politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Polisanmälan av Bernard Mikulic på SVT/Sydnytt för grovt förtal

with 4 comments

Lund 2016-09-14

Hej,
jag anser att Bernard Mikulic på SVT/Sydnytt är skyldig till grovt förtal, ty han kallar några av mina tweets islamofobiska när de är islamkritiska, eller snarare korankritiska. En fobi är ju en psykisk sjukdom eller en oberättigad rädsla. Min kritik av Islam bygger enbart på Koranen och då endast på seriösa översättningar som finns på bibliotek i Sverige. Det är ingen oberättigad rädsla utan fakta. Översättningarna är desamma som muslimerna i Sverige använder.

Det är ju grovt förtal bl.a. p.g.a. tevemediets genomslagskraft och att han haft korrekt information som han missbrukat. Det är ju också lätt att spåra upp mig, så att mitt namn inte nämns hjälper knappast. Bl.a. vet ju de muslimer bland personal och elever som tydligen hotade mig enligt skolan vem jag är och de kan ju skicka denna information vidare via moskéerna.

Mina tweets är godkända av Twitter och de är ansvarig utgivare, d.v.s. om tweetsen är islamofoba så borde man anklaga Twitter. Alla tweets som inte är svarstweets är dessutom godkända av Facebook, ty mina tweets skickas vidare dit och publiceras där publikt.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/larare-stangs-av-efter-islamofobiska-tweets
Både teveinslaget i Sydnytt och texten säger ungefär samma sak. Nu finns det flera medier som bara vidarebefordrat Sydnytts desinformation.

Avstängningen beror ju på den mobbning som Korantrogna muslimer drar igång så fort de ser en möjlighet att bli av med en islamkritiker. Vissa icke-muslimer som inte förstår bättre hakar på mobbningen — troligen i syfte att fjäska för de dominerande muslimerna. Skolledningen vill vinna politiska poäng genom att vara kraftfulla och göra sig av med den s.k. islamofoben, även om personen egentligen är antirasist och starkt för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, vilka för övrigt inte är förenliga med Korantrogen Islam. Skolledningen borde egentligen ta itu med mobbningen av islamkritiker.

I både TV-inslaget och i det skriftliga reportaget så utelämnas att JK granskar den tidigare avstängningen i Lund som troligen var olaglig. Dessutom använder SVT Lunds kommuns partsinlaga som källa och struntar i mitt yttrande till JK. Detta är så dålig journalistik att SVT borde skämmas! [Tillägg: JK fällde Lunds kommun, d.v.s. det var inget fel på värdegrunden i mina tweets.]

Jag har ju sedan den förra felaktiga avstängningen och uppviglingen mot mig drabbats av diverse brott som jag polisanmält, men som polisen inte brytt sig om att utreda. Bland annat har min brevlåda sprängts sönder, vilket även kunde lett till mordbrand. Alla dessa våldsbrott och trakasserier p.g.a. kritik av Islam har naturligtvis gjort mig mer islamkritisk. Jag riskerar p.g.a. Bernard Mikulics förtal att drabbas av ytterligare brott, typ diskriminering,  mordbrand, misshandel och mord. Det är ju Bernard som då är medskyldig till brotten mot mig.

Det var Bernard Mikulic som ringde upp mig 15:45 onsdag 14 september 2016 i 16 min 11 s. Jag sa att jag inte var helt säker på den tweet han läste upp. Det är ju ohederligt att som journalist ringa upp en och be en svara på frågor om ett citat man inte skrivit. SVT:s journalister har bristfällig etik. Citatet i teve är inte rätt, ty jag skrev som en svarstweet:
”@sarahdelshad Du glömmer ju helt bort att Islam inte är vilken religion
som helst utan en rasistisk hatideologi som uppviglar till folkmord.”

Det jag kommenterade var en film där Sara Delshad intervjuades i TV4 om den norska damfrisörskan som vägrade färga håret på en etnisk norsk kvinna med hijab eftersom frisörskan ansåg att en hijab var en hatsymbol. Sara hade där troligen utgått ifrån att Islam var en helt vanlig religion och inte den i särklass mest intoleranta världsreligionen som finns, d.v.s. gällande Korantrogen Islam, ty jag talar ju i tweeten om den extrema form av Islam som denna hijab-kvinna (Malika Bayan, alias Charlotte Antonsen) förespråkar. Jag tror Sara länkade till filmen i en tweet som hon senare troligen tagit bort.

