbade av Mattecentrums ledning.

En ganska låg sak som jag upptäckte på Twitter var att Mattecentrum köpte elever som medlemmar i Mattecentrum för Twix (choklad) som innehåller transfetter (vars giftighet kunniga kemilärare kan informera er om). Mattecentrum tjänar på att elever är medlemmar eftersom de då får mer pengar från Ungdomsstyrelsen, samt kan använda sitt medlemsantal i marknadsföringen när de tigger ytterligare pengar från stat och kommun samt företag. Dessutom innehåller som sagt Twix ett hjärnskadligt gift, transfetter, som bl.a. kleggar igen blodkärlen i hjärnan samt har andra skadeverkningar. Det grundläggande felet är dock att det är möjligt att få statliga bidrag för en massa passiva medlemmar i en ungdomsorganisation och att man kan ha stadgar för lokalorganisationer som gör att alla pengar skickas till en liten ledningsgrupp av vuxna som på så sätt blir välförsörjda utan att arbeta. Om Mattecentrum bara fick bidrag för dem som verkligen besöker räknestugorna så skulle de inte ha råd att försörja en ledningsgrupp.

Vill ni få nyheter om Mattecentrum så kan ni följa gruppen @MaFyKe på Twitter.

Mvh,
M. O. B., MSc/fil. mag. i fysik från Lunds universitet (LU). Har bl.a. studerat kursen ”Matematik för lärare” vid LU och börjat lärarutbildning till gymnasielärare vid Linnéuniversitetet (2005) samt gått 70% av en Lärarutbildning till 4-9-lärare vid Malmö högskola (1999). Rekommenderar ej lärarutbildningen vid Malmö högskola. 

Written by U.P.A.

10 maj, 2013 at 21:54

Publicerat i Skolan

Tagged with , , ,

Censur av kommentarer hos Radio Sweden av ”screeners”

leave a comment »

Jag kommenterade en artikel på Radio Sweden om förbud av tiggeri men kommentaren togs bort utan förklaring (trots att jag angivit min e-postadress så de kunde kontakta mig). Jag har skrivit till Sveriges Radio både via formulär och e-post och begärt en förklaring. Kommentaren bryter så vitt jag vet inte mot några regler och finns nedan. Radio Sweden’s artikel refererar till en artikel i DN: ”Förbjud det organiserade tiggeriet på våra gator”. Jag lade in kommentaren igen och den blev faktiskt godkänd denna gång. Det är i alla fall ett ofog att harmlösa kommentarer tas bort av ”screeners” eftersom alla är inte förutseende nog att spara sina kommentarer någon annanstans, och resultatet blir en utarmning av yttrandefriheten.

Beggars disturb people but psychiatry must be reformed

I have been harassed by a beggars in the library when I sat and studied using a laptop computer and an expensive graphing calculator. The Police did nothing because begging is legal now. I think it would be great if begging is banned. I’ve also been harassed by native Swedish beggars on the streets when I e.g. was starting my moped. I think the beggars should do something meaningful with their life. Going around and beg from people is a waste of precious time. They should get a hobby or do something useful. In Sweden we have a welfare state and it is not necessary for anyone to beg. We also have free healthcare so if a person starves she will given food at the hospital. But we also have a bad psychiatry were people get brain-damages. I suppose some beggars have legitimate reasons to avoid ”help” from psychiatry as psychiatry works today and then begging is the only way to survive. My suggestion is that people are allowed to reject dangerous/questionable treatments (e.g. ECT and some medications) within psychiatry. If psychiatry was such reformed the beggars could get real help from psychiatry without risking permanent brain damage (or damages to kidneys and liver). Conclusion: We cannot ban begging unless we also ban damaging forced psychiatry. 

Written by U.P.A.

30 mars, 2013 at 14:15

Publicerat i ECT