politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Archive for the ‘Migration’ Category

Korruption: Felaktig tillsättning av doktorand vid Lunds universitet

with 3 comments

Nedanstående erinran mot tillsättning av doktorand vid Institutionen för designvetenskaper, LTH, ledde inte till något ändrat ställningstagande (Dnr P 2014/2798). Det var doktorandens handledare (så vitt jag vet) och tillika prefekten som inte ändrade sig. Jag har studerat tre kurser vid institutionen (och dess föregångare) och hade högsta betyg på samtliga (det var dock bara två som hade graderade betyg).

Registry Office
Lund University
Box 117
SE-221 00 LUND

Erinran mot tillsättning av doktorandtjänst ref.nr: LTHPA 2014/599
==================================================================

Jag anser att tillsättningen är felaktig (och kriminell) eftersom man inte kan veta om det är den med mest förtjänst och skicklighet som fått doktorandtjänsten. Det kan handla om en nepotistisk/rasistisk tillsättning. Skuggdoktorandtjänsten (projektassistent 2012-11-01–2014-10-30) som föregått doktorandtjänsten har inte utlysts och således har ingen mer än han som fick doktorandtjänsten kunnat söka den. De meriter som erhållits under skuggdoktorandtjänsten bör man bortse ifrån. Speciellt bör man bortse från publicerade artiklar och erfarenheter av labutrustning, eftersom, om t.ex. jag hade fått samma chans hade jag också kunnat skriva artiklar och lärt mig labutrustning. Det är ju fusk om man väljer ut en person av nepotistiska/rasistiska skäl och ger honom ett jobb i staten som meriterar för fortsatt akademisk karriär samtidigt som andra nekas samma chans.

”Särskilda bestämmelser om statligt anställda
5 § Arbetstagare vid förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen anställs av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.
Vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Lag (2010:1408).”
https://lagen.nu/1974:152

Jag misstänker alltså att brotten trolöshet mot huvudman och bedrägeri begåtts i och med tillsättningen av skuggdoktorandtjänsten.

Enligt blåkortsdirektivet får man bara tillsätta en doktorantjänst med en person från tredje land om personen har en lön högre än 44700 kr/månad:  Jag betvivlar att denna doktorandtjänst är så välbetald — skulle vara slöseri med skattepengar i så fall.

Alltså strider även anställningen mot kraven för EU-blåkort.
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/For-EU-medborgare/EU-blakort.html

Dessutom har jag för mig att annonsen krävde kunskaper i svenska, men han som fick tjänsten har först börjat studera svenska den senaste månaden, enligt CV. Jag å andra sidan har svenska som modersmål och har t.ex. klarat kurser i ”Svenska C” (betyg MVG) och ”Retorik i tal och skrift” vid Malmö högskola. Jag tvivlar på att den anställde någonsin kommer att uppnå min nivå i svenska.

Jag tror jag som fysiker med kunskaper i beräkningsfysik skulle kunnat bidra mer till utveckling av labutrustning och ligger längre fram inom mekanik för ergonomi än han som fick jobbet.

Jag har studerat anatomi i kursen ”Fonetik” och fick högsta betyg VG. Jag har dessutom blivit antagen som nummer 1 vid Läkarprogrammet vid Lunds universitet när det var som svårast att komma in, ty jag hade högsta betyg i fysik, kemi, biologi och matematik (samt i bild) och 2.0 (högsta) på Högskoleprovet. Jag skulle alltså även kunna bli bra på det som är den anställdes starkaste område, även om jag tycker hans utbildning är lite sidan om ergonomi, ty hans är inom rehabilitering och idrottsmedicin.

Jag tycker denna video av Neil deGrasse Tyson väl förklarar varför det är bättre att satsa på en fysiker även om man vill förebygga fallskador:
https://www.youtube.com/watch?v=VjY0vqgDMnE.

Jag hoppas, men tror inte ni kommer rätta till denna tillsättning, men jag kommer vända mig till Polisen och JO, med vad jag anser vara bedrägeri m.m.

Jag bifogar nedanstående brevväxling som bevis och med resonemang som ger mer kött på benen.

Mvh,
// M. O. B.

On 2014-09-11 10:50, K. F. wrote:

Hej,

Gällande erinran är det urvalet för den specifika doktorandanställningen
som du kan ha synpunkter på, tex om vi inte har valt den sökande som är
mest meriterad i enlighet med de krav som ställts upp i ledigkungörelsen.

Du hade dock två frågor:

Har anställningen som projektassistent 2012 annonserats ut?

·Nej, den har inte varit ledigkungjord.

Kursen i svenska för universitetsanställda?

·Info om denna utbildning hittar du på universitetets hemsida:
http://www5.lu.se/pa-online/lika-villkor/etnisk-maangfald/sfu—svenska-foer-universitetsanstaellda-med-utl-au

Vänligen K. F.

*Från:*M. O. B.
*Skickat:* den 10 september 2014 18:33
*Till:* K. F.
*Ämne:* Re: SV: Uppgift om meriter doktorandtjänst ref.nr: LTHPA 2014/599

Hej,

jag vill ha svar på frågorna så att jag kan skicka en välmotiverad erinran.

Mvh,
// M. O. B.

2014-09-10 16:01 GMT+02:00 K. F. :

Hej,

Om du har synpunkter på det val av doktorand som  har gjorts, har du
möjlighet att lämna in en erinran (letter of objection).

Instruktioner gällande detta fick alla sökande i ett tidigare mail,
men här kommer de igen.

Vänligen K. F.

/You may send a letter of objection if you have any objections to
the above-mentioned nomination. In this letter you must clearly
state the reasons for your complaint. Please do not forget to state
the official records number. /

//

/The letter of objection should be sent to: Registry Office, Lund
University, Box 117, SE-221 00 LUND. The letter of objection must
reach the Registry Office at Lund University by September 19, 2014.
Letters arriving after this date will not be taken into consideration./

—–Ursprungligt meddelande—–
Från: M. O. B.
Skickat: den 10 september 2014 03:25
Till: Registrator, LU
Kopia: K. F.
Ämne: Re: SV: Uppgift om meriter doktorandtjänst ref.nr: LTHPA 2014/599

Hej,

han som fick jobbet, A. H., hade redan en tjänst vid LU som
projektassistent 2012-11-01–2014-10-30. Har den tjänsten
annonserats ut? Hur såg den annonsen ut? Hur många sökande var det
till tjänsten som projektassistent 2012?

Han skriver i CV:t att ”I have been learning Svenska at SOL (…)
since June 2014”. Är detta en kurs som kan sökas av alla? Vad har
den för kurskod? Vidare står det: ”Learning Svenska at SOL (…)
since June 2014 sponsored by the department…”. Hur mycket kostar
denna kurs för avdelningen?

(Det är inga frågor till er i följande avsnitt, men indikerar en del
skumma detaljer.

Han slutade sin utbildning vid LU 2012-08, men började inte
anställning förrän 2012-11-01. Detta indikerar att han försörjde sig
utan lön och a-kassa i ca 3 månader.

Han har på något oförklarat sätt finansierat sina studier vid LU
2010-08–2012-08.

Det verkar alltså som om han är rik, fått bidrag eller lån — eller
möjligen jobbat utan att betala skatt.

Det verkar som om man har valt ut en person på förhand av skäl som
inte bygger på meriter och gett den personen bidrag för att den
personen skall kunna göra akademisk karriär utan att det prövats på
ett rättvist sätt gentemot de andra sökande att han är den mest
meriterade enligt Regeringsformen för statliga anställningar.)

Mvh,

// M.O.B.

On 2014-09-08 12:07, K. F. wrote:

> Hej M.,
>
> Tack för ditt e-postmeddelande. Jag bifogar här yttrandet gällande
> anställningen i fråga samt CV på den sökande som föreslås att få
> anställningen.
>
> Tveka inte att höra av dig om du undrar något.
>
> Vänligen
>
> K. F.
>
> Personalsamordnare
> Lunds universitet
> Lunds Tekniska Högskola, LTH
> LTHs kansli, personalavdelningen (HS 55)
> Box 118, 221 00 Lund
> Besöksadress: Kårhuset, John Ericssonsväg 3
> Telefon: 046-222 xx xx
> —–Ursprungligt meddelande—–

> Från: M.O.B.
> Skickat: den 6 september 2014 23:42
> Till: Registrator, LU
> Kopia: K. F.