I artikeln står det: ”Bland annat skriver läraren att islam är en rasistisk hatideologi som uppmanar till folkmord.” Det står som sagt inte detta i verkligheten.

Det är ju skillnad på att uppvigla och att uppmana. Uppvigla är ju att mer indirekt ändra människornas sinnen och är det som stämmer bäst. Dessutom är tweeten ett svar och de ses normalt bara av den man svarar även om vem som helst kan leta upp svaret. Jag behöver inte säga så mycket mer i tweeten eftersom hon jag svarade är jurist och troligen Koranexpert. Dessutom kan en tweet inte vara längre, ty Twitter är en mikroblogg. För den som inte känner till Koranen kanske tweeten verkar orimlig, men läs själv 2:191 2:216 3:28 3:85 4:56 4:74 4:76 4:89 4:95 5:33 8:12 8:13 8:39 8:60 8:65 9:5 9:29 9:30 9:111 9:123 22:19 47:3 47:4 60:4 61:9 i http://heliga-koranen.se/ eller deras app.

Det finns en bloggpost som förklarar varför Islam är rasism:
https://islamisracism.wordpress.com/2016/07/02/islam-ar-rasism/.

Islam tolererar t.ex. inte religionsfrihet enligt Koranen, men alla människor kan inte ha samma religion eftersom människor är olika p.g.a. arv och miljö och därför passar olika livsåskådningar bättre. De som vägrar konvertera till Islam eller som lämnar Islam skall dödas. Alltså uppviglar Koranen och därmed Islam till folkmord, ty människor har oftast redan den livsåskådning de trivs med och som passar deras arv. Islam är ju inte heller den senaste religionen, ty det finns många nyare religioner, bl.a. vidareutvecklingar av Islam som inte anses vara Islam av Islam — dock verkar alla versioner av Islam tro på hela Koranen, även om de har olika tolkningar, så finns alltid risken att någon muslim tillämpar den bokstavligt. Om man har en religion som är någorlunda lik Islam så kan man få leva om man betalar skyddsskatt, men jag anser det är oacceptabelt att behöva betala skyddsskatt till en annan religion och vill hellre finansiera mitt eget skydd eller få skydd via en sekulär stat. Det går heller inte att omärkligt ändra Koranen eftersom det är den arabiska texten som gäller och den har checksummor.

Jag har talat med den ansvariga utgivaren på Sydnytt Göran Eklund och han säger att ingen expert hävdar att någon av mina tweets är islamofobisk och han saknar själv helt kunskaper om Koranen. Dessutom har SVT Skåne (även kallat Sydnytt) bara nämnt en felciterad Islamkritisk tweet, men hävdar i teve att flera är islamofoba. De visar visserligen upp tre blurrade tweets, men de vägrar tala om vilka dessa är även för mig. Jag tror de bluffar och att de inte hittat några islamofoba tweets, utan bara saklig islamkritik.

”twitterinlägg om asylsökande och religionstillhörighet”
Detta är ju taget från Lunds kommuns partsinlaga till JK. SVT borde kollat mitt yttrande till JK. Jag har inte sagt något om religionstillhörighet och om asylsökande har jag bara sagt sådant som stämmer i vissa fall och varit noga med att skriva ”vissa” för att inte påstå något om alla. SVT ljuger alltså på samma sätt som Lunds kommun. Angående asylsökande så handlade tweeten om säkerhet i samband med IKEA-morden. Även staten kritiserades här.

”Det finns säkert lärare som har värre åsikter men som inte säger det. Jag har uttryckt det som att jag inte vill drabbas av den typen av våld som Islamiska Staten står för.”

Detta citat är ju felaktigt förkortat, ty jag sa att jag var för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och att alla mina tweets går i riktningen att stärka mänskliga rättigheter, och min kritik och förslag angående Islam alltid följer dessa. Jag tycker mina åsikter är bra, men de kanske är kontroversiella, ty det finns ingen anledning för mig att yttra det alla redan håller med om. Dessutom är jag öppen med mina åsikter. Det borde vara varje lärares plikt att vara kritisk mot Koranen och därmed Islam, ty den avviker kraftigt från den svenska skolans värdegrund.

Det finns många bevis på min antirasism och på samma sida hittar man tweetsen Lunds kommun åberopade:
https://politikmobil.wordpress.com/2015/12/05/fagelskolan-lund-bannlyst-fran-jobb-i-lunds-kommun/#comment-140.

