politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Archive for the ‘Övrigt’ Category

Mer helgöppet på Högevallsbadet

with one comment

Jag tycker helgöppettiderna på Högevallsbadet i Lund är alltför snålt tilltagna. Nu är de 08.00 – 14.00 på både lördag och söndag. De kunde öppna senare och hålla öppet till t.ex. 17.00 på lördag och 20.00 på söndag. Som det är nu hinner man knappt gå upp innan de stänger.

Written by U.P.A.

1 februari, 2009 at 01:47

Publicerat i Övrigt

Bäva Skåne!

leave a comment »

Jordbävningar i Skåne, sånt händer inte, sa kärnkraftsförespråkarna. Men idag 16/12 2008 kl 6.21 hände det och varade i ca 15 s (efter att jag vaknat av skakningar i sängens längdled). Jag har studerat geovetenskap så jag trodde först det var en jordbävning, men sen satte jag på radion men hörde ingen nyhet om jordbävning. Jag kollade även om saker hade trillat ner, men så var inte fallet. Jag avfärdade det som kanske vibrationer från ett lågflygande flygplan, tidningsbäraren som smällde i grinden eller en buss. Sen fick jag SMS från en anhörig i Stockholm och jag kollade på EXPRESSEN.SE. 4.8 på Richterskalan! Kärnkraftsförespråkarna hade fel och hade inte vi miljövänner drivit igenom stängningen av kärnkraftverket i Barsebäck så kunde vi suttit här med en härdsmälta och förstörda åkrar.

Written by U.P.A.

16 december, 2008 at 13:57

Publicerat i Övrigt

FRA-lagen

leave a comment »

Här i Sverige är det idag debatt i Riksdagen om FRA-lagen (att FRA skall få avlyssna all Internet-kommunikation över Sveriges gränser utan att det finns någon brottsmisstanke). Det skall vara omröstning på onsdag. Risken är stor att lagen går igenom. Lagförslaget strider mot brevhemligheten (det är ett brott enligt brottsbalken att läsa andras privata brev) och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (UDHR): ”Artikel 12.

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.” (Notera ”korrespondens”.) Sverige har skrivit på att UDHR skall gälla. UDHR är mycket väl genomtänkt för att hindra uppkomsten av brott mot mänskligheten. Att börja bryta mot UDHR är fel väg att gå.

Jag tror det kommer leda till läckage och missbruk av informationen som FRA skulle samla in. T.ex. så kan affärshemligheter röjas, folk trakasseras, skvaller spridas m.m. Sådant missbruk skedde t.ex. under 2:a världskriget då telefoner massavlyssnades.

Meddelarfriheten (d.v.s. rätten att kontakta en journalist utan att detta sprids) är också hotad, ty många använder utländska e-posttjänster.

Jag tror heller inte FRA-lagen kommer att vara effektiv för att stoppa terrorism. I de fall man upptäckt terrorism i förväg så har man gjort det p.g.a. tjallare och avhoppare — inte p.g.a. massavlyssning (vad jag vet i alla fall). Det finns redan en lag som gör det tillåtet att avlyssna misstänkta personer och det borde räcka. FRA kan komma att hävda att de har avvärjt kärnvapenattacker mot Stockholms tunnelbana när någon helt oskyldig som råkade klicka på fel länk har trakasserats.

Det finns system som TOR (The Onion Router) för att surfa anonymt men de är långsamma och fungerar knappast med t.ex. YouTube.

Written by U.P.A.

17 juni, 2008 at 11:02

Publicerat i Övrigt