> Ämne: Uppgift om meriter doktorandtjänst ref.nr: LTHPA 2014/599
>
> Hej,
> jag sökte doktorandtjänsten med ref.nr LTHPA
2014/599 på lu.se.
>
> Jag fick veta att tjänsten tillsatts med annan sökande enligt
e-brev nedan.
>
> Jag begär skriftlig uppgift om meriter enligt Diskrimineringslag
> (2008:567), 2 kap., 4 §:
>
> ”Uppgift om meriter
>
> 4 § Om en arbetssökande inte har anställts eller tagits ut till
> anställningsintervju, eller om en arbetstagare inte har befordrats
> eller tagits ut till utbildning för befordran, ska sökanden på
begäran
> få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning,
> yrkeserfarenhet och andra meriter den hade som togs ut till
> anställningsintervjun eller som fick arbetet eller
utbildningsplatsen.”
> http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20080567.htm
>
> Ni får gärna skicka uppgiften om meriter via e-post med bilagor
om så
> krävs. Annars är min adress:
>
> M. O. B.
> x x gata xx
> 227 xx  LUND
>
> Vänliga hälsningar,
> // M. O. B.
> ——– Forwarded Message ——–
>
> Subject: =?iso-8859-1?Q?Regarding the position as Doctoral Student at
> Lund University, LTHPA 2014/599?=
> Date: Fri, 5 Sep 2014 08:41:31 +0200
> From: E-rek (NoReply)
> To: Undisclosed recipients:;
>
> Thank you for your application for the position as a Doctoral student
> at Lund University. The recruitment process is now completed, and we
> regret to inform you that another applicant has been offered the position.
>
> You are welcome to apply for future positions advertised at Lund
> University. We wish you good luck in your future career.
>
> You may send a letter of objection if you have any objections to the
> above-mentioned nomination. In this letter you must clearly state the
> reasons for your complaint. Please do not forget to state the official
> records number.
>
> The letter of objection should be sent to: Registry Office, Lund
> University, Box 117, SE-221 00 LUND. The letter of objection must
> reach the Registry Office at Lund University by September 19, 2014.
> Letters arriving after this date will not be taken into consideration.
>
> Yours sincerely
>
> K. F.
>
> ******************************************
>
> K. F.
> Senior Personnel Officer
> Lund University
> Faculty of Engineering
> P.O. Box 118, SE-221 00, Lund, Sweden
> Visiting address: Kårhuset, John Ericssons väg 3

Written by U.P.A.

25 september, 2014 at 23:12

Talanger tvingas att rösta på Sverigedemokraterna eller förbli arbetslösa eller felsysselsatta

leave a comment »

Jag läste artikeln ”Kampen om talangerna” från Region Skåne.

Tyvärr tar man in talanger från tredje land trots att det redan finns talanger här som är arbetslösa eller felsysselsatta. Jag vill inte skryta, men jag hade högsta betyg från gymnasiet i matematik, fysik, kemi, biologi och bild, samt har haft 2.0 på Högskoleprovet. Dessutom har jag Högskoleexamen i matematik, samt fil. mag./MSc i fysik. Jag har dessutom studerat en massa programmering med högsta betyg. Man kan nog kalla mig en talang. Trots detta har jag varit mycket arbetslös eller felsysselsatt, d.v.s. hankat mig fram som vikarie i skolor. Både företagen i Skåne, Lunds universitet och Malmö högskola verkar helst vilja anställa talanger från tredje land. Jag anser att de som behöver rekrytera talanger först borde vända sig till Arbetsförmedlingen och att de borde ha en fungerande matchningsverksamhet. Det är troligt att indiska konsultbolag är mer på hugget än den svenska Arbetsförmedlingen. Som det är nu så tillsätts nog många tjänster direkt från Indien och Bangladesh utan att någon svensk eller dansk får chansen att söka jobbet. Det leder ju till att många talanger i Skåne tvingas att rösta på Sverigedemokraterna (även om de inte delar politiken i övrigt) som vill att reglerna för EU-blåkort skall vara gällande, d.v.s. att personer från tredje land bara skall få anställas om lönen överstiger 1,5 gånger medianlönen i Sverige. Om det blev dyrare att rekrytera talanger från tredje land så skulle företagen i stället satsa på att utveckla dem som redan bor här. Just nu har Sverige världens mest liberala regler för arbetskraftsinvandring och det skadar talangerna här svårt. Min rekommendation till alla talanger är alltså att taktikrösta på SD för att protestera mot de extremt liberala reglerna om arbetskraftsinvandring, även om ni inte är rasister. SD är ju officiellt inte ett rasistiskt parti, även om många icke-talanger som vill profitera på talanger påstår detta. Dock har de andra partierna lovat att SD inte kommer att få inflytande såvida de inte får 51%, så att rösta på SD blir mer en ekonomisk bestraffning av partier som torterar lokala talanger. Det är trist att det inte finns några vänsterpartier som vill minska arbetskraftsinvandringen för att öka instegsjobben för talanger.

Jag har själv aldrig röstat på SD tidigare. Även om du själv inte är en talang så kan du hjälpa en lokal talang genom att rösta på SD, så kanske talangen senare kan skapa ett intressant jobb åt dig eller någon släkting.

Written by U.P.A.

13 september, 2014 at 03:25

Kammaråklagare Mathias Larsson är en maktmissbrukare som lade ned förundersökningen

leave a comment »

Kammaråklagare Mathias Larsson lade ner förundersökningen 2014-08-14 (Ärende AM-106722-14, Handläggare 302-10, Södra Skånes åklagarkammare) med motiveringen att det inte var en tillräckligt grov förolämpning, men han har då bortsett från att jag även anmälde det som hets mot folkgrupp, olaga hot, och PUL-brott. Det är fel att en åklagare enbart tar upp det lindrigaste brottet och avfärdar det. Vad tycker ni? Tycker ni att det skall vara lagligt att skriva det som den anklagade skrev i en öppen grupp på Facebook som har 8000 prenumeranter? Jag kan ju få ärendet prövat av högre åklagare i Sverige och senare Europadomstolen.

——– Forwarded Message ——–
Subject: Polisanmälan av Ali Al-R… för hets mot folkgrupp, olaga hot, PUL-brott och förolämpning
Date: Fri, 25 Jul 2014 23:12:46 +0200
From: MOB
To: polismyndigheten.skane

Lund 2014-07-25

Ali Al-R… skrev detta hotfulla och förolämpande inlägg till mig och som också hotar judar med att araberna skall äta upp dem och jag ingår tydligen i detta hot. Han kallar judar råttor och mig riktigt smutsig och psyko. Att kalla någon riktigt smutsig och psyko är ju PUL-brott, vilka alltid skall åtalas allmänt, ty så har skett i ärendet då någon på Twitter kallade damfotbollslaget för olika otidigheter.

Ali Al-R… skrev på Facebook: ”MOB du är zionist? Ska bara säga dig en sak om du säger krig är krig och att Hamas använder människor som sköldar låt oss hålla med dig med tvång!! Men en sak måste du veta att Israel kommer inte finnas för alltid vi kommer att se det snart vet du varför för att deras folk (zionister) som tror på denna våldtagna landet har ingen mod. så fort dom hör en raket springer dom ner i sina råtthål därför kallas dom för råttor och dom vet att dom har gjort fel och fel é fel och kan inte bli rätt vänta bara tills araberna enas vi kommer att äta dom det é tidsfråga bara och vi kommer bara att acceptera hederliga judar som har levt med oss i tusen år och såna som dig som försvara ett smutsigt Israel så måste du vara en riktigt smutsig och psyko människa” [rättat stavfel, men ej grammatikfel]

https://www.facebook.com/groups/vaken/permalink/10152249746377304/?comment_id=10152252966917304&offset=0&total_comments=74

Jag anser straffet borde bli minst utvisning på livstid och jag borde få högt skadestånd.

Jag vill veta hur det går i ärendet. Jag vill att åklagaren handlägger mina skadeståndskrav, men vill ha minst 5000 kr för kränkningen.

Mvh,
// MOB

Written by U.P.A.