Jag upplyste även Bernard om YGL (Yttrandefrihetsgrundlagen) och att en kommun är skyldig att anställa den mest meriterade läraren enligt Regeringsformen. Att jag skulle nekas jobb i Bromölla kommun p.g.a. att jag är diskriminerad av Lunds kommun är horribelt. Politisk diskriminering är olaglig i Sverige p.g.a. att vi skrivit på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, men det finns ingen lag mot den.

Jag skickade även nedanstående brev till Bernard som han inte tog hänsyn till. Jag anser att det är Bernard som är skyldig, ty han har haft all information, men inte använt den på ett korrekt sätt utan i stället valt att förtala mig grovt och mycket medvetet. Jag hade förtroende för Bernard och SVT och svarade öppet och detaljerat, men han har bedragit mig.

Jag tog även upp att folkmorden på muslimer under Balkankrigen var förkastliga liksom Breiviks och Lundin-Petterssons dåd, och jag nämnde att jag också sa detta vid mötet med rektor, skolchef, HR-person och skyddsombud. Detta och de andra uttalandena framgår ju av inspelningen av samtalet som Bernard Mikulic har.

Jag vill att åklagaren handlägger mina skadeståndskrav och jag vill ha målsägarbiträde.

Mvh,
// M

——– Vidarebefordrat meddelande ——–
Ämne: Angående arbetsbefriad med lön i Bromölla
Datum: Wed, 14 Sep 2016 16:13:41 +0200
Från:
Till: bernard.mikulic@svt.se

Hej Bernard,
inlägg om Fågelskolan i Lund som nu utreds av JK:
https://politikmobil.wordpress.com/2015/12/05/fagelskolan-lund-bannlyst-fran-jobb-i-lunds-kommun/

Angående Datorföreningen vid LTH:
https://politikmobil.wordpress.com/2013/05/30/open-letter-work-immigration-of-physicists-and-astronomers-to-sweden-should-be-stopped-except/
Jag anser inte inlägget är främlingsfientligt utan fackligt.

Min Twitter med svar:
https://twitter.com/mobluse/with_replies

Min Twitter som man normalt ser den:
https://twitter.com/mobluse/

Mitt brev till skolpolitiker i Bromölla:
——– Vidarebefordrat meddelande ——–
Ämne: Dalaskolan Södra respekterar inte YGL & TF
Datum: Tue, 13 Sep 2016 20:30:45 +0200
Från:
Till: Skolpolitiker i Bromölla

Hej,
jag anser att ni som är politiker som styr över grundskolan i Bromölla borde få veta vad som pågår på Dalaskolan Södra. Jag är arbetsbefriad med lön för att skolan bedömer att jag är hotad av elever och personal p.g.a. att jag kritiserat Islam (snarare Koranen) på Twitter helt utanför skolan. Det handlar nog främst om rättrogna muslimer som hotar mig, men kanske även en del icke-muslimer som inte känner till Koranens innehåll och som felaktigt tror att jag är rasist när jag i själva verket är antirasist. De verkar inte respektera Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och Tryckfrihetsförordningen (TF). Utbildningen på Dalaskolan eller de skolor eleverna kommer ifrån verkar ha varit dålig när det gäller att utbilda dem om yttrandefrihet i Sverige. Det verkar som om elever hittat min Twitter även om den inte alls har någon koppling till skolundervisningen och den är inget jag nämnt i skolan. Min skolundervisning handlar enbart om mina ämnen MA, FY, KE, BI, TE och elevens val i BD och jag har inte diskuterat politik eller livsåskådning där.

Jag tycker ni borde ordna så att jag får fortsätta att jobba som vanligt på skolan. Jag tror att hoten mot mig är överdrivna. Jag tror elever och muslimsk personal lugnar ner sig om jag får förklara min syn på Koranen vid t.ex. en religionslektion i varje klass på skolan. Jag borde få börja med att förklara min syn på Koranen för personalen. De som älskar Koranen måste väl förstå att de som pekas ut som ”de otrogna” i Koranen inte gör det och att vi ej heller vill betala skyddsskatten till Islam.

Jag skrev islamkritiska tweets den 11/9 p.g.a. 911-attacken där jag själv var ögonvittne till hur muslimer vid Malmö högskola firade attacken 2001.