19 augusti, 2014 at 13:10

Publicerat i Migration

Tagged with , , ,

Val 2014: Piratpartiet är antidemokrater som förtalar

with 3 comments

Piratpartiet verkar vara ett verkligt fascistiskt och antidemokratiskt parti, ty jag blev avstängd från Piratpartiets grupp på Facebook utan saklig grund, men p.g.a. lögner om vad jag skrivit. Den verkliga orsaken till att jag blev avstängd är nog att jag är en verklig demokrat och antirasist. Jag tror att avstängningen av mig beror på att partiledningen vill att partiet skall bli mer antisemitiskt, men vill undgå upptäckt. Att bli avstängd från en Facebook-grupp leder till att man inte längre har tillgång till inlägg samt svar på dessa som innehåller viktiga uppgifter såsom namn och länkar. Det känns väldigt opiratigt att Piratpartiet beslagtar en privatpersons korrespondens. Detta är dock en effekt av att Piratpartiet främst använder Facebook som forum, och att Facebook är felkonstruerat. Min kommentar till Anton Nordenfurs inlägg i Facebook-gruppen Piratpartiet där han länkar till Svenskarnas parti:

MOB Jag är arbetslös, men hade med all säkerhet haft jobb inom min utbildning som fysiker om arbetskraftsinvandringen aldrig införts. Jag kan tvingas att taktikrösta på SD eller SvP (d.v.s. [ursprungligen] nazister) för att skicka en signal om att allt inte står rätt till i Sverige och få jobb inom mitt intresseområde. Jag tror inte de [ursprungligen] svenska nazisterna kommer ägna sig åt folkmord så som de tyska nazisterna gjorde. Visserligen vill SD/SvP inte stoppa arbetskraftsinvandringen helt, vilket är dåligt, men kanske uppstår ett nytt parti, Fysikerpartiet, som i första hand är ett icke-rasistiskt intresseparti för nyfikna fysiker som bor i Sverige och som inte vill flytta, och det partiet bör ha som viktigaste punkt att alla fysiker (med fil. mag./MSc eller högre) som bor i Sverige skall få jobba som fysiker som har rätt att utveckla öppen källkod. D.v.s. de skall inte tvingas att söka jobb 100% av tiden så som situationen är nu. Jag tror också att invandringen kostar mycket och då blir det mindre pengar över till forskning i naturvetenskap, vilket skulle kunna ha löst miljöproblemen så att folk slipper fly från miljöproblemen. ISIL/ISIS har växt p.g.a. global uppvärmning, se http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2014/06/isis_water_scarcity_is_climate_change_destabilizing_iraq.single.html

Ett annat problem är att asylsökningen verkar vara kraftigt ojämställd. Det verkar vara 63% män som söker asyl (kan någon ange korrekt statistik?). Behöver inte kvinnor asyl i minst lika hög utsträckning? Detta inflöde av män gör att svenska heterosexuella manliga singlar får svårare att hitta en partner p.g.a. konkurrensen. Detta gör ju att dessa tvingas att rösta på något av [de f.d.] nazistpartierna eller förbli olyckliga, ty inga andra partier vill ta i dessa frågor.

På vissa orter verkar det ha skett ett befolkningsutbyte — åtminstone på biblioteket. Jag besökte biblioteket i Broby i Skåne idag [5/8 2014] och vid tretiden och därefter var där hundratalet afrikanska män och inga snapphanar. Männen satt även på barnavdelningen så där fanns inga lediga platser för barn [liknande situation 6/8 kl 18:30 men färre personer]. De pratade också så högt att det inte gick att studera. Tror ni inte mig kan ni själva åka dit och filma/fotografera (om ni vågar — jag vågade inte). För öppettider se
http://www.ostragoinge.se/uppleva/bibliotek-3/om-biblioteken/broby-bibliotek/


Kommentarer i gruppen Piratpartiet:

Anton Nordenfur M: Den här tråden handlar inte om huruvida nazism är the way to go, den handlar om hur vi marknadsför PP som ett alternativ emot dem. Ditt inlägg känns alltså helt off topic.

MOB Anton Nordenfur, jag tror du skriver detta bara för att du vill att det skall censureras bort. Kan du inte bara bortse från mitt inlägg och låta det vara i fred. Är det verkligen så farligt att andra inte bör få läsa det? Om nazisterna i Sverige skulle börja begå folkmord så skulle jag vara den första att försöka stoppa dem. Det kan du lita på.


Jag blev senare avstängd från gruppen och har därför inte senare inlägg.

Inlägg i gruppen Pirater som pratar moderering:

Albert Frykman
8 tim · Olskroken
https://facebook.com/groups/4479104101?view=permalink&id=10152371536459102&ref=m_notif&notif_t=group_comment_reply&actorid=735717814
MOB är i farten igen, dena gång är det dock nazistdynga istället för hundbajs
Bilaga ej tillgänglig
Den här bilagan har kanske tagits bort eller personen som delade den kanske inte hade tillåtelse att dela den med dig
GillaGilla ·
Visat av 38

Kommentarer till inlägget:

Torbjörn Wester Jag kan inte se att det finns något som helst skäl att tillåta en person i vår facebookgrupp som propagerar för taktikröstande på nazistpartier.
8 tim · Gilla · 3

Torbjörn Jerlerup Lägg märke till namnet ”bon…”. Nazisters hatobjekt nr 1. Fejknamn?
8 tim · Har redigerats · Gilla

Torbjörn Wester (Och då tycker jag ändå att det åsiktsmässigt ska vara extremt högt i tak i vår fb-grupp. Om det hade rört sig om (sd) hade det varit en sak, men att uttryckligen uttrycka förståelse för stöd till nazister är en annan sak.)
8 tim · Gilla · 2

MOB Jag har bara skrivit ett inlägg med fakta. Det är tydligt att antidemokrater vill tysta debatten.
8 tim · Gilla

Torbjörn Jerlerup Ja bort med honom.
8 tim · Gilla · 2

Torbjörn Wester MOB: Jag håller med om att en del av det du skrivit är fakta. Men ett av dessa fakta är att du överväger att taktikrösta på ett nazistparti. Det är inte självklart att personer som uttrycker ett sådant faktum ska vara välkomna i ett antirasistiskt sammanhang.
8 tim · Har redigerats · Gilla · 1

Torbjörn Wester För de som MOB har blockat, så skriver han ovan: ”Jag har bara skrivit ett inlägg med fakta. Det är tydligt att antidemokrater vill tysta debatten.”
8 tim · Gilla

MOB Jag ville öka möjligheten till frivandring (även internationellt) genom att utnyttja hundrastplatser som camping nattetid. Det är inte större risk att trampa i hundbajs på en hundrastplats än på en vanlig campingplats, ty samma regler om upplockningstvång råder överallt.
8 tim · Gilla

Kanin Malin Jag har givit MOB en varning. Om han skärper sig nu så har jag inga problem med att han är kvar – men om de andra moderatorerna tycker att en avstängning är lämplig redan nu så har jag inget emot det heller. (Ping Leffe Deldén)
8 tim · Gilla · 4

Patrik Lindberg Tycker gott han kan få vara kvar. Ibland är det lite underhållande att läsa det nonsens han skriver. Och ska vi vara riktigt ärliga så är det nog ganska få som tar honom på allvar även om vi, i linje med partiet vi företräder, behandlar honom som vilken annan skribent som helst.
3 tim · Gilla

Albert Frykman Han är redan bannad.
3 tim · Gilla

Patrik Lindberg Ok. Då föreslår jag att vi rensar upp i tråden och plockar bort de inlägg som uppenbart rör det som B dillat om. De inläggen fyller ingen funktion i tråden, detta gäller givetvis även de inlägg som är svar på hans.
3 tim · Gilla · 2

Inlägg i gruppen Pirater som pratar moderering:

Kanin Malin
8 tim
Gav MOB en varning för Rasistisk propaganda samt off topic.
Länk kommer snart.
GillaGilla ·
Visat av 36
3 personer gillar detta.

Kommentarer till inlägget:

Albert Frykman https://facebook.com/groups/4479104101?view=permalink&id=10152371536459102&ref=m_notif&notif_t=group_comment_reply&actorid=735717814
8 tim · Gilla · 1

Kanin Malin Tack Albert Frykman!
8 tim · Gilla · 1

MOB Kanin Malin, kan du lägga fram bevis för att mitt inlägg innehåller rasistisk propaganda. Jag är ju antirasist, så jag har svårt att de hur jag skulle kunna skriva en rasistisk kommentar. Jag har heller inte uppmanat någon annan att göra något utan bara beskrivit min situation och det jag sett. Att falskt anklaga någon för att sprida rasistisk propaganda är allvarligt förtal.
7 tim · Har redigerats · Gilla

Anna Troberg MOB har blivit bannad för att han trots upprepade varningar fortsatte att sprida främlingsfientlig propaganda och dessutom var helt OT. (Vilket jag meddelar för att Leffe Deldén är på semester veckan ut.)
7 tim · Gilla · 3

MOB Anna Troberg, detta är ju förtal och det finns inga bevis för påståendena.
7 tim · Gilla

Rickard Olsson M, du skrev bl.a. ”Jag kan tvingas att taktikrösta på SD eller SvP (d.v.s. nazister)”, ”Visserligen vill SD/SvP inte stoppa arbetskraftsinvandringen helt, vilket är dåligt”, ”invandringen kostar mycket och då blir det mindre pengar över till forskning” och ”invandringen leder till problem för många som bor och vill bo kvar i Sverige”.

Om du inte inser problematiken med såna uttalanden är det bara att beklaga din brist på självinsikt. Piratpartiet är inte ett parti för dig. Lycka till i framtiden!
7 tim · Gilla · 6

Rickard Olsson Jag är förresten anti-förtalsk, så jag kan inte sprida förtal. Häpp!
7 tim · Gilla · 3

Albert Frykman M, du har skrivit MÅNGA inlägg som balanserar mellan troll och OT tidigare, att du inte blivit bannad då är ett under.

Nu har du skrivit flera kommentarer där du propagerar för främlingsfientliga och nazistiska partier i Piratpartiets Officiella facebookgrupp, dit folk folk som är intresserade av partiet söker sig.
Du har inte bara propagerat för främlingsfientliga partier, utan du gjort detta i Piratpartiets namn.

Därför blev du bannad.
7 tim · Gilla · 4

MOB Jag är ju sedan länge t.ex. prenumerant på den antirasistiska tidskriften EXPO. Torbjörn Jerlerup skrev ‘Lägg märke till namnet ”bon…”. Nazisters hatobjekt nr 1. Fejknamn?’ Det är ju vi som är den ursprungliga Bon…-familjen från Ardennerna. Jag är ju dock drabbad av antisemitism och har t.ex. blivit mordhotad av nazister och islamister eftersom många tror jag är jude. Så jag vet att rasismen mot judar är verklig.
7 tim · Gilla

Rickard Olsson Jaha.
7 tim · Gilla

MOB Albert Frykman, du lägger inte fram några bevis för dina påståenden. Alltså är du emot principen om en rättvis rättegång. D.v.s. du är motståndare till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
7 tim · Gilla

Albert Frykman Nu bryter jag lite mot trevlighetsregeln, men OCH?
Vem har inte blivit mordhotad av extremister någon gång, det ger en inte rätt att spy ut vedervärdiga åsikter.
7 tim · Gilla · 1

Albert Frykman Well that escalated quickly
7 tim · Gilla · 3

Rickard Olsson M, det här är ingen rättegång. Du har gjort fel och det fick konsekvenser. Taskigt. Hejdå!
7 tim · Gilla · 1

Kanin Malin MOB, du har missuppfattat Facebook. Det här är ingen domstol, det är ett socialt nätverk där gruppskapare själva väljer sina regler.
Det betyder att en administratör kan banna medlemmar för att de ”ser lustiga ut” eller har för långa namn, om admin nu väljer det.
Sedan vill jag påminna dig om att man kan bli bannad även från denna grupp, så jag avråder dig från att gå off topic, vara otrevlig eller anklaga andra för saker.
7 tim · Gilla · 5

MOB Ett demokratiskt parti borde genomsyras av respekten för mänskliga rättigheter och därmed för principen om en rättvis rättegång när det gäller avstängningar från forum. Det gäller uppenbarligen inte Piratpartiet under Anna Troberg.
7 tim · Gilla

Rickard Olsson M, vill du verkligen ha en rättegång? Gå då till närmaste polisstation och anmäl dig själv för hets mot folkgrupp. Facebook är som sagt ingen domstol.

Jag tycker det låter som om du har allvarligare problem än så här och ber dig i all välmening söka hjälp. Lycka till!
7 tim · Gilla · 4

Anna Troberg Reglerna för gruppen är tydliga. Du har blivit varnad om att du inte följt dem många gånger. I dag fick det vara nog. Känns det kymigt, så borde du ha tänkt på det innan du trollade loss.
7 tim · Gilla · 5

MOB Jag har inte trollat loss utan tillbakavisat falska anklagelser.
7 tim · Gilla

Rickard Olsson M, det är nog bara du som ser det på det viset…
7 tim · Gilla

Henrik B Pirat (Henrik Brändén) Du drev en tråd som handlade om en kampanjidé helt off topic, och fortsatte med det efter det att flera deltagare i tråden och två moderatorer sagt till dig.
7 tim · Gilla · 3

MOB Jag kritiserade sjukvården p.g.a. att någon tog upp det ämnet. Jag tycker man skall låta en person få svara på kommentarer riktade till en. Tycker man inte den angripne skall få svara på inlägg om sjukvården så borde man ta bort inlägget om sjukvården och inte banna hela personer för att de följer debatten dit den går. (Det jag störde mig på var att hon hävdade att sjukvården var en nettoskatteinbetalare.)
7 tim · Har redigerats · Gilla

Henrik B Pirat (Henrik Brändén) Den som på fullt allvar tycker att det viktigaste för partiet att prioritera en månad före valet är att organisera en ”rättvis rättegång” kring varje varning eller banning från Fb-gruppen kan donera en miljon kronor, så skaffar vi en heltidsanställd jurist. Möjligen kommer inte hens tid att räcka, men det är i alla fall en början.
7 tim · Har redigerats · Gilla · 2

Kanin Malin MOB, jag ska tydliggöra saken en sista gång. Du bannades inte för att du ”följde debatten dit den gick” utan för att du på helt egen hand drev tråden Off Topic, men främst då du skrev flera saker som är oacceptabla inom Piratpartiet.
Du kommer inte få en ”rättegång” och beslutet kommer inte att hävas under den närmaste framtiden.

Antingen kan du fortsätta gnälla över detta, eller så kan vi alla gå vidare och syssla med viktigare saker.
7 tim · Gilla · 2

MOB Albert Frykman, du skrev:
”Nu har du skrivit flera kommentarer där du propagerar för främligsfientliga och nazistiska partier i Piratpartiets Officiella facebookgrupp, dit folk folk som är intresserade av partiet söker sig.
Du har inte bara propagerat för främlingsfientliga partier, utan du gjort detta i Piratpartiets namn.

Därför blev du bannad.”

MOB Jag har inte skrivit något i Piratpartiets namn. Du ljuger och förtalar. Jag har bara skrivit en kommentar där jag nämner taktikröstning på ett [ursprungligt] nazistiskt parti som en möjlighet för att trycka på för att minska arbetslösheten bland fysiker p.g.a. arbetskraftsinvandring. Jag propagerar inte för detta. Jag blev bannad p.g.a. att okritiskt tänkande moderatorer köper dina lögner.
3 min · Har redigerats · Gilla

Jag fick ett svar från Anna Troberg som jag inte hann läsa innan hon även tog bort mig ur Facebook-gruppen ”Pirater som pratar moderering”.


Jag har tidigare blivit avstängd från Facebook-gruppen ”Piratpartiet Skåne” med den falska motiveringen att jag skulle ha blockerat en moderator, vilket som sagt ej stämmer. Det var Niklas Starow som stängde av mig då. Även detta ledde till att hela min korrespondens där blev beslagtagen och jag har ännu inte fått tillbaka den. Det ledningen för Piratpartiet i Skåne troligen egentligen var emot var att jag hade publicerat ett inlägg om att vi borde stödja den anställde i Region Skåne som blivit avskedad för att hon hade skrivit ett brev till chefen, Gunnar Moustgaard, om att hon inte ville delta i bältesläggning och tvångsinjektioner i psykiatrin. De som vill förbjuda kritik mot psykiatrin är nästan alltid fascister. Det var flera medlemmar som gillade mitt inlägg.

Jag fick även ett e-brev från Jörgen Lindell som publiceras som kommentar nedan.

Written by U.P.A.