Jag har ju ett speciellt förhållande till Islam eftersom jag blev attackerad av en muslim ca 1989 i samband med Salman Rushdies bok Satansverserna p.g.a. att de trodde jag var släkt med publicisten B., vilket jag ej alls är. Innan dess hade jag inga kritiska synpunkter på Islam, utan hade bara de vanliga skolkunskaperna. Sedan har jag kallats judesvin av vissa muslimska elever, men detta beteende har alltid gått över efter ca 8 månader.

Jag har tidigare blivit utsatt för samma sak som nu i Lunds kommun 2015, men då hade jag jobbat hela terminen och det var bara två veckor kvar. Lunds kommun är anmäld till JK och JK utreder fortfarande detta ärende.
https://politikmobil.wordpress.com/2015/12/05/fagelskolan-lund-bannlyst-fran-jobb-i-lunds-kommun/

Jag skrev nedanstående till min fackförening Naturvetarna igår:

Hej,
jag tänkte redogöra för dagens händelser.

Först var jag på personalmöte: 07:45-08:30.

Sedan höll jag möte med 9B tillsammans med en annan lärare: 08:40-09:10.

Jag skulle hålla NO-lektion i 8:2 kl 09:20 och skulle förbereda.

Då kom rektorn och sa att jag skulle träffa henne kl 09:30 och att en vikarie skulle hålla min lektion. Det är en lärare som är 1-7 lärare i matematik.

Sedan fick jag veta att skolchef, HR-person och skyddsombud skulle vara med på mötet förutom rektorn. Då ringde jag Naturvetarna.

När mötet skulle börja så avbröts det för att rektorn, skolchefen och HR-personen själva skulle hålla möte i ca 10 min.

Jag fick intrycket att beslutet redan var fattat på detta möte utan mig.

På mötet sa jag att alla mina tweets är i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (UDHR). De frågade bara om en tweet och jag förklarade dels vad problemet med Koranen var, dels hur det skulle lösas med UDHR. Jag sa även att jag aldrig diskriminerat någon och aldrig skulle diskriminera någon. HR-personen sa att jag var partisk. Jag citerade några verser ur Koranen som uppviglar till folkmord. Jag ansåg att jag borde få fortsätta att jobba, ty jag har inte gjort något fel och man har yttrandefrihet. Om det skulle bli problem med elever så borde man lösa det med dem och inte genom att stänga av mig, ty jag gör ju inget fel. Om t.ex. elever skulle begå brott mot mig som hämnd för islamkritiska tweets så borde de polisanmälas. Skolchefen sa att viss personal och vissa föräldrar var förbannade (troligen endast rättrogna muslimer). Det är inte mitt problem om de inte accepterar yttrandefriheten — jag borde inte drabbas. Om t.ex. Lars Vilks är den mest meriterade bildläraren så borde han få jobba som bildlärare även om personalen och eleverna är muslimer som helst vill mörda honom.

Tweeten var en svarstweet som normalt inte ses av andra än den man svarar till:
@m @m Vi borde krossa #Islam globalt, men ska följa #UDHR när vi gör det.En nackdel med Islam är att den är emot #YGL.

Man kan se alla mina tweets och svarstweets här:
https://twitter.com/mobluse/with_replies

Normalt ser min Twitter ut så här:
https://twitter.com/mobluse/

De sa att jag skulle åka hem och vänta på besked och vara arbetsbefriad med lön.

Jag ringde Naturvetarna igen.

Jag packade ihop mina grejer och åkte hem.

Det är ju dåligt att eleverna på skolan nu får sämre undervisning och jag vill ju gärna göra skäl för lönen.

Mvh,
M

Written by U.P.A.

15 september, 2016 den 00:47

Publicerat i Fackligt, Migration, Skolan

4 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Man kan ju sammanfatta nedanstående citat från http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5990097 (13/10 2014) som att gemensamt för alla inriktningar av Islam är att Koranen är viktig. Vissa inriktningar tar Koranen på allvar. Det leder bl.a. till att homosexuella och judar drabbas. Dock drabbas ju de otrogna som ej är judar och kristna hårdast. Alla kan inte konvertera till Islam p.g.a. hur deras gener och miljön byggt upp deras kroppar (inklusive hjärnor). T.ex. skulle antiauktoritära, sekulära, judiska bögar inte överleva länge under sharialag. Även om denna islamiska organisation säger sig använda icke-våld så kommer vissa av dem övergå till terrorism. Dessutom är ju icke-våld och intolerans, t.ex. hög ljudnivå och raseri, mot personer som bara gör gott även om de inte följer Islams regler störande och försämrar ekonomin. SVT verkar alltså säga att Islam är en rasistisk hatideologi som uppviglar till folkmord.