7 augusti, 2014 at 11:27

Publicerat i Migration

Protestera mot Rysslands HBTQ-politik

leave a comment »

Intolerans kan aldrig vara rätt väg att gå. Ett alternativt sätt att protestera mot Rysslands HBTQ-politik är att utvisa alla personer som har en position i den Ryska Armén ut ur Sverige. Detta skulle sända en kraftig signal till den ryska regeringen och t.ex. innebära att de flesta manliga ryska doktorander och forskare utvisas från Sverige. Detta skulle leda till att intressanta jobb blev lediga för alla andra som bor lagligt i Sverige. Jag är beredd att ta en av de utvisade ryssarnas doktorandtjänster. Samtidigt är detta en effektiv åtgärd mot de ryska nazisterna.

Det finns ingen anledning för Sverige att försörja den ryska militären och hjälpa Ryssland med vapenutveckling. Den vapenteknik som rysk militär utvecklar för de svenska skattebetalarnas pengar kan komma att användas för anfall mot Sverige! Fysiker m.fl. som bor lagligt i Sverige vill ha dessa intressanta tjänster vid svenska universitet som rysk militär nu innehar. Då skulle nog forskningen också bli mer relevant och lösa t.ex. miljö- och hälsoproblem.

(Någon kanske undrar hur detta fungerar. Den ryss som får en doktorstitel utomlands blir automatiskt befordrad till en hög militär befattning, t.ex. general över norra ishavsflottans ubåtar. Ryssarnas forskning i Sverige har en sådan inriktning att den är relevant för rysk vapenutveckling och på de långa semestrarna från svenska universitet så kan de konkreta vapnen vidareutvecklas, t.ex. Tsar Bomba och elektromagnetisk puls-vapen.)

Written by U.P.A.

30 juli, 2013 at 11:31

Stoppa all arbetskraftsinvandring utom av rena universitetslärare på avancerad nivå

leave a comment »

Jag har läst en artikel på Newsmill: ”Stryp inte arbetskraftsinvandringen” av Karin Ekenger, Svenskt Näringsliv. Jag vill strypa arbetskraftsinvandringen för att öka de arbetslösa naturvetarnas chanser att få jobb. Jag har även tagit intryck av LO:s synpunkter på arbetskraftsinvandringen i artikeln ”Arbetskraftsinvandring kan inte lösa välfärdens finansiering” av Monika Arvidsson, LO. (Här har vi en fackförening som tar tillvara medlemmarnas intressen, till skillnad från Naturvetarnas nuvarande politik.) Även TCO:s politik är bättre än SACO-förbundet Naturvetarnas, se ”Bjud in oss till förhandlingsbordet”. Jag läste nyligen en artikel på SR om hur Naturvetarna vill förbättra för arbetskraftsinvandrare, se ”Dåliga villkor för utländska stipendieforskare”. Kanske leder förbättrade villkor för arbetskraftsinvandrare till minskad arbetskraftsinvandring eftersom varje tjänst blir svårare att finansiera för arbetsgivaren. I så fall tycker jag det är positivt eftersom arbetsmöjligheterna för naturvetare som inte är arbetskraftsinvandrare ökar. Dock blir de bättre villkoren dyrare för staten och det minskar möjligheterna till forskarjobb för naturvetare. Det är naturligtvis en stor ekonomisk och mänsklig vinst om arbetslösa svenska eller asylinvandrade naturvetare kan få jobb som naturvetare i stället för att plocka in andra utifrån, och detta är ett specialfall av det som påpekas i artikeln ”OECD:s rapport och invandringens ekonomi” i Skånska Dagbladet.

För några år sedan (2008) var arbetskraftsinvandringen begränsad och en myndighet prövade varje enskilt fall och endast om arbetskraften ej redan fanns i Sverige så tilläts arbetskraftsinvandring. Det finns även en EU-regel som förbjuder arbetskraftsinvandring om arbetskraften finns inom EU. Det svenska systemet med att arbetsgivaren själv avgör om det finns arbetskraftsbrist tycks strida mot EU:s regler.

Jag är själv arbetslös fysiker (MSc/fil. mag.) & programutvecklare & dator- & nätverkstekniker [f.n. är jag ej arbetslös men jag är felsysselsatt och har bara visstidsanställning]. Samtidigt är arbetskraftsimporten störst just inom IT-sektorn enligt Sveriges Ingenjörer. Jag vet av egen erfarenhet att arbetskraftsinvandringen är mycket hög även för doktorandtjänster & -bidrag. Det kostar skattebetalarna mycket pengar att arbetslösa får a-kassa och ej kan betala tillbaka studielån och det är sämre för de arbetslösa eftersom de t.ex. ej kan bilda familj så länge de ej har fast tjänst (åtminstone inte för ansvarsfulla män). Vi skulle alltså få lägre skatt och leva lyckligare i Sverige om vi genomförde min arbetsmarknadspolitik. Dessutom vet jag av erfarenhet att invandrare ofta åker på semester till sina hemländer och detta leder till många flygresor till avlägsna delar av jordklotet vilket leder till högre CO2-utsläpp och global uppvärmning och miljökatastrofer.

Jag är tvungen att söka jobb 100% av arbetstiden, men läser in mig på nya tekniker på fritiden. Man får gå kurser på halvfart (50%) om man får tillstånd. Tyvärr finns det inga lediga platser på sommarkurserna (p.g.a. att min ansökan var sen) & de har i vilket fall inte sommarkurser inom de områden som efterfrågas i platsannonserna. Det finns alltså ett behov av universitetslärare som undervisar på nivå högre än grundutbildning.

Jag kan själv läsa böcker och öva på egen hand, men det vore mer effektivt med kurser och man får gångbara betyg. Jag skulle hellre se att arbetsgivarna anställer de som bor och är arbetslösa i Sverige och ger dem chansen att komma in i jobben än att man hela tiden tar in folk utifrån. Om arbetskraftsinvandring helt förbjöds så skulle arbetsgivarna vara tvungna att utveckla personer i Sverige. Det nuvarande systemet uppmuntrar en slit- och slängmentalitet med människor som blir utslitna och arbetsgivarna lämpar över kostnader på staten och de enskilda drabbade. T.ex. kommer arbetskraftsinvandrare kvala in i de svenska trygghetssystemen ungefär samtidigt som de blir långtidssjukskrivna p.g.a. att de tvingats jobba på ett ohållbart hårt sätt.

Sedan ser jag också att inlåsningseffekten som tvåårskontrakten ger är lockande för arbetsgivaren. Detta är ju en typ av slavkontrakt där den importerade arbetskraften kan pressas till hårdare arbete och ej kan söka andra tjänster under två år. Detta leder till att inhemsk arbetskraft får en sämre konkurrenssituation och inte kan erbjuda den stabilitet som mjukvaruprojekt behöver till samma låga kostnad. Arbetsgivarna får lösa detta problem till en högre kostnad genom att t.ex. erbjuda bonus om en programutvecklare stannar en viss tid. Jag tror inte arbetskraftsinvandringen till t.ex. USA har samma slavkontrakt som gäller i Sverige.

Jag ser inget behov av arbetskraftsinvandring utom för universitetslärare (doktorer eller högre), ty jag som fysiker & programutvecklare känner att jag kan lära mig det mest avancerade som rimligen kan behövas i svenskt näringsliv, men jag har dåliga studieförhållanden när jag måste söka jobb 100%. Att t.ex. importera arbetskraft som är experter på signalbehandling men inte enbart sysslar med undervisning på doktorandnivå är onödigt, ty jag skulle kunna bli en sådan expert på ett halvår om jag fick chansen. Naturvetenskaplig forskning är attraktivt för många arbetslösa naturvetare och därför bör forskningen skötas av naturvetare i Sverige som utbildas av de bästa naturvetarna i världen. Detsamma gäller naturligtvis andra yrkesgrupper. Man kan t.ex. utbilda biologer till läkare om det finns läkarbrist och överskott på biologer. Vidareutbildning och omskolning efter fil. mag.-examen borde vara gratis.

Svenskt näringsliv skulle kunna ha lite framförhållning och själva skapa all den arbetskraft man behöver genom att anställa de arbetslösa och låta dem gå kurser samtidigt som de jobbar med det de redan kan. Den statliga arbetsmarknadspolitiken borde ha samma inriktning och inte kräva att man skall söka jobb 100% av tiden utan att man skulle kunna gå kurser på heltid om man hade en uppdaterad CV som var sökbar. På så sätt blir tiden som arbetslös mer effektivt utnyttjad i syfte att få jobb.