  D.v.s. SVT har framställt en artikel som är islamofob enligt deras tidigare uttalanden om mina tweets ( https://politikmobil.wordpress.com/2016/09/15/bernard_mikulic_svt_sydnytt/ ). Sveriges Radio ingår i SVT.

  ”I Danmark har Hizb ut-Tahrir varit föremål för mycket debatt och omfattande kritik. Den tidigare Skandinavien-ledaren dömdes för några år sedan för hets mot folkgrupp och antisemitism.

  I ideologin ryms också en syn på homosexualitet som något som går emot den mänskliga naturen. I Sverige har de hittills väckt störst uppmärksamhet i samband med valet när företrädare uppmanade muslimer att inte rösta.

  Junes Kock förklarar att det har att göra med att han och de andra i Hizb ut-Tahrir anser att det bara är Gud, Allah, som kan stifta lagar, inte människor.

  I en Stockholmsförort träffar Sveriges Radio en före detta medlem. Han vill kalla sig Aladdin och är i 20-årsåldern. Han har under flera år varit på föreläsningar om religion med Hizb ut-Tahrir.

  – Hizb ut-Tahrir är en organisation som försöker värva så många ungdomar som möjligt för att skapa en islamisk stat, ett kalifat med andra ord. Det är inget negativt, så jag hoppas att du inte tror det utan det är någonting jättepositivt. Det är någonting som kommer gynna hela världen. Det där därför jag säger att jag håller tummarna för dem, säger han.

  Nu har studierna tagit över och han har lämnat rörelsen, men han har kvar en positiv bild av bland annat kalifatet som de vill upprätta.

  Terrorgruppen Isis har utropat ett så kallat kalifat, en islamisk stat, men den erkänns inte av Hizb ut-Tahrir. Mycket i ideologin är dock likt det som finns hos Isis. Det är metoderna som skiljer sig åt menar Junes Kock:

  – Vi skiljer oss metodologiskt för vår metod är icke-våldsarbete, säger han.

  Företrädare för flera muslimska organisationer i Sverige är kritiska till Hizb ut-Tahrir, som de menar isolerar muslimer från resten av samhället. En av kritikerna är Ghaffar Hussain, på den brittiska tankesmedjan Quilliam, som arbetar mot extremism och terrorism.

  Hussain menar att den största faran med Hizb ut-Tahrir ligger i att rörelsen föder våldsamma extremister. När medlemmarna blivit övertygade om budskapet har det hänt att de ser icke-våldsmetoderna som ineffektiva och går över till terrorgrupper:

  – Den största faran är att det orsakar splittring i samhället och de motverkar integration. Dessutom skapar de terrorism, det är det största hotet att se upp med, säger Ghaffar Hussain.

  Men Junes Kock, Hizb ut-Tahrirs talesperson i Skandinavien, tycker inte man kan lasta hans rörelse för vad avhoppare gör. I övrigt vill Kock inte kommentera avhopparna.”

  En invändning mot Hizb ut-Tahrir är att Gud troligen inte skrivit Koranen och att Islams världsbild med t.ex. yttersta dagen förmodligen inte stämmer. Det inträffar kanske ingen yttersta dag och även om det kommer en kris för mänskligheten som gör att alla människor dör ut så behöver ju det inte betyda att människorna döms till olika eviga straff eller belöningar beroende på vad de gjort i livet. Livet efter detta är kanske för alla bara tystnad och mörker liknande djupsömn som man inte ens märker eftersom ens biologiska klocka stannat. Men å andra sidan kan det också gå så att vissa delar av mänskligheten alltid kommer att klara sig och kan flytta till andra universa. En viss del av dessa högteknologiska människor åker kanske tillbaka och räddar återstående lågteknologiska människor på jorden innan den smälter. De lågteknologiska tror kanske då att de blivit räddade av Gud.

  U.P.A.