Det är naturligtvis onödigt att påpeka, men detta förslag är inte rasistiskt eftersom de som konkurrerar ut svenska naturvetare från doktorandtjänster mycket väl kan vara av samma ras som den utslagne svenske naturvetaren. Det är troligen vanligare bland arbetskraftsinvandrarna att de är medlemmar i KKK eller andra rasistiska organisationer eftersom det är vanligare med rasism utomlands än i Sverige. Svenska folket har ju sett TV-serier som Rötter och Förintelsen och diverse andra antirasistiska filmer på SVT. Dessutom har vi antirasistiska paragrafer inskrivna i skollagen och läroplanerna. Det är alltså osannolikt att någon som vuxit upp i Sverige och klarat skolan bra är rasist.

Yrkande:

Naturvetarna skall verka för att de av nedanstående att-satser som blir framröstade blir verklighet bl.a. genom att skicka ovanstående text och de vinnande att-satserna som officiell post till alla riksdagspartier och till departementen inom Regeringen som är ansvariga för arbetsmarknad, invandring och högre utbildning:

1. att tvåårskontrakten avskaffas så att arbetskraftsinvandrare fritt kan byta arbetsgivare när som helst med normal uppsägningstid på en månad.

2. att arbetsgivaren skall vara tvungen att betala lön i minst två år även om de inte behöver den arbetskraftsinvandrade under hela denna tid.

3. att endast arbetsgivare med kollektivavtal skall få ta in arbetskraftsinvandrare.

4. att endast universitet får anställa arbetskraftsinvandrare och då bara på doktorsnivå eller högre och endast för syftet att undervisa studenter på doktorandnivå eller högre.

5. att Sverige går ur EU så att arbetskraftsinvandring från EU-länder stoppas på samma sätt som från andra länder.

6. att rena utbytesprogram (t.ex. att en indisk och svensk forskare inom samma område byter arbetsplatser och bostäder) med andra länder tillåts så länge det inte påverkar antalet lediga jobb inom respektive specialitet.

7. att arbetslösa ej skall behöva söka jobb aktivt utan det skall räcka att ha ett godkänt CV som Arbetsförmedlingen gör sökbar för alla arbetsgivare.

8. att arbetslösa skall få gå universitetskurser på heltid med de vanliga antagningsreglerna – dock bör heltidsstuderande ha förtur vid platsbrist.

Kongressen skall rösta om dessa att-satser som separata förslag.

Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen är mycket positiv till att Naturvetarnas medlemmar får tillfällen och möjligheter att både studera och arbeta utomlands. Utbytet av arbetskraft och studenter mellan olika länder bidrar till en positiv utveckling, både för Sverige som enskilt land såsom för världen som helhet. På samma sätt som vi önskar att våra medlemmar kan arbeta i andra delar av världen ser förbundsstyrelsen stora positiva effekter av att arbetskraft från utlandet under kortare och längre perioder får möjlighet att arbeta i Sverige. Regelsystemet för arbetskraftsinvandring ser olika ut beroende på vilken del av världen man kommer ifrån. Medborgare från EU/EES-länder får vistas och arbeta i Sverige utan uppehållstillstånd, ska man vistas i Sverige längre tid än tre månader måste man dock registrera sig hos Migrationsverket. För medborgare från de övriga nordiska länderna finns inga som helst krav på tillstånd eller registrering, oavsett hur länge man planerar att stanna i Sverige och arbeta.

För medborgare från länder utanför EU/EES ändrades reglerna i december 2008, det är nu arbetsgivaren som bestämmer om det finns ett behov av arbetskraftsinvandring. Den som invandrar för att arbeta ska ha ett jobberbjudande med villkor som överensstämmer med svensk praxis och svenska kollektivavtal och man måste ansöka om arbets- och uppehållstillstånd. Arbets- och uppehållstillstånden beviljas under högst två år men de kan förlängas och efter fyra års vistelse i Sverige kan tillstånden övergå till permanent uppehållstillstånd. Det kan också tilläggas att arbeten i första hand ska erbjudas medborgare inom EU/EES.

Den reformering av det svenska systemet för arbetskraftsinvandring som gjordes 2008 har utvärderats av OECD som kom med sin presentation i december 2011. Enligt OECD så fungerar det svenska systemet väl och reformen har inte medfört någon massiv ökning av arbetskraftsinvandringen och har inte heller lett till någon minskning av lönerna för den inhemska arbetskraften. OECD pekar dock på att Sverige bör öka insatserna för att få arbetskraftsinvandring inom bristyrken och man pekar också på att bristande uppföljning av erbjudna villkor kan utgöra en svaghet.

Förbundsstyrelsen anser att det regelsystem som finns för arbetskraftsinvandring till Sverige är rimligt och ser inga motiv för att i dagsläget göra några större förändringar i den riktning motionären önskar.

Förbundsstyrelsens kommentarer till motionärens åtta att-satser:

1. att tvåårskontrakten avskaffas så att arbetskraftsinvandrare fritt kan byta arbetsgivare när som helst med normal uppsägningstid på en månad.

Förbundsstyrelsen tolkar motionärens tvåårskontrakt som en hopblandning med den tid som maximalt kan ges för arbets- och uppehållstillstånd. Eftersom arbetstillstånden kan ges för maximalt två år i taget finns det inget som hindrar att den som arbetskraftsinvandrat anställs för en kortare period än två år. När det gäller normal uppsägningstid på en månad så gäller för många med tidsbegränsade anställningar att man inte kan säga upp sig under anställningstiden. Förbundsstyrelsen ser ingen anledning att den som arbetskraftsinvandrat ska ha en annorlunda reglering än vad som normalt sett gäller inom svensk arbetsrätt.

2. att arbetsgivaren skall vara tvungen att betala lön i minst två år även om de inte behöver den arbetskraftsinvandrade under hela denna tid.

Förbundsstyrelsen konstaterar att det enligt dagens regler är fullt möjligt att anställa den som arbetskraftsinvandrat kortare tid än två år, det skulle t.ex. kunna handla om en expert som behövs under 9 månader. Att i ett sådant fall behöva betala lön under två år blir helt orimligt. En sådan bestämmelse som motionären önskar skulle bara öka den ekonomiska risken för ett företag som anställer arbetskraftsinvandrare.

3. att endast arbetsgivare med kollektivavtal skall få ta in arbetskraftsinvandrare.

Förbundsstyrelsen sympatiserar med tanken att endast arbetsgivare med kollektivavtal skall få ta in arbetskraftsinvandrare men konstaterar att dagens regler innebär att jobberbjudandet ska ha villkor som överensstämmer med svensk praxis och svenska kollektivavtal. Förbundsstyrelsen anser att nuvarande reglering är tillfyllest och att ett införande av ett tvång att ha kollektivavtal i vissa fall bara skulle bli en byråkratisk pålaga.

4. att endast universitet får anställa arbetskraftsinvandrare och då bara på doktorsnivå eller högre och endast för syftet att undervisa studenter på doktorandnivå eller högre.

Som angivits ovan anser förbundsstyrelsen att arbetskraftsinvandring såväl som arbetskraftsutvandring är en positiv kraft i samhället som gagnar utveckling och välstånd. Att begränsa arbetskraftsinvandringen på det sätt som motionären föreslår skulle på intet sätt vara positivt för Sverige som nation eller för Naturvetarnas medlemmar.

5. att Sverige går ur EU så att arbetskraftsinvandring från EU-länder stoppas på samma sätt som från andra länder.

Sveriges inträde i EU föregicks av en folkomröstning där en majoritet av svenska folket röstade ja till medlemskapet. Inför folkomröstningen valde de tre förbund (Agrifack, Naturvetareförbundet, Skogs­ akademikerna) som bildat Naturvetarna att inte ta ställning i frågan om medlemskap i EU utan det fick varje enskild medlem göra i folkomröstningen. Förbundsstyrelsen gör samma ställningstagande nu, att verka för ett utträde ur EU är en sådan politisk fråga där Naturvetarna inte ska agera. Däremot ser förbundsstyrelsen inget hinder i att agera i eller yttra sig om sakfrågor inom EU-sfären.

6. att rena utbytesprogram (t.ex. att en indisk och svensk forskare inom samma område byter arbetsplats­er och bostäder) med andra länder tillåts så länge det inte påverkar antalet lediga jobb inom respektive specialitet.

Med Naturvetarnas inställning till arbetskraftsinvandring och åsikt att dagens regelsystem är rimligt är denna typ av reglering, som motionären önskar, överflödig.

7. att arbetslösa ej skall behöva söka jobb aktivt utan det skall räcka att ha ett CV som Arbetsförmedlingen gör sökbart för alla arbetsgivare.

En viktig uppgift för Naturvetarna som organisation är att bredda arbetsmarknaden för våra medlemsgrupper och att få olika arbetsgivare att förstå vilka kompetenser olika utbildningar faktiskt innebär. I dag går det lätt slentrian när arbetsgivare anställer, har man t.ex. inte haft en naturvetare på tjänsten söker man inte en naturvetare även om en naturvetare har kompetensen för tjänsten. Om man gör som motion­ären föreslår riskeras arbetsmarknaden att cementeras ytterligare, arbetsgivaren i exemplet ovan kanske bara söker bland icke naturvetare, den kompetente naturvetaren får inte ens chansen att söka jobbet. Förbundsstyrelsen vill betona att den arbetslöse aktivt själv måste söka nytt arbete bland annat genom att utnyttja sitt kontaktnät i stället för att passivt invänta olika erbjudanden. Enligt SCB får tre fjärdedelar av de arbetslösa sitt jobb genom kontakter. Det är också viktigt att den arbetssökande själv kommer fram till vilka arbeten som är intressanta och passande i stället för att någon annan gör den bedömningen.

8. att arbetslösa skall få gå universitetskurser på heltid med de vanliga antagningsreglerna – dock bör heltidsstuderande ha förtur vid platsbrist.

Enligt gällande lagstiftning ses inte den som studerar som arbetslös och kan därför inte kan få arbetslöshetsersättning. Orsaken är att det inte får finnas något hinder för att söka eller ta heltidsarbete. Det får heller inte finnas något hinder för kontakten med Arbetsförmedlingen. Dessutom får arbetslöshetsersättningen aldrig utgöra ett alternativ till annan studiefinansiering. Detta innebär att arbetslöshetsersättning inte kan betalas ut till någon som studerar, har studieuppehåll, läser till resttentor eller till någon som planerar att starta nya studier direkt en utbildning är avslutad.

Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att hålla skiljelinjen mellan arbetslöshetsersättning och studier klar och tydlig och är inte beredd att förorda någon förändring i dagens regelsystem. Om kompetensutveckling behövs bör denna bedrivas som studier med de villkor som dessa berättigar till, inte med arbetslöshetsersättning.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta.
att avslå samtliga att-satser i motionen

[Tyvärr blev detta också beslutet på kongressen 2012, och motiveringen till punkt 8 innebär att Naturvetarna har som mål att försämra reglerna för att studera med a-kassa jämfört med dagens. Jag fick ej tillräckligt många röster för att delta i kongressen och kunde därför inte argumentera på kongressen. Naturvetarna har en dogmatisk hållning och argumenterar inte emot mina påståenden utan slår bara fast att de vill ha det som idag eller försämra för arbetslösa Naturvetare. Eftersom fackförbundet Naturvetarna är fientligt mot arbetslösa naturvetare anser jag därför att man skulle behöva bilda en intresseförening för arbetslösa eller felsysselsatta naturvetare inom Naturvetarna.]

Written by U.P.A.

4 juni, 2013 at 01:21

Open Letter: Work immigration of physicists and astronomers to Sweden should be stopped, except…

with 7 comments

To originally work immigrant PhD-students in Sweden with salaries and equipment paid by the Swedish taxpayers:

Hi,
I think work immigration of physicists and astronomers to Sweden should be stopped, except for experts above PhD-level that work primarily with education, or if their work is fully funded by another nation’s taxpayers. I believe the salaries and equipment etc of the PhD-students in Sweden are paid for by the Swedish taxpayers, e.g. me (if this assumption is wrong, please inform me). I have a MSc in physics from Lund University and have studied 37,5 points of astronomy. If these PhD-positions hadn’t been given to work immigrants I could have had one, and my life would be much happier. I also think I’m more talented in physics, astronomy, programming, mathematics and related subjects than you are, and could give important contributions to science if I was only given a chance. I’m however not an extreme expert in any subject right now because I have to change jobs often because I’ve not been given the same good chance that you have been given to work in exactly the same field that I’m educated for.

I’m specially educated to do basic research in physics and astronomy but now I’m not allowed to work within the field I’m educated for. I started my education at the University of Lund in 1986 and the opportunity for jobs looked good then because in those days work immigration was not allowed and all PhD-positions paid for by Swedish taxpayers were given to Swedes*. I paid for my own education by taking student loans. I have studied some courses part time after my main education, when I was working. Then my conditions for studying were not that good. Lund University is one of the best in the world when it comes to physics and the grading system when I started to study was rather hard. I’m also very much a computer user and developer and in the beginning you were not allowed to use computers on the examinations.

It’s not your fault that we have a bad immigration policy and bad active labour market policy in Sweden, but I just want you to know that you are not needed here and that there are already people here that have greater talent within physics etc than you have and that these people now work with other things (against their will) or are unemployed because of you. I do think your professors have been bad for the Swedish masters of science in physics and astronomy. This will result in fewer Swedes wanting to educate themselves for PhD-positions in physics and astronomy when they discover that they can’t get those jobs even though their families paid their taxes for thousands of years and even built the university buildings. When more people discover this, their willingness to fund basic research will decrease, and then funding will decrease, if Sweden is still a true democracy.

I have nothing against cooperating with foreign basic researchers who are funded by their own countries taxpayers or by some international program to aid heavily indebted poor countries.

I think it’s especially wrong if Swedish taxpayers have to pay to educate PhD-students that don’t even speak Swedish fluently, because these people cannot give back to the Swedish society equally well as those who can.

As the situation is now, were we have to pay for the higher education of foreigners that probably wouldn’t support our nation in crisis or war, and we ourselves are not allowed to participate in interesting research, I think it’s better to stop all government funding of university research in Sweden. That way we could lower the taxes drastically and people would have money to fund their own research institutes for basic research.

I would like to know what you think about this suggestion. I think I know how you will respond.

I have a non-Swedish last name (French in my case) but I’m probably 98% Swede. My great great … great grand father arrived in Sweden about 1400. He was a master of metallurgy. Of course he was also an immigrant worker but in those days no one could make better steel than those from the same region in Ardenne. Also they were fully educated and educated the Swedes in making the best of their natural resources. I don’t think the same reasoning applies to you because you don’t have a knowledge that a lot of unemployed or wrongly employed Swedes don’t already have today. Also his salary wasn’t paid by the Swedish taxpayers but by those who bought steel in free competition, which in some cases were the government.

If we are going to have some work immigration it must be thoroughly investigated that we don’t already have people within the country that are wanting and are reasonably qualified for those jobs. If a person is turned down many times, he/she might stop applying for those jobs, but might still rather want them. Thus, just because there are no Swedish applicants for a particular PhD-position doesn’t mean that no person in Sweden is interested in that job. I don’t think a Swede must be exactly qualified for a job paid for by the Swedish taxpayers because adults can also learn. If I don’t know about some theory I could learn it because I’m a physicist and I can use a lot of software and develop my own to train me and do the job even though my brain might not be perfect. In times of crises or war the Swedish eggheads are the only ones that Sweden can assume will stay and defend us. Thus, the Swedish class of eggheads should not be allowed to disappear. But we will disappear if the Swedish state doesn’t give the PhD-positions in physics and related subjects to us.

When I work I pay taxes so that you can have your dream work. It is a great sacrifice I do, but I don’t want to sacrifice my life for yours because you don’t deserve it. I have paid so much taxes I could have financed my own PhD-education many times over if I didn’t have to pay those high taxes to you.

Here is my CV:
<http://www.df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/cv/cvmikaelb-sve.html>. [The link to the original site doesn’t work now because your protectors succeeded so far in shutting down my web site. That was an important web site for Swedish and international educators since 1994, see search for mikaelb in the logs [top 1 for many years before shutdown in 2013, but still 2nd in 2013 even though I was shutdown in May]. The shutting down of the site  http://www.df.lth.se/~mikaelb/ was a serious attack on free speech, since it had a lot of inlinks and was highly ranked in search engines.]

Regards,
M.O.B.
* Swede, in this text means: any legal permanent resident of Sweden, e.g. not immigrant workers or tourists in Sweden.
This open letter has been sent to: rajesh[a]astro.lu.se, chiara[a]astro.lu.se, alexey[a]astro.lu.se,  danielc[a]astro.lu.se, henrikj[a]astro.lu.se, michiel[a]astro.lu.se,  cheng[a]astro.lu.se, mic[a]astro.lu.se, serge[a]astro.lu.se,  katrin.ros[a]astro.lu.se, kalle[a]astro.lu.se, anna.bille[a]thep.lu.se, behruz.bozorg[a]thep.lu.se,  karl.fogelmark[a]thep.lu.se, christian.holzgraefe[a]thep.lu.se,  sigurdur.aegir[a]thep.lu.se, jonas.kalderstam[a]thep.lu.se,  andre.larsson[a]thep.lu.se, michaela.schad[a]thep.lu.se,  lloyd.sanders[a]thep.lu.se, christian.bierlich[a]thep.lu.se, denis.karateev[a]thep.lu.se,  stefan.prestel[a]thep.lu.se, johan.relefors[a]thep.lu.se,  thomas.roessler[a]thep.lu.se, jesper.roy.christiansen[a]thep.lu.se, erik.aronson[a]physics.uu.se, sara.bladh[a]physics.uu.se,  pieter.gruyters[a]physics.uu.se, madeleine.holmberg[a]physics.uu.se,  ola.karlsson[a]physics.uu.se, elisabet.leitet[a]physics.uu.se,  sara.lindgren[a]physics.uu.se, matthew.lockhart[a]physics.uu.se,  vitaly.makaganiuk[a]physics.uu.se, yeisson.osorio[a]physics.uu.se,  thomas.nordlander[a]physics.uu.se, cecilia.norgren[a]physics.uu.se,  samuel.regandell[a]physics.uu.se, lisa.rosen[a]physics.uu.se,  naum.rusomarov[a]physics.uu.se, oleg.shebanits[a]physics.uu.se,  henrik.viberg[a]physics.uu.se, beatriz.villarroel[a]physics.uu.se,  rurik.wahlin[a]physics.uu.se, karin.agren[a]physics.uu.se, amin.banaeiyan[a]physics.gu.se, Rasha.M.S.Ataalla[a]physics.gu.se,  Matteo.Bazzanella[a]physics.gu.se, Johan.Borglin[a]physics.gu.se,  Ingela.Bursjoo[a]physics.gu.se, Giuseppe.Dibernardo[a]physics.gu.se,  philipp.durrenfeld[a]physics.gu.se, Omaima.Elamain[a]physics.gu.se,  jonas.einarsson[a]physics.gu.se, mikael.eklund[a]physik.uni-freiburg.de,  Erik.Eriksson[a]physics.gu.se, yeyu.fang[a]physics.gu.se,  Camilla.Freitag[a]physics.gu.se, anna-karin.gustavsson[a]physics.gu.se,  johan.holmberg[a]physics.gu.se, Ezio.Iacocca[a]physics.gu.se,  vladimir.kirejev[a]physics.gu.se, milton.pena[a]physics.gu.se,  Martin.Persson[a]physics.gu.se, Marina.Rafajlovic[a]physics.gu.se,  Johan.Rohlen[a]physics.gu.se, andro.sabashvili[a]physics.gu.se,  helena.sagar[a]kungsbacka.se, ricardo.silva[a]physics.gu.se,  Hugo.Strand[a]physics.gu.se, Erik.Werner[a]physics.gu.se, vahid.mousolou[a]lnu.se, javierfrancisco.nossamarquez[a]lnu.se, reza.mahani[a]lnu.se, tomas.petersson[a]lnu.se

Rättigheter för papperslösa & frivandring leder till apartheid

leave a comment »

 • Rättigheter för papperslösa och frivandring leder till en apartheidstat.
 • De som vill öka rättigheterna för papperslösa vill alltså avskaffa välfärdsstaten & införa apartheid.
 • Om de illegala invandrarna/papperslösa skickas tillbaka så får de sina rättigheter enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna & barnkonventionen där.
 • De papperslösa är illegala invandrare. De papperslösa betalar ej löneskatt & sociala avgifter = lönedumpning.
 • Även om illegala får fler rättigheter så får de aldrig alla rättigheter; alltså apartheidliknande.
 • Att ge papperslösa alla rättigheter innebär massiva kostnader eftersom många fler skulle komma och utnyttja.
 • Det är ju i praktiken apartheid att gynna papperslöshet, d.v.s. uppkomsten av en ny klass med färre medborgerliga rättigheter.
 • Jag skulle vilja bli social turist i t.ex. UK, men får ej a-kassa/f-kassa där och lär ej få jobb och bostad där.
 • Vi kan ju införa fri invandring med fullständiga medborgerliga rättigheter direkt från ett land & sedan se vad som händer.
 • Förmodligen skulle landet uppmana alla som inte är lönsamma att flytta till Sverige och kanske t.o.m. betala flygresan.
 • Jag vet inte men, jag tror ju att personer flyttar till bättre levnadsvillkor om de får det. Jag vill själv göra det.
 • Redan nu bor här ju personer illegalt (obekvämt) som inte har flyktingskäl p.g.a. att de har det bättre här än i hemlandet.
 • Folk flyttade ju t.ex. från Sverige till Amerika när det var svält och arbetslöshet här. De fick dock ej a-kassa direkt där.
  • Det var inte bra för indianerna, ty de utsattes för folkmord av bl.a. de svenskar som flyttade dit och stal mark från dem.
  • En del f.d. svenskar i USA köpte slavar som kidnappats i Afrika.
 • När jag talar om apartheid så menar jag att man har olika nivåer på medborgarskapet och så är det ju nu med de papperslösa.
 • Man borde ge a-kassa direkt och fri sjukvård m.m. till alla som flyttar hit för att undvika apartheid, men vi har ej råd.
 • Men de papperslösa bor ju redan här trots att de är diskriminerade. Om diskrimineringen minskar så lär antalet öka.
 • Jag lär ju inte få något jobb så länge som papperlösa konkurrerar på arbetsmarknaden med lägre löner och inga sociala avgifter.
 • Jag talar inte om svenskt medborgarskap utan även PUT är medborgare. Nu har vi fyra nivåer: SE, EES, PUT, Papperslös.
 • Dock har nivån Papperslös betydligt färre rättigheter än SE, EES och PUT.
 • I och för sig har papperlösa högre rättigheter till fri tandvård än SE och EES ty de betalar bara 50 kr, men SE t.ex. 3000 kr.
 • Jo, men vi diskuterar ju de olika nivåerna p.g.a. apartheid för personer som bor permanent i Sverige. Alla borde ha samma.
 • Den förtryckta klassen papperslösa bör upphöra och att de antingen får PUT i en svensk välfärdsstat eller skickas tillbaka.
 • De får det initialt bättre och ökar i antal p.g.a. bl.a. ökad illegal invandring, men samtidigt så konsolideras apartheidstaten.
 • Det blir för dyrt. Vi har redan massarbetslöshet. Rättigheterna för papperslösa och ökad invandring kostar pengar.
 • Lägre skatteintäkter p.g.a. papperslösas svartjobb iställetför vitjobb gör att personer i offentlig sektor måste sägas upp.
 • Hur skall man kunna ha humanare migrationsregler om skatteintäkterna samtidigt sjunker och utgifterna ökar p.g.a. papperslösa?
 • Personer som är för apartheid har ingen moral.
 • Att ha en trygg välfärdsstat kostar. Papperslösa leder till minskade skatteintäkter och ökade bidrag p.g.a. arbetslöshet.
 • Man kan inte öka rättigheterna för papperslösa och tro att de skall bli färre och leda till minskade kostnader. Apartheid stannar.
 • Varje papperslös tar ju jobbet från en eller två som vill jobba vitt. Kostnad: skatt från arbetslösa vitjobbare + a-kassa + soc.
 • Dessutom kanske de väntar sig in, men har blivit funktionshindrade p.g.a. usel arbetsmiljö och stress.

Written by U.P.A.

18 maj, 2013 at 17:48