  2 oktober, 2016 at 21:39

 2. Hej PO (Ola Sigvardsson),
  det PO skriver stämmer inte. Jag har inte skrivit ”islam är en rasistisk hatideologi som uppmanar till folkmord” utan något annat som innehåller ordet ”uppviglar” i stället för ”uppmanar”. Jag har inte skrivit ”nedsättande inlägg om islam” som PO påstår utan saklig kritik. PO verkar använda ordet islam som om det betyder muslimer. Det enda sociala medium som använts är Twitter — så det stämmer ju inte att det är flera sociala medier vilket PO påstår. En tweet får inte vara längre än 140 tecken. Jag kan inte ha erkänt att jag skrivit något som jag inte har skrivit, så PO har fel även där. En journalist kan ju läsa upp något som jag delvis känner igen och han hävdar att jag skrivit detta, men senare upptäcker jag att jag inte skrivit detta. Då har jag ju blivit lurad av en journalist med dålig etik, men det är ju fortfarande så att jag har inte erkänt att jag skrivit det han påstår, bara för att jag delvis kände igen det, men jag sa att citatet behövde kollas upp. Journalisten borde inte påstå att jag skrivit saker som inte finns i någon skriftlig källa.

  Det jag skrivit är inte islamofobiskt. Huruvida det falska citatet är islamofobiskt eller inte vet jag inte och det är ointressant, ty jag har ej skrivit det. Man har dessutom tagit svar ur sina sammanhang. Det finns dock många som menar att det falskt citerade inte heller är islamofobiskt utan bara fakta, ty uppviglingen finns ju i Koranen, se t.ex. verserna: 2:191 2:216 3:28 3:85 4:56 4:74 4:76 4:89 4:95 5:33 8:12 8:13 8:39 8:60 8:65 9:5 9:29 9:30 9:111 9:123 22:19 47:3 47:4 60:4 61:9 i t.ex. http://www.koranensbudskap.se/. De troende muslimerna anser väl inte att Koranen är nedsättande inlägg om islam.

  En dansk forskare har slagit fast att islam är världens våldsammaste religion:
  http://ekstrabladet.dk/folkets-roest/sag/forskning-islam-er-verdens-voldeligste-religion/5803008
  Skriver denna forskare nedsättande om islam, eller är det saklig islamkritik? Egentligen är islam ingen religion utan en ideologi.

  För exakta citat från min Twitter se:
  https://politikmobil.wordpress.com/2016/09/15/bernard_mikulic_svt_sydnytt/

  Dessutom är det lätt för okända att hitta mig, ty de googlar på orden ”islam”, ”rasistisk”, ”hatideologi”, ”folkmord”.
  T.ex. en person på Flashback skrev: ”Tog mig 1 minut att hitta han på nätet.” https://www.flashback.org/sp58488697
  PO påstår: ”Uppgifterna i artikeln bidrar emellertid vare sig till att fler får kännedom om din identitet”. Detta är ju en lögn. Det kan också göra det svårare för mig att få jobb även om jag inte gjort något fel i tjänsten, ty många arbetsgivare minns nog Bromölla och lärare, ty det kommer ju att stå i mitt CV. Jag kanske bara blir bortsorterad utan att få möjlighet att framföra att anklagelsen om islamofobi är falsk.

  Vidare skriver PO: ”eller till att du utsätts för en oförsvarlig publicitetsskada inför dem som känner till vem du är”.
  Jo, den är oförsvarlig, ty de får veta den falska anklagelsen utan att få reda på att den är falsk. Jag hade haft en chans att sprida korrekt information om PO hade fällt artikeln. Det är ju flera tusentals personer som vet vem jag är, men jag har ingen möjlighet att nå dem med korrekt information, utan de kommer att gå omkring och hata mig p.g.a. något jag ej är. Det är ju även skadligt för dem, ty de kunde t.ex. lärt sig mycket av mig, om de inte hatade mig p.g.a. förtal. Om PO Ola Sigvardsson bryr sig om elevers lärande så ändrar han sitt beslut, om inte, så vet vi att PO är en ond man som i praktiken jobbar för Islamiska Staten. Man kan då hoppas att han avsätts snart och att en ny PO ändrar hans beslut, eller också avsätts snart. Det blir också fel i samhället. I stället för att bli upprörda över att en kunnig och inspirerande lärare, samt förkämpe för mänskliga rättigheter avsätts brutalt av de islamistiska krafterna, så sitter folk hemma och gottar sig över att en rasist fått sparken. Jag är fortfarande anställd i ytterligare flera månader med en ganska hög månadslön och det är ett stort slöseri att jag inte får jobba p.g.a. förtal. Jag är ju dock miljövän så jag använder bara pengarna på ett miljövänligt sätt.

  Det som gjort denna falska publicering livshotande är att det står att inläggen är islamofobiska. Detta gör att islamister och extrema antirasister anser det är rätt att jag mördas, ty de har fått godkänt av en auktoritet, jämför t.ex. Salman Rushdies publicister, Theo van Gogh, Lars Vilks’ gäst, Stéphane Charbonnier m.fl. och nu senast den jordanske författaren Nahed Hattar:
  http://www.expressen.se/nyheter/jordansk-forfattare-skjuten-vid-domstol/
  Det var ju det faktum att han blev åtalad, och publiciteten härmed, som gjorde att mördarna kände att de hade rätten på sin sida. Ett otal andra islamkritiker lever ännu enbart p.g.a. polisbeskydd.

  Inga islamofobiska inlägg som verkligen är gjorda av mig citeras, ty det finns inga. Kan PO peka ut ett islamofobiskt inlägg av mig? Ett islamofobiskt inlägg torde vara olagligt, men inget av mina inlägg om islam har polisanmälts eller tagits bort av t.ex. Twitter. I andra fall när inlägg pekats ut som islamofobiska så har någon åtalats för hets mot folkgrupp. Jag har inte ens blivit polisanmäld för dessa inlägg — ändå hävdar ni att de är islamofobiska.

  Det var t.ex. ett fall med en lärare som blev anklagad för ett islamofobiskt inlägg, men det fälldes inte:
  http://www.na.se/orebro-lan/larare-atalas-for-hets-mot-muslimer
  http://www.na.se/orebro-lan/larare-friades-fran-hets-mot-muslimer
  Man är alltså helt ute och cyklar om man kallar inlägg som inte ens är möjliga att åtala för islamofobiska. Att man osakligt säger att någon säger något islamofobiskt eller nedsättande om Islam borde räknas som förberedelse till mord på den personen. Man borde vara mycket försiktig med att anklaga någon för att säga något nedsättande om islam, men det är inte Ola Sigvardsson. Jag betraktar det alltså som att Ola Sigvardsson har vidtagit åtgärder för att få mig mördad genom spridandet av detta beslut.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_and_blasphemy
  Jag anser att Ola Sigvardsson är väl medveten om vad han gör.

  Vad är ett islamofobiskt inlägg? Det hade varit om man hade uppviglat till islamofobiska handlingar, t.ex. att slita slöjan av muslimska kvinnor. Något sådant har jag aldrig uppviglat till. Det är dock detta folk tror när de läser att inlägg är islamofobiska samtidigt som de inte citeras. Jag sitter själv fridfullt bredvid muslimska kvinnor på bussen, men erbjuder dem som önskar höra, en bättre ideologi än islam. Jag anser att UDHR är bättre.

  Jag hade inte haft några klagomål på en artikel som publicerade exakt vad jag skrivit och tagit med sammanhanget att samtliga mina tweets är för UDHR och att jag är antirasist.

  PO:s beslut bygger således på falska uppgifter och borde ändras. PO lägger till nya falska uppgifter om att inläggen som är ifrågasatta (dock okänt vilka) skulle vara nedsättande mot Islam och att de skulle publicerats mer än på Twitter ursprungligen. Jag anser att de nya falska uppgifterna i beslutet är förtal.

  PO bryr sig uppenbarligen inte om min rätt till liv. I och med att alla som pekas ut som islamofober riskerar sina liv så borde det inte vara lagligt att peka ut någon som islamofob — åtminstone inte utan att komma med korrekta citat och komma med ett resonemang om hur dessa citat är islamofobiska. Det är ju ingen expert som hävdar att mina tweets är islamofobiska eller nedsättande.

  Jag hittade denna artikel om PO Ola Sigvardsson:
  ”Att smutskastas på ledarsida som psyksjuk kräver inte replikrätt menar PO”
  http://avpixlat.info/2016/03/24/att-smutskastas-pa-ledarsida-som-psyksjuk-kraver-inte-replikratt-menar-po/

  Även denna argumentation gäller ju här. I mitt fall är det ju värre eftersom ”islamofobiska” finns i rubrikerna.

  ”Var generös med bemötanden.

  5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.”
  http://www.po.se/regler/pressetiska-regler

  Så vitt jag vet har väl Jan Sjunnesson inte åtalats för islamofobiska uttalanden. Varför fick han då inte tillbakavisa påståenden i UNT om att han var islamofob?

  Jag borde få publicera rättelse och genmäle i alla de tidningar som kallat mina inlägg på Twitter för islamofobiska. Jag skulle bara skriva att jag är en antirasist för UDHR som kritiserar islam för att den avviker kraftigt från UDHR och jag skulle räkna upp de aktuella Koranverserna. Även FN anser att ACHR som är i enlighet med sharialag inte uppfyller UDHR:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Charter_on_Human_Rights
  ”UN High Commissioner for Human Rights Louise Arbour has said the Arab charter is incompatible with the UN’s understanding of universal Human Rights”. Uttalar sig även FN islamofobiskt och nedsättande om islam, enligt PO, eller är det fakta.

  Mvh, men med hopp om rättvisa,
  // M
  P.S. Jag upptäckte även detta fall: https://doktorerikenbyfilm.wordpress.com/po-hexprocessens-ombudsman/ D.S.

  U.P.A.

  24 oktober, 2016 at 21:43

 3. Här är ett fall som delvis liknar mitt, men Frank Navarro vid Mountain View High School blir troligen bara avstängd med lön i några dagar:
  http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-teacher-trump-hitler-20161113-story.html
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3932194/Holocaust-scholar-suspended-school-taught-40-years-comparing-Donald-Trump-Hitler-class.html

  Denne lärare hävdar att Trump gjort rasistiska uttalanden om afroamerikaner, latinos och muslimer. Han har också jämfört Trump med Hitler. Han har tystat elever som delvis hållit med om Trumps politik. Allt detta har skett på skolan. Han har inte kunnat visa upp några citat av Trump som styrker sina påståenden. Att t.ex. stänga ute icke-medborgare från ett land är inte rasistiskt om de stängs ute p.g.a. sin politiska ideologi: t.ex. att de sätter sharia högre än landets lagar, eller är intoleranta mot vissa av landets medborgare: t.ex. polyteister eller homosexuella.

  Jag har påpekat på twitter (utanför skolan) att Koranen står i strid med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och att därmed Islam som ideologi gör detta. Detta bekräftas av FN i deras kritik av ACHR. Jag har utanför skolan och innan anställningen länkat till en artikel som jag ej skrivit där det finns bilder på de ledande nazisterna Hitler och Himmler tillsammans med en av islams högste ledare på den tiden: stormuftin av Jerusalem. Jag har inte alls diskuterat min syn att islam strider mot UDHR på skolan och jag har inte tystat någon elev som t.ex. sagt Allahu Akbar i klassrummet, eller uttryckt stöd för islam på andra sätt. (Det fanns inga elever på skolan med hijab eller andra slöjor, men jag skulle inte ha diskriminerat dem eller någon annan heller.)

  Jag är avstängd med lön sedan i september tills mitt vikariat går ut i slutet av december. Jag har alltså fått ett betydligt hårdare straff trots att jag enbart påstått sådant som är bevisat, t.ex. har jag räknat upp många Koranverser som strider mot UDHR. Det är ju svårt för mig att få nya jobb så länge det är OK att stänga av mig p.g.a. kritik av islam, ty ingen anställer väl någon som inte får jobba p.g.a. starka islamistiska mordhot. Lösningen borde vara att jag får jobba i alla fall och att man fängslar alla som mordhotar eller agerar hotfullt. De eleverna kan få sin undervisning i ungdomsfängelset.

  De som stängt av mig är inte muslimer utan troligen etniska svenskar som agerat så som de tror att islamisterna vill. Vissa muslimer vill kanske hellre ha en bättre utbildning än den sämre som nu troligen blir fallet.

  I fallet med Frank Navarro har det startats en namninsamling. Man kunde kanske starta en namninsamling även för mig.

  En skillnad i fallet med Frank Navarro är att media har publicerat hans namn. Det beror på att ingen tror att Trump-supportrar är farliga. I mitt fall har medierna inte publicerat mitt namn för att skydda mig mot mordattacker från islamister. Dock är det ju ett löjligt svepskäl eftersom islamisterna lätt kan ta reda på min identitet, vilket de redan visat.

  U.P.A.

  14 november, 2016 at 09:23

 4. JK utreder inte ärendet mot Bromölla kommun, ty JK granskar bara nya fall, men det betyder nog i praktiken att även Bromölla kommun brutit mot grundlagen:

  Klicka för att komma åt 7097-16.pdf


  Jag skall polisanmäla för tjänstefel.
  Se JK:s fällande utredning mot Lunds kommun:

  Klicka för att komma åt 7507-15-2.pdf


  Jag har ju redan polisanmält chefer i Lunds kommun för uppvigling till mord m.m., men polisen gör inget för att stoppa brottsligheten.

  U.P.A.

  17 januari, 2017 at 22:42


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: